Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2585(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0265/2007

Predložena besedila :

B6-0265/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/06/2007 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0280

Sprejeta besedila
WORD 44k
Četrtek, 21. junij 2007 - Strasbourg Končna izdaja
Večletni okvirni program za Azijo
P6_TA(2007)0280B6-0265/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. junija 2007 o osnutku Sklepa Komisije o pripravi regionalnega strateškega dokumenta 2007-2013 in večletnega okvirnega programa za Azijo

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(1) ,

–   ob upoštevanju osnutka Sklepa Komisije o pripravi regionalnega strateškega dokumenta 2007-2013 in večletnega okvirnega programa za Azijo (CMT-2007-1122),

–   ob upoštevanju mnenja, ki ga je dne 8. junija 2007 predložil odbor iz člena 35(1) zgoraj omenjene uredbe (v nadaljevanju "Odbor za upravljanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja"),

–   ob upoštevanju člena 8 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2) ,

–   ob upoštevanju člena 81 svojega Poslovnika,

A.   ker je Odbor za upravljanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja dne 8. junija 2007 izglasoval osnutek regionalnega strateškega dokumenta 2007-2013 in večletni okvirni program za Azijo (CMT-2007-1122),

B.   ker je v skladu s členom 7(3) Sklepa 1999/468/ES in točko 1 Sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES(3) prejel rezultate glasovanja,

C.   ker člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1905/2006 določa, da je poglavitni in osnovni cilj sodelovanja v skladu s to uredbo izkoreninjenje revščine v partnerskih državah in regijah v okviru trajnostnega razvoja,

D.   ker člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1905/2006 določa, da so ukrepi iz člena 1(1)(4) zasnovani tako, da izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, ki jo je uvedel Odbor za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),

E.   ker Odbor za razvojno pomoč OECD v svojih smernicah za poročanje v sistemu za poročanje držav upnic opredeljuje uradno razvojno pomoč kot finančne tokove, usmerjene k državam s seznama prejemnikov te pomoči, ki ga ta odbor pripravi, za katere med drugim velja, da je pri izvedbi vsake transakcije glavni cilj spodbujanje gospodarskega razvoja in blaginje držav v razvoju(5) ,

F.   ker je v členu 19(3) in (8) Uredbe (ES) št. 1905/2006 določeno, da se strateški dokumenti načeloma oblikujejo na podlagi dialoga s partnerskimi državami in regijami, pri čemer sodelujejo civilna družba ter regionalne in lokalne oblasti, in da se Komisija in države članice v zgodnji fazi postopka načrtovanja programov posvetujejo med seboj ter z drugimi donatorji in razvojnimi akterji, vključno s predstavniki civilne družbe ter regionalnimi in lokalnimi oblastmi, s čimer se spodbuja dopolnjevanje njihovih dejavnosti sodelovanja,

1.   meni, da je Komisija v svojem osnutku strateškega dokumenta 2007-2013 in osnutku večletnega okvirnega programa 2007-2010 za Azijo prekoračila svoja izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, s tem, da je v osrednji sektor 1 (podpora regionalnega vključevanja) vključila naslednje elemente, ki niso v skladu s členom 2(1) in (4) Uredbe (ES) št. 1905/2006, saj njihov prvotni cilj ni izkoreninjenje revščine in ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil Odbor za razvojno pomoč OECD:

   področju azijsko-evropskega srečanja ASEM, zlasti azijsko-evropskega sklada ASEF, je ena izmed navedenih prednostnih nalog spodbujanje širjenja informacij in izmenjave virov ter izboljšanje javne ozaveščenosti o ASEM in ASEF;
   na področju Južnoazijskega združenja za regionalno sodelovanje (SAARC) je eden izmed predlaganih programov južnoazijski program za civilno letalstvo; vanj je Komisija kot cilj vključila spodbujanje sprejemanja evropskih uredb na področju varnosti;
   na področju podpore Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN) sta cilja programa za institucionalno podporo in dialog s posameznimi regijami med drugim podpora pri morebitnih pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu med ASEAN in EU ter izboljšanje vidnosti prispevka ES združenju ASEAN;
   splošni cilj programa za sodelovanje in politične reforme varnostne politike na področju podpore ASEAN je tudi podpiranje sodelovanja in reforme na področju varnosti, da se vzpostavi skladnejši sistem upravljanja meja v izbranih glavnih vhodnih/izhodnih pristaniščih v državah članicah ASEAN. Konkretneje je cilj programa okrepitev zmogljivosti sistema upravljanja meja držav ASEAN na ravni regionalnega sodelovanja in na izbranih mejnih prehodih;

2.   meni, da je Komisija v svojem osnutku strateškega dokumenta 2007-2013 in osnutku večletnega okvirnega programa za Azijo prekoračila svoja izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, s tem, da je v osrednji sektor 2 (inštituti za visoko šolstvo in raziskave), za katero nameni približno 15 % sredstev iz večletnega okvirnega programa, vključila naslednje elemente, ki niso v skladu s členom 2(1) in (4) Uredbe (ES) št. 1905/2006, saj njihov prvotni cilj ni izkoreninjenje revščine in ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil Odbor za razvojno pomoč OECD:

   na področju visokega šolstva je eden izmed specifičnih ciljev spodbujanje boljšega razumevanja evropskega visokega šolstva v azijskih državah v razvoju, predlagane dejavnosti pa so: sheme mobilnosti za študente in fakultetne profesorje, mrežno povezovanje in prenos najboljših praks med evropskimi in azijskimi univerzami ter delavnice, sejmi o visokem šolstvu, srečanja zainteresiranih strani, promocijske dejavnosti, oblikovanje delovnih dokumentov, podpiranje vzajemnega priznavanja kvalifikacij, raziskave; v programu niso navedena nobena zagotovila, da bodo študijska področja v okviru programa izbrana na podlagi razvojnih potreb v državah ali da bo program zagotovil pomoč revnejšemu prebivalstvu, ne pa še povečal vrzeli med revnimi in bogatimi, hkrati pa program tudi ne vsebuje niti posebnih določb, ki bi preprečevale beg možganov;
   na področju podpore raziskovalnim inštitutom je naveden cilj izboljšanja obojestranskega razumevanja, ki bo pripomoglo k razvoju te azijske regije; specifične dejavnosti so: povezovanje možganskih trustov in oblikovalcev politike iz obeh regij ter razširitev in poglobitev sklopov seminarjev in konferenc; Komisija navaja, da se bodo sredstva v ta namen dodeljevala za podporo specializiranim inštitutom, ki svoje delovanje usmerjajo na odnose med EU in Azijo, in da se bo dejavnosti osredotočilo na okrepitev raziskovalnih zmogljivosti, spodbujanje javne razprave o odnosih med Evropsko unijo in Azijo in partnerstev med azijskimi in evropskimi inštituti, možganskimi trusti in podobnimi krogi;

3.   poziva Komisijo, naj umakne osnutek sklepa o pripravi regionalnega strateškega dokumenta 2007-2013 in večletnega okvirnega programa za Azijo ter Odboru za upravljanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja predloži nov osnutek sklepa, ki bo v celoti spoštoval določbe Uredbe (ES) št. 1905/2006;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

(1) UL L 378, 27. 12.2006, str. 41.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23
(3) UL L 256, 10.10.2000, str. 19.
(4) Člen 1(1): "Skupnost financira ukrepe za podporo sodelovanju z državami, ozemlji in regijami v razvoju ...".
(5) Seznam osnovnih podatkov OECD/DAC iz oktobra 2006: "Je to ODA?", str. 1.

Zadnja posodobitev: 26. februar 2008Pravno obvestilo