Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2625(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0514/2006

Debatai :

PV 27/09/2006 - 9
CRE 27/09/2006 - 9

Balsavimas :

PV 28/09/2006 - 7.6

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0387

Priimti tekstai
PDF 83kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2006 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Darfūre
P6_TA(2006)0387B6-0512, 0513, 0514, 0515, 0517 ir 0519/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Darfūre

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sudane ir ypač Darfūre,

–   atsižvelgdamas į susijusias JTO Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Rezoliuciją Nr. 1706,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio mėn. Afrikos Sąjungos (AS) sprendimą įsteigti Afrikos misiją Sudane (AMS),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 17 d. būsiančią Pasaulinę Darfūro dieną,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 5 d. Darfūro taikos susitarimą (DTS), pasirašytą Abujoje, Nigerijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi dėl Darfūro regione vykstančių vyriausybės pajėgų, vyriausybę palaikančių ginkluotų grupuočių ir sukilėlių konfliktų per pastaruosius trejus metus nukentėjo daugiau nei 200 tūkst. asmenų ir daugiau nei 2 mln. asmenų perkelta gyventi į kitas šalies vietas, nepaisant to, kad 2006 m. gegužės 5 d. buvo pasirašytas DTS,

B.   kadangi DTS ir toliau yra stabilumo, taikos ir susitaikymo Darfūre pagrindas, nepaisant JT specialiojo atstovo Jano Pronko pareiškimo, kad šis susitarimas yra beveik žlugęs,

C.   kadangi, anot Jungtinių Tautų Pagalbos teikimo nukentėjusiems esant nepaprastosioms padėtims koordinatoriaus Jano Egelando, šiuo metu humanitarinė ir saugumo padėtis Darfūre blogiausia nuo 2004 m., sąlygos teikti humanitarinę pagalbą vis blogėja ir kai kuriose Darfūro teritorijose humanitarinę pagalbą teikiantys darbuotojai visiškai negali dirbti, o tai reiškia, kad tūkstančiai Darfūro žmonių neturi galimybių gauti pagalbos,

D.   kadangi regione visos konflikto šalys toliau nusižengia susitarimams dėl ugnies nutraukimo ir dažnai naudoja smurtą prieš civilius ir kadangi dėl neseniai Darfūre sukurtos kariuomenes ir vyriausybės pajėgų stiprinimo atsinaujino kovos Šiaurės Darfūro teritorijoje,

E.   kadangi JT vadinamąja atsakomybės apsaugoti nuostatoje numatoma, kad tuo atveju, kai valstybės valdžia akivaizdžiai nesugeba apsaugoti savo gyventojų nuo genocido, karo nusikaltimų, etninio valymo ir nusikaltimų žmonijai, JT Saugumo Taryba gali nutarti naudoti VII skyriuje numatomas karines pajėgas,

F.   kadangi JT Saugumo Taryba savo Rezoliucijoje Nr. 1706 suteikė įgaliojimus sutelkti naujas JT taikos palaikymo pajėgas, turinčias iki 22 500 karių ir policijos pareigūnų, siekiant perimti AMS vykdomą veiklą, kartu patvirtindama savo visišką pagarbą Sudano suverenumui, vientisumui, nepriklausomybei ir teritoriniam integralumui,

G.   kadangi Sudano vyriausybė ir toliau neleidžia šioms JT pajėgoms įeiti į Sudano teritoriją,

H.   kadangi Darfūro konfliktas – ir nebaudžiamumo atmosfera – vis labiau kenkia Centrinės Afrikos regiono stabilumui ir kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui,

I.   kadangi, atsižvelgiant į 2006 m. rugsėjo 20 d. AS sprendimą, kuriuo siekiama tęsti dabartinių jai priklausančių taikos palaikymo pajėgų įgaliojimus iki metų pabaigos, JT įsipareigojo toliau teikti logistinę ir materialinę paramą AMS,

J.   kadangi JT Saugumo Taryba 2005 m. kovo mėn. dėl padėties Darfūre kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą,

1.   ragina Sudano vyriausybę, remiantis JT Chartijos VII skyriaus nuostatomis, priimti Jungtinių Tautų taikos palaikymo pajėgas Darfūre;

2.   pabrėžia, kad Sudanas nesugeba prisiimti "atsakomybės apsaugoti" savo gyventojus ir todėl privalo priimti JT pajėgas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1706; ragina JT Saugumo Tarybą daryti spaudimą Sudano valdžios atstovams siekiant, kad Darfūre būtų leista įsikurti JT misijai, kuriai jau suteikti įgaliojimai, kuri pagal VII skyriaus nuostatas turi aiškiai nustatytus įgaliojimus ir kuri pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1706 turi sustiprintų pajėgumų savo veiklai vykdyti;

3.   ragina Sudano valdžią nedaryti kliūčių JT misijos Darfūre dislokavimui ir veiklai, taip pat sudaryti reikiamas sąlygas sėkmingai vykdyti šią misiją; pabrėžia, kad Sudano valdžios atstovams nesiėmus priemonių bus taikomos sankcijos;

4.   ragina tarptautinę bendruomenę ir visas suinteresuotas šalis ieškoti būdų, kaip veiksmingai ir operatyviai prisidėti prie sėkmingos JT misijos Darfūre veiklos ir krizės sprendimo;

5.   ragina Kiniją ir Rusiją imtis teigiamo vaidmens Jungtinėse Tautose siekiant užtikrinti, kad JT taikos palaikymo pajėgos galėtų būti dislokuojamos, ir ragina panaudoti savo įtaką regione siekiant palengvinti šios misijos dislokavimą ir išvengti kraujo praliejimo;

6.   šiuo atžvilgiu ragina Kiniją vadovautis bendru ES ir Kinijos 2006 m. rugsėjo 9 d. pareiškimu, kuriame šalių vadovai pabrėžė, kad siekiant taikos Darfūre būtų naudinga pereiti nuo AS misijos prie JT misijos; ragina Kinijos vyriausybę vadovautis šiuo pareiškimu panaudojant savo įtaką Sudanui siekiant įtikinti Sudano vyriausybę priimti JT taikos palaikymo pajėgas;

7.   ragina Arabų Lygą nutraukti Sudano palaikymo politiką dėl jo besitęsiančio prieštaravimo dėl JT taikos palaikymo pajėgų priėmimo;

8.   primena JT įsipareigojimus, duotus po Ruandos genocido, siekiant veiksmingiau prisiimti JT politinę atsakomybę Afrikoje;

9.   ragina ES paraginti imtis skubių priemonių, kuriomis virš Darfūro būtų užtikrinta neskraidymo zona, nustatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1591 (2005); ragina tarptautinę bendriją veikti kartu su Čadu siekiant aptarti galimybę įtvirtinti neskraidymo iš Rytų Čado zoną;

10.   smerkia tai, kad visos konflikto šalys nuolat laužo susitarimus dėl ugnies nutraukimo, ir ypač tai, kad dažnai naudojamas smurtas prieš civilius gyventojus ir keliama grėsmė humanitarinės pagalbos teikėjams;

11.   ragina visas šalis, įskaitant Sudano vyriausybę, nedelsiant nutraukti karinius veiksmus Darfūre, laikytis ugnies nutraukimo susitarimų ir laikytis bei įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal DTS;

12.   ragina nepasirašiusiuosius DTS jį pasirašyti, prisiimti susitarimo įsipareigojimus ir jį įgyvendinti;

13.   ragina imtis pasitikėjimo stiprinimo priemonių, pavyzdžiui, vesti dialogą Darfūras – Darfūras ir konsultacijas, įtraukiant visas konflikto šalis ir pilietinę visuomenę;

14.   pažymi, kad AMS įgaliojimai pratęsti iki 2006 metų pabaigos; pabrėžia, kad skubiai reikia didinti šių pajėgų įgaliojimus ir uždavinius ir užtikrinti joms reikiamą finansavimą ir logistinę bei materialią pagalbą, kuri leistų aktyviai prisidėti prie DTS įgyvendinimo;

15.   ragina ES ir kitus tarptautinius veikėjus dirbti ypač su JT ir AS, siekiant užtikrinti, kad taikos palaikymo pajėgos Darfūre gebėtų operatyviai reaguoti į bet kokios konflikto šalies ugnies nutraukimo susitarimų pažeidimus ar provokacijas;

16.   ragina ES, JAV ir kitus tarptautinius veikėjus taikyti sankcijas bet kuriai pusei, įskaitant vyriausybę, jei ji pažeidžia ugnies nutraukimo susitarimą ar puola civilius gyventojus ar palaikančiuosius taiką, ar teikiančius humanitarinę pagalbą, ir imtis visų reikiamų priemonių padėti nutraukti nebaudžiamumą įgyvendinant Saugumo Tarybos sankcijų režimą;

17.   ragina Sudano vyriausybę ir tarptautinę bendriją visiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu nebaudžiamumui nutraukti;

18.   ragina visus nuolatiniu JT Saugumo Tarybos nares prisiimti savo visuotinio masto atsakomybę ir nedaryti jokių kliūčių priemonėms, kuriomis siekiama taikos, saugumo ir stabilumo Darfūro regione Sudane, o dar geriau, palaikyti ir skatinti visas tinkamas tvaraus konflikto sureguliavimo priemones;

19.   ragina visas konflikto puses, ypač Sudano Vyriausybę, užtikrinti, kad pagalbą teikiantys darbuotojai galės visiškai, saugiai ir nekliudomai susitikti su tais, kuriems to reikia Darfūre, ir taip pat teikti humanitarinę pagalbą, ypač perkeltiems gyventi į kitus šalies regionus asmenims ir pabėgėliams;

20.   ragina žymiai padidinti humanitarinę pagalbą, kurią teikia tarpatutinė bendruomenė 3 mln. žmonių, kurie yra visiškai priklausomi nuo tarptautinės pagalbos, suteikiančios maistą, medicininę priežiūrą ir pastogę;

21.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, AKR ir ES Ministrų tarybai, Sudano vyriausybei, Afrikos Sąjungai ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Atnaujinta: 2007 m. sausio 26 d.Teisinis pranešimas