Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0079(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0277/2006

Indgivne tekster :

A6-0277/2006

Forhandlinger :

PV 26/09/2006 - 15
CRE 26/09/2006 - 15

Afstemninger :

PV 27/09/2006 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0372

Vedtagne tekster
PDF 73kWORD 35k
Onsdag den 27. september 2006 - Strasbourg Endelig udgave
Pericles-programmet i medlemsstater, der ikke har indført euroen *
P6_TA(2006)0372A6-0277/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om udvidelse af anvendelsen af afgørelse 2006/…/EF om ændring og forlængelse af afgørelse 2001/923/EF om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen (KOM(2006)0243 - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0243)(1) ,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0180/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0277/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 24. januar 2007Juridisk meddelelse