Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2519(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0058/2007

Viták :

PV 15/02/2007 - 10.2
CRE 15/02/2007 - 10.2

Szavazatok :

PV 15/02/2007 - 11.2
CRE 15/02/2007 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0056

Elfogadott szövegek
WORD 51k
2007. február 15., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az iraki menekültek
P6_TA(2007)0056B6-0052, 0054, 0056, 0058, 0060 és 0065/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása az iraki menekültekről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira a menekültek nemzetközi védelemhez fűződő jogáról,

−   tekintettel az iraki helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalására,

−   tekintettel a menekültek jogállásával kapcsolatos 1951-es ENSZ egyezményre és a menekültek jogállásával kapcsolatos 1967-es ENSZ jegyzőkönyvre,

−   tekintettel az ENSZ menekültügyi főbiztosának (UNHCR) 2007. február 7-i felhívására, melyben azt kéri, hogy fokozzák az iraki menekülteket befogadó országok nemzetközi támogatását, továbbá tekintettel az UNHCR-nak az Irakon kívül rekedt irakiak visszatéréséről és nemzetközi védelmének szükségességéről szóló 2006. december 18-i véleményére, valamint az UNHCR-nak az iraki helyzetre adandó válaszhoz fűzött kiegészítő felhívásáról szóló 2007. január 8-i dokumentumára,

−   tekintettel az ENSZ főtitkárának a belső hontalansággal foglalkozó különmegbízottja által a belső hontalanná válásról 1998. február 11-én kiadott vezérelvekre,

−   tekintettel a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló 2004. április 29-i 2004/83/EK irányelvre(1) ("jogosultsági irányelv"),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel Irakban az erőszakos bűncselekmények között szerepel a fegyveres rablás, a váltságdíjért történő emberrablás, a politikai folyamatokban vagy az újjáépítésben részt vevő személyek meggyilkolása, etnikai tisztogatás, a polgári infrastruktúra – elektromos- vagy olajvezetékek – elleni szabotázsakció, valamint bombák és/vagy robbanószerek válogatás nélküli bevetésével totális támadás a polgári lakosság ellen, aminek eredményeképpen emberek százezrei kényszerülnek lakóhelyük elhagyására és a külföldre, elsősorban Jordániába és Szíriába, de Egyiptomba, Libanonba, Törökországba, Iránba és még messzebbre való menekülésre ebben a Közel-Keleten még ilyen méreteket soha nem öltő felfordulásban,

B.   mivel több embercsoportot, különösen a szakmával rendelkezőket, a nőket, a külföldi kivitelezők, az ENSZ vagy más nemzetközi szervezetek – többek között civil szervezetek – által foglalkoztatott irakiakat, valamint az etnikai és vallási kisebbségeket – úgymint a keresztényeket, zsidókat és a mandeusokat – még mindig üldözik Irakban, miközben a lakhelyüket elhagyni kényszerült irakiak is gyakran etnikai és vallási indíttatású, vagy politikai és bűnözői szinten elrendelt, az emberi jogokat súlyosan sértő cselekmények áldozataivá válnak; mivel a harmadik országok állampolgárainak, a hontalanoknak és különösen a megközelítőleg 34 000 palesztin és a több ezer török, iráni és szíriai menekült biztonsága Irakban drasztikusan csökkent,

C.   mivel az ENSZ 1,8 millióra becsüli az Irakon belül hontalanná vált, és 2 millióra az Irakból elmenekült személyek számát,

D.   mivel 50 000 ember próbálja meg elhagyni Irakot minden hónapban, és mivel a szomszédos országok korlátozták a menedékjogot kérő menekültek befogadását, aminek következményeképpen sokan visszatérnek Irakba, vagy a határon rekednek,

E.   mivel a menekültek szórványos humanitárius segélyben részesülnek az UNHCR-tól és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságától, és mivel a menekültek és más hontalanná vált irakiak helyzete egyre sanyarúbb, mivel a rendelkezésükre álló víz-, élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerforrások korlátozottak, és mivel a humanitárius segélyszervezeteknek megfelelő finanszírozásra van szükségük ahhoz, hogy a megnövekedett igényeket Irakon belül és a szomszédos országokban ki tudják elégíteni,

F.   mivel több, iraki menekülteket befogadó ország korlátozza a menekültek befogadását, és korlátozó jellegű tartózkodási előírásokat vezet be, úgymint az ideiglenes védelmi rendszer megkurtítása és/vagy a vízumok meghosszabbításának olyan mértékű megnehezítése, hogy a legtöbb iraki hamar elveszíti jogi státuszát,

G.   mivel a legtöbb uniós tagállam, kivéve Svédország hozzáállása az iraki menekültek befogadása tekintetében igencsak korlátozó jellegű,

H.   mivel a nemzetközi szokásjog szerint a menekülteket nem lehet visszaküldeni, és őket üldöztetésnek vagy testi épségük veszélyeztetésének kitenni, továbbá az ismétlődő emberi jogi visszaélések és az eluralkodott erőszak elől menekülő menedékjogot keresőket be kell bocsátani az országba, még ha ideiglenesen is, a menedékjogi státusz elbírálásának erejéig,

I.   mivel annak ellenére, hogy Egyiptom nem határos ország, jelentős számú menekültet fogadott be, és mivel Szíria, amely jelentős számú iraki menekültnek ad otthont, az eleddig korlátozások nélkül alkalmazott ideiglenes védelmi rendszert többé nem ismeri el;

1.   sürgeti az Irakkal szomszédos országokat, hogy tegyenek eleget törvényes kötelességüknek és fogadják be azonnal a menekülteket, különös tekintettel azokra, akik a határaiknál vesztegelnek és olyan kiemelt kisebbséghez tartoznak, mint a hontalan palesztinok vagy a vallási és etnikai kisebbségek;

2.   üdvözli az UNHCR további nemzetközi támogatás mobilizálását célzó legutóbbi felhívását, amelynek célja azon munkájának finanszírozása, amelyet Irakban és a környező államokban az otthonuktól elszakadt irakiakért, valamint az Irakban élő külföldi menekültekért végez; felhívja az EU-t és tagállamait, valamint a többi nemzetközi támogatót, hogy válaszoljanak az UNHCR felhívására az iraki menekültek, valamint az Irakban, Szíriában, Libanonban, Törökországban, Iránban és Egyiptomban az otthonuktól elszakadtakat segítő programok támogatása tekintetében; úgy ítéli meg, hogy rendkívüli vészhelyzetről van szó, és sürgeti, hogy az iraki programokra előirányzott EU-költségvetés jelentékeny részét e célnak szenteljék;

3.   úgy ítéli me, hogy a nemzetközi közösség támogatása létfontosságú a többszázezer iraki menekült és a lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerülő vagy az országból elmenekülő személyek szenvedésének enyhítésében, és ezért felkéri a Bizottságot és a tagállamokat az UNHCR védelmi erőfeszítéseinek támogatására, amelyek a fogva tartástól és visszaküldéstől való minimális védelemre, az illegális belépés büntetlenségére, továbbá az oktatáshoz, a megfelelő lakhatáshoz, az egészségügyi alapellátási intézményekhez és egyéb alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésre összpontosítanak az Irakon kívül illetve belül élők részére egyaránt;

4.   felkéri azt a számos támogató országot, amely eddig vonakodott szembenézni a regionális iraki menekültválsággal, hogy vegye figyelembe, hogy az iraki hatóságok és az érintett szomszédos országok kormányai láthatóan nem képesek teljes mértékben megbirkózni a válsággal, és gondolja át újra az e befogadó országokat megsegítő pénzügyi támogatás nyújtásának szükségességét annak érdekében, hogy osztozzon a menekültprobléma terheiben a menekültek számára felajánlott harmadik országbeli letelepedési lehetőségek nyújtása révén;

5.   üdvözli a menekültek és az Irakon belül és a szomszédos országokban a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek humanitárius szükségleteivel foglalkozó nemzetközi konferenciát, amelyet 2007. április 17-én rendeznek majd Genfben; sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, a régió hatóságait és a nemzetközi közösséget, hogy vegyen részt ezen a konferencián és nyújtson hozzá megfelelő pénzügyi támogatást;

6.   kéri az EU tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy a nemzetközi tehermegosztás szemléltetéseként járuljon hozzá az iraki menekültek és hontalan személyek, beleértve az Irakból érkező és a régióban veszteglő palesztin menekültek letelepedéséhez;

7.   elismeri a svéd kormány erőfeszítéseit, ugyanakkor felhívja az EU tagállamait, hogy gyorsan és méltányosan bírálják el az iraki menedékjog-kérők kérelmeit az UNHCR 2006. december 18-i véleményével összhangban, és teljesítsék a nemzetközi és a közösségi jogból eredő kötelezettségeiket az által, hogy menekültstátuszt vagy kiegészítő védelmet nyújtanak azoknak, akik üldöztetés vagy testi épségük veszélyeztetése kockázatának vannak kitéve;

8.   szintén elismeri a régióval nem határos országok, így például Egyiptom erőfeszítéseit az iraki menekültek megsegítésére; kéri ezt az országot, hogy folytassa az iraki menekültek érdekében végzett erőfeszítéseit határainak nyitva tartása és a menekültek számára a körülmények javítása révén; kéri az irakiakat befogadó országokat, hogy tartsák tiszteletben alapvető jogaikat és biztosítsák hozzáférésüket olyan alapvető szolgáltatásokhoz, mint az egészségügy és az oktatás;

9.   elismeri a kurd regionális kormányzat hozzájárulását a lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerült keresztény közösségek támogatásához;

10.   felhívja az iraki kormányt, a helyi, a regionális és a vallási hatóságokat, valamint az Irakban szolgáló többnemzetiségű koalíciós erőket, hogy tegyenek azonnali lépéseket valamennyi menekült és a lakóhelyüket belföldön elhagyni kényszerült személyek biztonságának javítása érdekében Irakban, valamint hagyjanak fel a diszkriminatív gyakorlattal;

11.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, az ENSZ menekültügyi főbiztosának, az Arab Liga főtitkárának, az Iszlám Konferencia Szervezete főigazgatójának, Irak, Irán, Szíria, Jordánia, Libanon, Egyiptom, Törökország és az Öbölmenti Együttműködési Tanács tagállamai kormányának és parlamentjének, valamint a Palesztin Nemzeti Hatóságnak.

(1) HL L 304., 2004.9.30., 12. o.

Utolsó frissítés: 2007. október 4.Jogi nyilatkozat