Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0059/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0059/2007

Keskustelut :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Äänestykset :

PV 26/04/2007 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0157

Hyväksytyt tekstit
PDF 66kWORD 41k
Torstai 26. huhtikuuta 2007 - Strasbourg Lopullinen painos
Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen ***I
P6_TA(2007)0157A6-0059/2007
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. huhtikuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi (KOM(2006)0390 – C6-0242/2006 – 2006/0127(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0390)(1) ,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0242/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0059/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. huhtikuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi
P6_TC1-COD(2006)0127

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2007/30/EY.)

 

Päivitetty viimeksi: 9. syyskuuta 2008Oikeudellinen huomautus