Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2553(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0160/2007

Debatai :

PV 26/04/2007 - 14.3
CRE 26/04/2007 - 14.3

Balsavimas :

PV 26/04/2007 - 15.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0171

Priimti tekstai
PDF 81kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2007 m. balandžio 26 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Žmogaus teisių padėtis Filipinuose
P6_TA(2007)0171B6-0160, 0173, 0176, 0181, 0183 ir 0185/2007

2007 m. balandžio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Filipinuose

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į teisėjo Jose Melo vadovaujamos nepriklausomos komisijos žiniasklaidos atstovų ir aktyvistų žudymams tirti (Melo komisija) pranešimą, kuris buvo paskelbtas 2007 m. vasario 22 d.,

–   atsižvelgdamas į negalutinį Philipo Alstono, JT specialiojo pranešėjo mirties bausmės vykdymo be teismo, mirties nuosprendžio vykdymo vietoje arba savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, pranešimą,

–   atsižvelgdamas į Martino Scheinino, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais, 2007 m. kovo 12 d. pareiškimą,

–   atsižvelgdamas pažadus, kuriuos Filipinų vyriausybė prieš rinkimus į JT žmogaus teisių tarybą davė tarptautinei bendruomenei,

–   atsižvelgdamas į 1984 m. JT Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Filipinai ratifikavo 1986 m. birželio 18 d., ir į pirmąjį ir antrąjį neprivalomuosius protokolus, pagal kuriuos leidžiama pateikti asmeninius skundus ir nepriklausomoms organizacijoms leidžiama lankytis įkalinimo įstaigose,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. JT tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 14 d. Filipinuose vyksiančius kongreso ir vietos rinkimus ir į tai, kad turi būti pasiųsta ES stebėtojų misija,

–   atsižvelgdamas į 16-ojo ES ir Pietryčių Azijos tautų asociacijos (ASEAN) ministrų lygio susitikimui pirmininkaujančiųjų 2007 m. kovo 15 d. bendrą pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Azijos ir Europos (ASEM) užsienio reikalų ministrų 2007 m. gegužės 28 ir 29 d. susitikimą Hamburge,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vardu pateiktą pirmininkaujančios šalies 2006 m. birželio 26 d. deklaraciją dėl visiško mirties bausmės atsisakymo Filipinuose,

–   atsižvelgdamas į Europos Komisijos parengtą šalies strategijos dokumentą (ŠSD) ir Filipinų nacionalinę preliminariąją 2005-2006 m. programą (NPP),

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Filipinų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi pastaraisiais metais Filipinuose labai padaugėjo žudymų dėl politinių priežasčių ir žmogaus teisių padėtis šioje šalyje kelia didžiulį nerimą,

B.   kadangi vietinė žmogaus teisių organizacija Karapatan nuo 2001 m. užregistravo 180 prievartinio dingimo atvejų ir per 800 nužudymų, kuriuos įvykdė neatpažinti ginkluoti nusikaltėliai,

C.   kadangi daugumą nužudytųjų, pvz., opozicijos partijos narius, dvasininkus, visuomenės lyderius, valstiečius, žurnalistus, teisininkus, žmogaus teisių aktyvistus, profsąjungų narius ar tiesiog be teismo įvykdytų žudymų liudytojus, vyriausybės atstovai apkaltino, kad jie buvo nelegalių ginkluotų grupuočių ir teroristų priedangos organizacijų nariai,

D.   kadangi Filipinų Respublikos prezidentė Gloria Macapagal-Arroyo paskyrė pirmiau minėtą Melo komisiją problemai tirti ir nacionalines policijos pajėgas (Task Force Usig ) žudymams skubiai ištirti ir nusikaltėliams nubausti,

E.   kadangi pagal Melo komisijos rezultatus ir JT specialiojo pranešėjo mirties bausmės vykdymo be teismo, mirties nuosprendžio vykdymo vietoje arba savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais tyrimo rezultatus galima spręsti, kad šiuose politiniuose žudymuose dalyvauja Filipinų ginkluotosios pajėgos (FGP) ir todėl retai kada po šių užpuolimų žudikams pateikiami kaltinimai, vykdomi areštai ar baudžiamasis persekiojimas,

F.   kadangi Melo komisijos rekomendacijos apima: nepriklausomos civilinės tyrimo agentūros, kuri įgaliota išduoti orderius ir vykdyti areštus, įkūrimą; prokurorų mokymą; specialių teismų šioms byloms nagrinėti įsteigimą; liudytojų apsaugos programos stiprinimą; policijos tyrimo pajėgumų didinimą; saugumo pajėgų supažindinimą su darbu ir mokymą,

G.   kadangi prezidentė G. M. Arroyo, atsižvelgdama į Melo komisijos rekomendacijas, parengė 6 punktų planą, pagal kurį siekiama sustabdyti be teismo vykdomus žudymus ir kuris apima nurodymą Teisingumo departamentui išplėsti ir sustiprinti liudytojų apsaugos programą; prašymą, kad Aukščiausias Teismas įkurtų specialiuosius teismus politinio ar ideologinio pobūdžio žudymais kaltinamiems asmenims teisti; prašymą, kad FGP parengtų naują dokumentą apie vadovybės atsakomybę; prašymą, kad Teisingumo departamentas ir Nacionalinės apsaugos departamentas koordinuotų veiklą kartu su nepriklausoma Melo komisija žmogaus teisių klausimais; nurodymą Užsienio reikalų departamentui, kad jis oficialiai paprašytų Europos Sąjungos, Ispanijos, Suomijos ir Švedijos atsiųsti tyrėjų padėti minėtai komisijai,

H.   kadangi neseniai vyriausybės priimtos kovos su terorizmu priemonės kelia rūpestį, kad gali būti pažeidžiamos asmenų, sulaikytų pagal šį įstatymą, žmogaus teisės,

1.   yra labai susirūpinęs dėl to, kad pastaraisiais metais Filipinuose padaugėjo žudymų politiniu pagrindu; ragina Filipinų valdžios institucijas laiku, kruopščiai ir skaidriai atlikti reikiamus tyrimus ir atsakingus už šiuos nusikaltimus patraukti atsakomybėn,

2.   labai smerkia Siche Bustamante-Gandinao, pasišventusios žmogaus teisių aktyvistės, kuri buvo nužudyta vos po kelių dienų po to, kai liudijo JT specialiajam pranešėjui mirties bausmės vykdymo be teismo, mirties nuosprendžio vykdymo vietoje arba savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, nužudymą ir yra susirūpinęs, kad policija nevykdo jokio šio svarbaus atvejo tyrimo;

3.   mano, kad 2007 m. priėmus Žmogaus saugumo aktą, kuris įsigalios 2007 m. liepos mėn., gali dar padaugėti Saugumo pajėgų vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, kadangi bus leidžiama areštuoti be orderio ir savavališkai sulaikyti iki trijų dienų; taigi ragina Filipinų vyriausybę numatyti konkrečias apsaugos priemones siekiant išvengti žmogaus teisių pažeidimų, kurių galėtų atsirasti pradėjus taikyti šį įstatymą;

4.   smerkia išpuolius prieš legalias opozicijos partijas ir ragina valdžios institucijas atsisakyti nepagrįstų kaltinimų, kad taikios opozicijos grupės veikia išvien su nelegaliomis ginkluotomis grupuotėmis;

5.   džiaugiasi, kad buvo įsteigta Melo komisija, taip pat jos rekomendacijomis, nacionalinės policijos pajėgų (Task Force Usig ) įsteigimu ir prezidentės G. M. Arroyo 2007 m. sausio 30 d. pareiškimu, kad ji netoleruoja jokių žmogaus teisių pažeidimų, kuris gali būti laikomas pirmu žingsniu tinkama linkme;

6.   ragina Filipinų vyriausybę imtis priemonių, kad būtų nutraukti nuolatiniai liudytojų, susijusių su baudžiamojo persekiojimo už nužudymus atvejais, bauginimai ir priekabiavimas ir užtikrinta iš tiesų veiksminga liudytojų apsauga; be to, pabrėžia, kad reikia liautis kurstyti prievartą tam tikrų politinių ar civilinių visuomenės grupių atžvilgiu ir reikia atkurti tinkamą atskaitomybės sistemą, skirtą vyriausybės piktnaudžiavimams tikrinti; itin ragina Filipinų ombudsmeną šiuo požiūriu rimtai vykdyti savo konstitucinę pareigą tais atvejais, kai be teismo vykdomi žudymai yra susiję su valstybės pareigūnais;

7.   palankiai vertina vyriausybės Šešių punktų planą, pagal kurį siekiama nutraukti žudymus politiniu pagrindu; vis dėlto pabrėžia, kad Filipinų vyriausybė privalo kur kas labiau įsipareigoti tirti šiuos žudymus ir turi būti pasirengusi už juos atsakingus asmenis, įskaitant saugumo pajėgų atstovus, patraukti atsakomybėn, pažymi, kad iki šiol dauguma policijos tyrimų buvo vykdoma netinkamai;

8.   džiaugiasi, kad prezidentė G. M. Arroyo 2006 m. birželio 24 d. pasirašė įstatymą, pagal kurį Filipinuose atsisakoma mirties bausmės (Aktas Nr. 9346 arba "Aktas, uždraudžiantis mirties bausmės taikymą Filipinuose"); taip pat ragina Filipinų valdžios institucijas ratifikuoti naujai priimtą JT konvenciją dėl prievartinių dingimų ir priimti įgyvendinamuosius teisės aktus;

9.   yra susirūpinęs, kad nebaudžiamumo atmosfera pražūtingai mažina visuomenės pasitikėjimą teisine valstybe ir kad žudymai sukuria tokią atmosferą, kai Filipinų žmonės laisvai nesinaudoja savo teise išreikšti politines pažiūras ir susirinkimo teise;

10.   kreipiasi į prezidentę G. M. Arroyo su prašymu imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant išvengti rizikos, kad prievartos daugės prieš artėjančius rinkimus ir jų metu;

11.   ragina Filipinų vyriausybę užtikrinti saugumą asmenų, kurie kreipėsi su prašymu perskirstyti žemę pagal Visa apimančią žemės ūkio pertvarkos programą (VAŽŪPP), ir paspartinti žemės ūkio reformos programos įgyvendinimą siekiant panaikinti vieną iš pagrindinių prievartos politiniu pagrindu priežasčių;

12.   džiaugiasi Komisijos pareiškimu, kad ji prisidės prie Filipinų vyriausybės pastangų atliekant be teismo vykdomų žudymų tyrimą, siųsdama ekspertų grupę;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT žmogaus teisių tarybai, ASEAN valstybių narių vyriausybėms ir Filipinų vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 9 d.Teisinis pranešimas