Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0040(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0262/2007

Texte depuse :

A6-0262/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/07/2007 - 7.4
CRE 11/07/2007 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0330

Texte adoptate
WORD 46k
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Programul specific "Justiţie civilă" ***II
P6_TA(2007)0330A6-0262/2007
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific "Justiţie civilă" în cadrul programului general "Drepturile fundamentale şi justiţia" (8699/2/2007 – C6-0179/2007 – 2005/0040(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European ,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (8699/2/2007 – C6-0179/2007),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0122)(2) ,

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0262/2007),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   atrage atenţia asupra declaraţiei Comisiei făcute în cursul şedinţei plenare din 11 iulie 2007;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 11 iulie 2007 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific "Justiţie civilă" în cadrul programului general "Drepturile fundamentale şi justiţia"
P6_TC2-COD(2005)0040

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 1149/2007/CE.)

Ultima actualizare: 18 martie 2008Notă juridică