Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0042B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0408/2006

Pateikti tekstai :

A6-0408/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2006 - 14.4
CRE 12/12/2006 - 14.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0534

Priimti tekstai
Antradienis, 2006 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Bendrijos veiksmų programa vartotojų politikos srityje (2007–2013) ***II
P6_TA-PROV(2006)0534A6-0408/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų apsaugos srityje (2007–2013) parengimo (13241/1/2006 – C6-0420/2006 – 2005/0042B(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (13241/1/2006 – C6-0420/2006),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0115)(2) ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2006)0235)(3) ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0408/2006),

1.   pritaria bendrajai pozicijai;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos Pirmininku pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, 2006 3 23, P6_TA(2006)0107.
(2) Dar neskelbta OL.
(3) Dar neskelbta OL.

Atnaujinta: 2007 m. rugsėjo 13 d.Teisinis pranešimas