Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2597(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0322/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0322/2007

Viták :

PV 03/09/2007 - 18
CRE 03/09/2007 - 18

Szavazatok :

PV 05/09/2007 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0376

Elfogadott szövegek
WORD 37k
2007. szeptember 5., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2004–2005. évi EURES tevékenységi jelentés: Az egységes európai munkaerőpiac felé
P6_TA(2007)0376B6-0322/2007

Az Európai Parlament 2007. szeptember 5-i állásfoglalása a 2004–2005. évi EURES tevékenységi jelentésről: Az egységes európai munkaerőpiac felé

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. december 23-i 2003/8/EK bizottsági határozatra,

–   tekintettel a Bizottság jelentésére az Európai Parlament és a Tanács részére a 2004–2005. évi EURES tevékenységi jelentésről: "Egy egységes európai munkaerőpiac felé: az EURES hozzájárulása", amelyet a Bizottság az 1612/68/EGK rendelet 19. cikkének (3) bekezdésével összhangban terjesztett elő (COM(2007)0116),

–   tekintettel a Bizottsághoz intézett B6-0136/2007. számú, az EURES egységes európai munkaerőpiachoz való hozzájárulásáról szóló, szóbeli választ igénylő kérdésre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel a földrajzi és foglalkozási mobilitás létfontosságú eszköz a felülvizsgált lisszaboni stratégia sikere érdekében, és mivel a tagállamok foglalkoztatási politikáira vonatkozó 2005. július 12-i 2005/600/EK tanácsi határozat hangsúlyozza, hogy a mobilitás központi szerepet játszik abban, hogy az emberek jobb munkalehetőséget találhassanak, és felhívást intéznek "a munkavállalók európai mobilitása előtti akadályok elhárításának biztosítására a Szerződések keretében"; mivel a tagállamok még mindig korlátozzák bizonyos uniós polgárok földrajzi mobilitását, jóllehet a munkavállalók szabad mozgása a Közösség egyik alapelve;

B.   mivel az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 2007. évi költségvetési sorának 2 000 000 eurós növelése az EURES-hálózat megvalósításának és működésének előmozdítására irányult, és mivel a munkavállalók mobilitása 2006-os európai évének sikeres lezárása az EURES foglalkoztatási mobilitás portáljára való látogatások jelentős növekedéséhez vezetett;

1.   úgy ítéli meg, hogy az EURES-nek fontos európai munkaerőpiaci kommunikációs platformmá kell válnia – a munkavállalók földrajzi és foglalkozási mobilitása egymegállós ellenőrzési rendszerévé – amely a fennálló akadályok elmozdítására törekszik (különösen a munkával kapcsolatos szociális biztonsági kérdések terén), kiterjeszti az összes munkavállaló egyéni jogokra, különösen az egyenlő bánásmódra irányuló jogokra vonatkozó ismereteit, mennyiségileg és minőségileg is előmozdítja az EURES tanácsadói hálózatát, a megüresedett állásokra vonatkozó információkhoz való hozzáférést kiterjeszti az idénymunkásokra vagy a rövid távú munkavállalókra a származási országuktól eltérő tagállamokban és az EURES-portál tartalmát kibővíti állásajánlatokról szóló információkkal a harmadik országok, különösen az EU szomszédsági politikája alá tartozó országok állampolgárai igényeinek kezelése érdekében;

2.   úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak a növelt 2007. évi költségvetési sor révén tovább kell támogatnia a munkavállalók földrajzi és foglalkozási mobilitását a transznacionális munkaerő-felvétel terén zajló projektek, valamint a "régebbi" és az "újabb" tagállamok közötti és az "újabb" tagállamok közötti határokon átnyúló partnerségek támogatása érdekében;

3.   megállapítja, hogy a munkavállalók mobilitásának európai éve jelentősen megnövelte az EURES-szolgáltatások iránti keresletet, különösen a mobil munkavállalók és a mobilitásra jelentkezők információkérései terén; üdvözli az EURES hálózathoz hozzájárulók, például az EURES-tanácsadók, a szociális partnerek, valamint a regionális és helyi érdekelt felek által végzett munkát; arra számít, hogy az EURES hálózat által az európai év összefüggésében elért fokozott láthatóság és az egész Európára kiterjedő állásbörzék sikeres megszervezése eredményeként a jövőben hasonló kezdeményezésekre fog sor kerülni;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Utolsó frissítés: 2008. április 29.Jogi nyilatkozat