Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2517(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0335/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0335/2006

Συζήτηση :

PV 14/06/2006 - 8
CRE 14/06/2006 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2006 - 9.9
CRE 15/06/2006 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0272

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 112kWORD 83k
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Βιώσιμη ανάπτυξη
P6_TA(2006)0272B6-0335/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ), την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Γκέτεμποργκ, στις 15 και 16 Ιουνίου 2001, καθώς και το Πρόγραμμα Δράσης του Γιοχάνεσμπουργκ, το οποίο ενέκρινε η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη το 2002,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "σχετικά με την Επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη: πλαίσιο δράσης" (COM(2005)0658),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005, καθώς και τα δικά του σχετικά προηγούμενα ψηφίσματα,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   έχοντας υπόψη την εμμονή μη αειφόρων τάσεων σε πολλούς τομείς, όπως η χρήση της γης και των πόρων της γης, οι μεταφορές, η αλλαγή του κλίματος, η αλιεία, η χρήση ορυκτών καυσίμων και η εξάντληση της βιοποικιλότητας,

Β.   υπογραμμίζοντας τη σημασία των τριών κεντρικών και αλληλένδετων στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και της οικονομικής ευημερίας, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι τρεις αυτές συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης ενοποιούνται και εφαρμόζονται σωστά σε επίπεδο Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές πολιτικής πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη, και ιδίως τις αρχές της ποιότητας ζωής και της αλληλεγγύης εντός και μεταξύ των γενεών,

Δ.   υπογραμμίζοντας την ανάγκη πολιτισμικής μετατόπισης προς κοινωνία βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που απαιτεί μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού εξακολουθεί να πλήττεται από σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως φτώχεια, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός και ότι τα περισσότερο κοινωνικά στερημένα στρώματα συχνά υφίστανται τις χειρότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων κακή στέγαση και υγεία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δραματικές δημογραφικές μεταβολές στην ΕΕ και τις αντίρροπες τάσεις στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,

Γενική εκτίμηση
Έλλειψη φιλοδοξίας

1.   εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της ΣΒΑ που εγκρίθηκε στο Γκέτεμποργκ το 2001·

2.   θεωρεί ότι το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση της ΣΒΑ είναι υπερβολικά επιφυλακτικό και αδύναμο και στην παρούσα του μορφή δεν θα κατορθώσει να συσπειρώσει την κοινή γνώμη και τους παράγοντες χάραξης πολιτικής πίσω από τα ζωτικά καθήκοντα που βρίσκονται μπροστά μας·

3.   χαιρετίζει, ωστόσο, το πολύτιμο έργο της Αυστριακής Προεδρίας στην προσπάθεια αναζωπύρωσης της ΣΒΑ, η οποία ενίσχυσε τις προτάσεις της Επιτροπής με συνδυασμό των υφιστάμενων στόχων και δεικτών σε ενιαίο και πιο συνεκτικό πλαίσιο ενώ επίσης προσπάθησε να διατυπώσει ορισμένες νέες έννοιες·

Σύνδεση με τη Στρατηγική της Λισαβόνας

4.   θεωρεί ότι η υιοθέτηση οριζόντιων στρατηγικών όπως οι στρατηγικές που εγκρίθηκαν στο Κάρντιφ, στη Λισαβόνα και στο Γκέτεμποργκ, έχει αξία μόνο όταν ακολουθείται από μια συνεκτική και συνεπή προεξάρχουσα διαδικασία·

5.   παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας οι περιβαλλοντικοί στόχοι πρέπει να είναι εξίσου σημαντικοί με την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη η οικονομική αειφορία και η μείωση της φτώχειας πρέπει να έχουν ίση προτεραιότητα με περιβαλλοντικούς στόχους·

6.   επισημαίνει συναφώς τα πολλά συμπληρωματικά χαρακτηριστικά της νέας ΣΒΑ και της Στρατηγικής της Λισαβόνας, όπως είναι οι κοινοί στόχοι της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερης ποιότητας θέσεων εργασίας, η μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη κινδύνων·

7.   προτείνει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα βήματα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η υλοποίησή τους είναι έγκαιρη και έχει τον κατάλληλο συντονισμό, ιδίως με συμβατές διαδικασίες παρακολούθησης και επανεξέτασης·

8.   προτείνει περαιτέρω ως απτό βήμα προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικού συντονισμού της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της ΣΒΑ, να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για την τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, ο απαραίτητος μετασχηματισμός του ενεργειακού και του μεταφορικού συστήματος, ο οποίος πρέπει να βασίζεται στην αποσύνδεση της ενεργειακής ζήτησης από την οικονομική ανάπτυξη και στην τοπική μετατόπιση προς φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, που αποτελεί κεντρικό στόχο της ΣΒΑ·

9.   επισημαίνει περαιτέρω την απόφαση του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2006 για πραγματοποίηση ενεργειακής επισκόπησης κάθε χρόνο κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επισημαίνει ότι το έργο αυτό πρέπει επίσης να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ΣΒΑ και της Διαδικασίας της Λισαβόνας·

Ενίσχυση της στρατηγικής
Ενίσχυση των στόχων: καθορισμός σαφών ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων γενικών και ειδικών στόχων

10.   επισημαίνει ότι ο όρος "βιώσιμη ανάπτυξη" έχει το πλεονέκτημα ότι συνιστά πραγματικά οριζόντιο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό στόχο· θεωρεί επιπλέον ότι πρέπει να διευκρινίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ερμηνείες του·

11.   συμφωνεί, από την άποψη αυτή, με τα επτά βασικά ζητήματα που έχουν προταθεί να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση της ΣΒΑ (αλλαγή κλίματος και καθαρότερη ενέργεια, δημόσια υγεία, κοινωνικός αποκλεισμός, δημογραφία και μετανάστευση, διαχείριση φυσικών πόρων, βιώσιμες μεταφορές, παγκόσμιες προκλήσεις φτώχειας και ανάπτυξης)·

12.   ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους στόχους έτσι ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο φιλόδοξοι, και να εξασφαλίζει ότι είναι μετρήσιμοι και συγκεκριμένοι ώστε να καταστεί δυνατή η επακριβής και αναλυτική αξιολόγηση της προόδου·

13.   υπογραμμίζει τη σημασία των ζητημάτων δημόσιας υγείας και της προστασίας της βιοποικιλότητας στο φως του φιλόδοξου στόχου να αναστραφεί έως το 2010 η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και τον κόσμο και προτείνει τα θέματα αυτά είτε να προστεθούν ως νέο κεντρικό ζήτημα στην Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη είτε τουλάχιστον να τους δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ξεχωριστές ενότητες σχετικά με την υγεία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων·

14.   τονίζει τη σημασία της ισότητας των φύλων στην αειφόρο ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι οι κοινοί στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν αν δεν αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανισότητες και γίνει καλύτερη χρήση τόσο του αρσενικού όσο και του θηλυκού δυναμικού· υπογραμμίζει κατά συνέπεια ότι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να νοείται όσο το δυνατόν ευρύτερα, συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση του φύλου·

15.   θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι περιορισμένος αριθμός ενδιάμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων πρέπει είτε να επιβεβαιωθούν είτε να τεθούν, πρέπει να στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης και να έχουν φιλόδοξο και ρεαλιστικό χαρακτήρα, και στη συνέχεια πρέπει να εφαρμόζονται και παρακολουθούνται κατάλληλα και συστηματικά· πιστεύει ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζουν ειδικότερα τις τρέχουσες αρνητικές τάσεις στον τομέα της χρήσης της γης και των πόρων της γης, των μεταφορών, της αλλαγής του κλίματος, της αλιείας, της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και της εξάντλησης της βιοποικιλότητας και ότι πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση της αλλαγής τρόπου μεταφοράς, της αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από τις μεταφορές και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε συνδυασμό με τον στόχο μέγιστης υπερθέρμανσης 2°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα·

16.   υποστηρίζει την προτεινόμενη νέα έμφαση στην μέτρηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, με εφαρμογή της λογιστικής των περιβαλλοντικών πόρων· προτείνει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση του οικολογικού αποτυπώματος της ΕΕ στον κόσμο, με ανάλυση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τόσο από την πλευρά της κατανάλωσης όσο και από την πλευρά της παραγωγής, προτείνει δε να τεθεί στόχος η συστηματική μείωση του αποτυπώματος της ΕΕ·

17.   χαιρετίζει περαιτέρω την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· παροτρύνει την Επιτροπή να διατυπώσει πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελεσματικά εκτελεστικά μέτρα ώστε να καταστεί δυνατόν να σημειωθεί πραγματική πρόοδος· επισημαίνει, από την άποψη αυτή, ως παράδειγμα, την πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποβλέπει στην ανάλυση του αντικτύπου της γηράσκουσας κοινωνίας, η οποία επιδιώκει στην επίτευξη απτών λύσεων βασιζόμενη στη συμμετοχή τόσο των διάφορων επιπέδων πολιτικής λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και της κοινωνίας των πολιτών·

Βελτίωση της ποιότητας της ανάπτυξης ως προϋπόθεση για την ΣΒΑ

18.   θεωρεί ότι η έμφαση που δίδεται στο ΑΕΠ για τη μέτρηση της προόδου στην κοινωνία πρέπει να εξισορροπείται με ίση έμφαση στις ποιοτικές πτυχές της ανάπτυξης, δεδομένου ότι αυτές είναι προαπαιτούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει κατά συνέπεια ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με περιορισμένο σύνολο βασικών δεικτών βιωσιμότητας οι οποίοι θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν ευρέως κατά την ετήσια αναθεώρηση της ΣΒΑ· οι δείκτες αυτοί πρέπει να αφορούν θεμελιώδεις πτυχές της ποιότητας ζωής και να επιτρέπουν προσωπικές και άμεσες εκτιμήσεις υγείας (ποιότητα και επέκταση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προσδόκιμο ζωής, παιδική θνησιμότητα, κτλ), της συνειδητοποίησης (εκπαίδευση και πολιτισμός, πρόσβαση στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορικής, κτλ), καταπολέμηση του αποκλεισμού (συμμετοχή στις αποφάσεις της κοινωνίας και στο κοινωνικό κεφάλαιο, κτλ) και ποιότητα του περιβάλλοντος (ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, κτλ)·

19.   ζητεί την περαιτέρω εξέλιξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και τη διατύπωση συστάσεων, με βάση το πρότυπο αυτό, προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις "μη βιώσιμες" τάσεις της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και τις συνέπειες της γήρανσης της κοινωνίας· θεωρεί, από την άποψη αυτή, ότι πρέπει να αναπτυχθούν δείκτες για την κοινωνική κατάσταση οι οποίοι να συμπεριλαμβάνονται στη συνέχεια στη μελέτη αντικτύπου της βιωσιμότητας· υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μακροοικονομικό πλαίσιο το οποίο να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την περιβαλλοντικά φιλική εσωτερική ζήτηση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή·

20.   θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να θεωρείται περισσότερο οικονομική ευκαιρία παρά περιορισμός, καθώς και κίνητρο για τεχνολογική καινοτομία και επενδύσεις· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να διασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό των στρατηγικών της Ένωσης, με ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών και τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την "έξυπνη ανάπτυξη", τόσο εντός κάθε χώρας όσο και στο εξωτερικό·

21.   πιστεύει ότι πρέπει η κοινωνία που πρέπει να προωθηθεί πρέπει να βασίζεται στη γνώση, στην επίγνωση και στη συμμετοχή, καθώς και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και στις διαπροσωπικές σχέσεις, και να προχωρεί περισσότερο από την Ατζέντα της Λισαβόνας· θεωρεί ότι η κοινωνία αυτή θα αποτελεί κοινωνία υψηλότερης ποιότητας η οποία, μέσω της εκτεταμένης στήριξης των τεχνολογιών της επικοινωνίας και των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων·

Ενίσχυση της διακυβέρνησης της βιωσιμότητας σε επίπεδο εθνικό, ΕΕ και διεθνές

22.   πιστεύει ότι η ΣΒΑ απαιτεί συστηματική παρακολούθηση για να εφαρμοσθεί σωστά·

23.   αποφασίζει να πραγματοποιεί τακτική συζήτηση της ολομέλειας για τους γενικούς και ειδικούς στόχους που περιέχονται στην ΣΒΑ με βάση συνεισφορές από όλες τις σχετικές επιτροπές του, ώστε το Κοινοβούλιο να προσφέρει τις απόψεις του για την πρόοδο και τις προτεραιότητες της ΣΒΑ εγκαίρως, για να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τις αναθεωρήσεις της ΣΒΑ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· θεωρεί περαιτέρω ότι πρέπει να πραγματοποιεί τακτικούς διαλόγους με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και τα κοινοβούλια των συνταγματικά αναγνωρισμένων περιφερειών, σε γενική ή σε διμερή βάση, έτσι ώστε να εξετάζεται η βέλτιστη πρακτική στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και να ανταλλάσσονται εμπειρίες τόσο για την πανευρωπαϊκή όσο και για την εθνική εφαρμογή της ΣΒΑ·

24.   υπογραμμίζει τη σημασία εθνικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους της ΕΕ και την ανάγκη ανταλλαγής της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ τους· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη δράσης σχετικά με τη ΣΒΑ σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο επιμέρους πολιτών, με ενίσχυση της εκπαίδευσης, των συμμετοχικών διαδικασιών και της επίγνωσης του κοινού για τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης·

25.   θεωρεί ότι η εξέταση της βιωσιμότητας πρέπει να αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό κάθε αξιολόγησης αντικτύπου για νέα μέτρα πολιτικής της ΕΕ, καθώς και της εκ των υστέρων παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής·

26.   θεωρεί ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να συμπληρώνεται από δράση σε διεθνές επίπεδο, με στόχο να ενθαρρυνθεί η προώθηση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να μειωθεί η φτώχεια με παράλληλη εξοικονόμηση σπάνιων πόρων και προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος·

27.   ζητεί, κατά συνέπεια, πιο συστηματική ετήσια παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης του Γιοχάνεσμπουργκ και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας·

28.   αναγνωρίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι αναγκασμένες να επαναλάβουν τα ρυπαντικά λάθη των βιομηχανικών χωρών κατά την ανάπτυξη των οικονομιών τους· ζητεί κατά συνέπεια να ενταχθούν οι αρχές της βιωσιμότητας στις δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και να τους εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ανάγκες·

Συμπληρωματικά μέτρα

29.   υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματικά μέτρα, όπως αειφόρα μέτρα για τον φορολογικό τομέα και τον τομέα των δημόσιων προμηθειών, καθώς και, όσο το δυνατόν συντομότερα, την κατάργηση μη αειφόρων δημόσιων επιδοτήσεων σε μια σειρά τομείς πολιτικής, και ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας· εκφράζει την πεποίθηση ότι η αειφορία δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία στη χρήση των πόρων και τη ρύπανση·

30.   υπογραμμίζει τη σημασία προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου και της γεωργίας (τόσο συμβατικής όσο και οργανικής) για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο με οικονομικά και οικολογικά βιώσιμη ύπαιθρο είναι δυνατό να αναστραφεί η τάση της πληθυσμιακής αφαίμαξης της υπαίθρου και έτσι να διασφαλιστούν οι κεφαλαιώδεις υποδομές· ζητεί να εκπονηθεί ειδική έρευνα ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που έχει η κλιματική μεταβολή στους υδάτινους πόρους και την ποιότητα του εδάφους στην περιοχή της Μεσογείου·

31.   υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της επιστήμης και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση πολλών από τις προκλήσεις που ορίζονται στην ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανταγωνιστικότητας· εκφράζει τη λύπη του διότι η υποστήριξη του δημόσιου τομέα για την ενεργειακή έρευνα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της μειώθηκε δραστικά πρόσφατα και ζητεί να υπάρξει αισθητή αύξηση σε υποστήριξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης·

32.   αναγνωρίζει ότι η κλιματική ασφάλεια και η ανάγκη να σταματήσει η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα αναδεικνύονται σε κορυφαίες προτεραιότητες της χάραξης πολιτικής στην ΕΕ και απαιτούν όχι μόνο μεγαλόπνοη εγχώρια δράση για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου αλλά και σημαντική δημοσιονομική στήριξη της τεχνολογικής συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και σε τεχνολογίες χαμηλής χρήσης άνθρακα· υπογραμμίζει τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας στην Ευρώπη η οποία δεν έχει αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες·

33.   πιστεύει ότι οι στόχοι της ΣΒΑ πρέπει να αντικατοπτριστούν στη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2013 και να συμβάλουν στο να τεθεί η ημερήσια διάταξη για την πλήρη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά το 2008/2009· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, το γεγονός ότι η πρόταση για Κανονισμού του Συμβουλίου που εκθέτει γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492) δηλώνει ρητά ότι οι στόχοι των Ταμείων επιδιώκονται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι η διάθεση της βοήθειας που συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία δεν αντιστοιχεί στη ΣΒΑ και θεωρεί ότι τούτο πρέπει να επανεξεταστεί·

34.   εμμένει, τέλος, να μην κρίνονται τα μέτρα για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης αποκλειστικά με βάση το βραχυπρόθεσμο κόστος τους, αλλά και με βάση το μακροπρόθεσμο όφελός τους και επίσης να ληφθεί πλήρως υπόψη το κόστος της αδράνειας·

o
o   o

35.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου