Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2142(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0266/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0266/2007

Συζήτηση :

PV 11/07/2007 - 11
CRE 11/07/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0349

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 89k
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006)
P6_TA(2007)0349A6-0266/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2006 (2007/2142(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης EK,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που προσαρτάται στη Συνθήκη,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 1998 σχετικά με τον δημοκρατικό έλεγχο κατά την τρίτη φάση της ΟΝE(1) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη στρατηγική επανεξέταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(2) ,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ(3) και της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρεία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και τον διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών(4) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας: προπαρασκευαστική έκθεση για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για το 2007(5) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ κατά το 2006(6) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα πέντε έτη κυκλοφορίας των χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ευρώ (COM(2006)0862),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια δήλωση για την ευρωζώνη 2007 (COM(2007)0231),

–   έχοντας υπόψη την επισκόπηση της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Δεκεμβρίου 2006 και την έκθεσή της σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη του Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0266/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 2,7% το 2006, από αύξηση της τάξεως του 1,4% το 2005, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, μολονότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2000, ενώ ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,2%, αμετάβλητος σε σύγκριση με το 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ζήτηση, και ιδίως οι επενδύσεις, ήταν η βασική κινητήρια δύναμη της αύξησης του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης στην ευρωζώνη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας που ξεκίνησε το 2005 δεν προκάλεσε εσωτερικές πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι αυξήσεις των μισθών παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και δεν παρατηρήθηκαν δευτερογενείς επιπτώσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις που διατυπώθηκαν με τα προηγούμενα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, σχετικά με τη διαφάνεια της ψηφοφορίας και τη δημοσίευση των συνοπτικών πρακτικών, δεν έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου και του διεθνούς κύρους της ΕΚΤ και της ευρωζώνης στη διεθνή σκηνή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων για διορισμό σε ανώτερες θέσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ή τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αντίθετα απ" ό,τι συμβαίνει στην Παγκόσμια Τράπεζα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ συνέχισε να αναπροσαρμόζει τα επιτόκια το 2006, τα οποία αυξήθηκαν οκτώ φορές από τον Δεκέμβριο του 2005, κατά 200 μονάδες βάσης, φθάνοντας σήμερα στο 4%,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται σχετική επιβράδυνση της μεγέθυνσης περίπου στο επίπεδο του 2,6 % το 2007, γεγονός που αντικατοπτρίζει την απόσυρση της νομισματικής διευκόλυνσης, με μείωση του πληθωρισμού στο 1,9 %,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας το 6,5 % του ΑΕγχΠ το 2006 και ότι το Ευρωσύστημα συνέχισε να υπογραμμίζει τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές ανισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούν να συνιστούν κίνδυνο για την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, και λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2006 η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ανατιμήθηκε κατά 11,4 % έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, κατά 12,4 % έναντι του γιεν Ιαπωνίας και κατά 8 % έναντι του ρενμίνμπι Κίνας,

Νομισματικές και οικονομικές εξελίξεις

1.   σημειώνει ότι η οικονομική ανάκαμψη στην ευρωζώνη έχει μετατραπεί σε αυτοσυντηρούμενη διαδικασία και η εσωτερική ζήτηση αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη· παρατηρεί ότι το 2006 δημιουργήθηκαν 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και ότι η ανεργία μειώθηκε από 8,4 % σε 7,6 %· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα διαρθρωτικά εμπόδια, ιδίως οι λιγοστές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ορισμένους καίριους τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, εξακολουθούν να συμβάλλουν στο απαράδεκτα υψηλό αυτό επίπεδο ανεργίας και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι ακόμη χαμηλή σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα·

2.   υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης ανάκαμψης, οιαδήποτε περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων θα έπρεπε να επιχειρηθεί με προσοχή προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική μεγέθυνση· επισημαίνει ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική ανάκαμψη, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν τόσο στις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο και σε επενδυτικές δραστηριότητες·

3.   θεωρεί ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να γίνει διάκριση μεταξύ της κυκλικής και της διαρθρωτικής διάστασης στην τρέχουσα ανάκαμψη· θεωρεί, ωστόσο, ότι ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ευρύτερες απ" ό,τι υπολογίζεται συνήθως, ενδέχεται ήδη να έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη· εκτιμά ότι η ανάκαμψη αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί κίνητρο για την επιδίωξη εθνικών μεταρρυθμίσεων προσαρμοσμένων σε κάθε χώρα, ιδίως στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρωζώνης·

4.   σημειώνει την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μισθοί να αυξάνονται σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στα κράτη μέλη και να καταστεί δυνατή η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε μη πληθωριστικό περιβάλλον· τονίζει εντούτοις την ανάγκη για δικαιότερη κατανομή των καρπών της οικονομικής ανάπτυξης· σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των μισθών έχει παραμείνει σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα των επιπέδων αύξησης της παραγωγικότητας· καλεί τους μετόχους και τα ανώτερα στελέχη των εταιριών να εφαρμόζουν συστηματικά υπεύθυνη πολιτική σχετικά με τα πακέτα αποδοχών και τα πριμ που παρέχονται στα ανώτατα κλιμάκια των εταιρειών, τα οποία τείνουν να αυξάνονται δυσανάλογα σε σύγκριση με τα επίπεδα των συνήθων μισθών, στέλνοντας έτσι ανεπιθύμητα μηνύματα και αποθαρρύνοντας την υποστήριξη υπεύθυνης μισθολογικής πολιτικής·

5.   παρατηρεί ότι η ΕΚΤ θεωρεί την εξέλιξη των μισθών ανατιμητικό κίνδυνο για τη σταθερότητα των τιμών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ευρωζώνη 2007 (SEC(2007)0550) καθιστά σαφές ότι οι μισθοί στην ευρωζώνη συνέχισαν να σημειώνουν συγκρατημένη αύξηση παρά την απότομη άνοδο της τιμής του πετρελαίου·

6.   υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των στόχων της σταθερότητας τιμών και της υποστήριξης των γενικών οικονομικών πολιτικών και ότι, ως εκ τούτου, οι δύο στόχοι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται απλώς ως υποκαταστάσιμοι·

7.   εκτιμά ότι η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασικό παράγοντα και είναι ακόμη πιο απαραίτητη σε ευνοϊκούς καιρούς, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, και ότι πρέπει να σχεδιάζεται με προσοχή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων δαπανών· θεωρεί ότι ο χρυσός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο το δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί να δικαιολογείται μόνο με επενδύσεις, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση·

8.   παρατηρεί ότι ορισμένες οικονομίες στην ευρωζώνη είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες όσον αφορά την ανάπτυξη, και ειδικότερα ότι η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ελλάδα, η Φινλανδία και η Ισπανία σημείωσαν υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης· θεωρεί ότι χρήσιμα διδάγματα μπορούν να αντληθούν από τέτοιες εξελίξεις και ότι θα ήταν χρήσιμη ειδική μελέτη της ΕΚΤ σχετικά με τους λόγους που εξηγούν αυτές τις τάσεις·

9.   επισημαίνει ότι οι οικονομικοί κύκλοι που ακολουθούνται από τις οικονομίες των κρατών μελών στην ευρωζώνη βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά στάδια· καλεί την ΕΚΤ να εξετάσει εάν τόσο ευρέως αποκλίνουσα συμπεριφορά στην ενιαία νομισματική ζώνη θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον από την άποψη της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης·

10.   εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ έναντι των περισσοτέρων σημαντικών ξένων νομισμάτων· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι το άρθρο 111 της Συνθήκης αναθέτει την ευθύνη για τη συναλλαγματική πολιτική στο Συμβούλιο, χωρίς όμως να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν πλήρως τις σχετικές αρμοδιότητές τους· παρατηρεί ότι αυτή η ανατίμηση δεν έχει βλάψει μέχρι τούδε τις εξαγωγές στην κλίμακα της ευρωζώνης, αλλά οι επιπτώσεις ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις σημαντικές ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν περαιτέρω αυξήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ· επισημαίνει ότι υπάρχει πλέον σήμερα ευρεία συναίνεση μεταξύ των πολιτικών ιθυνόντων γύρω από τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος των παγκοσμίων ανισορροπιών· σημειώνει ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ήταν κάθε άλλο παρά επαρκείς· ευελπιστεί ότι η εφαρμογή αυτών των μέτρων (υιοθέτηση μέτρων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την προώθηση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων στις ΗΠΑ, καθώς και για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε αρκετές χώρες με πλεόνασμα στην αναδυόμενη Ασία, και ειδικότερα στην Κίνα), η οποία πρόκειται να παρακολουθηθεί από το ΔΝΤ, θα συμβάλει σημαντικά στη σταδιακή αποκατάσταση των παγκόσμιων ανισορροπιών·

11.   παρατηρεί ότι σε ολόκληρη την ευρωζώνη σημειώνεται εδώ και 10 χρόνια σημαντική αύξηση των τιμών των ακινήτων με ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως στη Γερμανία· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι αυτή η εξέλιξη επιβραδύνεται, ενώ η δανειοδότηση προς τα νοικοκυριά για την απόκτηση ακινήτων εξακολουθεί να αυξάνεται κατά περίπου 10% ετησίως· παρατηρεί ότι υπάρχει μείωση των τιμών των κατοικιών στις ΗΠΑ και πρόσφατη ύφεση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία· θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να εκληφθεί ως προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί στην ευρωζώνη· καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την πραγματική οικονομία· ζητεί από την ΕΚΤ να προτείνει διάφορους τρόπους δράσης με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους, όπως ο συνυπολογισμός του κλάδου των ακινήτων στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ή η κατάρτιση ειδικού δείκτη, ή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς λήψη σε εθνικό επίπεδο λόγω της ετερογένειας των εθνικών αγορών·

12.   εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά εμφάνιζαν τον υψηλότερο βαθμό διασποράς· σημειώνει, ειδικότερα, ότι τα επιτόκια των υπεραναλήψεων ποικίλλουν σημαντικά εντός της ευρωζώνης, από λιγότερο από 7 % έως 13,5 % ή και περισσότερο, και συνιστά στην ΕΚΤ να ερευνήσει περαιτέρω τις αιτίες αυτής της κατάστασης·

Διακυβέρνηση

13.   λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ΕΚΤ και η εκτελεστική επιτροπή της είναι ανεξάρτητες· τονίζει την ανάγκη σεβασμού της συνταγματικής αρχής του άρθρο 112, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης· επαναλαμβάνει τη στήριξη του στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ, στην επιδίωξη του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών και στην προστασία των αντιπληθωριστικών διαπιστευτηρίων της·

14.   είναι της γνώμης ότι ο βαθμός ωριμότητας που επιτεύχθηκε από όλους τους παράγοντες στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών θα έπρεπε να διευκολύνει την εμφάνιση ενός συνδυασμού πολιτικών που θα συνόδευε την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτούμενων διαρθρωτικών προσαρμογών, από τις οποίες εξαρτάται οιαδήποτε αύξηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης στην ευρωζώνη· υποστηρίζει τη διεξαγωγή περισσότερο ενεργού μακροοικονομικού διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωομάδας για την επίτευξη του εν λόγω διαλόγου·

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση

15.   χαιρετίζει τη δημοσίευση της νέας ετήσιας έκθεσης της ΕΚΤ σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη ως χρήσιμη συνεισφορά για την προαγωγή της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης·

16.   υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ΕΚΤ να προωθήσει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη, κυρίως δρώντας ως καταλύτης για τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η πρωτοβουλία STEP (Short-Term European Paper)· αναγνωρίζει τη σημασία της περαιτέρω χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς·

17.   θεωρεί ότι οι υπηρεσίες της ΕΚΤ μπορούν να προαγάγουν την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σημειώνει εν προκειμένω ότι το σύστημα πληρωμών Target αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης των χρηματαγορών και των αγορών repos· θεωρεί ότι το σχέδιο Target 2 για τα χρεώγραφα έχει ενδεχομένως τη δυνατότητα να προωθήσει την ολοκλήρωση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού, το οποίο επί του παρόντος δεν παρέχει επαρκή ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τούτο θα καταστήσει την ΕΚΤ ενεργό παράγοντα της αγοράς, απαιτώντας συνεπώς κατάλληλο έλεγχο της ΕΚΤ εκτός του τομέα της αρμοδιότητάς της στη νομισματική πολιτική· υπενθυμίζει ότι η παρουσίαση καταλλήλου πλαισίου διακυβέρνησης αναμένεται ματαίως από καιρό· σημειώνει, ως εκ τούτου, με ενδιαφέρον το σχέδιο Target 2 για τα χρεώγραφα και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις συναφείς εξελίξεις· κρίνει αναγκαίο να θεσπιστεί το κατάλληλο πλαίσιο διακυβέρνησης·

18.   έχει απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι σημειώνουν ταχεία άνοδο τα εναλλακτικά μέσα επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds) και κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών), αναγνωρίζει ότι προσφέρουν ρευστότητα και διαφοροποίηση στην αγορά και παρέχουν την ευκαιρία για βελτίωση της εταιρικής αποτελεσματικότητας· συμμερίζεται εν τούτοις τις ανησυχίες ορισμένων κεντρικών τραπεζών εποπτικών αρχών ότι μπορεί να προκαλέσουν αυξημένους συστημικούς κινδύνους και υψηλό βαθμό έκθεσης άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· χαιρετίζει τις πρόσφατες μελέτες της Επιτροπής σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτές οι μελέτες εστιάσθηκαν μέχρις στιγμής μόνο στα εμπόδια που προκαλούν τα μέσα αυτά στην ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει τα πιθανά κενά πολιτικής και ζητεί να επικρατήσει ευρύτερη και περισσότερο απαιτητική προσέγγιση όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου αποτελούν κίνδυνο για την δημοσιονομική σταθερότητα και τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από το επίπεδο χρηματοοικονομικής εξάρτησης και τη διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να αποτιμήσει την ποιότητα της εποπτείας στις υπεράκτιες περιοχές και να εντείνει τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές σε αυτούς τους τομείς αρμοδιότητας·

19.   παρατηρεί ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες (κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών - private equity) διαδραματίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον τομέα των επενδύσεων με δανειακά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διατεθειμένοι σε πολλές περιπτώσεις να αναλάβουν υψηλότερο κίνδυνο από τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα· σημειώνει, επίσης, ότι οι μη τραπεζικοί δανειοδότες έχουν συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· κρίνει ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα κατά την επόμενη στροφή του πιστωτικού κύκλου και να οδηγήσει σε πολύ πιο περίπλοκο κύκλο αναδιάρθρωσης των μεγάλης κλίμακας εταιρικών χρεών· ζητεί από την ΕΚΤ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των τρεχουσών διαδικασιών αναδιάρθρωσης του χρέους σε αυτό το νέο πλαίσιο·

20.   επισημαίνει τη σθεναρή θέση της ΕΚΤ εναντίον των λεπτομερών σχεδίων για τη διάσωση με δημόσια κεφάλαια προβληματικής τράπεζας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκτιμά ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας και τον προγραμματισμό των προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης αλλά ότι θα πρέπει συγχρόνως να ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος μέσω σθεναρής δέσμευσης υπέρ της προτεραιότητας των λύσεων του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση κρίσεων, προκειμένου να μην ενθαρρύνονται οι τράπεζες να αναλαμβάνουν απερίσκεπτους κινδύνους·

21.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την ΕΚΤ, στο πλαίσιο της μεταβίβασης δεδομένων του συστήματος SWIFT προς τις αρχές των ΗΠΑ, να προβληματιστούν από κοινού ως προς τον τρόπο βελτίωσης των μεθόδων επιτήρησης του συστήματος SWIFT, καθώς και την έκκλησή του προς την ΕΚΤ να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στον ρόλο της έναντι του συστήματος SWIFT ως επιτηρητής, χρήστης και αρμόδιος φορέας για τη χάραξη πολιτικής·

Εξωτερικός ρόλος του ευρώ

22.   σημειώνει ότι το ευρώ έχει διέλθει από επιτυχή φάση ανάπτυξης και έχει καταστεί νόμισμα αποθεματικού και αναφοράς το οποίο χρησιμοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα· επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί η θετική εξέλιξη της χρήσης του ευρώ ως μέσου πληρωμών (π.χ. η τιμολόγηση προϊόντων αεροναυπηγικής και πρώτων υλών σε ευρώ)·

23.   επαναλαμβάνει το αίτημά του για κινήσεις με στόχο την ενοποίηση της εκπροσώπησης της ευρωζώνης στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ώστε να προασπίζει τα συμφέροντά της με δύναμη αντίστοιχη του οικονομικού της βάρους·

24.   καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χρήση του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος για τις κεντρικές τράπεζες και, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσή της για τον διεθνή ρόλο του ευρώ, να ποσοτικοποιεί και να αναλύει τις επιπτώσεις της χρήσης αυτής, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες·

Δημοκρατικός έλεγχος

25.   θεωρεί ότι, σε σχέση με τη διαδικασία διορισμού των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, ο εκ των προτέρων δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια θα βελτιώνονταν εάν το Συμβούλιο αξιολογούσε διάφορους πιθανούς υποψηφίους και εάν ο υποψήφιος που πρότεινε το Συμβούλιο ετίθετο στη συνέχεια στην κρίση του Κοινοβουλίου δια ψηφοφορίας· τονίζει την προθυμία του να συνταχθεί με τα άλλα θεσμικά όργανα για τη διερεύνηση πιθανών βελτιώσεων της διαδικασίας διορισμού πριν από την επόμενη ανανέωση της σύνθεσης της εκτελεστικής επιτροπής το 2010·

26.   υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΚΤ εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την έκκλησή του, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, να δημοσιεύονται τα συνοπτικά πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων τα οποία να περιέχουν σαφή δήλωση των επιχειρημάτων υπέρ και κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν και εάν αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα ή όχι·

27.   επισημαίνει ότι απέρριψε ως πολύ σύνθετο το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που εφαρμόζεται στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε το 2003· θεωρεί ότι, ενόψει των μελλοντικών διευρύνσεων της ευρωζώνης, θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα το οποίο θα συνδυάζει δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα·

28.   καλεί την ΕΚΤ να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της στρατηγικής, στις ακροάσεις του Προέδρου της από την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου·

29.   ζητεί από την ΕΚΤ να γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό, ετήσια σύνοψη των ειλημμένων μέτρων για τη βελτίωση των επιδόσεων, σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα·

Πέντε έτη κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ

30.   επισημαίνει ότι η αξία των τραπεζογραμματίων σε ευρώ που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία συνέχισε να αυξάνεται ραγδαία, σημειώνοντας αύξηση 11,2% το 2006· επισημαίνει ότι η σταθερή αυτή αύξηση συνέχισε να οφείλεται σε τραπεζογραμμάτια μεγάλης ονομαστικής αξίας, ιδίως τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτών των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί κατά 13,2%· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετάσει η ΕΚΤ τους λόγους για τη σημαντική αυτήν αύξηση και να αναλύσει το είδος των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με αυτά τα τραπεζογραμμάτια, καθώς και την κατανομή της ζήτησης ανά χώρα, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επακόλουθων κινδύνων·

o
o   o

31.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) ΕΕ C 138, 4.5.1998, σ. 177
(2) ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 118.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0317.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0039.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0051.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0168.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου