Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0166(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0027/2007

Texte depuse :

A6-0027/2007

Dezbateri :

PV 12/03/2007 - 21
CRE 12/03/2007 - 21

Voturi :

PV 13/03/2007 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0061

Texte adoptate
WORD 28k
Marţi, 13 martie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor de participaţii deţinute la entităţi din sectorul financiar ***I
P6_TA(2007)0061A6-0027/2007
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2007 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte normele de procedură şi criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor de participaţii deţinute la entităţi din sectorul financiar (COM(2006)0507 – C6-0298/2006 - 2006/0166(COD)))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European ,

–   având în vedere propunerea Comisiei, prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0507)(1) ,

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) şi articolul 55 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0298/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0027/2007),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în JO.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2007 în vederea adoptării Directivei 2007/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte normele de procedură şi criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor de participaţii în sectorul financiar
P6_TC1-COD(2006)0166

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2007/44/CE.)

Ultima actualizare: 10 iunie 2008Notă juridică