Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0247(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0407/2006

Esitatud tekstid :

A6-0407/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2006 - 14.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0539

Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. detsember 2006 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Tolli ja kaubanduse paberivaba keskkond ***I
P6_TA-PROV(2006)0539A6-0407/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (KOM(2005)0609 – C6-0420/2005 – 2005/0247(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0609)(1) ;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikleid 95 ja 135, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0420/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6-0407/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.

Viimane päevakajastamine: 13. september 2007Õigusalane teave