Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
WORD 36k
2007. szeptember 26., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2008. évi területpihentetés *
P6_TA(2007)0411C6-0302/2007

Az Európai Parlament 2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalása a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelettől a 2008. évi területpihentetés tekintetében való eltérésről (COM(2007)0523 - C6-0302/2007 - 2007/0194(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0523),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0302/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. és 134. cikkére,

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   kéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 7
(3) preambulumbekezdés
(3)  Következésképpen helyénvaló lehetővé tenni a 2008-as évre vonatkozóan a pihentetett területek mezőgazdasági célokra történő használatát,
(3)  Következésképpen helyénvaló lehetővé tenni a 2008-as és 2009-es évre vonatkozóan a pihentetett területek mezőgazdasági célokra történő használatát,
Módosítás: 10
(3a) preambulumbekezdés (új)
(3a)  A területpihentetés rendszere pozitív hatással van a talajminőségre és a biológiai sokféleségre. Ezért tanulmányozni kell a területpihentetés feladásával járó következményeket, valamint a pozitív hatások megőrzésére szolgáló lehetőségeket.
Módosítás: 9
1. cikk
Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a mezőgazdasági termelők 2008-ban nem kötelesek kivonni a termelésből területpihentetési támogatásra jogosult földterületet annak érdekében, hogy igénybe vehessék a területpihentetési támogatás iránti jogosultság által meghatározott összeget.
Az 1782/2003/EK rendelet 54. cikkének (3) bekezdésétől eltérve a mezőgazdasági termelők 2008-ban és 2009-ben nem kötelesek kivonni a termelésből területpihentetési támogatásra jogosult földterületet annak érdekében, hogy igénybe vehessék a területpihentetési támogatás iránti jogosultság által meghatározott összeget.
Módosítás: 11
1a. cikk (új)
1a. cikk
A közös agrárpolitika jövőjének kidolgozása érdekében a Bizottság tanulmányozza a területpihentetés feladásának környezetre gyakorolt hatását.
Utolsó frissítés: 2008. június 2.Jogi nyilatkozat