Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2619(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0331/2007

Rozpravy :

PV 06/09/2007 - 10.1
CRE 06/09/2007 - 10.1

Hlasovanie :

PV 06/09/2007 - 11.1

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0384

Prijaté texty
WORD 67k
Štvrtok, 6. septembra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Barma
P6_TA(2007)0384B6-0330, 0331, 0337, 0339, 0343 a 0347/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2007 o Barme

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na prvé formálne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o situácii v Barme, z 29. septembra 2006,

–   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 18. júla 2007 a na jemu adresovaný list z 1. augusta 2007 podpísaný 92 barmskými zvolenými poslancami, ktorý obsahuje návrh na národné uzmierenie demokratizáciu v Barme,

–   so zreteľom na to, že predseda Medzinárodného výboru Červeného kríža, Jakob Kellenberger, 28. júna 2007 nebývalo odsúdil porušovania medzinárodného humanitárneho práva, ktorých sa dopustila vláda Barmy na civilných obyvateľoch a zadržaných osobách, a na jeho požiadavku, aby barmská vláda bezodkladne vykonala kroky na skončenie tohto porušovania a zabránila jeho opakovaniu,

–   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 481/2007 z 27. apríla 2007(1) , ktoré obnovuje reštriktívne opatrenia proti Barme,

–   so zreteľom na rozhodnutie vlády USA z 1. augusta 2007 o obnove obmedzení dovozu, ktoré sú zahrnuté do zákonu o slobode a demokracii v Barme prijatého v roku 2003,

–   so zreteľom na verejnú žiadosť z 23. augusta 2007, ktorú predložil predseda medziparlamentného výboru ASEAN-u Zaid Ibrahim, aby Čína využila svoj vplyv na vyriešenie krízy v Barme,

–   so zreteľom na ôsme stretnutie Ázia - Európa (ASEM) ministrov zahraničných vecí konané 28. a 29. mája 2007 v Nemecku,

–   so zreteľom na oznámenie skupiny študentov Generácie 88 z 8. augusta 2007 pri príležitosti 17. výročia víťazstva Národnej ligy za demokraciu (NLD) v parlamentných voľbách 27. mája 1990, v ktorom sa odsudzujú ústavné návrhy Národného konventu, ktorý začal svoje posledné obdobie 18. júla 2007,

–   so zreteľom na skoršiu správu z 18. júla 2007 organizácie Human Rights Watch, že navrhovaná nová ústava pre Barmu by zachovala represívny systém vojenskej vlády,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 12. mája 2005(2) , 17. novembra 2005(3) , 14. decembra 2006(4) a 21. júna 2007 o situácii v Barme(5) ,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie z 28. augusta 2007 o zadržaniach demokratických aktivistov v Barme,

–   so zreteľom na samit Združenia pre hospodársku spoluprácu v Ázii a v Tichomorí (APEC), 8. a 9. septembra 2007,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Aung San Suu Kyi, vodkyňa NLD, ktorá je nositeľkou Nobelovej ceny za mier a Sacharovovej ceny, strávila 11 z posledných 17 rokov v domácom väzení,

B.   keďže 15. augusta 2007 vláda Barmy bez varovania zrušila dotácie na palivá, čo viedlo k zvýšeniu cien palív odhadom o 500 %, zdvojnásobeniu nákladov na dopravu a inflácii cien základných tovarov a služieb,

C.   keďže Združenie pomoci politickým väzňom v Barme odhaduje, že viac ako 100 aktivistov za ľudské práva a nenásilných protestantov bolo zatknutých pri bezprostrednom vzniku protestov v dôsledku zvýšenia cien 15. augusta 2007,

D.   keďže tzv. Národný konvent Barmy dokončil vypracúvanie základných zásad novej ústavy, ktorej chýba legitímnosť a medzinárodná vierohodnosť, keďže neexistujú demokraticky zvolení zástupcovia,

E.   keďže štátna rada pre mier a rozvoj naďalej vystavuje obyvateľov Barmy neúnosnému porušovaniu ľudských práv, ako sú nútené práce, prenasledovanie disidentov, najímanie detských vojakov a nútené presídľovanie,

F.   keďže okolo 90 % obyvateľstva Barmy žije pod úrovňou chudoby za 1 USD na deň alebo blízko tejto úrovne, viac ako 30 % detí mladších ako päť rokov je podvyživených, úroveň úmrtnosti na maláriu a tuberkulózu ostáva veľmi vysoká, epidémia HIV/AIDS sa rozšírila v bežnej populácii a takmer polovica detí v školskom veku nikdy nenastúpi do školy,

G.   keďže ASEAN zaujal rozhodnejší postoj k porušovaniam práv zo strany vojenského režimu v Barme a požaduje od Barmy zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a prijatie demokracie,

H.   keďže po prvýkrát od roku 1988 sa nedávnobudhistickí mnísi zúčastnili na demonštráciách proti režimu napriek zákazu vychádzania v nočných hodinách, ktorý je zavedený v Thanlyine od 19. augusta 2007,

1.   odsudzuje zásah štátnej rady pre mier a rozvoj proti nenásilným protestantom, ktorí vyjadrili svoju nespokojnosť so zvýšením cien palív 15. augusta 2007, zatknutie viac ako 100 osôb a násilné útoky na civilistov, a osobitne kruté voči ženám;

2.   požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých, ktorí boli zadržaní od začiatku protestov 19. augusta 2007 vrátane vodcov skupiny študentov Generácie 88, ako sú Min Ko Naing, ktorý už 16 rokov strávil vo väzení, a Ko Ko Gyi, ktorý vo väzení strávil 15 rokov;

3.   vyjadruje vážne znepokojenie nad nepriaznivým účinkom, ktorý má nadmerné zvýšenie cien základných surovín na obyvateľstvo Barmy a nad tým, že barmská junta evidentne nie je schopná využiť výnimočné prírodné zdroje krajiny v prospech obyvateľov Barmy;

4.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad budovaním vojenských jednotiek v Rangúne a nad násilnými útokmi bezpečnostných síl a organizácií zastupujúcich civilné obyvateľstvo;

5.   hlboko odsudzuje skutočnosť, že štátna rada pre mier a rozvoj využíva skupiny civilného obyvateľstva, ako sú Združenie solidarity a rozvoja únie (USDA) a Swan Ahr Shin (SAS), na zadržiavanie, útoky, zastrašovanie a vyhrážanie protestantom a aktivistom, a vyzýva na okamžité rozpustenie týchto a podobných skupín;

6.   požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie Aung San Suu Kyi;

7.   odsudzuje nepoľavujúci útlak barmského obyvateľstva zo strany štátnej rady pre mier a rozvoj a  neustále prenasledovanie a väznenie prodemokratických aktivistov štátnou radou; venuje osobitnú pozornosť prípadu U Win Tina, 77-ročného novinára, ktorý je zadržiavaný ako politický väzeň už skoro dve desaťročia za to, že napísal list OSN o zlom zaobchádzaní s politickými väzňami a o úbohých podmienkach, v ktorých sú držaní;

8.   odsudzuje skutočnosť, že napriek podmienkam v krajine, regionálnej a medzinárodnej kritike a štyridsiatim piatim rokom vládnutia nerešpektovala štátna rada pre mier a rozvoj dokonca ani najzákladnejšie ľudské práva ani nevykonala žiadne podstatné kroky smerom k demokracii;

9.   naliehavo žiada skončenie súčasného nezákonného ústavného procesu a jeho nahradenie Národným konventom, ktorý bude fungovať v plnej miere na zastupiteľskom princípe a ktorý zahrnie NLD a ostatné politické strany a skupiny, pričom zohľadní odporúčania generálneho tajomníka OSN týkajúce sa jeho transformácie na demokratický proces tvorby ústavy, ktorý zahrnie celú spoločnosť;

10.   víta bezprecedentnú intervenciu predsedu medziparlamentného výboru štátov ASEAN, ktorý naliehavo požiadal Čínu, aby aktívne prispela k dosiahnutiu zmien k lepšiemu v Barme;

11.   opakovane vyjadruje poľutovanie nad tým, že barmskému ministrovi zahraničných vecí Nyanovi Winovi, ktorému zakázali cestovať do EÚ, bolo povolené zúčastniť sa na ôsmom stretnutí ministrov zahraničných vecí ASEM v tomto roku v Nemecku iba pár dní po tom, ako vojenská junta v Barme predĺžila o ďalší rok protiprávne domáce väzenie Aung San Suu Kyi;

12.   trvá na tom, aby sa zrušil zákaz vychádzania v nočných hodinách pre mníchov z Thanlyinu a ostatné obmedzenia slobody prejavu opozície proti režimu a jeho metódam;

13.   naliehavo vyzýva Čínu a Indiu, ako aj Rusko, aby využili svoj značný hospodársky a politický vplyv na barmský režim s cieľom dosiahnuť podstatné zlepšenia v krajine a s cieľom v každom prípade zastaviť dodávku zbraní a iných strategických surovín;

14.   vyzýva podniky, ktoré investujú v Barme, aby pri uskutočňovaní svojich projektov zabezpečili skutočné dodržiavanie ľudských práv a aby zastavili svoju činnosť v Barme v prípade, že dôjde k porušeniu ľudských práv; vyjadruje nespokojnosť nad tým, že niektoré krajiny uznali za vhodné podstatne zvýšiť svoje investície v Barme bez ohľadu na tamojšiu hroznú situáciu v oblasti ľudských práv;

15.   víta obnovenie cielených sankcií zo strany EÚ, uznáva však, že sa prostredníctvom nich nedosiahol želaný účinok na tých, ktorí sú priamo zodpovední za utrpenie barmských obyvateľov, a preto vyzýva Radu, aby analyzovala nedostatky súčasného systému sankcií a zaviedla ďalšie opatrenia, ktoré by mohli byť potrebné na zaručenie vyššieho stupňa účinnosti sankcií;

16.   v tejto súvislosti trvá na tom, aby všetky členské štáty dôsledne uplatňovali odsúhlasené reštriktívne opatrenia;

17.   poznamenáva, že v súlade s reštriktívnymi opatreniami proti Barme je podpora obmedzená na humanitárnu pomoc a na pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú;

18.   vyzýva ministrov zahraničných vecí členských štátov, aby na nasledujúcej schôdzi Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy v dňoch 7. a 8. septembra 2007 prerokovali opatrenia na posilnenie spoločnej pozície Rady, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči Barme/Mjanmarsku;

19.   naliehavo žiada vlády Spojeného kráľovstva, Francúzska, Belgicka, Talianska a Slovenska, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady, aby vyvinuli spoločné úsilie s cieľom vyjadriť a získať jednomyseľnú podporu záväznej rezolúcii o situácii v Barme vrátane prepustenia Aung San Suu Kyi; berie na vedomie, že podobná rezolúcia bola prijatá v januári 2007, ktorú však vetovali Čína a Rusko; žiada zvolať mimoriadnu schôdzu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa bude zaoberať súčasnou situáciou v Barme;

20.   naliehavo žiada vlády všetkých členských štátov EÚ, ktoré sú členmi Rady pre ľudské práva Organizácie Spojených národov, aby vyvinuli spoločné úsilie o vyjadrenie a získanie podpory rezolúcii o situácii v Barme na nasledujúcom zasadaní rady v septembri 2007;

21.   naliehavo žiada vodcov krajín zúčastňujúcich sa na samite APEC 8. a 9. septembra 2007 v Sydney, aby sa zaoberali nedávnymi porušeniami ľudských práv v Barme a aby sa dohodli na postupe, ktorým sa podnietia zmeny v tejto krajine;

22.   vyzýva Ibrahima Gambariho, ktorý bol v máji vymenovaný za osobitného poradcu generálneho tajomníka OSN pre Barmu, aby naliehavo navštívil Rangún a iné oblasti Barmy a zabezpečil stretnutie s  Aung San Suu Kyi a inými vedúcimi členmi opozície, ako aj s predstaviteľmi režimu;

23.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, vládam krajín ASEAN, Národnej lige za demokraciu, štátnej rade pre mier a rozvoj, vláde Čínskej ľudovej republiky, vláde Indie, vláde Ruska, vláde Spojených štátov amerických, generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1)1 Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 50.
(2)1 Ú. v. EÚ C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(3)2 Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s. 473.
(4)3 Prijaté texty, P6_TA(2006)0607.
(5)4 Prijaté texty, P6_TA(2007)0290.

Posledná úprava: 29. apríla 2008Právne oznámenie