Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2551(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0172/2007

Rozpravy :

PV 26/04/2007 - 14.1
CRE 26/04/2007 - 14.1

Hlasování :

PV 26/04/2007 - 15.1

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0169

Přijaté texty
PDF 80kWORD 45k
Čtvrtek 26. dubna 2007 - Štrasburk Konečné znění
Nedávná potlačení demonstrací v Rusku
P6_TA(2007)0169B6-0172, 0175, 0178, 0179, 0182 a 0186/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 o Rusku

Evropský parlament ,

-   s ohledem na cíle konsolidace demokracie a politických svobod v Ruské federaci, jak byly stanoveny v Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé(1) , která vstoupila v platnost v roce 1997 a jejíž platnost skončí v roce 2007,

-   s ohledem na výsledky dialogu EU–Rusko o lidských právech,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a zejména na usnesení ze dne 25. října 2006 o vztazích mezi EU a Ruskem po vraždě ruské novinářky Anny Politkovské (2) a na usnesení ze dne 13. prosince 2006 ke schůzce na nejvyšší úrovni EU-Rusko, která se konala dne 24. listopadu 2006 v Helsinkách(3) ,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že se dne 14. dubna 2007 členové ruské opozice shromáždili na Puškinově náměstí v Moskvě; vzhledem k tomu, že tzv. Pochod nesouhlasících byl organizován platformou Jiné Rusko, zastřešující organizací, která zahrnuje různá hnutí s odlišným politickým pozadím,

B.   vzhledem k tomu, že několik minut po zahájení pochodu se 2000 protestujících octlo před čtyřnásobnou početní převahou bezpečnostních sil, které aktivisty rychle rozehnaly, přičemž bily a na krátkou dobu zadržely ty, jenž se snažily prorazit kontrolní linie,

C.   vzhledem k tomu, že mezi zadrženými byli vůdce Sjednocené občanské fronty, bývalý mistr světa v šachu Gari Klimovič Kasparov a Maria Gajdarová, dcera prvního ruského reformátorského předsedy vlády po rozpadu Sovětského svazu; vzhledem k tomu, že bývalý předseda vlády Michail Michailovič Kasjanov unikl zatčení pouze tím, že mu jeho ochranka pomohla utéct; vzhledem k tomu, že mnoho novinářů, včetně korespondenta ARD Stephana Stuchlika, kteří se pokusili zachytit události a rozšířit je na Západ, bylo také zbito a zatčeno,

D.   vzhledem k tomu, že dne 15. dubna 2007 byl jiný, ačkoli mnohem menší protest organizovaný stejným seskupením podobným způsobem rozehnán v Sankt Peterburgu, ačkoli Gari Klimovič Kasparov byl zadržen ještě před tím, než protest začal a někteří demonstranti byli zatčeni preventivně cestou na demonstraci,

E.   vzhledem k tomu, že Vladimír Petrovič Lukin, ruský veřejný ochránce lidských práv, řekl, že se domnívá, že policie v obou městech překročila svou pravomoc a vzhledem k tomu, že Valentina Ivanovna Matvijenková, primátorka Sankt Peterburgu, nařídila vyšetřování porušení lidských práv při shromáždění v Sankt Peterburgu,

F.   vzhledem k tomu, že ruské orgány před zahájením kampaně k parlamentním a prezidentským volbám zvyšují tlak na opoziční skupiny a nevládní organizace, aby jim zabránily v jakékoli činnosti namířené proti prezidentovi a vládě a aby sdělovacím prostředkům zabránily podávat o takovéto činnosti zprávy,

G.   vzhledem k tomu, že v Rusku byla demokracie oslabena, zejména podřízením všech velkých televizních stanic a většiny rozhlasových stanic vládní kontrole, rozšířením autocenzury v tisku, novými omezeními práva organizovat veřejné demonstrace a zhoršením ovzduší pro nevládní organizace,

H.   vzhledem k tomu, že právo na svobodu shromažďování je základní součástí demokratických zásad a norem lidských práv, které se Rusko zavázalo podporovat a opakovaně vyjádřilo svůj závazek v této věci; vzhledem k tomu, že tyto zásady a hodnoty jsou také základem strategického partnerství mezi EU a Ruskem,

I.   vzhledem k tomu, že jako člen Organizace spojených národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropy se Ruská federace zavázala respektovat svobodu projevu a shromažďování; vzhledem k tomu, že dodržování těchto zásad má zvláštní význam se zřetelem na nadcházející volby v Rusku,

1.   ostře odsuzuje použití nepřiměřené síly ruskými zásahovými policejními jednotkami při pokojných demonstracích během uplynulého víkendu v Moskvě a Sankt Peterburgu a vyzývá ruské orgány k dodržování jejich mezinárodních závazků a k respektování svobody projevu a svobody shromažďování;

2.   odsuzuje zejména represivní opatření bezpečnostních sil proti novinářům konajícím svou profesionální povinnost; považuje takové útoky na sdělovací prostředky za nepřijatelné;

3.   vyzývá ruské orgány, aby nařídily vyšetřování porušení lidských práv na obou shromážděních a aby označily a postavily před soud ty, jenž jsou odpovědni za tato porušení;

4.   vyzývá ruskou Státní dumu, aby ustanovila pracovní skupinu, která by vyšetřila, proč byla proti pokojným demonstrantům použita taková síla;

5.   naléhá na Komisi a Radu, aby jasně vyjádřily své znepokojení při setkáních s ruskou vládou, především během nadcházející vrcholné schůzky EU-Rusko, která se má konat dne 18. května 2007 v Samaře;

6.   vyzývá ruské vedení, aby vynaložilo veškeré úsilí k tomu, že se takové politováníhodné události nebudou opakovat, především před zahájením prezidentských a parlamentních voleb a aby zaručily všem politickým stranám a hnutím možnost podílet se na demokratickém procesu; vyzývá ústřední volební komisi a ruskou justici ke bdělosti, objektivitě a nestrannosti při kontrole kampaně a voleb;

7.   je hluboce znepokojen rostoucím jevem, kdy ruské orgány používají proti aktivistům opozice nepřiměřenou sílu, což vyvolává hlubokou obavu o stav demokracie a respektování lidských práv v Ruské federaci;

8.   vyzývá ke zintenzívnění dialogu mezi EU a Ruskem o lidských právech, aby byl účinnější a více se zaměřil na výsledky, a k plnému zapojení Evropského parlamentu na všech úrovních s cílem posílit tento prvek v nové dohodě o partnerství a spolupráci, o které se má brzy jednat;

9.   zdůrazňuje, že společná politika EU a dvoustranné vztahy členských států s Ruskem by se měly řídit společně schválenými zásadami a společnými postoji, aby se dosáhlo viditelného pokroku ve stavu demokracie v Rusku;

10.   naléhá na ruské orgány, aby během kampaně před parlamentními a prezidentskými volbami plně respektovaly demokratické normy a zásady stanovené Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Radou Evropy; vyzývá Radu Evropy, aby prošetřila porušení lidských práv při shromážděních v Moskvě a Sankt Peterburgu;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Přijaté texty , P6_TA(2006)0448.
(3) Přijaté texty , P6_TA(2006)0566.

Poslední aktualizace: 9. září 2008Právní upozornění