Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2590(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B6-0303/2007

Dezbateri :

PV 12/07/2007 - 11.1
CRE 12/07/2007 - 11.1

Voturi :

PV 12/07/2007 - 13.1
CRE 12/07/2007 - 13.1

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0357

Texte adoptate
WORD 75k
Joi, 12 iulie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Situaţia umanitară a refugiaţilor irakieni
P6_TA(2007)0357B6-0291, 0295, 0299, 0300, 0303 şi 0308/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 12 iulie 2007 privind situaţia umanitară a refurgiaţilor irakieni

Parlamentul European ,

-   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind drepturile persoanelor care au nevoie de protecţie internaţională,

-   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind situaţia din Irak şi, în special, rezoluţia sa din 15 februarie 2007 privind situaţia umanitară a refugiaţilor din Irak(1) ,

-   având în vedere Convenţia ONU privind statutul refugiaţilor (Convenţia refugiaţilor) din 1951 şi Protocolul ONU privind statutul refugiaţilor din 1967,

-   având în vedere apelurile urgente ale Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (ICNUR) din 7 februarie 2007, de a intensifica sprijinul internaţional pentru acele ţări care găzduiesc refugiaţii care fug din Irak, Conferinţa internaţională privind Irakul din 17-18 aprilie 2007 de la Geneva, având ca scop sensibilizarea cu privire la amplitudinea nevoilor umanitare din Irak şi din regiune, apelul ICNUR din 5 iunie 2007 ca toate graniţele să rămână deschise persoanelor care au nevoie de protecţie, precum şi recomandarea privind returnarea şi poziţia Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi privind nevoia de protecţie internaţională a cetăţenilor irakieni în afara Irakului, din 18 decembrie 2006, şi "Apelul adiţional pentru o reacţie la situaţia din Irak" al ICNUR din 8 ianuarie 2007,

-   având în vedere principiile directoare privind strămutările în interiorul ţării emise de Reprezentantul Special al Secretarului General ONU pentru persoanele strămutate în interiorul ţării din 11 februarie 1998,

-   având în vedere Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat, sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională, şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate(2) (Directiva de calificare),

-   având în vedere deciziile adoptate de Comunitatea Europeană şi de statele membre în domeniul azilului şi în cel al imigrării,

-   având în vedere faptul că numărul cererilor de azil din partea solicitanţilor irakieni s-a dublat în prima jumătate a anului 2007, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior,

-   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât, în Irak, situaţia umanitară generală şi cea în materie de drepturile omului se deteriorează, aşa cum reiese din rapoartele periodice ale Misiunii de asistenţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Irak (UNAMI) şi ale altor agenţii ONU din ţară, care arată faptul că, în medie, sunt ucise 100 de persoane pe zi şi 200 sunt rănite, 50% din populaţie trăieşte cu mai puţin de 1 USD pe zi, şomajul afectează peste 80% din populaţie, 70% din populaţie nu are acces la aprovizionarea adecvată cu apă; 81% din populaţie nu beneficiază de condiţii sanitare adecvate, 3 milioane de persoane vor suferi de precaritate alimentară dacă sistemul de distribuţie a produselor alimentare nu funcţionează şi că acest sistem a încetat deja să funcţioneze în anumite zone, 80% din medici au părăsit spitalele, 75% din copii nu frecventează şcoala şi, în funcţie de regiune, de la 30% până la 70% din şcoli s-au închis,

B.   întrucât în situaţia postbelică actuală, activităţile infracţionale includ jafuri armate, răpiri pentru răscumpărare, hărţuire, uciderea persoanelor implicate în procesul politic sau în activităţi de reconstrucţie, acţiuni de sabotaj, atacuri împotriva infrastructurii civile, cum ar fi reţeaua electrică sau conductele petroliere, precum şi atacuri la scară largă, cum ar fi atacurile aleatorii cu bombe şi/sau cu alţi explozivi împotriva civililor, în urma cărora numeroşi irakieni continuă să se refugieze, mai ales în Iordania şi Siria, dar şi în Egipt, Liban, Turcia, Iran şi chiar mai departe,

C.   întrucât peste 2 milioane de persoane sunt acum persoane strămutate în interiorul ţării, iar din februarie 2006, au fost strămutate 822 000 de persoane, estimându-se că alte 2000 de persoane sunt strămutate în fiecare zi; şi întrucât, pentru sfârşitul anului 2007, ICNUR estimează că numărul persoanelor strămutate intern va atinge 2,3 până la 2,5 milioane,

D.   întrucât, pe lângă persoanele strămutate intern, în Irak există aproximativ 42 000 de refugiaţi care nu sunt origine irakiană (inclusiv aproximativ 15 000 de palestinieni) care sunt în mod special ameninţaţi, precum şi sudanezi, kurzi turci, iranieni şi alţii),

E.   întrucât numeroase guvernorate din Irak restricţionează accesul noilor persoane strămutate în interiorul ţării, ceea ce înseamnă limitarea drastică a posibilităţilor de a găsi un refugiu temporar în interiorul ţării,

F.   întrucât persoanelor strămutate în interiorul ţării le este refuzată înregistrarea în vederea distribuirii de alimente, ceea ce măreşte riscul unei crize umanitare;

G.   întrucât se estimează că 2 milioane de irakieni se refugiază în statele învecinate, fără a beneficia de niciun statut formal care să le ofere protecţie, din partea statelor gazdă: Siria găzduieşte între 1,2 şi 1,5 milioane, Iordania între 500 000 şi 750 000 de irakieni, care reprezintă un procent semnificativ din populaţie, Egiptul (peste 80.000), Libanul (aproximativ 20 000), Iranul (peste 50 000), regiunea Golfului (peste 200.000) şi Turcia (aproximativ 5 100),

H.   întrucât 560 000 de refugiaţi din ţările învecinate sunt copii de vârstă şcolară şi întrucât accesul la sistemul de educaţie publică sau la asistenţă medicală subvenţionată este foarte dificil sau interzis prin lege,

I.   întrucât în dreptul cutumiar internaţional este prevăzută obligaţia juridică de a nu repatria refugiaţi în cazul în care riscă să fie persecutaţi şi grav vătămaţi şi de a permite accesul celor care solicită azil din cauza numeroaselor abuzuri privind drepturile omului şi a violenţei generalizate din ţara respectivă, cel puţin temporar, în vederea examinării dreptului la statutul de refugiat,

J.   întrucât atitudinea majorităţii statelor membre şi a SUA de a recunoaşte nevoia de protecţie a refugiaţilor irakieni a fost în mare măsură restrictivă,

K.   întrucât, în ceea ce priveşte modalitatea de evaluare a solicitărilor de azil din partea irakienilor, s-au evidenţiat diferenţe majore în statele membre, care ilustrează lipsa progresului în dezvoltarea sistemului european comun de azil, care se bazează pe înalte norme comune şi poate oferi protecţie persoanelor care au nevoie,

L.   întrucât ţările învecinate au restricţionat în mod considerabil accesul refugiaţilor, obligându-i pe mulţi dintre aceştia să se reîntoarcă în Irak sau să rămână la frontiere, impunând condiţii restrictive de şedere, cum ar fi reducerea perioadelor de şedere şi/sau îngreunarea procedurii de înnoire a vizelor în asemenea măsură, încât majoritatea cetăţenilor irakieni îşi pierd rapid statutul legal de refugiat,

M.   întrucât Brazilia este una dintre puţinele ţări care s-au oferit să reintegreze, în cadrul programelor de solidaritate pentru strămutare, un număr de refugiaţi palestinieni care au locuit anterior în Irak,

N.   întrucât ICNUR finalizează în acest moment o solicitare de a mări bugetul suplimentar pentru situaţia din Irak de la 60 de milioane la 115 milioane USD,

O.   întrucât evreii, mandeenii şi creştinii (inclusiv cei de rit asirian, armean sau ortodox, precum şi alte minorităţi creştine) se confruntă cu un nivel crescând de discriminare în ceea ce priveşte accesul la piaţa de muncă sau la serviciile sociale de bază, iar mulţi se tem de persecuţia grupurilor de insurgenţi precum şi de cea a miliţiilor islamiste, care au câştigat controlul de facto asupra unor cartiere întregi din diverse oraşe şi sate din Irak; întrucât, ca urmare a tensiunilor în creştere dintre suniţi şi şiiţi, se poate ca anumite persoane să devină ţinte individuale datorită apartenenţei lor la o anumită minoritate etnică sau religioasă,

1.   salută solidaritatea de care au dat dovadă statele vecine cu privire la refugiaţii irakieni şi le invită pe acestea să informeze comunitatea internaţională cu privire la asistenţa de care au nevoie pentru a gestiona această situaţie;

2.   recunoaşte îmbunătăţirile privind contribuţia autorităţilor regionale kurde la asistenţa acordată comunităţilor nemusulmane care sunt strămutate în interiorul ţării;

3.   solicită, alături de Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi, un răspuns internaţional susţinut, cuprinzător şi coordonat pentru a uşura calvarul a milioane de persoane, dezrădăcinate de această criză umanitară ce nu mai poate fi ignorată; consideră că susţinerea comunităţii internaţionale este vitală pentru alinarea suferinţelor a sute de mii de refugiaţi irakieni şi persoane strămutate în interiorul ţării sau a celor care părăsesc ţara, precum şi încurajarea sporită şi asistenţa acordată unor ţări precum Siria şi Iordania, care, împreună, găzduiesc un număr semnificativ de refugiaţi irakieni;

4.   recunoaşte, de asemenea, eforturile ţărilor din regiune ce nu au graniţă comună cu Irakul, cum ar fi Egiptul, în acordarea de asistenţă refugiaţilor irakieni; solicită acestor state să continue eforturile în favoarea refugiaţilor irakieni prin menţinerea graniţelor deschise pentru aceştia şi îmbunătăţirea condiţiilor, prin respectarea drepturilor lor fundamentale şi asigurarea accesului la serviciile de bază, cum ar fi sănătatea sau educaţia, cu susţinerea comunităţii internaţionale;

5.   deplânge faptul că statele vecine, cu excepţii rare şi limitate, şi-au menţinut graniţele închise pentru palestinienii care fug din calea violenţei şi ameninţărilor la care sunt supuşi în Irak, condamnă apelul Ministrului irakian pentru Strămutare şi Migraţie de a expulza toţi palestinienii din Irak; condamnă decizia guvernului irakian de a impune condiţii oneroase privind înregistrarea oficială a palestinienilor, fapt ce face dificilă şederea legală a acestora pe teritoriul irakian;

6.   invită guvernul irakian, autorităţile locale, regionale şi religioase, precum şi Forţele coaliţiei multinaţionale din Irak să ia măsuri imediate pentru îmbunătăţirea securităţii tuturor refugiaţilor şi a persoanelor strămutate în interiorul ţării şi să pună capăt practicilor discriminatorii;

7.   respinge cu fermitate ameninţările privind expulzarea sau întreruperea aprovizionării cu combustibil şi apă potabilă proferate de anumiţi înalţi oficiali ai guvernului irakian la adresa a 4000 de membri ai opoziţiei iraniene care au fost refugiaţi politici în Irak în ultimii 20 de ani şi care beneficiază de statutul juridic de "Persoană protejată în temeiul celei de a patra Convenţii de la Geneva" şi solicită guvernului irakian să respecte drepturile conferite acestora de către dreptul internaţional;

8.   solicită statelor membre să abandoneze situaţia de inactivitate cu privire la situaţia refugiaţilor irakieni şi să îşi îndeplinească obligaţiile ce le revin în baza dreptului internaţional şi comunitar şi să le permită irakienilor de pe teritoriul statelor membre să depună cereri de azil care să fie procesate în termenul minim, cu respectarea elementelor procedurale necesare, şi să acorde statul de refugiat, sau protecţie subsidiară sau temporară celor care au temeri fondate privind posibile persecuţii sau ameninţări;

9.   îndeamnă statele membre să nu transfere persoane în alte state în temeiul Regulamentului Dublin II(3) , dacă este cunoscut faptul că ţara respectivă nu ia în considerare în mod adecvat cererile de azil din partea cetăţenilor irakieni; remarcă că acel stat membru invocă articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul Dublin II în acest scop;

10.   încurajează statele membre să acorde irakienilor ce nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea statutului de protejat, dar care nu pot fi returnaţi, un statut juridic (temporar sau permanent, în funcţie de circumstanţele individuale) şi să asigure condiţii adecvate şi respectarea drepturilor de bază;

11.   constată cu îngrijorare că au fost înregistrate între 400 şi 500 de returnări forţate în Irak în 2005 şi 2006 şi solicită statelor membre să suspende temporar toate returnările forţate în oricare parte a Irakului;

12.   îndeamnă statele membre şi comunitatea internaţională, ca, pentru a exemplifica împărţirea responsabilităţilor la nivel internaţional, să contribuie de o manieră semnificativă la strămutarea refugiaţilor irakieni şi a apatrizilor, precum şi a refugiaţilor palestinieni care se află în prezent pe teritoriul irakian sau care au părăsit această ţară şi care se află în prezent în regiune, confruntaţi cu o situaţie dificilă, acordând prioritate cazurilor celor mai vulnerabile, în conformitate cu orientările Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi privind strămutarea refugiaţilor irakieni; solicită Uniunii Europene şi statelor membre stabilirea unui mecanism de organizare a acestui proces de împărţire a responsabilităţilor, precum şi acordarea de asistenţă statelor membre, după caz;

13.   susţine recomandarea ICNUR de a acorda un aviz pozitiv solicitanţilor de azil din Irakul sudic şi central, ca refugiaţi în temeiul Convenţiei refugiaţilor, iar în cazurile în care aceştia nu sunt recunoscuţi ca refugiaţi, acordarea unei forme complementare de protecţie, cu excepţia cazurilor în care persoana vizată îndeplineşte criteriile de excludere stabilite prin Convenţia refugiaţilor;

14.   solicită Comisiei Europene să studieze de urgenţă posibilităţi suplimentare de acordare a ajutorului umanitar persoanelor strămutate în interiorul ţării din Irak, cu exercitarea unui nivel adecvat de flexibilitate în interpretarea regulilor relevante, precum şi să asiste ţările învecinate în eforturile acestora de a găzdui populaţia refugiată;

15.   salută primele acţiuni întreprinse de ECHO, din cadrul Comisiei Europene; regretă, totuşi, procedurile foarte lungi datorate constrângerilor speciale existente în ţară;

16.   invită Comisia să se pregătească de urgenţă pentru crearea de centre post-traumatice pentru refugiaţii şi persoanele strămutate în interiorul ţării din Irak, precum şi să dezvolte proiecte "profesionale", în special pentru persoanele strămutate în interiorul ţării, în sectorul agricol, în acele zone din Irak unde acest lucru este posibil;

17.   invită Comisia să informeze Parlamentul şi, în special, Comisia pentru control bugetar, în cadrul şedinţei 16 iulie 2007, cu privire la utilizarea fondurilor alocate pentru Irak, în special prin intermediul Fondului internaţional pentru reconstrucţie a Irakului (IRFFI) şi reaminteşte Comisiei priorităţile din Comunicarea sa din 7 iunie 2006 (COM(2006)0283), care includ (1) susţinerea unui guvern democratic, (2) consolidarea securităţii pe baza statului de drept şi promovarea unei culturi de respectare a drepturilor omului; reaminteşte că estimează acest fapt ca o urgenţă extremă şi că a solicitat, în cadrul rezoluţiei de mai sus din 15 februarie 2007 ca o parte semnificativă a bugetului UE destinat programelor pentru Irak să fie alocată refugiaţilor; această prezentare ar trebui să includă o defalcare exactă, pe tip de activitate şi activităţile bugetare angajate şi finanţate, cu identificarea clară a programelor destinate refugiaţilor şi persoanelor strămutate în interiorul ţării din Irak;

18.   încredinţează Preşedintele sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaţi (ICNUR), guvernelor şi parlamentelor Irakului, Siriei, Iordaniei, Libanului, Egiptului, Turciei, Palestinei şi Ligii Arabe.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2007)0056.
(2) JO L 304, 30.9.2004, p. 12.
(3) Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe (JO L 50, 25.2.2003, p.1).

Ultima actualizare: 18 martie 2008Notă juridică