Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0265/2006

Rozpravy :

PV 06/04/2006 - 12.2
CRE 06/04/2006 - 12.2

Hlasovanie :

PV 06/04/2006 - 13.2

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0143

Prijaté texty
PDF 104kWORD 63k
Štvrtok, 6. apríla 2006 - Štrasburg Finálna verzia
Irak
P6_TA(2006)0143B6-0252, 0258, 0263 a 0265/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu: Irak: asýrske spoločenstvo, situácia vo väzniciach v Iraku

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. februára 2005 o prioritách a odporúčaniach EÚ na 61. zasadnutie Komisie OSN pre ľudské práva v Ženeve (14. marca až 22. apríla 2005)(1) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o Výročnej správe o ľudských právach vo svete za rok 2004 a na politiku EÚ v tejto oblasti(2) ,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2005 k téme Európska únia a Irak – rámec pre angažovanosť(3) ,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 21. februára 2005 začať Integrovanú misiu zameranú na dodržiavanie zásad právneho štátu pre Irak (EUJUST LEX),

–   so zreteľom na závery Rady pre vonkajšie vzťahy o Iraku zo 7. novembra 2005,

–   so zreteľom na závery Rady pre vonkajšie vzťahy o Iraku z 27. februára 2006,

–   so zreteľom Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–   so zreteľom na článok 35 irackej ústavy z roku 2005, článok 333 jeho trestného zákonníka a článok 127 jeho trestného poriadku, ktoré zakazujú akúkoľvek formu mučenia,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny)

A.   keďže 29. januára 2006 došlo k útoku na štyri kostoly a úrad zástupcu Vatikánu v Bagdade a na dva kostoly v Kirkúku, pričom boli zabití traja ľudia (vrátane štrnásťročného dieťaťa) a niekoľkí ďalší zranení,

B.   keďže Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny) sa stále častejšie stávajú obeťami cieleného násilia, ako napr. ničenie majetku, únosy, útoky na kostoly, obťažovanie, vydieranie, mučenie ľudí, ktorí sú vnímaní, že nerešpektujú islam,

C.   vediac, že sa zvýšil počet útokov na kresťanských študentov na irackých univerzitách, najmä v Mosule, a že kresťanskí obyvatelia Mosulu sú vyzývaní, aby sa vysťahovali z oblasti,

D.   keďže má informácie o zúfalej situácii kresťanov, ktorí utiekli z Iraku a stali sa utečencami v susedných krajinách, najmä v Sýrii a Jordánsku, kde podľa správ agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) nedostávajú žiadnu medzinárodnú pomoc,

E.   keďže Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny) sú starobylé pôvodné obyvateľstvo, ktoré je v dôsledku prenasledovania a nútenej emigrácie veľmi zraniteľné a existuje nebezpečenstvo, že jeho kultúra zanikne,

Situácia vo väzniciach v Iraku

F.   keďže podľa úradu pre ľudské práva asistenčnej misie OSN v Iraku (UNAMI) sú podmienky a legálnosť väznenia v Iraku naďalej dôvodom na mimoriadne znepokojenie,

G.   keďže podľa irackého ministerstva pre ľudské práva bolo k 28. februáru 2006 dovedna 29 565 zadržaných: 14 229 zadržaných mnohonárodnými silami - Irak (MNF-I), 8391 zadržaných ministerstvom spravodlivosti, 488 mladistvých zadržaných ministerstvom práce a sociálnych vecí, 5 997 zadržaných ministerstvom vnútra a 490 ministerstvom obrany,

H.   keďže po celej krajine vykonávajú zástupcovia irackých ministerstiev kontroly v miestach zadržania pod dohľadom ministerstva vnútra a ministerstva obrany alebo ich uskutočňujú prostredníctvom síl pre osobitné operácie,

I.   keďže EUJUST LEX zabezpečuje potrebný výcvik pre vyše 700 Iračanov z prostredia súdnictva, polície a väzenského personálu,

J.   keďže Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach stanovuje, že nikto nesmie byť svojvoľne zatknutý alebo zadržaný a pozbavenie slobody sa môže uskutočniť len na základe zákona a v zhode s postupom stanoveným zákonom,

Asýrčania (Chaldejci, sýrski Aramejci a iné kresťanské menšiny)

1.   rozhodne odsudzuje všetky násilné činy proti Asýrčanom (Chaldejcom, sýrskym Aramejcom a iným kresťanským menšinám) v Iraku; dôrazne žiada iracké úrady MNF-I, aby zistili páchateľov týchto závažných trestných činov a čím skôr ich postavili pred súd;

2.   dôrazne žiada iracké úrady, aby poskytli ochranu Asýrčanom (Chaldejcom, sýrskym Aramejcom a iným kresťanským menšinám) proti diskriminácii podľa medzinárodných záväzkov;

3.   dôrazne žiada iracké úrady aby zlepšili bezpečnostnú situáciu Asýrčanov (Chaldejcov, sýrskych Aramejcov a iných kresťanských menšín) a aby umožnili návrat a opätovné usadenie sa asýrskych (chaldejských, sýrsko-aramejských a iných kresťanských) utečencov v bezpečnom prostredí, kde budú rešpektované ich zvyky a spôsob života;

4.   žiada, aby sa kresťania v Iraku mohli zapojiť do rekonštrukcie ako i do správy svojej krajiny a obcí v severnom Iraku i v iných častiach regiónu, aby si zachovali svoju kultúrnu, náboženskú a etnickú identitu v rámci jednej nerozdelenej krajiny;

5.   dôrazne podporuje výzvy väčšiny irackých politických a náboženských vodcov k zdržanlivosti a vyzýva iracké spoločenstvá, aby sa zišli v úsilí o dialóg a v duchu vzájomného rešpektovania sa; vyjadruje svoju plnú podporu úsiliu OSN v presadzovaní dialógu medzi spoločenstvami v rámci celonárodného dialógu; víta iniciatívy Ligy arabských štátov usporiadať druhú konferenciu o národnom zmierení s účasťou všetkých irackých spoločenstiev;

6.   žiada ústavný výbor irackej Rady reprezentantov, aby vo svojich návrhoch na zmenu a doplnenie ústavy zachovali kultúrne a náboženské práva všetkých irackých spoločenstiev;

7.   vyzýva Komisiu a Radu, aby urobili všetky potrebné opatrenia na pomoc Asýrčanom (Chaldejcom, sýrskym Aramejcom a iným kresťanským menšinám) a na ich ochranu;

Situácia v irackých väzniciach

8.   vyjadruje znepokojenie nad podmienkami zadržaných vo väzniciach a iných miestach zadržiavania v Iraku; opakovane odsudzuje používanie mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania s väzňami; vyzýva iracké úrady a MNF-I, aby zaistili, že podmienky zadržiavania budú v súlade s medzinárodnými normami o zaobchádzaní s väzňami;

9.   vyzýva mnohonárodné sily v Iraku a iracké úrady, aby okamžite zverejnili identitu všetkých zvyšných zadržiavaných a zabezpečili im prístup k právnym zástupcom, urýchlené spojenie s rodinami a informovali ich o príčinách ich zadržiavania;

10.   vyzýva iracké úrady a MNF-I, aby zaviedli primerané opatrenia na ochranu väzňov pred mučením a zlým zaobchádzaním tak, že:

   a) zabezpečia, že všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania sa rýchlo, dôkladne a spravodlivo vyšetria a že všetci vojenskí, bezpečnostní alebo iní úradníci, ktorí používali, nariadili alebo schválili mučenie, budú postavení pred súd,
   b) zabezpečia, že zadržaní budú mať možnosť účinne napadnúť svoje zadržanie pred súdom a budú sa môcť podrobiť riadnemu procesu,
   c) sa uskutoční trestné stíhanie všetkých tých, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní bez toho, aby boli obvinení z medzinárodne uznaných trestných činov, alebo ich prepustením;

11.   víta prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré vykonávajú MNF-I vo veci obvinenia zo zlého zaobchádzania s väzňami;

12.   víta inšpekcie v miestach zadržiavania po celej krajine, ktoré robia iracké úrady; víta skutočnosť, že sa uskutočňuje viacero inšpekcií; víta skutočnosť, že UNAMI podporuje tento proces;

13.   vyzýva MNF-I a iracké úrady, aby Medzinárodnému výboru Červeného kríža umožnili neobmedzený prístup do všetkých britských a amerických väzenských zariadení;

14.   podporuje pokračujúce úsilie irackého ministerstva pre ľudské práva udržiavať vysoké normy vrátane noriem pre zadržiavaných ľudí;

15.   podporuje EUJUST LEX; pripomína, že iracké úrady požiadali o predĺženie misie po vypršaní jej súčasného mandátu a o poskytnutie výcviku v ďalších oblastiach; vyzýva Komisiu a Radu, aby predĺžila misiu po vypršaní jej súčasného mandátu a aby rozšírila rozsah poskytovaného výcviku začlenením výcviku forenzného dohľadu;

16.   vyzýva irackú Radu reprezentantov, aby ratifikovala Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

17.   vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby ďalej prispievali k posilňovaniu ľudských práv v Iraku a k jeho charakteru právneho štátu;

o
o   o

18.   vyzýva svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, irackej dočasnej vláde, irackej Rade reprezentantov, vláde Spojených štátov amerických, vládam ďalších krajín, ktoré sú súčasťou MNF-I, a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 375.
(2) Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2006, s. 107.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2005)0288.

Posledná úprava: 14. septembra 2006Právne oznámenie