Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2581(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0361/2006

Debatai :

PV 15/06/2006 - 14.3
CRE 15/06/2006 - 14.3

Balsavimas :

PV 15/06/2006 - 18.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0280

Priimti tekstai
PDF 85kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2006 m. birželio 15 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Šiaurės Korėja: žmogaus teisių pažeidimai
P6_TA(2006)0280B6-0341, 0361, 0363, 0366, 0368 ir 0369/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių pažeidimų Šiaurės Korėjoje

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Šiaurės Korėjos,

–   atsižvelgdamas į ES politikos gaires trečiųjų šalių atžvilgiu dėl mirties bausmės (1998), dėl kankinimų ir kito žiauraus, nežmoniško arba žeminančio elgesio (2001), dėl ES dialogų su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais (2001) ir dėl žmogaus teisių gynėjų (2004),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. balandžio 16 d. JTO Žmogaus teisių komiteto priimtą rezoliuciją,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 31 d. JT specialiojo pranešėjo mirties bausmės vykdymo be teismo, sumarinio proceso tvarka ar savavališkai klausimais, JT darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais pirmininko - pranešėjo, JT specialiojo pranešėjo kankinimo klausimais ir JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) klausimais pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi JTO Žmogaus teisių komiteto rezoliucijoje KLDR smerkiama dėl "kankinimo ir kitokių žiaurių, nežmoniškų ir žeminančių bausmių ir viešų egzekucijų" ir dėl "griežtų ir paplitusių minties, sąžinės, tikėjimo, nuomonės ir žodžio laisvės apribojimų",

B.   kadangi KLDR vyriausybė ir toliau atsisako įsileisti į šalį JT specialųjį pranešėją žmogaus teisių klausimais, JT specialųjį pranešėją maisto klausimais ir nevyriausybinių žmogaus teisių organizacijų atstovus, todėl stringa žmogaus teisių padėties tyrimas; kadangi daugelis šaltinių, ypač nukentėjusieji, kuriems pavyko pabėgti iš šalies, praneša apie labai didelius ir nuolatinius pažeidimus, įskaitant egzekucijas, kankinimą, politinių kalinių įkalinimą ir nežmoniškas sąlygas kalėjimuose,

C.   kadangi netoleruojama bet kokia opozicija ir kiekvienam asmeniui, pareiškusiam nuomonę, prieštaraujančią valdančiosios Korėjos Darbininkų partijos pozicijai, gresia žiaurios bausmės, o daugeliu atveju nukenčia ir jų šeimos,

D.   kadangi Son Jong Nam, kuris gyvendamas Kinijoje lankė bažnyčią ir tapo krikščioniu, buvo kankinamas Nacionalinėje saugumo agentūroje ir be teismo bei neužtikrinus jokių procedūrinių garantijų, kurių būtina laikytis pagal tarptautines žmogaus teisių normas, pasmerktas mirčiai apkaltinus išdavyste,

E.   kadangi keturi Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai, įskaitant specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties KLDR klausimais, raginę KLDR vyriausybę atidėti bausmės vykdymą ir peržiūrėti nuosprendį, nusivylė gavę vyriausybės atsakymą, kuriame ekspertų laiškai apibūdinami kaip "sąmokslas siekiant kenkimo tikslais skleisti suklastotą informaciją ir priešiškų jėgų bandymas šmeižti, skaldyti ir ardyti KLDR valstybę ir jos socialinę sistemą, kaip dingstį naudojant žmogaus teises",

F.   kadangi KLDR ratifikavo Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

G.   kadangi nuo 2001 m. KLDR vyriausybė sumažino pagrindų, už kuriuos galima skirti mirties bausmę, skaičių nuo 33 iki 5, tačiau 4 šių pagrindų iš esmės yra politinio pobūdžio,

H.   kadangi vietinės žiniasklaidos priemonės yra griežtai cenzūruojamos ir apribota galimybė gauti tarptautinio radijo ir televizijos skleidžiamą informaciją; kadangi radijo ir televizijos stotys transliuoja tik valstybinę programą, o klausantiesiems užsienio radijo stočių gresia bausmės,

I.   kadangi bet koks susirinkimas arba susivienijimas, kuriems neišduotas leidimas, laikomi "grupiniu viešosios tvarkos trikdymu" ir už tai gresia bausmės; kadangi tikėjimo laisvė, nors ir įtvirtinta Konstitucijoje, iš tikrųjų yra griežtai apribota; kadangi pranešama apie žiaurias represijas, įskaitant kalinimą, kankinimą ir mirties bausmes, taikomas viešoje arba privačioje religinio pobūdžio veikloje dalyvaujantiems žmonėms,

J.   kadangi, liudininkų nuomone, žmonių, įkalintų vadinamosiose perauklėjimo (darbo) stovyklose arba kalinimo stovyklose ir kalėjimuose skaičius siekia 200 tūkstančių, o paleistieji iš stovyklų, pvz., Kang Chol Hwan stovyklos, praneša, kad kankinamai ir netinkamas elgesys yra itin paplitę, o kalinimo sąlygos labai sunkios,

K.   kadangi daugelis KLDR gyventojų kenčia dėl maisto trūkumo ir yra priklausomi nuo humanitarinės pagalbos, kurią ši valstybė gauna iš teikiančių pagalbą šalių, pvz., ES, kuri 2005 m. nusprendė skirti 13 715 000 EUR KLDR, ir JT Pasaulio maisto programos agentūros, kuri 2006 m. gegužės 10 d. su KLDR vyriausybe susitarė dėl to, kad per dvejus metus 1,9 mln. Šiaurės Korėjos gyventojų bus perduota 150 000 tonų būtiniausių vartojimo reikmenų,

L.   kadangi dešimtys tūkstančių Šiaurės Korėjos gyventojų dėl represijų ir masinio bado pabėgo iš KLDR į Kiniją,

1.   apgailestauja dėl to, kad KLDR nepakankamai bendradarbiauja su tarptautinėmis institucijomis žmogaus teisių klausimais, ypač dėl to, kad ši valstybė atsisako laikytis JTO Žmogaus teisių komiteto numatytų procedūrų;

2.   ragina Šiaurės Korėjos vyriausybę imtis šių veiksmų:

   - tvirtai laikytis principų, numatytų tarptautinėse sutartyse dėl žmogaus teisių, kurias ji ratifikavo (pvz., Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto) ir įtraukti šiuos principus į vidaus teisės normas;
   - panaikinti mirties bausmę;
   - išlaisvinti visus žmones, sulaikytus arba kalinamus už tai, kad taikiai naudojosi pagrindinėmis žmogaus teisėmis;
   - visiems Šiaurės Korėjos gyventojams užtikrinti žodžio ir judėjimo laisvę;
   - iš naujo apsvarstyti galiojančius teisės aktus ir užtikrinti, kad jie atitiktų tarptautinių žmogaus teisių normas, taip pat numatyti apsaugos priemones, kurios užtikrintų piliečių apsaugą ir gynybos būdus žmogaus teisių pažeidimo atveju;

3.   ragina KLDR vyriausybę pateikti informaciją apie Son Jong Nam bylą ir sustabdyti bausmės vykdymą;

4.   ragina Komisiją ir Tarybą primygtinai reikalauti, kad KLDR vyriausybė užkirstų kelią tolesniems žmogaus teisių pažeidimams, pateiktų informaciją apie Son Jong Nam bylą ir sustabdytų bausmės vykdymą;

5.   ragina KLDR vyriausybę peržiūrėti mirties bausme nuteistų asmenų bylas ir atidėti bausmių vykdymą; taip pat ragina leisti susitikti su šiais asmenimis profesoriui Vititui Muntarbhornui, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Šiaurės Korėjoje klausimais;

6.   ragina KLDR vyriausybę užkirsti kelią rimtiems žmogaus teisių pažeidinėjimams, įskaitant piliečių, nepriklausančių valstybės remiamoms religinėms organizacijoms, kalinimą ir mirties bausmių vykdymą dėl religijos ar įsitikinimų; taip pat ragina leisti tikintiesiems laisvai susitikti ir dalyvauti pamaldose, statyti ir prižiūrėti maldos namus bei laisvai platinti religinio pobūdžio literatūrą;

7.   pripažįsta, kad po 2001 m. vykusio Troikos vizito, kuriam vadovavo Švedijos ministras pirmininkas ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Göran. Persson, Vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius Javier Solana ir Komisijos narys užsienio reikalams Ch. Patten, ES buvo pirmoji ir vienintelė šalis, pradėjusi su KLDR dialogą dėl žmogaus teisių, ir kad šis dialogas nutrūko 2003 m., kai Ministrų Taryba, neinformavusi Šiaurės Korėjos atstovų, parėmė JT Žmogaus teisių komiteto rezoliuciją dėl žmogaus teisių; ragina abi šalis imtis veiksmų siekiant atnaujinti ES ir KLDR dialogą dėl žmogaus teisių;

8.   ragina KLDR vyriausybę įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal žmogaus teisių aktus, kuriuos ji pasirašė, ir užtikrinti, kad humanitarinėms organizacijoms, nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Šiaurės Korėjoje klausimais ir JT specialiajam pranešėjui tikėjimo ir įsitikinimų laisvės klausimais būtų leista be suvaržymų atvykti į šalį;

9.   džiaugiasi Pasaulio maisto programos ir KLDR vyriausybės susitarimu dėl paramos, skirtos 1,9 mln. gyventojų, kurių padėtis labai pažeidžiama, ypač moterims ir mažiems vaikams; apgailestauja dėl to, kad Šiaurės Korėjos gyventojai vis dar be reikalo kenčia dėl šios šalies vyriausybės politikos; pabrėžia, kad šalyje turėtų būti nuolat tikslingai ir teisingai dalijami maisto produktai; ragina KLDR vyriausybę užkirsti kelią diskriminacijai dalijant maisto produktus, kai pirmenybė teikiama aukšto rango pareigūnams, priklausantiems Darbininkų partijai, karininkams, žvalgybos ir policijos pareigūnams;

10.   ragina KLDR vyriausybę pagaliau suteikti visą informaciją apie Pietų Korėjos ir Japonijos piliečius, kurie buvo pagrobti per pastaruosius dešimtmečius, ir nedelsiant išlaisvinti šalyje laikomus minėtus kalinamus asmenis;

11.   ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę sustabdyti Šiaurės Korėjos piliečių repatriaciją į KLDR, kadangi grąžinti asmenys, neatsižvelgiant į priežastis, dėl kurių jie išvyko iš šalies, kenčia dėl žiauraus elgesio, įskaitant sulaikymą ir kankinimą, ilgalaikį kalinimą kalėjimuose ir netgi mirties bausmes; ragina Korėjos Respubliką pasirūpinti asmenimis, iš Šiaurės Korėjos pabėgusiais į Kiniją, ir prašo Korėjos Respublikos vyriausybės leisti šiems asmenims atvykti į Pietų Korėją;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, KLDR vyriausybei, Korėjos Respublikos vyriausybei, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei, specialiojo pranešėjo mirties bausmės vykdymo be teismo, sumarinio proceso tvarka ar savavališkai klausimais, JT Žmogaus teisių komiteto darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais pirmininkui - pranešėjui, JT specialiajam pranešėjui kankinimo klausimais ir JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties KLDR klausimais.

Atnaujinta: 2006 m. gruodžio 12 d.Teisinis pranešimas