Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2560(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0268/2007

Arutelud :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Hääletused :

PV 12/07/2007 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0350

Vastuvõetud tekstid
WORD 48k
Neljapäev, 12. juuli 2007 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Lähis-Ida
P6_TA(2007)0350B6-0268, 0270, 0272, 0273, 0274 ja 0275/2007

Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon olukorra kohta Lähis-Idas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta, eriti 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas(1) , 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gaza sektoris(2) ja 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni MEDA programmi ja rahalise toetuse kohta Palestiinale – hindamine, rakendamine ja järelevalve(3) ;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone nr 242 (1967), nr 338 (1973), nr 1559 (2004), nr 1701 (2006) ja nr 1757 (2007);

–   võttes arvesse 18. juunil 2007. aastal toimunud välissuhete nõukogu kohtumise järeldusi;

–   võttes arvesse neliku 16. juunil 2007. aastal ja 27. juunil 2007. aastal tehtud avaldusi;

–   võttes arvesse 25. juunil 2007. aastal Sharm el Sheikhis toimunud tippkohtumist;

–   võttes arvesse ÜRO Lähis-Ida rahuprotsessi erisaadiku Alvaro de Soto poolt (kes tegutses ka peasekretäri isikliku esindajana Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) ja Palestiina Omavalitsuse juures) 2007. aasta mais esitatud missiooni lõpu aruannet;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et Gaza sektoris, Jordani Läänekaldal ja Golani kõrgendikul Iisraeli okupatsiooniga lõppenud 1967. aasta sõja 40. aastapäeval kurnavad Lähis-Ida mitmed konfliktid ning iisraellaste ja palestiinlaste ning Iisraeli ja araabia riikide vahel õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks tehtud jõupingutused pole andnud tulemusi;

B.   arvestades, et Hamas otsustas Gaza sektoris sõjaliste vahenditega võimu haarata ning tappis Fatah" ja Palestiina omavalitsuse julgeolekujõudude liikmeid, hoolimata sellest, et Palestiina Seadusandlik Nõukogu ja president (mõlemad on demokraatlikult valitud) olid Meka deklaratsiooni põhjal hiljaaegu moodustanud rahvusliku ühtsuse valitsuse;

C.   arvestades, et sellise dramaatilise sündmuste arengu on põhjustanud peamiselt poliitiline ebastabiilsus ja süvenev lõhestatus palestiinlaste poolel, samuti tõelise rahuprotsessi perspektiivi puudumine endiselt okupatsiooni all elaval palestiina rahval, mis on osaliselt neliku tegevuse tagajärg;

D.   arvestades, et Palestiina alade ja eelkõige Gaza sektori elanikud seisavad silmitsi vaesuse, töötuse, tervishoiule juurdepääsu, hariduse, turvalisuse ja liikumisvabadusega seotud enneolematu kriisiga;

E.   arvestades, et piirangud kaupade ja inimeste liikumisele, maksu- ja tollitulude kinnipidamine ning otsus peatada otsene abi Palestiina omavalitsusele on kaasa aidanud kriisi süvenemisele, vaatamata ajutisele rahvusvahelisele mehhanismile ja ELi suurenenud projektiabile;

F.   arvestades nõukogu avaldust, et Euroopa Liit taastab viivitamatult normaalsed suhted Palestiina omavalitsusega ja töötab välja tingimused kiire praktilise ja rahalise abi andmiseks, sealhulgas otsene rahaline toetus valitsusele, toetus Palestiina tsiviilpolitseile EUPOL COPPSi jätkamise kaudu ning ELi piirihaldamise abimissiooni jätkamine Rafah's;

G.   arvestades, et järjest pakilisem on jätkata usaldusväärset rahuprotsessi, mille abil anda palestiina rahvale võimalus Iisraeli kõrvale iseseisva, demokraatliku ja elujõulise riigi loomiseks turvalistes ja rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, ning muuta Lähis-Ida piirkond rahulikumaks ja stabiilsemaks;

H.   arvestades, et araabia rahualgatuse taaselustamine Araabia Liiga 29. märtsi 2007. aasta Ar-Riyadi tippkohtumisel pakub uut tõsiseltvõetavat võimalust tervikliku lahenduse leidmiseks piirkonnas;

I.   arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1757 (2007) luuakse endise peaministri Rafiq Hariri mõrva ja muude Liibanonis toimunud poliitiliste mõrvade toimepanijate üle kohtu pidamiseks rahvusvaheline erikohus;

J.   arvestades Liibanoni olukorra murettekitavat halvenemist, mida illustreerivad Liibanonis viibivate ÜRO ajutiste relvajõudude Hispaania kontingendi ründamine, mis tõi kaasa kuus hukkunut, parlamendisaadik Walid Eido mõrv ja kokkupõrked palestiina põgenike laagris Nahr el Baredis,

1.   väljendab sügavat muret võimalike tõsiste tagajärgede pärast, mida praegune kriis Lähis-Idas võib kaasa tuua, sealhulgas jätkuvate sõjaliste ja terrorirünnakute ning kasvava radikaliseerumise pärast, mis kahjustavad habrast poliitilist olukorda kogu piirkonnas;

2.   on väga mures hiljuti Gaza sektoris aset leidnud sündmuste pärast; mõistab hukka sõjalise kontrolli haaramise Gaza sektori üle Hamasi poolt; nõuab poliitilise dialoogi jätkamist palestiinlaste vahel leppimise ja rahvusliku ühtsuse vaimus, et vältida geograafilist ja poliitilist lõhet Jordani Läänekaldal ja Gaza sektoris;

3.   väljendab asjaolude tõsidust arvestades arusaamist ja toetust seoses president Abbasi erakorraliste otsustega ning rõhutab, et rahvusvahelise üldsuse toetust president Abbasile peab saatma konkreetne ja realistlik poliitiline plaan, mis viiks kokkuleppeni alalise staatuse suhtes; on arvamusel, et praegune kriis ei saa olla ettekääne rahuprotsessi katkestamiseks ning võib kujutada endast lähtekohta selgepiirilise tegevuskava taaskäivitamiseks, et jõuda Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel kõikehõlmava kokkuleppeni, mis näeks ette kahe demokraatliku, suveräänse ja elujõulise riigini, mille elanikud elavad rahumeelselt kõrvuti turvalistes ja rahvusvaheliselt tunnustatud piirides vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu asjaomastele resolutsioonidele;

4.   tervitab nõukogu 18. juuni 2007. aasta otsust taastada viivitamatult normaalsed suhted Palestiina omavalitsusega ja töötada sellega seoses välja tingimused kiire praktilise ja rahalise abi andmiseks, sealhulgas otsese rahalise toetuse andmiseks uuele valitsusele, ning tagada erakorralise ja humanitaarabi andmine Gaza sektori elanikele; rõhutab, et Gaza sektori isoleerimisel on dramaatilised humanitaar- ja poliitilised tagajärjed;

5.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles kaasama jõupingutustesse Palestiina ametivõime ja kõiki osapooli, et võimaldada kiire humanitaarabi jõudmist Gaza sektoris elavate inimesteni;

6.   mõistab hukka Gaza sektorist Kassam-rakettidega sooritatud korduvad valimatud rünnakud Iisraeli aladele ning kutsub Palestiina valitsust ja kõiki Palestiina liidreid üles tegema kõik nendest olenev, et lõpetada rünnakud, mille sihtmärgiks on enamikel juhtudel tsiviilisikud;

7.   tervitab Iisraeli valitsuse otsust hakata uuesti osaliselt üle kandma kinni peetud maksu- ja tollitulusid; nõuab nimetatud tulude täielikku ja korrapärast ülekandmist; mõistab hukka Iisraeli sõjaväe viimase operatsiooni; kutsub Iisraeli valitsust üles lõpetama kohe sõjalised operatsioonid palestiina rahva vastu;

8.   rõhutab, et iisraellased ja palestiinlased peaksid rahvusvahelise üldsuse abiga võtma mitmeid usaldust suurendavaid meetmeid, sealhulgas kõikide vangistatud endiste Palestiina ministrite, õigusloojate ja linnapeade ning Iisraeli kaprali Gilad Shaliti kohene vabastamine; väljendab heameelt BBC ajakirjaniku Alan Johnstoni vabastamise üle, pidades seda suureks edusammuks;

9.   kutsub Iisraeli valitsust üles kõrvaldama alates 2000. aasta septembrist paigaldatud teetõkkeid ning peatama asunduste laiendamist Jordani Läänekaldal ja Ida-Jeruusalemmas ning eraldusmüüri ehitamist väljapoole 1967. aasta piire;

10.   tervitab Iisraeli valitsuse otsust vabastada 250 palestiina vangi; nõuab suurema hulga vangide vabastamist, kuna tuhanded palestiinlased, sealhulgas alaealised, viibivad endiselt vangistuses;

11.   kutsub Euroopa Liitu, Iisraeli ja Egiptust üles võtma viivitamata vajalikke meetmeid Rafah" piiriületuskoha taasavamiseks, kuna seal viibib väga raskes olukorras 6 000 palestiinlast, ning inimeste ja kaupade vaba liikumise hõlbustamiseks Gaza sektori ja Iisraeli vahel;

12.   tervitab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, millega luuakse endise peaministri Rafiq Hariri mõrva ja muude Liibanonis toimunud poliitiliste mõrvade toimepanijate üle kohtu pidamiseks rahvusvaheline erikohus; kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama kõik vajalikud vahendid, et võimaldada nimetatud erikohtul tõhusalt toimida ning täita temale antud volitusi; õhutab kõiki Liibanoni osapooli toetama kõnealuse rahvusvahelise erikohtu tegevust ning Süüriat tegema sellega täiel määral koostööd;

13.   mõistab teravalt hukka Liibanonis viibivate ÜRO ajutiste relvajõudude Hispaania kontingendi vastu toime pandud terrorirünnaku, mis tõi kaasa kuue sõduri hukkumise ja teiste haavata saamise, ning kutsub Liibanoni valitsust üles tegema kõike temast olenevat, et korraldada selge ja kiire uurimine ja võtta nimetatud rünnaku toimepanijad vastutusele; väljendab solidaarsust selle rünnaku ohvrite perekondadega;

14.   rõhutab, et poliitilist stabiilsust Liibanonis ei saa ehitada ei vägivallale ega välismõjudele; kutsub selles suhtes üles uuesti alustama rahvusliku ühtsuse dialoogi, et siluda erinevusi ning hoida ära võimuvaakumit seoses selle aasta sügiseks kavandatud presidendivalimistega; rõhutab selles kontekstis veelkord Liibanonis viibivate ÜRO ajutiste relvajõudude olulisust;

15.   nõuab tungivalt, et Liibanoni valitsus teeks kõik endast oleneva, et lõpetada igasugune palestiina põgenike diskrimineerimine; avaldab heameelt komisjoni kiire reageerimise ja otsuse üle eraldada neile humanitaarabina 370 000 eurot, et tagada nende eluliste vajaduste rahuldamine; rõhutab, et erakorraline olukord tõstab veelkord esile vajaduse leida palestiina põgenike jaoks õiglane ja terviklik lahendus;

16.   nõuab, et Iisraeli sõdurite Eldad Regevi ja Ehud Goldwasseri röövijad tõestaksid, et nimetaud sõdurid on elus, ning nõuab nende viivitamatut vabastamist;

17.   on seisukohal, et piirkondlik mõõde ja lähenemisviis on Lähis-Idas püsiva rahu saavutamiseks tehtavate jõupingutuste alus, tuletades meelde, et eeltingimused ja ühepoolsus ei toeta selliseid jõupingutusi; on seisukohal, et selles olukorras on Süüria roll ja dialoog Süüriaga üks võtmeteguritest;

18.   tuletab selles kontekstis meelde araabia rahualgatust, mis kujutab endast võrratut võimalust püsiva ja üleüldise rahu saavutamiseks piirkonnas; kutsub Iisraeli valitsust üles tunnistama selles algatuses peituvat võimalust; rõhutab, kui tähtis on Araabia Liiga tulevane pretsedenditu missioon Iisraeli; kutsub kvartetti ja Araabia Liiga kontaktrühma üles tegema tihedamat koostööd;

19.   on seisukohal, et tasub kaaluda võimalust saata Palestiinasse ÜRO egiidi all rahvusvahelised tsiviil-, politsei- ja sõjalised jõud, kuid see peab tuginema heaks kiidetud rahuplaanile, mille osaliste hulgas on Iisrael ja Palestiina, ning Palestiina sisekokkuleppele;

20.   nõuab tungivalt, et nõukogu tagaks ELi mõjuvõimsama hääle ka neliku tegevuses seoses jõupingutustega, mida tehakse Lähis-Ida rahuprotsessi erinevaid võimalusi käsitlevate läbirääkimiste taasalustamiseks; rõhutab, et kuigi nende võimalustega ei tule tegeleda samaaegselt, on nad omavahel tihedalt seotud; rõhutab, et selles poliitilises olukorras peaks olema võimalik liikuda Lähis-Ida rahvusvahelise rahukonverentsi korraldamise suunas; kutsub nõukogu üles tegutsema neliku raames selle eesmärgi nimel;

21.   toetab neliku tegevuse tõhustamist tulevikus selles piirkonnas; on seisukohal, et Vahemere-äärsete ELi liikmesriikide välisministrite 6. juuli 2007. aasta kiri, mis oli adresseeritud neliku hiljuti nimetatud esindajale Tony Blairile, kujutab endast julgustavat sõnumit ning avaldab talle toetust ülesannete täitmiseks;

22.   võtab teadmiseks Palestiina Peaministri Salam Fayyadi ja Iisraeli Riigi valitsuse vahel usalduse suurendamiseks käimasolevaid läbirääkimisi, millel käsitletakse poliitilisi, majanduslikke ja julgeolekuküsimusi ning julgeolekualase koostöö uuendamist nende vahel;

23.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Iisraeli parlamendile Knessetile ja Iisraeli valitsusele, Liibanoni parlamendile ja valitsusele, Süüria parlamendile ja valitsusele ning Araabia Liiga peasekretärile.

(1) ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 236.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0492.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0277.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2008Õigusalane teave