Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2543(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0171/2007

Debatai :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Balsavimas :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0167

Priimti tekstai
PDF 83kWORD 62k
Ketvirtadienis, 2007 m. balandžio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Homofobija Europoje
P6_TA(2007)0167B6-0167, 0168 ir 0171/2007

2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl homofobijos Europoje

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į tarptautines priemones, kuriomis užtikrinamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei draudžiama diskriminacija, ypač į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (angl. ECHR),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 6 ir 7 straipsnius ir į EB sutarties 13 straipsnį, pagal kuriuos atitinkamai ES ir Bendrija, o taip pat valstybės narės įpareigojamos gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves bei kuriuose nurodomos priemones Europos lygiu, skirtos kovai su diskriminacija ir žmogaus teisių pažeidimais,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 21 straipsnį, pagal kurį draudžiama diskriminacija dėl seksualinės orientacijos,

–   atsižvelgdamas į EB kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos veiklą, ypač į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(1) ir į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 771/2006/EB, paskelbiantį Europos lygių galimybių visiems metus (2007 m.): Teisingos visuomenės linkme(2) ,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, mažumų apsaugos ir kovos su diskriminacija politikos, ypač į 2006 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl homofobijos Europoje(3) ir 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl dažnėjančių rasistinių ir homofobinių išpuolių Europoje(4) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi Parlamentas stebėjo plitimą kalbų, kuriose skatinama neapykanta lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) bendruomenei keliose Europos šalyse,

B.   kadangi politinių ir religinių lyderių pareiškimai ir veiksmai turi didelę įtaką viešajai nuomonei, taigi jiems tenka svarbi pareiga padėti kurti tolerancijos ir lygybės atmosferą,

C.   kadangi parengti šią rezoliuciją, kaip ir pirmiau minėtas rezoliucijas paskatino kalbų, kuriose skatinama neapykanta, plitimas ir kiti nerimą keliantys įvykiai, pvz., vietos valdžios atstovų draudimai rengti lygybei propaguoti skirtas eitynes ir gėjų paradus, politinių ir religinių lyderių vartojama įžeidžiamojo ar grasinamojo pobūdžio ar neapykantos kupina kalba, policijos nesugebėjimas suteikti tinkamos apsaugos nuo homofobinių grupių demonstracijų, kurių metu vyksta smurto protrūkiai, ar net taikių demonstracijų išvaikymas,

D.   kadangi visoje Europoje ir pasaulyje ateinančiais mėnesiais planuojama rengti lygybės renginius ir gėjų paradus, kurių dalyviams ir organizatoriams gresia galimas fizinis smurtas, nepaisant jų pagrindinės išraiškos ir susirinkimų laisvės, kaip inter alia priminė Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras,

E.   kadangi šešiolikmetis Mateo, Italijos pilietis iš Turino, neseniai nusižudė, palikęs du atsisveikinimo laiškus, kuriuose kaip savo savižudybės priežastį nurodė užgauliojimą dėl seksualinės orientacijos; kadangi Jungtinės Karalystės pilietinės visuomenės organizacijos pažymėjo, kad visos Jungtinės Karalystės vidurinėse mokyklose labai padaugėjo homofobinio pobūdžio užgauliojimo atvejų; kadangi Nyderlanduose homoseksualus vyriškis buvo užmuštas vėzdu vien tik dėl jo seksualinės orientacijos ir moteriškos išvaizdos,

F.   kadangi Parlamentas pakartotinai prašo užbaigti prieš diskriminaciją nukreiptų teisės aktų paketą, pagrįstą EB sutarties 13 straipsniu, ir periodiškai prašo Komisijos pradėti pasiūlyti direktyvą, uždraudžiančią seksualine orientacija pagrįstą diskriminaciją visuose sektoriuose,

G.   kadangi savo pirmiau minėtoje 2006 m. birželio 15 d. rezoliucijoje Parlamentas jau išreiškė savo didelį susirūpinimą dėl padėties Europoje ir ypač Lenkijoje, pasmerkdamas Lenkijos šeimų lygos lyderių ir ypač ministro pirmininko pavaduotojo ir švietimo ministro pareiškimus, kuriais skatinama neapykanta ir smurtas,

H.   kadangi 2007 m. kovo mėnesį Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir švietimo ministras pranešė apie įstatymo, pagal kurį būtų baudžiama už "homoseksualumo propagandą" mokyklose, projektą ir pateikė jo turinio pavyzdžių, pagal kuriuos mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai būtų atleidžiami, kalinami ar jiems skiriamos baudos už LGBT "aktyvizaciją" mokyklose,

I.   kadangi Lenkijos švietimo ministro pavaduotojas patvirtino, kad administracija rengia tokį įstatymą ir pareiškė, kad "savo homoseksualumą atskleidžiantys mokytojai bus atleidžiami iš darbo"; kadangi įvairūs Lenkijos vyriausybės nariai reagavo skirtingai, tačiau liko neaišku, ar bus siūlomas šis įstatymas,

J.   kadangi Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir švietimo ministras išreiškė norą skatinti panašių įstatymų priėmimą Europos lygmeniu,

K.   kadangi siūlomą įstatymą palaikė Lenkijos ministras pirmininkas ir pareiškė, kad "mokyklose jaunimui propaguojant homoseksualaus gyvenimo būdą kaip normalaus gyvenimo būdo alternatyvą, nueita per toli ir kad šios rūšies iniciatyvas mokyklose reikia sustabdyti", taip išreikšdamas iškreiptą požiūrį į švietimą ir toleranciją,

L.   kadangi Lenkijos vaikų teisių ombudsmenė teigė ruošianti darbų, kuriems homoseksualūs asmenys netinkami, sąrašą,

M.   kadangi 2006 m. valstybinės prokuratūros užsakytas LGBT organizacijų "nusikalstamų judėjimų" ir jų buvimo mokyklose finansavimo tyrimas siekiant nustatyti nusikalstamos veikos požymius, nedavė jokių rezultatų,

N.   kadangi 2006 m. birželio 8 d. Lenkijos vyriausybė atleido iš darbo Mokytojų raidos centro vadovą ir uždraudė mokyklose dalyti oficialų Europos Tarybos kovai su diskriminacija skirtą vadovą ir kadangi 2006 m. spalio 9 d. naujasis centro vadovas pareiškė, kad "netinkamų pavyzdžių nereikia rodyti mokyklose, kadangi mokyklų tikslas – aiškinti skirtumą tarp gėrio ir blogio, grožio ir bjaurumo (...), mokykla turi paaiškinti, kad homoseksualus gyvenimo būdas veda prie dramos, tuštumos ir išsigimimo",

O.   kadangi Europos Tarybos generalinis sekretorius Terry Davis sureagavo į šiuos įvykius pareikšdamas, kad: "Lenkijos vyriausybė gali laisvai nuspręsti, ar ji nori naudoti Europos Tarybos medžiagą su žmogaus teisėmis susijusiam švietimui, tačiau nors mokymo medžiaga yra neprivaloma, jos apimamos vertybės ir principai yra privalomi" bei išreiškė susirūpinimą dėl "kai kurios politikos, kuri skatina homofobiją (...) ir dėl to, kad vyriausybė sutinka su homofobišku elgesiu",

P.   kadangi Lenkijos vyriausybė taip pat atsisakė finansuoti LGBT organizacijų pagal Europos jaunimo programą remiamus projektus ir paaiškino šį sprendimą laiške šioms organizacijoms, teigdama, kad "ministerijos politika nepalaiko veiklos, kurios tikslas – propaguoti jaunimo homoseksualų elgesį ir tokį požiūrį ...[ir] ministerijai nepriklauso remti bendradarbiavimo su homoseksualų organizacijomis",

Q.   kadangi galima taip pat pažymėti kai kuriuos teigiamus pokyčius, pvz., sėkmingą gėjų paradą Varšuvoje 2006 m. birželio mėnesį, masinę demonstraciją už toleranciją ir demokratiją Varšuvoje 2006 m. lapkričio mėnesį po to, kai buvo uždrausta tolerancijos demonstracija Poznanėje, gėjų teisių gynimo maršas Krokuvoje 2007 m. balandžio mėnesį ir tai, kad gėjų paradai nebėra nuolatos draudžiami,

R.   kadangi Europos Parlamentas įgaliojo Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centrą atlikti didėjančios rasistinės, ksenofobinės ir homofobinės netolerancijos Lenkijoje tyrimą ir paprašė Komisijos patikrinti, ar Lenkijos švietimo ministro veiksmai ir pareiškimai nepažeidžia ES sutarties 6 straipsnio bei priminė už jo pažeidimą numatytas sankcijas, ir kadangi šie prašymai liko nepatenkinti,

1.   pabrėžia, kad Sąjunga visų pirma yra vertybių bendruomenė, kurioje vienos iš labiausiai puoselėjamų vertybių yra žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, demokratija ir teisinė valstybė, lygybė ir nediskriminacija;

2.   teigia, kad ES institucijų ir valstybių narių pareiga – užtikrinti, kad Europos gyventojų žmogaus teisės būtų gerbiamos, saugomos ir stiprinamos, kaip nurodyta Europos žmogaus teisių konvencijoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ES sutarties 6 straipsnyje, 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvoje 2000/43/EB, įgyvendinančioje vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės(5) ir Tarybos direktyvoje 2000/78/EB;

3.   pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti, kad diskriminacija dėl seksualinės orientacijos visuose sektoriuose būtų draudžiama užbaigiant prieš diskriminaciją nukreiptų teisės aktų paketą, pagrįstą ES sutarties 13 straipsniu, be kurio lesbietėms, gėjams, biseksualams ir kitiems dažnai diskriminuojamiems asmenims diskriminacija grės ir toliau; ragina pasiekti, kad visame pasaulyje homoseksualumas nebebūtų laikomas nusikalstamu;

4.   kiekvienais metais gegužės 17 d. žymės kaip tarptautinę kovos su homofobija dieną;

5.   ragina Komisiją paspartinti prieš diskriminaciją nukreiptų direktyvų įgyvendinimo peržiūrėjimą ir nustatyti procedūras prieš valstybes nares, jeigu jos pažeidžia savo įpareigojimus pagal Bendrijos teisę

6.   primena visoms valstybėms narėms, kad pagal Europos žmogaus teisių teismo jurisprudenciją susirinkimų laisve galima naudotis net tada, kai šia teise besinaudojančiųjų pažiūros nepriimtinos didžiajai daliai visuomenės, ir kad dėl šios priežasties diskriminacinis gėjų eitynių draudimas ir tinkamos apsaugos nesuteikimas jų dalyviams pažeidžia Europos žmogaus teisių teismo ginamus principus; ragina visas kompetentingas valdžios institucijas, taip pat ir vietos valdžios institucijas, leisti organizuoti tokias eitynes ir tinkamai apsaugoti jų dalyvius;

7.   smerkia politinių ir religinių lyderių homoseksualams skiriamas diskriminuojamojo pobūdžio pastabas, kadangi jos kursto neapykantą ir smurtą, net jei vėliau būna atsiimamos, ir prašo atitinkamų organizacijų vadovus jas pasmerkti;

8.   dar kartą ragina valstybes nares teikti pasiūlymų dėl teisės aktų, skirtų kovai su diskriminacija, kurią patiria tos pačios lyties asmenų poros, ir prašo Komisijos pateikti pasiūlymų, skirtų užtikrinti, kad abipusio pripažinimo principas būtų taikomas ir šioje srityje, siekiant užtikrinti, kad judėjimo laisve galėtų naudotis visi asmenys ES be diskriminacijos;

9.   išreiškia savo solidarumą ir paramą pagrindinių teisių gynėjams ir kovotojams už lygias LGBT bendruomenės narių teises;

10.   ragina kompetentingas Lenkijos valdžios institucijas atsisakyti siūlyti ar priimti įstatymą, kokį jį pristatė Lenkijos ministras pirmininkas ir švietimo ministras, ir netaikyti atgrasomųjų priemonių LGBT organizacijoms;

11.   ragina kompetentingas Lenkijos valdžios institucijas viešai pasmerkti visuomenės lyderių pareiškimus, kuriais skatinama diskriminacija ir neapykanta dėl seksualinės orientacijos, bei imtis atitinkamų priemonių; mano, kad toks elgesys pažeistų ES sutarties 6 straipsnį;

12.   prašo Lenkijos valdžios institucijų palengvinti 2007 lygių galimybių metų projekto įgyvendinimą ir prašo Komisijos kontroliuoti 2007 metų projekto įgyvendinimą, o ypač stebėti, kaip laikomasi sąlygos, pagal kurią finansavimas priklauso nuo to, ar nacionalinėse programose skiriama vienodai dėmesio visų formų diskriminacijai;

13.   prašo Pirmininkų sueigos duoti leidimą nusiųsti delegaciją į Lenkiją, kurios misija būtų išaiškinti faktus, siekiant susidaryti aiškų situacijos vaizdą ir pradėti dialogą su visomis susijusiomis šalimis;

14.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms bei Europos Tarybai.

(1) OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
(2) OL L 146, 2006 5 31, p. 1.
(3) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 179.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0273.
(5) OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 9 d.Teisinis pranešimas