Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2522(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0095/2007

Viták :

PV 13/03/2007 - 12
CRE 13/03/2007 - 12

Szavazatok :

PV 14/03/2007 - 5.8
CRE 14/03/2007 - 5.8

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0072

Elfogadott szövegek
PDF 82kWORD 48k
2007. március 14., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris fegyverek leszerelése
P6_TA(2007)0072B6-0078, 0085, 0087, 0088, 0093 és 0095/2007

Az Európai Parlament 2007. március 14-i állásfoglalása a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a nukleáris fegyverek leszereléséről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT, atomsorompó-szerződés) szerződő feleinek 2010. évi felülvizsgálati konferenciáját előkészítő bizottság 2007. április 30. és május 11. között Bécsben sorra kerülő harmadik ülésszakára,

–   tekintettel az Európai Unión általános egyetértésre azzal kapcsolatban, hogy az atomsorompó-szerződésnek új lendületet kell adni és azt meg kell erősíteni a 2010-ben esedékes felülvizsgálati konferenciáig tartó időszakban,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1540. (2004) sz. és 1673. (2006) sz. határozatára a tömegpusztító fegyverek terjedésének megakadályozásáról,

–   tekintettel az európai biztonsági stratégia végrehajtására, és különösen a tömegpusztító fegyverek terjedése ellen az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott európai uniós stratégiára,

–   tekintettel az atomsorompó-szerződésről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen az atomsorompó-szerződés 2005. évi felülvizsgálati konferenciájáról szóló, 2005. március 10-én elfogadott átfogó állásfoglalására, "Az atomsorompó szerződés felülvizsgálata – Nukleáris fegyverek Észak-Koreában és Iránban" címmel(1) ,

–   tekintettel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerződő feleinek 2005. évi felülvizsgálati konferenciájáról szóló, 2005. április 25-i 2005/329/KKBP tanácsi közös álláspontra(2) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   tekintettel az Európai Unión belül döntő többségben lévő egyetértésre azzal kapcsolatban, hogy az atomsorompó-szerződésnek új lendületet kell adni és azt meg kell erősíteni a 2010-ben esedékes felülvizsgálati konferenciáig tartó időszakban,

B.   hangsúlyozva, hogy az európai biztonsági stratégia, az EU-nak a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó stratégiája, valamint az ENSZ Biztonsági Tanács 1540. (2004) sz. határozata kiemeli a nukleáris terjeszkedés megállításának és a leszerelésnek a jelentőségét, és a tömegpusztító fegyverek, illetve hordozó rendszereik elterjedését a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető egyik legsúlyosabb veszélyként határozza meg,

C.   emlékeztetve az ENSZ főtitkára által megbízott, a veszélyekkel, kihívásokkal és változásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport "Biztonságosabb világ: Közös felelősségünk" című jelentésére, amely szerint "közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol a terjedés megállítására irányuló rendszer eróziója visszafordíthatatlanná válik, és ez a terjedés ugrásszerű megnövekedését okozza",

D.   tekintettel a Koalíció az új napirendért (The New Agenda Coalition) és a Nobel-díjasok (Mihail Gorbacsov és Róma polgármestere, Walter Veltroni által összehívott) világtalálkozójának 2006. november 30-i Római Nyilatkozata által követelt nukleáris leszerelés sürgős szükségességével kapcsolatos, egyre növekvő nemzetközi konszenzusra,

E.   kiemelve a parlamenteknek és a képviselőknek az atomsorompó és a leszerelés előmozdításában betöltött szerepét, és ennek fényében üdvözölve a nukleáris leszerelés globális parlamenti hálózatának erőfeszítéseit,

1.   megerősíti arra vonatkozó álláspontját, hogy az atomsorompó-szerződés a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozására létrehozott globális rendszer sarokköve, az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködés előmozdításának létfontosságú alapja, és a VI. cikkének megfelelően fontos elem a nukleáris leszerelés és az általános leszerelés továbbvitelében;

2.   felhívja az összes olyan államot, amelyek tevékenységei megsértik a nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozására létrehozott rendszert, hogy hagyjanak fel az oktalan és felelőtlen viselkedésükkel, valamint teljes mértékben feleljenek meg az atomsorompó-szerződésből származó kötelezettségeiknek; megismétli az atomsorompó-szerződésben nem részes államokhoz intézett, a szerződésnek való önkéntes megfelelésre és az ahhoz való csatlakozásra irányuló felhívását;

3.   sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy aktívan vegyenek részt az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciáját előkészítő bizottság bécsi megbeszélésein és összehangolt, odaillő és látható módon járuljanak hozzá az atomsorompó-szerződés 2010-es felülvizsgálatával foglalkozó konferencia eredményéhez;

4.   felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tisztázzák, milyen lépéseket terveznek az atomsorompó-szerződés megerősítése és az EU-nak a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 2003. decemberi stratégiájában kitűzött hatékony multilateralizmus megvalósítása érdekében;

5.   megerősíti, hogy a multilaterális erőfeszítések hatékonysága érdekében ezen erőfeszítéseket az atomfegyver-mentes világ elérésének gondosan kialakított elképzelésébe kell elhelyezni a lehető leghamarabb;

6.   sürgeti a Tanács elnökségét, hogy rendszeresen készítsen előrehaladási jelentéseket a 2010-es felülvizsgálati konferenciáig hátra levő években a 2005/329/KKBP tanácsi közös álláspontban elfogadott 43 intézkedés végrehajtásáról, illetve állítson össze egy listát azokról az új kötelezettségvállalásokról, amelyeket a Tanács az atomsorompó-szerződés felülvizsgálatával foglalkozó 2010-es konferencián el kíván érni;

7.   sürgeti a Tanács elnökségét, hogy az atomsorompó-szerződés felülvizsgálatával foglalkozó 1995-ös konferencia végén elfogadott "elvek és célkitűzések nyilatkozata a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról és a leszerelésről", valamint az atomsorompó-szerződés felülvizsgálatával foglalkozó 2000. évi konferencián egyhangúlag elfogadott "13 gyakorlati lépés" alapján - amelyet az előrelépés érdekében azonban még tökéletesíteni kell és végre kell hajtani - az előkészítő bizottság ülésén terjesszen elő a leszereléssel kapcsolatos javaslatokat a visszalépés vagy megtorpanás elkerülése végett;

8.   különösen sürgeti a Tanács elnökségét, hogy mozdítsa ki a holtpontról a hasadóanyagokat felhasználó fegyverek gyártását tiltó, ellenőrizhető szerződés létrehozásának ügyét, hogy gyorsítsa fel az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) minden állam által történő aláírását és ratifikációját, különös tekintettel azokra amelyeknek alá kell azt írniuk, hogy hatályba léphessen, valamint hogy álljon ki a nukleáris kísérleteknek a CTBT hatályba lépéséig történő teljes felfüggesztése mellett, és hogy kezelje kiemelten a nukleáris terrorizmus kockázata csökkentésének fontosságát a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos bizalmas jellegű anyagok, felszerelések és/vagy technológiák hatékony export- és határellenőrzéseinek kidolgozása és végrehajtása révén;

9.   felhívja a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) ellenőrzése alatt zajló, többoldalú nemzetközi urándúsítási eljárás irányába mutató kezdeményezéseket;

10.   javasolja, hogy a Parlament küldjön egy delegációt Bécsbe az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciáját előkészítő bizottság rendezvényein való részvétel céljából; kéri a Tanács elnökségét, hogy vonja be az EU delegációjába a Parlament képviselőit is (a precedens az ENSZ 2006-os New Yorkban a kézi lőfegyverekről rendezett konferenciájára küldött EU-s delegáció volt);

11.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ-tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatójának, a nukleáris leszerelés globális parlamenti hálózatának, a Polgármesterek a Békéért nevű szervezetnek, valamint a nukleáris leszerelésről 2007. április 19-re tervezett, a Parlamentben tartandó nemzetközi konferencia többi szervezőjének.

(1) HL C 320. E, 2005.12.15., 253. o.
(2) HL L 106., 2005.4.27., 32. o.

Utolsó frissítés: 2008. június 10.Jogi nyilatkozat