Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0296/2007

Разисквания :

PV 12/07/2007 - 11.2
CRE 12/07/2007 - 11.2

Гласувания :

PV 12/07/2007 - 13.2
CRE 12/07/2007 - 13.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0358

Приети текстове
WORD 49k
четвъртък, 12 юли 2007 г. - Страсбург Окончателна версия
Нарушения на правата на човека в Република Молдова
P6_TA(2007)0358B6-0292, 0293, 0296, 0298, 0302 и 0304/2007

Резолюция на Европейския парламент от 12 юли 2007 г. относно нарушения на правата на човека в Приднестровието (Република Молдова)

Европейският парламент ,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Република Молдова, и по-специално в Приднестровието(1) ,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Република Молдова и Европейския съюз, влязло в сила на 1 юли 1998 г.,

–   като взе предвид Плана за действие относно Република Молдова, приет на седмата среща на Съвета за сътрудничество "ЕС-Република Молдова" на 22 февруари 2005 г.,

–   като взе предвид временната резолюция, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 1 март 2006 г. относно решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 8 юли 2004 г. по делото "Илашку и други срещу Република Молдова и Русия",

–   като взе предвид декларациите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) на Срещата на върха през 1999 г. в Истанбул и на Министерската среща през 2002 г. в Порто,

–   като взе предвид Женевските конвенции от 12 август 1949 г., включително техните разпоредби относно правата на мъртвите,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че войната от 1992 г. в региона на Приднестровието в Република Република Молдова доведе до установяването на сепаратистки, нелегитимен и авторитарен режим в региона; положението на замразен конфликт продължава и нарушенията на правата на човека продължават да бъдат все така значителни и повсеместни;

Б.   като има предвид, че досега не е намерено окончателно разрешение на конфликта в Приднестровието въпреки гореспоменатите международни решения, което води до продължаващо влошаване на спазването на правата на човека в региона;

В.   като има предвид, че последният пример за нарушаване на правата на човека в Приднестровието е случаят с Тудор Попа и Андрей Иванток, които са били подложени на унижение и им е било забранено да се върнат в своите домове;

Г.   като има предвид, че арестуването и задържането по обвинения в тероризъм на всички членове на така наречената група "Илашку" представлява незаконно действие на сепаратисткия режим в Приднестровието и не отговаря на международните стандарти във връзка с принципите за честен процес, върховенство на закона, спазване на правата на затворниците и предотвратяване на мъченията и нечовешкото отношение;

Д.   като има предвид, че решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 8 юли 2004 г. по случая "Илашку и други срещу Република Молдова и Русия" все още не е изпълнено и беше напълно пренебрегнато от сепаратисткия режим в Приднестровието;

Е.   като напомня, че сериозните нарушения на правата на човека в Приднестровието продължава, като в частност води до отричане на правата на румънците чрез закриване на училища с преподаване на румънски език и оскверняване на румънските гробища в Приднестровието, както и нарушаване на политическите права и свободи на цялото население, което живее в района, което обстоятелство води до широко разпространение на трафика на хора и организираната престъпност;

Ж.   като има предвид, че решенията от Срещата на върха на ОССЕ през 1999 г. в Истанбул и на Министерската среща на ОССЕ през 2002 г. в Порто все още не са изпълнени;

З.   като има предвид, че Европейският съюз предприе важни стъпки за засилване на ангажимента си към Република Република Молдова и за търсене на решение на конфликта в Приднестровието, като откри постоянна делегация на Европейската комисия в Кишинев и назначи специален представител на ЕС (СПЕС) за Република Молдова с мандат да допринася за устойчивото уреждане на конфликта в Приднестровието и да учреди Мисия на ЕС за гранична помощ (МЕСГП) в Република Молдова и Украйна,

И.   като има предвид, че преговорите относно региона на Приднестровието в Република Молдова са в ход от 1992 г. в така наречия формат "5+2", в който участват Република Молдова, Приднестровския регион на Република Молдова, Руската федерация, Украйна и ОССЕ, а ЕС и САЩ имат статут на наблюдатели от 2005 г.; като има предвид, че през април 2006 г. преговорите се провалиха,

Й.   като има предвид европейските аспирации на Република Молдова и факта, че случващото се в Приднестровието става в непосредственото съседство на ЕС; като признава териториалната цялост на Република Република Молдова и призовава всички страни да работят приоритетно за обединението на държавата;

1.  Изразява своето силно съжаление, причинено от липсата на спазване на правата на човека и човешкото достойнство в Приднестровието, както се вижда от процеса и задържането на групата "Илашку", отричането на свободите на населението, живущо в този район, незачитането на правото на достъп до информация и образование, което от своя страна води до широкото разпространение на трафика на хора, и организираната престъпност.

2.  Приветства освобождаването на г-н Андрей Иванток и на г-н Тудор Попа, но изразява своето съжаление поради факта, че тяхното освобождаване от сепаратисткия режим в Тираспол беше представено като дължащо се на изтичането на срока на наложеното им наказание лишаване от свобода, а не на изпълнението на решението на ЕСПЧ; осъжда факта, че г-н Андрей Иванток е бил подложен на насилие и посегателства върху човешкото достойнство при неговото освобождаване, както се вижда от филмов материал, заснет от свидетели на събитието.

3.  Осъжда постоянните репресии, тормоз и заплашване, упражнявани от приднестровския сепаратистки режим върху представители на независимите медии, неправителствени организации и гражданското общество.

4.  Изисква прекратяване на лишаването от свобода на лица заради политическата им дейност; в тази връзка осъжда арестуването на 2 юни 2007 г. на г-н Valentin Besleag, кандидат-кмет на законните местни избори в Corjova и последвалото отношение към него.

5.  Призовава за бързо и окончателно разрешаване на замразения конфликт в Приднестровието, което ще осигури демокрацията и спазването на правата на човека на цялата територия на Република Република Молдова в съответствие международните принципи.

6.  Подчертава твърдата ангажираност на ЕС относно териториалната цялост на Република Молдова; посочва, че незаконният режим в Тираспол не разполага с правото да възпрепятства молдовските граждани да влизат на територията на левия бряг на река Днепър и да издава решения "persona non-grata".

7.  Призовава Комисията и Съвета да предвидят мерки за по-силно и цялостно участие в процеса на преговори и разрешаване на гореспоменатия конфликт; отбелязва успеха на базираната в Одеса съвместна гранична мисия на ЕС и Украйна и призовава украинското правителство да продължи своята подкрепа за мисията.

8.  Призовава за по-силно участие на ЕС при решаването на този конфликт в непосредствено съседство с него, включително издигането на статуса на ЕС до партньор в преговорите.

9.  Напомня на всички страни, че приднестровският сепаратистки режим допуска засилване на организираната престъпност, включително трафик на оръжия и хора, контрабанда и пране на пари; посочва, че това представлява сериозна заплаха за стабилността в региона.

10.  Призовава за незабавното и пълно прилагане на заключенията на Срещата на върха на ОССЕ през 1999 г. в Истанбул и на Министерската среща на ОССЕ през 2002 г. в Порто, както и на решението на ЕСПЧ от 8 юли 2004 г. по делото "Илашку и други срещу Молдова и Русия"; призовава ЕС да повдигне въпроса за изтеглянето на руските войски от Приднестровието в рамките на връзките ЕС-Русия.

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Република Молдова, правителството и парламента на Русия, както и на генералния секретар на Съвета на Европа.

(1) Вж. например резолюции на Парламента от 23 октомври 2006 г., P6_TA(2006)0455, и от 16 март 2006 г., ОВ С 291 Е, 30.11.2006 г., стр. 414.

Последно осъвременяване: 18 март 2008 г.Правна информация