Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2514(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B6-0068/2007

Debates :

PV 14/02/2007 - 13
CRE 14/02/2007 - 13

Balsojumi :

PV 15/02/2007 - 6.11
CRE 15/02/2007 - 6.11

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0052

Pieņemtie teksti
WORD 45k
Ceturtdiena, 2007. gada 15. februāra - Strasbūra Galīgā redakcija
Situācija Darfūrā
P6_TA(2007)0052B6-0068, 0069, 0070, 0071 un 0072/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Dārfūrā

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā 2007. gada 12. un 13. februāra Vispārējo lietu un ārlietu padomes iznākumu,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Dārfūru, īpaši 2004. gada 16. septembra(1) , 2005. gada 23. jūnija(2) , 2006. gada 6. aprīļa(3) un 2006. gada 28. septembra(4) rezolūcijas,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1706(2006), kurā ierosināts izveidot 22 000 cilvēku miera uzturēšanas spēkus Dārfūrā;

–   ņemot vērā 2006. gada 5. maijā Abudžā, Nigērijā, parakstīto Dārfūras Miera līgumu,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par Bērna tiesībām, kas ir saistoša un piemērojama bez izņēmumiem,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   ir ļoti noraizējies par to, ka konflikts Dārfūras reģionā, kurā iesaistīta regulārā armija, valdību atbalstoši militārie grupējumi un nemiernieki, pēdējos trijos gados ir prasījis vismaz 400 000 dzīvību un atstājis bez mājām vairāk nekā divarpus miljonus pārvietoto personu un bēgļu, un tas viss ir noticis neskatoties uz Dārfūras Miera līgumu, kuru noslēdza 2006. gada 5. maijā Abudžā, Nigērijā;

B.  B tā kā Sudānas valdība un nemiernieku grupas 2007. gada 11. janvārī vienojās par 60 dienu pamieru, bet joprojām nemazinās nekontrolēti uzbrukumi civiliedzīvotājiem un humānās palīdzības sniedzējiem, kurus humānās palīdzības aģentūras ir nosaukušas par "nepieredzēta mēroga vardarbību Dārfūrā"(5)  ;

C.   tā kā Dārfūras konflikts un noziedznieku nesodāmība arvien vairāk ietekmē Centrālāfrikas reģiona stabilitāti un apdraud starptautisko mieru un drošību;

D.   tā kā ANO doktrīna "Pienākums aizsargāt" nosaka, ka tad, kad "attiecīgo valstu varas iestādes nepārprotami nespēj aizsargāt savus iedzīvotājus no genocīda, kara noziegumiem, etniskās tīrīšanas un noziegumiem pret cilvēci" pārējie ir atbildīgi par nepieciešamās aizsardzības sniegšanu;

E.   tā kā ANO Drošības padome savā Rezolūcijā Nr. 1706(2006) ir pilnvarojusi jaunus ANO miera uzturēšanas spēkus – līdz 22 500 karavīriem un policijas virsniekiem – no Āfrikas misijas Sudānā (AMIS ) pārņemt Dārfūras operācijas, pilnībā ievērojot Sudānas suverenitāti, vienotību, neatkarību un teritoriālo integritāti;

F.   tā kā seksuālā vardarbība pret sievietēm un bērniem ir atzīta par noziegumu pret cilvēci, taču sistemātiska izvarošana joprojām ir karojošo pušu ierocis Dārfūras konfliktā, un seksuālā vardarbība nemazinās neskatoties uz daudzajiem Sudānas valdības apgalvojumiem;

G.   tā kā Starptautiskā Krimināltiesa (ICC ) 2005. gada jūnijā uzsāka izmeklēšanu par noziegumiem Dārfūrā,

H.   tā kā spīdzināšana un pieaugošo un bērnu piespiedu iesaukšana karadienestā ir kļuvusi par raksturīgu iezīmi cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumos Dārfūrā un spīdzināšanas upuri, baidoties no atriebības, neziņo par pārkāpumiem AMIS vai humanitarās palīdzības sniedzējiem;

1.   aicina ANO rīkoties saskaņā ar doktrīnu par "Pienākumu aizsargāt", pamatojot savu rīcību ar Sudānas valdības nespēju vai nevēlēšanos aizsargāt savus iedzīvotājus Dārfūrā pret kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kā arī sniegt humanitāro palīdzību iedzīvotājiem;

2.   tādēļ aicina ANO pat bez Sudānas valdības piekrišanas vai vienošanās ar to noteikt dienu, kad ANO miera uzturēšanas spēki tiks dislocēti Dārfūrā saskaņā ar ANO Hartas VII nodaļas noteikumiem atbilstīgi ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1706(2006), un ANO 2006. gada 16. novembra Līgumam, lai aizvien lielākā izolētībā un ciešanās mītošajiem iedzīvotājiem bez turpmākas kavēšanās nodrošinātu nepieciešamo humanitāro palīdzību;

3.   aicina Eiropas Savienības dalībvalstu valdības, Padomi un Komisiju uzņemties pienākumu un darīt visu iespējamo, lai efektīvi pasargātu Dārfūras iedzīvotājus no humanitāras katastrofas;

4.   nosoda Sudānas valdības atbalstu Džandžavīdas militārajam grupējumam un bombardēšanu Dārfūras reģionā, kas var novest pie nepārprotama un kliedzoša Dārfūras Miera līguma pārkāpuma;

5.   aicina starptautisko kopienu, tostarp Eiropas Savienības dalībvalstis darīt pieejamu aprīkojumu, lai būtu iespējams izveidot ANO Drošības padomes Rezolūcijā Nr. 1591(2005) noteikto lidojumu aizlieguma zonu virs Dārfūras;

6.   aicina ES institūcijas un citus starptautiskos dalībniekus pielietot sankcijas pret visām pusēm, tostarp Sudānas valdību, kuras pārkāpj pamieru vai veic uzbrukumus civiliedzīvotājiem, miera uzturētājiem vai humanitārās palīdzības sniedzējiem, un veikt vajadzīgās darbības, lai palīdzētu izbeigt nesodāmību, pastiprinot un īstenojot ANO Drošības padomes sankciju režīmu ar mērķtiecīgām ekonomiskajām sankcijām, tostarp aizliegumiem ceļot un līdzekļu iesaldēšanu, kā ES iepriekš ir darījis citu valstu gadījumā(6) ; uzsver, ka sankcijās pret Sudānu būtu jāiekļauj arī draudi par naftas embargo ;

7.   aicina ES institūcijas un starptautisko sabiedrību no jauna sanākt kopā miera sarunu risināšanai, lai uzlabotu Dārfūras Miera līguma saturu un padarītu to pieņemamu visām pusēm; aicina starptautiskos dalībniekus panākt, lai visas puses ievērotu līgumu, un mudina visas Dārfūras konfliktā iesaistītās puses izrādīt apņemšanos panākt miermīlīgu krīzes atrisinājumu, nekavējoties īstenojot līgumu;

8.   aicina Sudānas valdību un starptautisko sabiedrību cieši sadarboties ar Starptautisko krimināltiesu, lai izbeigtu nesodāmību;

9.   aicina Ķīnu izmantot savu ievērojamo ietekmi reģionā, lai mudinātu Sudānas valdību pildīt tās saistības saskaņā ar 2005. gada 9. janvāra Visaptverošo miera līgumu un Dārfūras Miera līgumu; turklāt aicina, lai Ķīna izbeidz ieroču eksportu uz Sudānu un pārstāj ANO Drošības padomē bloķēt lēmumus par mērķtiecīgām sankcijām pret Sudānas valdību;

10.   atzīmē ANO Cilvēktiesību padomes lēmumu nosūtīt uz Dārfūru Augsta līmeņa misiju šajā reģionā veikto cilvēktiesību pārkāpumu izmeklēšanai, kas nodrošinātu pamatu turpmākai rīcībai, lai sauktu pie atbildības šo noziegumu veicējus, un uzsver, ka misijas locekļiem ir jābūt neatkarīgiem un uzticamiem; kritiski raugās uz kavējumiem, kas radušies tādēļ, ka misijas dalībniekiem piešķirtas izsniegtas vīzas;

11.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valstu un valdību vadītājiem, Sudānas valdībai un parlamentam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomei, Arābu līgas valstu un valdību vadītājiem, kā arī ĀKK valstu valdībām, ĀKK-ES kopīgajai parlamentārajai asamblejai un Āfrikas Savienības struktūrām.

(1) OV C 140 E, 9.6.2005., 153. lpp.
(2) OV C 133 E, 8.6.2006., 96. lpp.
(3) OV C 293 E, 2.12.2006., 320. lpp.
(4) Pieņemtie teksti , P6_TA(2006)0387.
(5) "Humānās palīdzības aģentūras brīdina, ka Darfūras operācijas tuvojas kritiskajam punktam" - Action Against Hunger , CARE International , Oxfam International , Norvēģijas Padomes bēgļu jautājumos, World Vision un Save the Children 2007. gada 29. janvāra paziņojums presei par ĀS augstākā līmeņa sanāksmes rezultātiem.
(6) Baltkrievija, Kongo Demokrātiskā Republika, Kotdivuāra, Ziemeļkoreja, Moldova, Birma, Zimbabve.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 4. oktobraJuridisks paziņojums