Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0141(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0470/2006

Predkladané texty :

A6-0470/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0013

Prijaté texty
PDF 70kWORD 33k
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel Finálna verzia
Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Kórejskou republikou *
P6_TA(2007)0013A6-0470/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou (KOM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0422)(1) ,

–   so zreteľom na návrh dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou,

–   so zreteľom na článok 170 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0438/2006),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0470/2006),

1.   schvaľuje uzavretie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a vláde Kórejskej republiky.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 4. októbra 2007Právne oznámenie