Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0202(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0192/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0192/2006

Keskustelut :

PV 13/06/2006 - 17
CRE 13/06/2006 - 17

Äänestykset :

PV 14/06/2006 - 4.3
CRE 14/06/2006 - 4.3
Äänestysselitykset
PV 06/09/2006 - 7.3
CRE 06/09/2006 - 7.3
PV 27/09/2006 - 5.1
CRE 27/09/2006 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0258
P6_TA(2006)0370

Hyväksytyt tekstit
PDF 61kWORD 34k
Keskiviikko 27. syyskuuta 2006 - Strasbourg Lopullinen painos
Henkilötietojen suojaaminen *
P6_TA(2006)0370A6-0192/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2005)0475)(1) ,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0436/2005),

–   ottaa huomioon pöytäkirjan Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0192/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna 14. kesäkuuta 2006(2) ;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0258.

Päivitetty viimeksi: 23. maaliskuuta 2007Oikeudellinen huomautus