Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2535(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0106/2007

Forhandlinger :

PV 15/03/2007 - 11.1
CRE 15/03/2007 - 11.1

Afstemninger :

PV 15/03/2007 - 12.1
CRE 15/03/2007 - 12.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0084

Vedtagne tekster
WORD 42k
Torsdag den 15. marts 2007 - Strasbourg Endelig udgave
Guatemala
P6_TA(2007)0084B6-0101, 0104, 0106, 0107, 0111 og 0116/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2007 om Guatemala

Europa-Parlamentet ,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Guatemala og navnlig beslutningerne af 18. maj 2000(1) , 14. juni 2001(2) , 11. april 2002(3) , 10. april 2003(4) , 7. juli 2005(5) og 26. oktober 2006 om retssagen mod Rios Montt(6) ,

-   der henviser til aftalen mellem Guatemalas regering og De Forenede Nationer, der blev indgået den 12. december 2006, om nedsættelse af en international undersøgelseskommission vedrørende straffrihed i Guatemala (CICIG-aftalen),

-   der henviser til sit urokkelige og vedvarende engagement med hensyn til at sikre overholdelsen af fredsaftaler og respekten for menneskerettigheder i Guatemala,

-   der henviser til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama, på den anden side, der blev undertegnet den 15. december 2003,

-   der henviser til Det Mellemamerikanske Parlaments (PARLACEN) holdning til mordet på de tre mellemamerikanske parlamentsmedlemmer,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at tre salvadoranske medlemmer af Det Mellemamerikanske Parlament, Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte Chávez og José Ramón González Rivas og deres chauffør, Gerardo Napoleón Ramírez, den 19. februar 2007 på brutal vis blev myrdet, da de var på vej til plenarmødet i PARLACEN, og til at deres forkullede og efterladte lig blev fundet i nærheden af Guatemala City,

B.   der henviser til, at de formodede gerningsmænd til disse forbrydelser (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo López, José Adolfo Gutiérrez og Marvin Escobar Méndez), som sad i ansvarsfulde stillinger inden for kriminalpolitiet i Guatemala, senere blev dræbt i det stærkt bevogtede fængsel, hvor de blev holdt fængslet, under mystiske omstændigheder, som endnu ikke er blevet opklaret,

C.   der henviser til, at der foreligger mistanke om, at disse drab var et forsøg på at vanskeliggøre den efterforskning, der skulle føre til opklaring af, hvem der stod bag mordet på medlemmerne af PARLACEN,

D.   der henviser til, at de tv-journalister, der dækkede mordet på de fire politiofficerer, er blevet truet på livet efter offentliggørelsen af deres rapport,

E.   der henviser til, at der ifølge menneskerettighedseksperter bliver begået flere tusinde drab om året i Guatemala, mens der i kun ca. 2 % af tilfældene foretages anholdelser, og at fagforeningsfolk, som f.eks. Pedro Zamora i Puerto Quetzal, samt ledere af bondebevægelser og deres familier ligeledes er blevet dræbt tidligere i 2007, og at de personer, der var vidner til de tilfælde af folkedrab, der er under efterforskning, samt de juridiske repræsentanter for ofrene for folkedrab og for forskellige menneskerettighedsorganisationer udsættes for trusler, ulovlig indtrængen og indbrud,

F.   der henviser til, at vicepræsident Eduardo Stein har erkendt, hvor vanskeligt det er at bekæmpe organiseret kriminalitet, når denne er dybt forankret i de offentlige institutioner selv, og som endvidere henviser til, at denne sag understreger, hvor langt den organiserede kriminalitet når ind i det guatemalanske politis rækker, at der hersker et voksende klima af straffrihed, at der er sket en forringelse af borgernes sikkerhed, og at dette peger i retning af, at der er behov for at påtage sig politisk ansvar,

1.   tager på det kraftigste afstand fra alle disse mord og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes pårørende;

2.   forventer, at regeringen i Guatemala sikrer retsinstanserne i landet fuld uafhængighed, frihed og sikkerhed i forbindelse med deres efterforskning af disse forbrydelser; opfordrer de politiske og retslige myndigheder samt politimyndighederne i Guatemala og El Salvador til at samarbejde fuldt ud i forbindelse med efterforskningen i disse sager;

3.   opfordrer indtrængende Guatemalas parlament til at ratificere CICIG aftalen;

4.   opfordrer EU og Guatemalas regering til at indkalde Den Rådgivende Gruppe om Guatemala, hvori deltager de større donorlande, for at støtte nedsættelsen af CICIG og fremme en national dialog mod straffrihed;

5.   opfordrer indtrængende Guatemalas parlament til at ratificere Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, vedtaget den 17. juli 1998, og ændre den nationale lovgivning, således at de forpligtelser, der er indgået i medfør af Rom-statutten og anden relevant international lovgivning, overholdes;

6.   opfordrer Guatemalas regering til at vedtage foranstaltninger til beskyttelse af de juridiske aktører, de ofre for forbrydelser mod menneskeheden, som søger retfærdighed, menneskerettighedsforkæmperne og de vidner, der kan bidrage til at fremme retssagerne;

7.   glæder sig over den omstrukturering af og udrensning i sikkerhedsstyrkerne, som regeringen har foretaget;

8.   støtter befolkningen og myndighederne i Guatemala i disses fortsatte indsats for at opretholde retsstaten og fremme økonomisk, social og politisk udvikling, hvilket vil bidrage til at skabe fred og forsoning i landet;

9.   opfordrer indtrængende Kommissionen til i forbindelse med strategien for samarbejdet med Guatemala for perioden 2007-2013 at være med til at fremme retsstaten og bekæmpelsen af straffrihed, skabe fuld respekt for menneskerettighederne og støtte regeringen i Guatemala i forbindelse med kapacitetsopbygningen hos landets sikkerhedsstyrker på grundlag af respekt for menneskerettighederne;

10.   understreger, at det er absolut nødvendigt, at myndighederne i det land, hvor PARLACEN har sæde, tager skridt til at sikre medlemmernes sikkerhed og garantere deres fysiske integritet samt sikre møderne i PARLACEN;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringerne i Guatemala, El Salvador og de øvrige mellemamerikanske lande samt Det Mellemamerikanske Parlament.

(1) EFT C 59 af 23.2.2001, s. 286.
(2) EFT C 53 E af 28.2.2002, s. 403.
(3) EUT C 127 E af 29.5.2003, s. 688.
(4) EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 609.
(5) EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 494.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0466.

Seneste opdatering: 11. september 2007Juridisk meddelelse