Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0405/2006

Debatai :

PV 06/07/2006 - 13.1
CRE 06/07/2006 - 13.1

Balsavimas :

PV 06/07/2006 - 14.1
CRE 06/07/2006 - 14.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0322

Priimti tekstai
PDF 83kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2006 m. liepos 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Somalis
P6_TA(2006)0322B6-0400, 0405, 0406, 0410, 0412 ir 0415/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Somalyje

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Somalyje,

–   atsižvelgdamas į ankstesnius Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio ir saugumo politikai J. Solanos ir Komisijos nario Louis Michel pareiškimus dėl padėties Somalyje,

–   atsižvelgdamas į Tarpusavio supratimo memorandumą, pasirašytą Briuselyje 2006 m. kovo 28 d. Somalio Prezidento Abdullahi Yusuf Ahmed, Komisijos Pirmininko Manuel Barroso, Somalio ministro pirmininko Ali Mohamed Ghedi ir Komisijos nario Louis Michel,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   yra susirūpinęs dėl užsitęsusio pilietinio karo Somalyje ir jo poveikio taikos ir susitaikymo procesams šalyje, taip pat viso Afrikos kyšulio regiono saugumui ir stabilumui,

B.   kadangi didžiąją Pietų Somalio dalį, įskaitant sostinę Mogadišą, nuo 2006 m. birželio 4 d. kontroliuoja su Islamo teismų sąjungos karinė formuotė, kuri išvarė frakcijos lyderius, kontroliavusius Mogadišą nuo 1991 m., kai buvo nuverstas Mohamedo Siado Barėso režimas,

C.   kadangi Somalyje deja jau daugiau kaip15 metų nėra veiksmingos nacionalinės vyriausybės, o Islamo teismų sąjunga, siekdama valdyti kontroliuojamas teritorijas pradėjo formuoti radikalius islamo teismus tose zonose; kadangi nepaisant to išlieka įtampa dėl lojalumo klanams,

D.   kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pareikalavo, kad kaip atsakas į Afrikos Sąjungos prašymą iš dalies panaikinti ginklų embargą būtų priimtas nacionalinis saugumo planas tik taikos palaikymo misijai pagal JT įgaliojimus remti,

E.   kadangi bijoma, kad į Islamo teismų sąjungą įeina grupuotės, kaltinamos ryšiais su Al-Kaida ir tarptautiniu terorizmu, dėl kurių gali kilti pavojus ne tik kaimyninių šalių, bet ir Europos Sąjungos bei viso pasaulio saugumui,

F.   kadangi Arabų lyga Chartume 2006 m. birželio 22 d. inicijavo dialogą su federalinėmis pereinamojo laikotarpio institucijomis ir Islamo teismų sąjunga, kurio metu federalinės pereinamojo laikotarpio institucijos pripažino Islamo teismų sąjungos "egzistavimą", o Islamo teismų sąjunga savo ruožtu pripažino vyriausybės "teisėtumą"; kadangi abi šalys susitarė ne kariauti viena su kita, o tęsti dialogą taikos ir susitaikymo tikslais,

G.   kadangi per paskutinį Islamo teismų sąjungos ir JAV pareigūnų susitikimą Chartume atsivėrė naujos pasitikėjimo tarp įvairių konflikto šalių stiprinimo priemonių perspektyvos,

1.   griežtai smerkia neseniai vykusius mūšius Mogadiše ir aplink jį, įvykius Jowhar ir kitur šalyje, dėl kurių žuvo daug Somalio civilių gyventojų, taip pat nepriklausomo fotografo švedo Martino Adler nužudymą per Islamo teismų sąjungos (ICU) susirinkimą;

2.   ragina visas šalis susilaikyti nuo veiksmų, kurie dar padidintų įtampą, tęsti dialogą ir plačiau bendradarbiauti su pereinamojo laikotarpio federaline vyriausybe ir parlamentu, kurie yra teisėtos centrinės valdžios įstaigos Somalyje, valdomame pagal pereinamojo laikotarpio federalinę chartiją;

3.   laikosi nuomonės, kad jei tarptautinė bendruomenė mano, jog pereinamojo laikotarpio institucijos yra vienintelė teisėta valdžia, kol Somalyje nebuvo laisvų rinkimų, joms turi būti skiriama išteklių būtinoms instancijoms, pavyzdžiui, policijos pajėgoms, įsteigti;

4.   pritaria Afrikos Sąjungos, Arabų lygos ir tarpvyriausybinės plėtros tarybos (IGAD) iniciatyvoms, įskaitant neeilinio IGAD ministrų tarybos posėdžio, vykusio Nairobyje 2006 m. birželio 13 d., komunikatą, ir jų pagrindiniam vaidmeniui palaikant taiką ir susitaikymo procesą Somalyje;

5.   ragina pereinamojo laikotarpio federalines institucijas ir Islamo teismų sąjungą prisiimti atsakomybę už Chartume inicijuoto dialogo plėtotę;

6.   ragina neseniai įsteigtą tarptautinę Somalio kontaktinę grupę, į kurią įeina Afrikos Sąjunga (AS), Jungtinės Tautos (JT), Europos Sąjunga (ES), Jungtinės Valstijos (JAV), Švedija, Norvegija, Italija, Tanzanija ir kt., skirti dėmesį valstybės valdymo įstaigų ir institucijų kūrimui, humanitarinei pagalbai visiems Somalio gyventojams ir regiono stabilumui bei saugumui, siekiant geresnio politikos koordinavimo tarp tarptautinės bendruomenės narių;

7.   ragina ES kartu su AS, glaudžiai bendradarbiaujant su IGAD ir Arabų lyga, teikti būtiną politinę, finansinę ir logistinę paramą taikos procesui, įskaitant AS taikos palaikymo misijos dislokavimą, kuriam pritarė 2006 m. liepos mėn. vykęs AS vadovų susirinkimas;

8.   ragina tarptautinę bendruomenę, ypač ES, padidinti humanitarinės pagalbos teikimą perkeltiesiems asmenims ir skurstantiems gyventojams;

9.   ragina šalis gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir leisti paramos agentūroms susisiekti su skurstančiais gyventojais bei užtikrinti humanitarinę pagalbą teikiančių darbuotojų apsaugą;

10.   primygtinai reikalauja, kad būtų griežtai laikomasi ginklų embargo Somaliui, kurį 1992 m. paskelbė JT ir kurio beveik nesilaikoma, ir kad būtų vykdoma jo kontrolė, reikalauja, kad dalinis embargo panaikinimas jokių būdu neturėtų būti siejamas su galima taikos palaikymo misija pagal JT įgaliojimus;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AS ir IGAD generaliniams sekretoriams, Somalio pereinamojo laikotarpio nacionalinės vyriausybės prezidentui, Islamo teismų sąjungos pirmininkui ir Panafrikos parlamentui.

Atnaujinta: 2007 m. kovo 23 d.Teisinis pranešimas