Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0236(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0157/2007

Teksty złożone :

A6-0157/2007

Debaty :

PV 18/06/2007 - 18
CRE 18/06/2007 - 18

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0260

Teksty przyjęte
WORD 73k
Wtorek, 19 czerwiec 2007 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Futra z psów i kotów ***I
P6_TA(2007)0260A6-0157/2007
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro (COM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0684)(1) ,

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 i art. 133 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0428/2006),

–   uwzględniając art. 51 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0157/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zakazującego wprowadzania do obrotu, przywozu do Wspólnoty i wywozu ze Wspólnoty futra z kotów i psów oraz produktów zawierających takie futro
P6_TC1-COD(2006)0236

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../2007.)

Ostatnia aktualizacja: 28 styczeń 2008Informacja prawna