Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2674(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B6-0662/2006

Debates :

PV 14/12/2006 - 11.1
CRE 14/12/2006 - 11.1

Balsojumi :

PV 14/12/2006 - 12.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0605

Pieņemtie teksti
WORD 38k
Ceturtdiena, 2006. gada 14. decembra  - Strasbūra Galīgā redakcija
Fidži
P6_TA(2006)0605B6-0646, 0649, 0660, 0662 un 0663/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Fidži

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Parlamenta iepriekšējo 2000. gada 8. septembra rezolūcijas par stāvokli Fidži(1) ,

–   ņemot vērā ES prezidentūras 2006. gada 5. decembra paziņojumu par militāro apvērsumu Fidži,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālsekretāra paziņojumu 2006. gada 5. decembrī par militāro varas pārņemšanu Fidži,

–   ņemot vērā ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2006. gada 6. decembra deklarāciju,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Commodore Bainimarama 2006. gada 5. decembra valsts apvērsumā gāza Fidži demokrātiski ievēlēto valdību, izrādot necieņu pret Fidži konstitūciju un tiesiskumu, Fidži iedzīvotājiem un Fidži tradicionālajām institūcijām,

B.   tā kā divi militāri valsts apvērsumi pulkvežleitnanta Sitiveni Rabuka un Fidži iedzimto iedzīvotāju vadībā notika 1987. gada maijā un septembrī,

C.   tā kā 2000. gada 19. maijā bruņots grupējums uz vairākām nedēļām saņēma par ķīlniekiem pirmo etnisko indiešu izcelsmes premjerministru Mahendra Chaudhry un vairākus Parlamenta deputātus,

D.   tā kā šī krīze nes postu Fidži ekonomikai, kavējot cukura ražošanu, dramatiski samazinot tūrisma nozares darbības apjomus un atstājot tūkstošiem cilvēku bez darba,

E.   tā kā attīstības palīdzību Fidži salām no 9. Eiropas Attīstības fonda 23 miljonu eiro apmērā ES atjaunoja 2004. gadā, ar mērķi nodrošināt visu etnisko grupu līdztiesīgu piekļuvi izglītībai un apmācībai,

F.   tā kā cilvēktiesību ievērošana, demokrātijas principi un tiesiskums ir galvenās Kotonū partnerības nolīguma sastāvdaļas, kas pārvalda ĀKK valstu un Eiropas Savienības attiecības,

G.   tā kā attīstības sadarbība starp Fidži un Eiropas Savienību iesākās jau 1975. gadā,

H.   tā kā Britu Sadraudzības valstis ir nolēmušas apturēt Fidži dalību lēmumu pieņemšanas padomēs,

1.   asi nosoda Fidži militāro spēku veikto varas atņemšanu demokrātiski ievēlētajai Fidži valdībai un atkārtoti uzsver savu visstingrāko nostāju pret darbībām, kas apdraud demokrātisko procesu Fidži;

2.   pieprasa militārajiem spēkiem atkāpties un atdot varu demokrātiski ievēlētajai valdībai;

3.   uzskata, ka risinājumu pašreizējai politiskajai krīzei var panākt vienīgi miermīlīgā ceļā, rēķinoties ar visu kopienu bažām un interesēm;

4.   uzsver, ka sāk veidoties miermīlīga opozīcija militārajam režīmam pēc tam, kad gāztais premjerministrs aicināja uz miermīlīgu pretošanos un gan Lielā Vecajo padome, gan ietekmīgas baznīcas grupas jau ir nosodījušas apvērsumu;

5.   atgādina, ka vispārējās vēlēšanas Fidži notika 2006.gada maijā un starptautiskie novērotāji tās atzina par likumīgām, tostarp arī ES Vēlēšanu novērošanas misija;

6.   atgādina, ka koalīcijas valdība, kuru izveidoja Premjerministrs Qarase pēc šīm vēlēšanām bija pilnīgi demokrātiski likumīga un pārstāvēja lielu Parlamenta vairākumu;

7.   uzsver, ka Fidži multietniskās sabiedrības nākotne ir atkarīga no demokrātisko institūciju uzticamības un likumības, pamatojoties uz visu cilvēku līdztiesības principa, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, tās atbalstot visām kopienām;

8.   ierosina Fidži izveidot "patiesības un samierināšanās komisiju", tādā veidā atbalstot valsts divu galveno kopienu mierīgu līdzāspastāvēšanu;

9.   aicina ES Komisiju un dalībvalstis apturēt visa veida palīdzību Fidži, kas nav humanitāra palīdzība, kā tas noteikts Kotonū partnerības nolīguma 96. pantā, izņemot izglītības programmas, ja tās īsteno NVO;

10.   aicina ES nekavējoties noteikt ceļošanas aizliegumu, lai novērstu to, ka dalībvalstīs iekļūst militāro spēku pārstāvji, viņu ģimeņu locekļi vai jebkuras personas, kas saistītas ar Fidži valsts apvērsumu;

11.   aicina visus Klusā okeāna salu foruma locekļus un citus reģionālos un starptautiskos dalībniekus izdarīt spiedienu, lai atrisinātu šo situāciju un panāktu ilgstošu politisku, ekonomisku un sociālu stabilitāti Fidži;

12.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Britu Sadraudzības ģenerālsekretāram, Klusā okeāna salu foruma valstu valdībām, tostarp arī Austrālijai un Jaunzēlandei, Forumam sekojošā dialoga partneru valstīm, tostarp ASV.

(1) OV C 135, 7.5.2001., 302. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 4. oktobraJuridisks paziņojums