Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0090(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0314/2006

Teksty złożone :

A6-0314/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/10/2006 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0401

Teksty przyjęte
PDF 68kWORD 32k
Czwartek, 12 października 2006 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi *
P6_TA(2006)0401A6-0314/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2006)0261 – C6-0201/2006 – 2006/0090(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0261)(1) ,

–   uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0201/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0314/2006),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2007Informacja prawna