Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2119(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0283/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0283/2006

Viták :

Szavazatok :

PV 27/09/2006 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0375
P6_TA(2006)0376

Elfogadott szövegek
PDF 75kWORD 39k
2006. szeptember 27., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
3/2006. sz. költségvetésmódosítás
P6_TA(2006)0376A6-0283/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 3/2006. sz. költségvetésmódosítás tervezetéről, III. szakasz - Bizottság, VIII. szakasz B. rész - Európai adatvédelmi biztos (11297/2006 – C6-0239/2006 – 2006/2119(BUD))

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 272. cikke (4) bekezdése utolsó előtti albekezdésére,

–   tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) , és különösen annak 37. és 38. cikkére,

–   tekintettel az Európai Uniónak a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó, 2005. december 15-én véglegesen elfogadott általános költségvetésére(2) ,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra(3) ,

–   tekintettel az Európai Uniónak a Bizottság által 2006. május 22-én előterjesztett, a 2006-os pénzügyi évre vonatkozó 3/2006. sz. előzetes költségvetésmódosítási tervezetére (SEC(2006)0633),

–   tekintettel a Tanács által 2006. július 11-én megállapított  3/2006. sz. költségvetésmódosítási tervezetre (11297/2006 – C6-0239/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0283/2006),

A.   mivel a 3/2006. sz. költségvetésmódosítási tervezet négy különböző elemet tartalmaz, nevezetesen az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság megerősítését, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség és az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség személyzetének megerősítését, valamint az Európai adatvédelmi biztosra vonatkozó előirányzatok növelését,

B.   mivel a Bizottság a 3/2006. sz. előzetes költségvetésmódosítási tervezetében e szükségletek finanszírozására a saját források 3 604 545 EUR-val történő megnövelését javasolta,

C.   mivel a Tanács a 3/2006. sz. költségvetésmódosítási tervezetében úgy határozott, hogy a javasolt növekedéseket kizárólag átcsoportosítás révén fedezi,

D.   mivel a Tanács úgy kívánja finanszírozni az Európai adatvédelmi biztos további költségeit, hogy a 2000–2006-os pénzügyi terv 3. fejezete alá eső és a költségvetés bizottsági szakaszába tartozó igazgatási tétel kötelezettségvállalásait és kifizetéseit csökkenti,

E.   mivel a Parlament egyetért a Bizottságnak a 3/2006. sz. költségvetésmódosítási tervezetről szóló nyilatkozatával abban, hogy valamennyi intézményre nézve veszélyes precedenst teremthet az, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyik intézmény igazgatási költségeit úgy finanszírozzák, hogy a szükséges előirányzatokat egy másik intézmény költségvetéséből vonják el,

1.   támogatja a Bizottság 3/2006. sz. előzetes költségvetésmódosítási tervezetében javasolt emeléseket az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség és az Európai adatvédelmi biztos részére;

2.   úgy ítéli meg azonban, hogy még túl sok van hátra a költségvetési évből ahhoz, hogy az e tételek szükséges emelését olyan más tételek csökkentésével kompenzálják, amelyek esetleg még teljes mértékben megvalósulhatnak 2006 folyamán;

3.   elutasítja ezért a Tanács azon szándékát, hogy a további előirányzatokra vonatkozó kéréseknek átcsoportosítással tegyen eleget, különösen úgy, hogy az Európai adatvédelmi biztos által kért emelést a költségvetés bizottsági szakaszának csökkentésével ellensúlyozza;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 78., 2006.3.15.
(3) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A legutóbb a 2005/708/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 269., 2005.10.14., 24. o.) módosított megállapodás.

Utolsó frissítés: 2007. január 24.Jogi nyilatkozat