Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2518(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0059/2007

Viták :

PV 15/02/2007 - 10.1
CRE 15/02/2007 - 10.1

Szavazatok :

PV 15/02/2007 - 11.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0055

Elfogadott szövegek
WORD 41k
2007. február 15., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A kínai kormány és a Dalai Láma küldöttei közötti párbeszéd
P6_TA(2007)0055B6-0051, 0053, 0057, 0059, 0061 és 0066/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása a kínai kormány és a Dalai Láma küldöttei közötti párbeszédről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Tibetről szóló 2006. október 26-i állásfoglalására(1) ,

–   tekintettel az EU és Kína kapcsolatáról szóló 2006. szeptember 7-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel az elnökség 2006. február 22-i nyilatkozatára, amelyben kinyilvánítják, hogy az Európai Unió határozottan támogatja a kínai kormány és a Dalai Láma küldüttei közötti párbeszédet és reméli, hogy mindkét fél hajlandó a lényeges kérdések jóhiszemű megvitatására annak érdekében, hogy a tibeti kérdés mindkét fél által elfogadható békés és fenntartható rendezését elősegítő gyakorlati megoldás szülessen,

–   tekintettel a Bizottság alelnöke, Günter Verheugen biztos 2005. december 15-én, Benita Ferrero-Waldner külügyekért felelős biztos nevében adott nyilatkozatára, amely szerint a Bizottság reméli, hogy hamarosan a kínai szuverenitás ügyével összeférő és a tibeti lakosságot tiszteletben tartó megoldás születik a tibeti kérdésre, és amely szerint e cél elérésének egyetlen módja a nyitott, közvetlen és semmilyen előfeltételnek tárgyát nem képező párbeszéden alapuló békés folyamat,

–   tekintettel a Kínai Népköztársaság és az Őszentsége a Dalai Láma küldöttei között 2002 szeptemberében megindult párbeszéd öt előző fordulójára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   örömmel fogadva a Kínai Népköztársaság és Őszentsége a Dalai Láma elkötelezettségét, hogy a tibeti kérdést párbeszédfolyamaton keresztül oldják meg,

B.   mivel lényeges kérdéseket illetően áll fenn nézetkülönbség, és mivel a két fél különösen a tibeti-kínai történelmi kapcsolatok tekintetében nem tud egyetértésre jutni,

C.   tekintettel a Kínai Népköztársaság aggodalmaira Kína egységét és stabilitását illetően, illetve arra, hogy az Európai Unió az "egyetlen Kína" elvet vallja,

D.   tekintettel a Dalai Láma következetes nyilatkozataira azt illetően, hogy nem függetlenségre törekszik, hanem Tibetre átruházott igazi autonómiára,

E.   ismételten megerősítve, hogy a tibeti nép közös etnikai, nyelvi, vallási és kulturális identitását tiszteletben kell tartani és a tibeti népnek az egységesített közigazgatásra való törekvését ösztönözni kell,

F.   mivel 2007. január 17-én Pekingben hivatalosan is elkezdődtek az új EU–Kína partnerségről és az együttműködési keretegyezményről szóló tárgyalások,

G.   mivel a Dalai Láma kifejezésre juttatta azon óhaját, hogy Kínába szeretne zarándokolni és, mivel a száműzetésben lévő tibeti kormány kérte, hogy kínai államfő és Őszentsége a Dalai Láma között kerüljön sor találkozóra, ami bizalomépítő lépés lenne a tibeti és a kínai nép, illetve a nemzetközi közösség tekintetében,

1.   sürgeti a Kínai Népköztársaság kormányát és a Dalai Lámát, hogy a lényegi kérdésekben köztük levő nézeteltérés ellenére, előfeltételek nélkül indítsák újra és folytassák a párbeszédüket, olyan jövőbe tekintő módon, amely Kína területi integritását tiszteletben tartó és a tibeti nép törekvéseit megvalósító pragmatikus megoldást tesz lehetővé;

2.   örömmel fogadja a Kínai Népköztársaság kormánya által a regionális etnikai autonómia tekintetében elfogadott törvényeket és rendeleteket, de ugyanakkor aggódik amiatt, hogy e törvények közül számos olyan feltételeket szab, amelyek akadályozzák vagy meghiúsítják a végrehajtásukat;

3.   felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a párbeszéd erősítését, és a lényegi kérdésekre vonatkozó kézzel fogható eredmények hiányában, mindkét féllel egyeztetve mérjék fel, hogy a jövőben az Európai Unió milyen szerepet játszhat a tibeti kérdés tárgyalásos megoldásának felgyorsítása érdekében, akár többek között egy Tibettel foglalkozó EU-s különmegbízott kinevezése révén;

4.   felszólítja a Tanács főképviselőjét/főtitkárát, hogy a Parlamentnek készített éves közös kül- és biztonságpolitikai jelentésbe foglaljon a Kínai Népköztársaság és Őszentsége a Dalai Láma között 2007-ben és a későbbiekben folytatandó párbeszéd előrehaladásáról szóló információt is;

5.   felkéri a Bizottságot, hogy az új EU–Kína partnerségről és az együttműködési keretegyezményről szóló tárgyalások során vesse fel a tibeti kérdést és a két fél közötti párbeszéd újrakezdését, és tegyen jelentést a Parlamentnek a Kínai Népköztársaság és Őszentsége a Dalai Láma között 2007-ben és a későbbiekben folytatandó párbeszéd előrehaladásáról;

6.   felszólítja a Tanács elnökségét, hogy fogadjon el nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az EU miként gyorsíthatná meg a tibeti kérdés tárgyalásos megoldását;

7.   felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamok kormányait, hogy az Egyesült Államokkal és más nem uniós országokkal együttműködve tegyenek közös erőfeszítést a Kínai Népköztársaság kormánya és a Dalai Láma közötti párbeszéd elősegítése érdekében;

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, a Kínai Népköztársaság elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint Őszentségének a Dalai Lámának.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0465.
(2) HL C 305. E, 2006.12.14., 219. o.

Utolsó frissítés: 2007. október 4.Jogi nyilatkozat