Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2552(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0177/2007

Debaty :

PV 26/04/2007 - 14.2
CRE 26/04/2007 - 14.2

Głosowanie :

PV 26/04/2007 - 15.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0170

Teksty przyjęte
PDF 74kWORD 38k
Czwartek, 26 kwietnia 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Porwanie dziennikarza Alana Johnstona w Gazie
P6_TA(2007)0170B6-0159, 0161, 0174, 0177, 0180 oraz 0184/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dziennikarza BBC Alana Johnstona

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że dziennikarz BBC Alan Johnston został uprowadzony pod groźbą użycia broni w dniu 12 marca 2007 r. podczas powrotu do domu w mieście Gaza, a jego losy od tamtej pory pozostają nieznane,

B.   mając na uwadze, że Alan Johnston przebywał w Gazie przez ostatnie trzy lata, w okresie natężenia przemocy, aby informować świat o wydarzeniach w Gazie,

C.   mając na uwadze, że palestyńskie media, opinia publiczna oraz politycy wszystkich frakcji potępili to uprowadzenie i apelują o natychmiastowe uwolnienie zakładnika i zaprzestanie wszelkich porwań, dowodząc, w jak dużym stopniu lokalni mieszkańcy doceniają jego pracę,

D.   mając na uwadze, że prezydent Narodowej Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas publicznie potwierdził istnienie wiarygodnych dowodów na to, że Alan Johnston żyje i jest przetrzymywany w bezpiecznych warunkach oraz pojawienie się informacji na temat grupy, która go uprowadziła,

E.   mając na uwadze, że żadna grupa nie przyznała się do uprowadzenia Alana Johnstona, czynu potępionego przez prezydenta Abbasa oraz przywódców głównych ruchów palestyńskich,

F.   mając na uwadze, że według Komitetu Obrony Dziennikarzy, organizacji Reporterzy bez Granic oraz Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy od sierpnia 2005 r. w Strefie Gazy porwano 15 zagranicznych dziennikarzy, a tysiące dziennikarzy na całym świecie staje codzienne w obliczu zagrożenia porwaniem, przemocą i zastraszaniem,

G.   mając na uwadze, że BBC cieszy się uzasadnioną reputacją jednego z czołowych nadawców na świecie, który stoi na straży wartości takich jak bezstronność, obiektywność i uczciwość w przekazywaniu informacji,

H.   mając na uwadze, że wolność prasy ma kluczowe znaczenie dla demokracji i poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności ze względu na jej rolę w gwarantowaniu wolności wyrażania opinii i poglądów oraz w przyczynianiu się do aktywnego udziału ludzi w procesach demokratycznych,

1.   wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Alana Johnstona, aby cało i zdrowo mógł powrócić do domu;

2.   w tych trudnych okolicznościach składa gorące wyrazy wsparcia rodzinie Alana Johnstona, a także jego kolegom i szefom z BBC, którzy niestrudzenie dążą do uzyskania poparcia społecznego i politycznego dla uwolnienia dziennikarza;

3.   składa wyrazy uznania dla niezwykłej prawości Alana Johnstona oraz jego dorobku szesnastu lat pracy dziennikarskiej dla BBC, a w szczególności trzech ostatnich lat spędzonych w Gazie, gdzie był jedynym stałym korespondentem zagranicznym dużej organizacji medialnej;

4.   wyraża solidarność z Międzynarodową Federacją Dziennikarzy oraz jej członkami, w tym z palestyńską agencją dziennikarzy, w ich wysiłkach na rzecz gwarancji uwolnienia Alana Johnstona oraz w prowadzonej przez nich kampanii na rzecz globalnego zaangażowania w walkę z zagrożeniami dla niezależnego dziennikarstwa; przypomina w tym kontekście apel wystosowany przez Międzynarodową Federację Dziennikarzy do przywódców Autonomii Palestyńskiej w dniu 19 kwietnia 2007 r., z podpisami 197 posłów do Parlamentu Europejskiego;

5.   wzywa Narodową Autonomię Palestyńską, aby zdwoiła wysiłki zmierzające do szybkiego uwolnienia Alana Johnstona, zapewnienia dziennikarzom w strefie Gazy możliwości wypełniania swoich obowiązków bez obawy przed porwaniem i prześladowaniem, a także zapewnienia gruntownego śledztwa w sprawie wszystkich ataków na dziennikarzy i inne osoby cywilne oraz postawienia osób odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości;

6.   wzywa biuro pomocy technicznej Komisji Europejskiej dla Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, przedstawicieli dyplomatycznych państw członkowskich UE oraz wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) do wzmożenia i skoordynowania wysiłków na rzecz uwolnienia Alana Johnstona oraz do wspierania wysiłków Autonomii Palestyńskiej w tej sprawie;

7.   potępia ten akt przemocy i wszelkie inne akty przemocy i zastraszania, wymierzone w swobodne wykonywanie zawodu dziennikarza i wolność wypowiedzi; podkreśla, że wszystkie osoby przywiązane do idei otwartego i demokratycznego społeczeństwa oraz do dążenia do pokoju wszędzie na świecie powinny priorytetowo traktować bezpieczeństwo dziennikarzy, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/1738 (2006) jednogłośnie przyjętą w dniu 23 grudnia 2006 r.;

8.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiemu przedstawicielowi ds. WPZiB, rządom i parlamentom państw członkowskich, przewodniczącemu Narodowej Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej i sekretarzowi generalnemu ONZ.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2008Informacja prawna