Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2662(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0613/2006

Rozpravy :

PV 16/11/2006 - 12.1
CRE 16/11/2006 - 12.1

Hlasování :

PV 16/11/2006 - 13.1

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0501

Přijaté texty
WORD 46k
Čtvrtek 16. listopadu 2006 - Štrasburk Konečné znění
Etiopie
P6_TA(2006)0501B6-0596, 0598, 0600, 0603, 0606 a 0613/2006

Usnesení Evropského parlamentu o Etiopii

Evropský parlament ,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o povolební krizi a vážném porušování lidských práv, zejména na usnesení ze dne 7. července 2005 o situaci v oblasti lidských práv v Etiopii(1) , ze dne 13. října 2005 o situaci v Etiopii(2) a ze dne 15. prosince 2005 o situaci v Etiopii a novém pohraničním konfliktu(3) ,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   je znepokojen zatčením a vyhostěním dvou úředníků Komise ze země, obviněných z pokusu pomoci uniknout ze země paní Jalemzud Bekeleové, právničce a bojovnici za ženská práva, která pracovala pro Komisi v Addis Abebě,

B.   vzhledem ke zprávám o pokračujícím zatýkání, obtěžování, svévolném zadržování, ponižování a zastrašování opozičních politiků, občanských aktivistů, studentů a dalších občanů,

C.   vzhledem k tomu, že paní Jalemzud Bekeleová byla propuštěna dne 27. října 2006 a po politické intervenci EU v její prospěch poté, co byla držena několik dní v samovazbě,

D.   vzhledem k tomu, že koncem listopadu roku 2005 vytvořil etiopský národní parlament vládou podporovanou vyšetřovací komisi, která měla za úkol prošetřit zabíjení z června a listopadu 2005,

E.   vzhledem k tomu, že etiopská vláda vyvíjela tlak na členy vyšetřovací komise, aby pozměnili výsledky vyšetřování, a tři členové této komise, včetně předsedy a místopředsedy, opustili zemi poté, co odmítli příkaz vlády změnit závěry uvedené ve zprávě,

F.   vzhledem k tomu, že se třem členům vyšetřovací komise podařilo opustit zemi se závěrečnou zprávou a že tento dokument zásadním způsobem odsuzuje vládní řešení krize, během níž v průběhu demonstrací v červnu a listopadu 2005 přišlo o život 193 lidí,

G.   vzhledem, že následkem hromadného zatýkání vládních oponentů, aktivistů za lidská práva a novinářů, k němuž došlo během demonstrací v červnu a listopadu 2005, i nadále zůstává zadrženo 111 vůdců oppozičních politických stran, novinářů a obránců lidských práv, kteří jsou obviněni z "hanobení ústavy", z "podněcování, organizování a řízení ozbrojeného povstání" a "z pokusu o genocidu",

H.   vzhledem k tomu, že mezi politickými vězni je Hailu Šavel, předseda Koalice pro jednotu a demokracii, profesor Mesfin Woldemariam, bývalý předseda Etiopské rady pro lidská práva, dr. Yacob Hailemariam, bývalý zvláštní zmocněnec OSN a bývalý žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, paní Birtukan Mideksová, bývalá soudkyně, dr. Berhanu Nega, nově zvolený starosta Addis Abeby, Netsanet Demissie, ředitel Organizace pro sociální spravedlnost v Etiopii, a Daniel Bekele z organizace "ActionAid Ethiopia",

I.   je znepokojen následným zatčením Wassihuna Meleseho a Anteneha Getneho, členů Asociace etiopských učitelů, a tím, že tato nová zatčení se zdají být odpovědí na stížnosti této asociace na vládní ovlivňování její činnosti a zastrašování vedení asociace,

J.   vzhledem k tomu, že ministerský předseda Meles Zenawi je jedním z hostů Komise na Evropských rozvojových dnech, které se konají ve dnech 13.–17. listopadu 2006 v Bruselu,

K.   vzhledem k tomu, že Etiopie je signatářem dohody mezi AKT a EU z Cotonou, jejíž články 9 a 96 stanoví, že dodržování lidských práv a základních svobod je základním prvkem spolupráce mezi zeměmi AKT a EU,

1.   vítá, že úsílí které EU vyvinula k propuštění paní Yalemzewd Bekele a hluboce lituje vyhoštění úředníků Komise, pana Björna Jonssona a pana Enrico Sborgiho, z Etiopie;

2.   vyzývá etiopskou vládu, aby bezodkladně zveřejnila v nezměněné a úplné podobě závěrečnou zprávu vyšetřovací komise; žádá, aby zpráva byla předložena odpovědným soudním orgánům, které naléhavě vyzývá, aby k ní přihlížely s cílem vést spravedlivý proces;

3.   vyzývá etiopské úřady, aby se zdržely zastrašování a obtěžování politických vůdců, včetně soudců a členů asociace učitelů při výkonu jejich povolání;

4.   vyzývá etiopskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila všechny politické vězně, ať už se jedná o novináře a odborové aktivisty, ochránce lidských práv či obyčejné občany, a aby plnila své závazky pokud jde o lidská práva, demokratické principy a zákonnost;

5.   vyzývá etiopskou vládu, aby zveřejnila celkový počet osob, které jsou zadržovány v celé zemi, umožnila návštěvy zástupců Mezinárodního výboru Červeného kříže a umožnila všem zadrženým osobám setkání s rodinou a právním zástupcem a přístup ke zdravotní péči, kterou může jejich zdravotní stav vyžadovat;

6.   vyzývá etiopskou vládu, aby respektovala Všeobecnou deklaraci lidských práv a Chartu lidských práv a národů Africké unie, včetně práva na svobodné shromažďování, svobodu přesvědčení a nezávislou justici;

7.   hluboce lituje, že Komise pozvala ministerského předsedu Melese Zenawiho, aby přednesl projev na Evropských rozvojových dnech, zejména o otázkách vládnutí, neboť toto rozhodnutí je špatným signálem pro politiku EU v oblasti dodržování lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy;

8.   vyzývá Radu a Komisi, aby pozorně sledovaly situaci v Etiopii, a domnívá se, že programy rozvojové spolupráce podle dohody z Cotonou, by měly být podmíněny dodržováním lidských práv a řádné správy, jak jasně stanoví články 9 a 96;

9.   vývá Radu a Komisi, aby prozkoumaly způsoby a prostředky, jak uspořádat všestranný dialog v rámci Etiopie, kterého by se účastnily politické strany, organizace občanské společnosti a všechny zúčastněné strany s cílem nalézt trvalé řešení současné politické krize;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, etiopské vládě, generálnímu tajemníkovi OSN a předsedovi Africké unie.

(1) Úř. věst. C 157 E, 6.7.2006, s. 495.
(2) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 116.
(3) Přijaté texty , P6_TA(2005)0535.

Poslední aktualizace: 15. května 2007Právní upozornění