Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0164/2007

Внесени текстове :

B6-0164/2007

Разисквания :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Гласувания :

PV 26/04/2007 - 8.10
CRE 26/04/2007 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0166

Приети текстове
PDF 66kWORD 41k
четвъртък, 26 април 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Всеобщ мораториум върху смъртното наказание
P6_TA(2007)0166B6-0164/2007

Резолюция на Европейския парламент от 26 април 2007 г. относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание

Европейският парламент ,

–   като взе предвид резолюцията си от 1 февруари 2007 г. относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание(1) ,

–   като взе предвид ръководните насоки на политиката на ЕС по отношение на трети страни по въпроса за смъртното наказание от 29 юни 1998 г.,

–   като взе предвид окончателната декларация на Третия световен конгрес срещу смъртното наказание, проведен в Париж от 1 до 3 февруари 2007 г;

–   като взе предвид декларацията за премахване на смъртното наказание, внесена на 19 декември 2006 г. от председателството на ЕС пред Общото събрание на ООН, която първоначално бе подписана от 85 страни от всички географски групи;

–   като взе предвид прочетената декларация от председателството на ЕС от името на Европейския съюз по време на четвъртата сесия на Съвета по правата на човека към ООН на 29 март 2007 г;

–   като взе предвид обществената подкрепа на мораториума, изразена от Генералния секретар на ООН по време на неотдавнашното му посещение в Рим;

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че необходимостта от всеобщ мораториум срещу смъртното наказание е стратегическа преход към премахването на смъртното наказание във всички страни;

Б.   като има предвид, че в резолюцията си от 1 февруари 2007 г., Европейският парламент настоя председателството на ЕС да представи спешно текст на резолюция пред настоящото Общо събрание на ООН и да го запознае с постигнатите резултати; като има предвид, че на този етап не е представена резолюция пред настоящото Общо събрание на ООН;

В.   като има предвид, че декларацията относно смъртното наказание, представена от Европейския съюз пред Общото събрание на ООН на 19 декември 2006 г., бе подписана сега от 88 държави от всички географски групи;

1.  Отправя отново апела си към всички държави-членки на ЕС да получат подкрепа за декларацията от трети страни;

2.  Насърчава ЕС да се възползва от съществуващите възможности и да наложи позицията си и призовава държавите-членки на ЕС и ЕС да внесат незабавно - като търсят спомоществователството на страни от други континенти - резолюция относно всеобщия мораториум върху смъртното наказание в настоящото Общо събрание на ООН;

3.  Приканва Председателството на ЕС да насърчи останалите страни, които не са подписали и ратифицирали Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права да направят това и тези страни, които не са подписали Протокол № 13 от Европейската конвенция по правата на човека относно смъртната присъда, да направят това;

4.  Подкрепя напълно окончателната декларация на третия световен конгрес и възнамерява да го доразвива, по-специално като развива парламентарното измерение на световната кампания срещу смъртното наказание и постави въпроса чрез междупарламентарните си делегации и участието си в смесената парламентарна асамблея АКТБ - ЕС и Евро-средиземноморската парламентарна асамблея;

5.  Приканва Съвета и Комисията да се възползват от всяка възможност за подкрепа за създаване на регионални коалиции за премахване на смъртното наказание;

6.  Приканва всички институции на Европейския съюз, заедно със Съвета на Европа да подкрепят световния ден срещу смъртното наказание, като определят 10 октомври, считано от 2007 г., за европейски ден срещу смъртното наказание и подкрепя във връзка с този ден инициативата за организиране на Европейска конференция срещу смъртното наказание от голям мащаб; възлага на своя председател да представя Европейския парламент по този повод заедно със съответната делегация;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите-членки на ЕС, Генералния секретар на ООН, председателя на Общото събрание на ООН и държавите-членки на ООН.

(1) Приети текстове , P6_TA(2007)0018.

Последно осъвременяване: 9 септември 2008 г.Правна информация