Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2619(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0343/2007

Rozpravy :

PV 06/09/2007 - 10.1
CRE 06/09/2007 - 10.1

Hlasování :

PV 06/09/2007 - 11.1

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0384

Přijaté texty
WORD 62k
Čtvrtek 6. září 2007 - Štrasburk Konečné znění
Barma
P6_TA(2007)0384B6-0330, 0331, 0337, 0339, 0343 a 0347/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. září 2007 o Barmě

Evropský parlament ,

-   s ohledem na první formální zasedání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o Barmě konané dne 29. září 2006,

-   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 18. července 2007 a na jemu adresovaný dopis ze dne 1. srpna 2007, který podepsalo 92 zvolených barmských poslanců a jehož součástí je návrh na národní usmíření a demokratizaci v Barmě,

-   s ohledem na skutečnost, že prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Jakob Kellenberger dne 28. června 2007 bezprecedentně odsoudil porušování mezinárodního humanitárního práva, jehož se barmská vláda dopouští na civilistech a zadržovaných osobách, a na jeho požadavek, aby tato vláda okamžitě přijala opatření, jež toto porušování ukončí a zabrání jeho opakování,

-   s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 481/2007 ze dne 27. dubna 2007(1) , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě,

-   s ohledem na rozhodnutí vlády USA ze dne 1. srpna 2007 obnovit omezení dovozu, která jsou součástí zákona o svobodě a demokracii v Barmě z roku 2003,

-   s ohledem na veřejnou žádost vedoucího meziparlamentního uskupení Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) Zaída Ibrahima ze dne 23. srpna 2007, aby Čína využila svého vlivu k vyřešení krize v Barmě,

-   s ohledem na osmé setkání ministrů zahraničních věcí Asijsko-evropského dialogu (ASEM), které proběhlo v Německu ve dnech 28.–29. května 2007,

-   s ohledem na oznámení "generace studentů roku 88" ze dne 8. srpna 2007 vydané k 17. výročí vítězství Národní ligy pro demokracii (NLD) v parlamentních volbách konaných dne 27. května 1990, jež odsuzuje ústavní návrhy předkládané Národním shromážděním, které dne 18. července 2007 vstoupily do své poslední fáze,

-   s ohledem na dřívější zprávu organizace Human Rights Watch ze dne 18. července 2007, podle níž by navrhovaná nová barmská ústava zachovala represivní systém vojenské vlády,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 12. května 2005(2) , 17. listopadu 2005(3) , 14. prosince 2006(4) a 21. června 2007 o Barmě(5) ,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 28. srpna 2007 o zatýkání demokratických aktivistů v Barmě,

-   s ohledem na vrcholnou schůzku fóra Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), která se uskuteční ve dnech 8. a 9. září 2007,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že vedoucí představitelka NLD, laureátka Nobelovy ceny míru a držitelka Sacharovovy ceny Aun Schan Su Ťij strávila 11 z posledních 17 let v domácím vězení,

B.   vzhledem k tomu, že dne 15. srpna 2007 barmská vláda bez předchozího varování ukončila dotace pohonných hmot, což vedlo k nárůstu jejich cen odhadem o 500 %, ke zdvojnásobení nákladů na dopravu a ke strmému nárůstu cen základního zboží a služeb,

C.   vzhledem k tomu, že podle odhadů Barmského sdružení pro pomoc politickým vězňům bylo bezprostředně po demonstracích proti nárůstu cen pohonných hmot ze dne 15. srpna 2007 zatčeno více než 100 aktivistů v oblasti lidských práv a pokojných demonstrantů,

D.   vzhledem k tomu, že tzv. Barmské národní shromáždění skončilo práci na návrhu základních zásad nové ústavy, jež postrádá legitimitu a mezinárodní důvěryhodnost, neboť se na její přípravě nepodíleli demokraticky zvolení představitelé,

E.   vzhledem k tomu, že Státní rada pro mír a rozvoj (SPDC) nadále vystavuje lid Barmy hrůznému porušování lidských práv, jakým je nucená práce, pronásledování disidentů, odvody dětských vojáků a nucené přesídlování,

F.   vzhledem k tomu, že přibližně 90 % obyvatel Barmy žije pod hranicí chudoby či na její hranici ve výši 1 amerického dolaru na den, více než 30 % dětí mladších pěti let trpí podvýživou, míra úmrtnosti na malárii a tuberkulózu zůstává velmi vysoká, epidemie HIV/AIDS se rozšířila v široké populaci a téměř polovina dětí ve školním věku nikdy nenastoupí do školy,

G.   vzhledem k tomu, že sdružení ASEAN nyní zaujímá pevnější postoj proti násilným činům páchaným vojenským režimem v Barmě a požaduje, aby Barma zlepšila situaci v oblasti lidských práv a přijala demokracii,

H.   vzhledem k tomu, že poprvé od roku 1988 se demonstrací proti režimu zúčastnili buddhističtí mniši, a to navzdory nočnímu zákazu vycházení, který od 19. srpna 2007 platí v Thanlyinu,

1.   hluboce lituje tvrdého zákroku SPDC proti poklidným demonstrantům, kteří protestovali proti nárůstu cen pohonných hmot ze dne 15. srpna 2007, stejně jako zatčení více než 100 lidí a násilných útoků na civilisty, které byly obzvláště brutální, jednalo-li se o ženy;

2.   požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob zatčených od začátku protestů dne 19. srpna 2007, a to včetně vedoucích představitelů "generace studentů roku 88", k nimž patří např. Min Ko Naing a Ko Ko Gyi, z nichž první ve vězení strávil 16 a druhý 15 let;

3.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad nepříznivými dopady, které má výjimečný nárůst cen základního zboží na barmskou populaci, i nad skutečností, že barmská junta zcela jasně není schopna využít mimořádných přírodních zdrojů své země ve prospěch barmského lidu;

4.   vyjadřuje velké znepokojení nad posilováním vojenské přítomnosti v Rangúnu a nad násilnými útoky ze strany bezpečnostních sil a některých civilních organizací;

5.   ostře odsuzuje skutečnost, že SPDC využívá k zatýkání demonstrantů a aktivistů, útokům na ně, jejich zastrašování a vyhrožování jim civilních uskupení, jako jsou např. Svazové sdružení pro solidaritu a rozvoj (USDA) a Swan Ahr Shin (SAS), a požaduje okamžité rozpuštění těchto a jim podobných skupin;

6.   požaduje, aby byla okamžitě a bezpodmínečně propuštěna Aun Schan Su Ťij;

7.   odsuzuje SPDC za její neustávající útlak barmského lidu a soustavné pronásledování a věznění prodemokratických aktivistů; upozorňuje zejména na případ U Win Tina, 77letého novináře, který je již téměř dvacet let zadržován jako politický vězeň za to, že napsal dopis OSN o špatném zacházení s politickými vězni a o bídných podmínkách, v nichž jsou drženi;

8.   vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že navzdory situaci v zemi a regionální i mezinárodní kritice SPDC po pětačtyřiceti letech vlády stále nerespektuje ani ta nejzákladnější lidská práva a neučinila žádný podstatný pokrok směrem k demokracii;

9.   s ohledem na doporučení generálního tajemníka OSN, že současný nelegitimní ústavní proces je třeba přeměnit na proces inkluzivní a demokratický, naléhá, aby byl tento proces zastaven a aby jeho místo zaujalo plně reprezentativní Národní shromáždění, jehož součástí bude NLD a další politické strany a skupiny;

10.   schvaluje bezprecedentní intervenci vedoucího meziparlamentního uskupení sdružení ASEAN, který požádal Čínu, aby se aktivně zapojila do úsilí zaměřeného na to, aby v Barmě došlo ke změně k lepšímu;

11.   opětovně vyjadřuje politování nad tím, že barmskému ministru zahraničních věcí Nyanu Winovi, jemuž byl zakázán vstup do EU, byla povolena účast na letošním osmém setkání ministrů zahraničních věcí ASEM v Německu pouhých několik dnů poté, co vojenská junta v Barmě o další rok prodloužila nezákonné domácí vězení Aun Schan Su Ťij;

12.   trvá na zrušení nočního zákazu vycházení pro mnichy z Thanlyinu a ukončení dalšího omezování svobody vyjadřovat nesouhlas s režimem a jeho metodami;

13.   naléhá na Čínu a Indii, aby využily svého značného ekonomického a politického vlivu na barmský režim způsobem, který by vedl k podstatnému zlepšení v zemi, a aby mu v každém případě přestaly dodávat zbraně a další strategické zdroje;

14.   znovu vyzývá podniky, které v Barmě investují, aby zajistily, že jejich projekty budou realizovány se skutečným respektem k lidským právům, a aby tyto podniky zastavily v Barmě své aktivity, pokud dojde k porušování lidských práv; vyjadřuje zklamání nad tím, že některé země se rozhodly podstatně zvýšit své investice v Barmě bez ohledu na závažnost tamní situace v oblasti dodržování lidských práv;

15.   vítá obnovení cílených sankcí ze strany EU, avšak uznává, že tyto sankce neměly kýžený dopad na ty, kteří jsou za utrpení barmského lidu přímo odpovědní, a žádá proto Radu, aby provedla analýzu nedostatků stávajícího systému sankcí a aby zavedla další opatření, jež by se ukázala jako nezbytná k zaručení větší účinnosti;

16.   trvá v této souvislosti na tom, aby všechny členské státy důsledně uplatňovaly omezující opatření, která již byla dohodnuta;

17.   konstatuje, že v souladu s omezujícími opatřeními proti Barmě se podpora omezuje na humanitární pomoc a pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují;

18.   vyzývá ministry zahraničních věcí členských států, aby na příštím zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 7.–8. září 2007 projednali opatření vedoucí k posílení společného postoje Rady o obnovení omezujících opatření proti Barmě/Myanmaru;

19.   naléhá na vlády Spojeného království, Francie, Belgie, Itálie a Slovenska, které jsou všechny členy Rady bezpečnosti OSN, aby vynaložily společné úsilí s cílem předložit závaznou rezoluci o Barmě, jejíž součástí by bylo propuštění Aun Schan Su Ťij, a získat pro tuto rezoluci jednomyslnou podporu; konstatuje, že podobná rezoluce byla předložena v lednu 2007, avšak vetovala ji Čína a Rusko, přičemž proti byla Jihoafrická republika; požaduje mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, které by se zabývalo současnou situací v Barmě;

20.   naléhá na vlády všech členských států EU, které jsou členy Rady OSN pro lidská práva, aby vynaložily společné úsilí s cílem předložit na příštím zasedání této rady v září 2007 rezoluci o Barmě a získat pro ni podporu;

21.   naléhá na vedoucí představitele na vrcholné schůzce fóra APEC, jež se koná ve dnech 8. a 9. září 2007 v Sydney, aby se zabývali nedávnými případy porušování lidských práv v Barmě a aby se dohodli na krocích, jež povedou ke změně v této zemi;

22.   vyzývá Ibrahima Gambariho, který byl v květnu jmenován zvláštním poradcem generálního tajemníka OSN pro Barmu, aby bezodkladně navštívil Rangún a další části Barmy a aby si zajistil možnost setkat se vedle představitelů režimu i s Aun Schan Su Ťij a dalšími předními členy opozice;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám národů ASEAN, Národní lize pro demokracii, Státní radě pro mír a rozvoj, vládě Čínské lidové republiky, vládě Indie, vládě Ruska, vládě Spojených států amerických, generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1) Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 50.
(2) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(3) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 473.
(4) Přijaté texty , P6_TA(2006)0607.
(5) Přijaté texty , P6_TA(2007)0290.

Poslední aktualizace: 29. dubna 2008Právní upozornění