Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0190/2007

Dezbateri :

PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12

Voturi :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0178

Texte adoptate
Joi, 10 mai 2007 - Bruxelles Ediţie definitivă
Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia
P6_TA(2007)0178B6-0190, 0191, 0194, 0195 şi 0196/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 10 mai 2007 privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia care va avea loc la Samara la 18 mai 2007

Parlamentul European ,

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte şi Federaţia Rusă, pe de altă parte(1) , care a intrat în vigoare în 1997 şi expiră în 2007,

–   având în vedere obiectivul Uniunii Europene şi al Rusiei stabilit în declaraţia comună făcută ca urmare a Reuniunii la nivel înalt de la Sankt Petersburg din 31 mai 2003, de a crea un spaţiu economic comun, un spaţiu comun de libertate, securitate şi justiţie, un spaţiu comun de cooperare în materie de securitate externă şi un spaţiu comun de cercetare şi educaţie, care include aspecte culturale,

–   având în vedere Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cele cinci protocoale ale sale,

–   având în vedere dialogul UE-Rusia privind drepturile omului,

–   având în vedere declaraţia publică din 13 martie 2007 privind Republica Cecenă din cadrul Federaţiei Ruse dată de Comitetul european pentru prevenirea torturii şi a tratamentului sau pedepselor inumane sau degradante din cadrul Consiliului Europei,

–   având în vedere Declaraţia din 2 mai 2007 a Preşedinţiei UE privind situaţia din faţa Ambasadei Estoniei din Moscova,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 către Consiliul European şi Parlamentul European, intitulată "O politică energetică pentru Europa" (COM(2007)0001),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind siguranţa aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană(2) ,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Rusia, în special,

   - Rezoluţia din 26 aprilie 2007 privind recenta reprimare a manifestărilor în Rusia(3) ,
   - Rezoluţia din 13 decembrie 2006 privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia de la Helsinki din 24 noiembrie 2006(4) ,
   - Rezoluţia din 25 octombrie 2006 privind relaţiile UE-Rusia după asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaia(5) ,
   - Rezoluţia din 15 iunie 2006 privind Reuniunea la nivel înalt UE-Rusia de la Sochi din 25 mai 2006(6) ,
   - Rezoluţia din 19 ianuarie 2006 privind Cecenia după alegeri şi societatea civilă din Rusia(7) ,
   - Rezoluţia din 15 decembrie 2005 privind drepturile omului în Rusia şi noua legislaţie cu privire la ONG-uri(8) , şi
   - Rezoluţia din 26 mai 2005 privind relaţiile UE-Rusia(9) ,

–   având în vedere cea de-a 19-a Reuniune la nivel înalt UE-Rusia, care va avea loc la Samara la 18 mai 2007;

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât relaţiile dintre UE şi Rusia s-au dezvoltat constant în ultimii ani, fapt care a condus la integrare şi interdependenţă economică intense şi cuprinzătoare care se vor extinde şi mai mult în viitorul apropiat,

B.   întrucât cooperarea consolidată şi relaţiile de bună vecinătate dintre UE şi Rusia au o importanţă crucială pentru stabilitatea, securitatea şi prosperitatea întregii Europe şi a statelor sale vecine,

C.   întrucât Federaţia Rusă este membru al Consiliului Europei asumându-şi astfel obiectivele acestei organizaţii, care sunt promovarea democraţiei şi consolidarea stabilităţii democratice în Europa,

D.   întrucât există o preocupare generalizată în ceea ce priveşte democraţia şi drepturile omului în Rusia, independenţa justiţiei (astfel cum este ilustrată de cazul Yukos), controlul tot mai mare asupra mass mediei, incapacitatea poliţiei şi a autorităţilor judiciare ruse de a găsi persoanele responsabile de uciderea ziariştilor şi măsurile represive întreprinse împotriva opoziţiei,

E.   întrucât în Republica Cecenă încă se mai înregistrează încălcări grave ale drepturilor omului, precum asasinate, dispariţii forţate, tortură, luări de ostateci şi detenţii arbitrare,

F.   întrucât consultările dintre UE şi Rusia cu privire la drepturile omului nu au determinat niciun progres substanţial în acest domeniu, lucru care ar trebui să constituie o prioritate pentru relaţiile UE-Rusia,

G.   întrucât punerea în aplicare rapidă şi integrală a tuturor celor patru spaţii comune, menţionate anterior, ar trebui să fie în centrul negocierilor Acordului de parteneriat şi cooperare,

H.   întrucât principiile fundamentale care reglementează relaţiile economice şi comerciale dintre UE şi Federaţia Rusă ar trebui să fie reciprocitatea, transparenţa, predictibilitatea, încrederea, nediscriminarea şi buna guvernare,

I.   întrucât un acord viitor între EU şi Federaţia Rusă ar trebui să includă principiile Tratatului privind Carta Energiei care urmăresc să revigoreze legăturile şi ar trebui să diminueze îngrijorările la nivel european legate de faptul că Rusia îşi foloseşte vastele resurse energetice drept armă politică,

J.   întrucât Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din 19 aprilie 2007 a aprobat încheierea a două acorduri privind facilitarea acordării de vize şi readmisia imigranţilor ilegali şi, întrucât la 22 aprilie 2007 au fost deschise tratative privind regimul călătoriilor fără viză, fapt care a reprezentat înregistrarea unor progrese concrete referitoare la spaţiul comun de liberate, securitate şi justiţie,

K.   întrucât Rusia a semnat şi ratificat Protocolul de la Kyoto la Convenţia cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice,

L.   întrucât încheierea unui nou Acord de parteneriat şi cooperare între UE şi Federaţia Rusă are o importanţă deosebită pentru cooperarea viitoare a acestora, în special în ceea ce priveşte evoluţia ulterioară a relaţiilor economice, consolidarea în continuare a securităţii şi a stabilităţii în Europa, precum şi intensificarea în continuare a respectării drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, ca bază a acestei cooperări,

M.   întrucât începerea negocierilor privind noul acord de parteneriat şi cooperare a fost amânată şi condiţionată de ridicarea, de către guvernul rus, a interdicţiei asupra importurilor din Polonia introduse în 2005; întrucât UE face eforturi pentru găsirea unui compromis privind problema importurilor de carne din Polonia, în scopul de a pune capăt acestui impas politic,

N.   întrucât, ca urmare a recentelor evenimente din Estonia, funcţionarea normală a Ambasadei Estoniei din Moscova a fost blocată, iar mai mulţi diplomaţi ai acesteia, inclusiv şeful misiunii, au fost atacaţi fizic de demonstranţii care au înconjurat ambasada şi au incendiat drapelul Estoniei,

O.   întrucât nu s-a înregistrat niciun progres substanţial în ceea ce priveşte soluţionarea "conflictelor îngheţate" în ţări vecine comune; întrucât pacea şi stabilitatea sunt în interesul atât al Rusiei, cât şi al Uniunii Europene,

P.   întrucât este important ca UE să adopte o atitudine unitară, să facă dovadă de solidaritate şi să afişeze unitate în relaţiile sale cu Federaţia Rusă şi să întemeieze aceste relaţii pe interese reciproce şi valori comune,

1.   îşi reafirmă convingerea că Rusia rămâne un partener important pentru realizarea unei cooperări strategice, cu care UE împărtăşeşte nu numai interese economice şi comerciale, ci şi obiectivul de strânsă cooperare pe scena internaţională, precum şi în vecinătatea comună;

2.   subliniază importanţa consolidării unităţii şi solidarităţii dintre statele membre ale Uniunii Europene în relaţiile lor cu Rusia; salută, astfel, abordarea comună adoptată de UE în negocierile cu guvernul rus cu privire la ridicarea de către Rusia a interdicţiei asupra importurilor de produse agricole din Polonia;

3.   regretă faptul că negocierile au fost întrerupte şi că ulterior nu s-au putut lansa negocieri pentru un nou acord de parteneriat şi cooperare între UE şi Rusia şi încurajează Preşedinţia germană să continue să depună eforturi pentru ca mandatul de negociere a unui nou acord să fie adoptat cât mai curând posibil, iar negocierile să înceapă fără întârziere;

4.   invită Uniunea Europeană să îşi manifeste solidaritatea cu Estonia şi să vorbească într-o singură voce cu Rusia în contextul evenimentelor recente din Tallinn; invită Rusia să respecte întocmai obligaţiile sale prevăzute în Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice, garantând protecţia diplomaţilor străini şi funcţionarea normală a ambasadelor străine;

5.   salută continuarea schimbului de opinii privind drepturile omului în Rusia în cadrul consultărilor UE-Rusia referitoare la drepturile omului; subliniază totuşi că situaţia actuală din Rusia generează o preocupare profundă în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, democraţia, libertatea de exprimare, dreptul societăţii civile şi al persoanelor de a contesta autorităţile şi de a le trage la răspundere pentru acţiunile lor;

6.   reafirmă punctul său de vedere conform căruia apărarea fermă a drepturilor omului şi a valorilor democratice ar trebui să fie un principiu fundamental al oricărui angajament dintre UE şi Rusia; îndeamnă Comisia să se asigure că aceste valori nu au o importanţă secundară în negocierile dintre UE şi Rusia şi că orice asistenţă financiară acordată autorităţilor ruse ţine seama de consolidarea democraţiei în această ţară;

7.   îşi exprimă profunda îngrijorare în ceea ce priveşte utilizarea forţei de către autorităţile ruse în timpul demonstraţiilor antiguvernamentale paşnice care au avut loc în ultimele săptămâni în Moscova şi Sankt Petersburg; subliniază faptul că libertatea de exprimare şi de asociere sunt drepturi fundamentale ale omului şi că, de aceea, o continuare a acestei tendinţe ar reprezenta încălcare a obligaţiilor lor internaţionale;

8.   îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de rapoartele constante ale organizaţiilor ruse şi internaţionale pentru drepturile omului privind folosirea torturii şi comiterea de acte inumane şi degradante în închisorile, secţiile de poliţie şi centrele de detenţie secrete din Cecenia; condamnă cu fermitate astfel de practici şi invită autorităţile ruse să se asigure că drepturile garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului, pe care Rusia a semnat-o, sunt respectate pe deplin în Republică Cecenă şi că toţi cei care încalcă aceste drepturi sunt aduşi în faţa justiţiei; subliniază, în acest sens, faptul că, în octombrie 2006, guvernul rus a respins mandatul acordat în octombrie 2006 raportorului special al ONU privind tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, care intenţiona să viziteze, fără preaviz, închisorile din Caucazul de Nord;

9.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la polarizarea socială şi politică şi la limitarea libertăţilor democratice înainte de alegerile legislative din decembrie 2007 şi alegerile prezidenţiale din martie 2008; invită autorităţile ruse să asigure desfăşurarea unui proces electoral liber şi corect la ambele alegeri, pentru a garanta că partidele din opoziţie au posibilitatea de a-şi face campanie electorală, precum şi pentru a opri procesul prin care unele partide politice sunt private de statutul lor juridic şi de eligibilitatea de a participa la alegeri din cauza unor noi cerinţe prea exigente aplicabile membrilor lor, precum şi dimensiunii organizaţiei lor teritoriale, şi pentru a respecta principiul libertăţii de exprimare; subliniază că libertatea mass media are o importanţă esenţială, dacă se doreşte ca alegerile să fie percepute drept libere şi corecte; subliniază importanţa ONG-urilor independente de guvernele naţionale pentru dezvoltarea societăţii civile;

10.   subliniază nevoia cooperării cu Rusia ca partener important şi indispensabil pentru asigurarea păcii, a stabilităţii şi a securităţii şi pentru lupta împotriva terorismului internaţional şi a extremismului violent, precum şi pentru a remedia alte aspecte privind securitatea, precum riscurile ecologice şi nucleare, drogurile, traficul de arme şi persoane, precum şi crima organizată transfrontalieră în vecinătatea europeană;

11.   invită Comisia şi Consiliul să continue iniţiativele comune întreprinse împreună cu guvernul rus şi având ca scop consolidarea securităţii şi stabilităţii în cadrul vecinătăţii comune, în special printr-un dialog accentuat cu privire la Ucraina şi Belarus şi eforturi comune pentru soluţionarea conflictelor îngheţate din Nagorno Karabah, precum şi din Republica Moldova şi Georgia, prin garantarea deplinei integrităţi teritoriale a acestor state;

12.   invită UE şi Rusia, în calitate de membru al Consiliului de Securitate al ONU, să îşi asume responsabilitatea în ceea ce priveşte problema nucleară iraniană;

13.   îşi exprimă îngrijorarea faţă de declaraţiile preşedintelui Putin ca răspuns la intenţiile Statelor Unite de a instala componente ale sistemului său antirachetă în Polonia şi Republica Cehă şi invită toate părţile implicate să iniţieze un dialog; invită Statele Unite să-şi intensifice eforturile de consultare şi explicare referitoare la intenţiile de instalare a sistemului său antirachetă, spre a permite NATO şi UE să rămână unite; solicită o examinare aprofundată a acestor proiecte, inclusiv din punctul de vedere al necesităţii acestora, o evaluare a ameninţării şi posibilitatea unor diferite domenii de securitate atât în cadrul UE, cât şi în cadrul NATO; subliniază importanţa consultărilor cu privire la sistem în cadrul Consiliului NATO-Rusia;

14.   invită UE şi Rusia, în calitate de membri ai Cvartetului, să îşi asume responsabilitatea pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu, să încurajeze eforturile de a organiza o conferinţă internaţională de pace privind un acord de pace regional în Orientul Mijlociu; invită, de asemenea, Rusia, în calitatea sa de membru al Grupului de contact, precum şi Consiliul de Securitate al ONU, să coopereze pentru găsirea unei soluţii durabile la chestiunea Kosovo şi, în calitatea sa de parte la Grupului celor şase, să contribuie la găsirea unei soluţii privind proliferarea nucleară în Coreea de Nord;

15.   invită Rusia să nu întârzie şi mai mult luarea unei decizii privind statutul final al provinciei Kosovo pe baza planului de independenţă controlată Ahtisaari; atrage atenţia asupra repercusiunilor pe care le-ar putea avea această întârziere asupra stabilităţii în regiune şi îndeamnă autorităţile de la Moscova să acţioneze într-un mod constructiv;

16.   constată că politica de vecinătate a Uniunii Europene oferă deja anumite posibilităţi în materie de cooperare multilaterală; solicită crearea unei comunităţi UE - Marea Neagră, după modelul Dimensiunii Nordice, pentru a spori şi a încuraja dialogul pentru o vecinătate mai stabilă, mai sigură şi mai democratică;

17.   salută progresul înregistrat în legătură cu acordul privind frontierele dintre Letonia şi Rusia, dar subliniază că sunt necesare progrese suplimentare pentru a se asigura ratificarea şi punerea în aplicare cât mai repede cu putinţă a acordului privind frontierele dintre Rusia şi Estonia;

18.   îşi reiterează sprijinul pentru aderarea Rusiei la OMC, care va ajuta Rusia să se adapteze la normele de pe piaţa mondială; consideră că aderarea Rusiei la OMC ar trebui să conducă spre o integrare economică mai profundă între UE şi Rusia;

19.   reafirmă, în plus, importanţa stabilirii Spaţiului Economic Comun (SEC) şi dezvoltarea în continuare a obiectivelor stabilite în foaia de parcurs a SEC, în special cu privire la crearea unei pieţe deschise şi integrate între UE şi Rusia; speră ca Rusia să ridice embargoul asupra unor produse din Moldova şi din Georgia;

20.   subliniază importanţa ameliorării climatului de investiţii în Rusia, obiectiv ce poate fi atins numai prin promovarea şi facilitarea condiţiilor comerciale transparente şi nediscriminatorii, diminuarea birocraţiei şi investiţii reciproce; îşi exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa previzibilităţii în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor de către autorităţi; subliniază că aceste principii ar trebui să se aplice proiectelor majore privind infrastructurile energetice, cum ar fi conducta de gaz baltică;

21.   salută intensificarea dialogului dintre UE şi Rusia privind aspectele legate de energie; subliniază importanţa importurilor de energie pentru economiile europene, importuri care reprezintă o ocazie pentru dezvoltarea cooperării economice şi comerciale dintre UE şi Rusia; subliniază faptul că principiile interdependenţei şi transparenţei ar trebui să stea la baza acestei cooperări, împreună cu egalitatea accesului pe piaţă, la infrastructuri şi investiţii; solicită Consiliului şi Comisiei să vegheze ca principiile Tratatului privind Carta Energiei, din Protocolul tranzitoriu anexat la acesta, precum şi concluziile formulate de G8 să fie introduse într-un nou acord de parteneriat şi cooperare între UE şi Rusia, care să includă o cooperare sporită în ceea ce priveşte eficienţa energetică, economiile de energie şi sursele de energie regenerabile; solicită Uniunii Europene ca, în ceea ce priveşte delicatele chestiuni energetice, să adopte o poziţie comună în dialogul cu Rusia;

22.   îşi exprimă sprijinul pentru schimbul de informaţii cu privire la tehnologiile energetice avansate şi încurajează contactele între actorii din sectoare energetice ruse şi comunitare, precum şi eforturile necesare pentru a îmbunătăţi eficienţa energetică şi a dezvolta tehnologii care nu emit CO2, ceea ce oferă oportunităţi semnificative de cooperare, în special în sectorul industrial, cu schimburi de cele mai bune practici şi de tehnologii între companiile din Rusia şi UE;

23.   solicită Rusiei şi statelor membre ale UE să atingă obiectivele prevăzute în Protocolul de la Kyoto şi insistă, în acest sens, asupra responsabilităţii specifice a ţărilor dezvoltate de a realiza reducerile cele mai însemnate; invită Rusia să joace un rol activ în viitoarele negocieri internaţionale şi să faciliteze încheierea unui acord rapid până în 2008 şi cel târziu până în 2009, pentru a asigura continuitatea pieţei internaţionale a carbonului;

24.   salută iniţiativele de eliminare a vizelor pentru călătoriile între Uniunea Europeană şi Rusia, ceea ce lasă să se întrevadă o îmbunătăţire a relaţiilor; solicită continuarea cooperării privind imigraţia ilegală, îmbunătăţirea controlului documentelor de identitate şi a schimburilor de informaţii privind terorismul şi crima organizată; subliniază că, pentru a evita orice încălcare a securităţii şi democraţiei în Europa, Consiliul şi Comisia trebuie să se asigure că Rusia respectă toate condiţiile prevăzute în acordurile negociate privind eliminarea vizelor între cele două părţi;

25.   invită Consiliul şi Comisia să îşi dubleze eforturile pentru a soluţiona problemele legate de trecerea frontierei dintre UE şi Rusia, să se angajeze în proiecte concrete şi să folosească pe deplin noul Instrument de vecinătate şi parteneriat şi fondurile INTERREG pentru cooperare transfrontalieră;

26.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Federaţiei Ruse, precum şi Consiliului Europei.

(1) JO L 327, 28.11.1997, p. 1
(2) JO C 292 E, 1.12.2006, p. 112.
(3) Texte adoptate , P6_TA(2007)0169.
(4) Texte adoptate , P6_TA(2006)0566.
(5) Texte adoptate , P6_TA(2006)0448.
(6) Texte adoptate , P6_TA(2006)0270.
(7) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 302.
(8) JO C 286 E, 23.11.2006, p. 525.
(9) JO C 117 E, 18.5.2006, p. 235.

Ultima actualizare: 5 februarie 2008Notă juridică