Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2627(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0362/2007

Dezbateri :

PV 26/09/2007 - 11

Voturi :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0419

Texte adoptate
WORD 54k
Joi, 27 septembrie 2007 - Strasbourg Ediţie definitivă
Operaţiunea PESA în estul Ciadului şi în nordul Republicii Centrafricane
P6_TA(2007)0419B6-0362, 0364, 0366 şi 0367/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 27 septembrie 2007 privind operaţiunea PESA în Ciad şi în Republica Centrafricană

Parlamentul European ,

-   având în vedere conflictul din Darfur şi efectele sale asupra întregii regiuni, îndeosebi asupra părţii de est a Ciadului şi a celei de nord a Republicii Centrafricane (RCA),

-   având în vedere Rezoluţia 1706 (2006) a Consiliului de Securitate al ONU din 31 august 2006, care subliniază că aspectele regionale ale problemelor de securitate trebuie soluţionate, în vederea obţinerii unei păci durabile în Darfur,

-   având în vedere concluziile Consiliului Afaceri generale şi relaţii externe din 23 - 24 iulie 2007, în cadrul cărora Consiliul solicită "instanţelor sale competente continuarea planificării unei eventuale decizii privind o operaţiune de tranziţie, realizată în cadrul Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA), în sprijinul prezenţei multidimensionale a ONU în estul Ciadului şi în nord-estul Republicii Centrafricane, pentru sporirea securităţii în aceste regiuni",

-   având în vedere Rezoluţia 1769 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU din 31 iulie 2007, care prevede instituirea, pentru o perioadă iniţială de 12 luni, a unei operaţiuni hibride Uniunea Africană/ Organizaţia Naţiunilor Unite (UA/ONU) în Darfur (UNAMID),

-   având în vedere raportul Secretarului General al ONU privind Ciadul si RCA, din 10 august 2007, în care se recomandă desfăşurarea unei prezenţe internaţionale în estul Ciadului şi în nord-estul RCA, pentru sporirea securităţii populaţiilor refugiate şi strămutate, facilitarea oferirii de ajutor umanitar şi crearea condiţiilor pentru realizarea lucrărilor de reconstrucţie şi dezvoltare în aceste zone,

-   având în vedere reuniunea de la Arusha pentru pacea în Darfur, care a avut loc în perioada 3-6 august 2007,

-   având în vedere semnarea, la N'Djamena, la 13 august 2007, în prezenţa comunităţii internaţionale şi a preşedintelui Ciadului, Idriss Deby Itno, a acordului politic în vederea consolidării procesului democratic în Ciad de toate partidele politice din Ciad, aparţinând majorităţii şi opoziţiei,

-   având în vedere declaraţia Preşedintelui Consiliului de Securitate al ONU din 27 august 2007, prin care se confirmă disponibilitatea Consiliului de Securitate al ONU de a institui o misiune a ONU în Ciad şi se salută intenţia Uniunii Europene de a oferi sprijin sub forma unei misiuni militare PESA,

-   având în vedere adoptarea, la 10 septembrie 2007, de către Consiliu, prin procedură scrisă, a "conceptului de gestionare a crizei",

-   având în vedere constatările delegaţiei în Darfur a Comisiei sale pentru dezvoltare, care a vizitat Sudan şi Ciad între 30 iunie şi 6 iulie 2007,

-   având în vedere rezoluţia sa din12 iulie 2007 privind situaţia din Darfur(1) ,

-   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   extrem de preocupat de înrăutăţirea situaţiei umanitare în Ciad unde, datorită efectelor transfrontaliere ale conflictului din Darfur, în jur de 238 000 de refugiaţi din Sudan, 44 600 de refugiaţi din RCA şi 170 000 de persoane strămutate intern (PSI) sunt adăpostite în 12 tabere de-a lungul frontierei orientale a Ciadului cu Sudan;

B.   preocupat de situaţia privind securitatea din estul Ciadului, care s-a deteriorat din 2006, din cauza ciocnirilor dintre forţele de securitate şi rebelii din Ciad, precum şi a incursiunilor miliţiilor Janjaweed şi a grupurilor armate originare din Sudan, la care se adaugă banditismul şi atacurile împotriva organizaţiilor umanitare;

C.   întrucât populaţiile civile din nord-estul RCA au cunoscut, la rândul lor, atacuri ale forţelor rebele din Sudan;

D.   întrucât este esenţial să se contribuie la stabilizarea acestei regiuni, care este afectată de conflictul din Darfur, în cadrul unei abordări globale şi regionale;

E.   întrucât stabilitatea pe termen lung în Sudan, Ciad şi RCA implică respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi a bunei guvernări;

F.   salutând Rezoluţia 1769 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU, prin care se autorizează desfăşurarea în Darfur a unei forţe UA/ONU de 26 000 de soldaţi, care va contribui la pacificarea întregii regiuni, conjugată cu desfăşurarea unei forţe de poliţie a Naţiunilor Unite şi cu operaţiunea PESA prevăzută a avea loc în estul Ciadului şi în nordul RCA;

G.   întrucât autorităţile din Ciad şi RCA i-au confirmat Secretarului General al ONU acordul lor cu privire la desfăşurarea unei prezenţe multidimensionale a UE;

H.   sprijinind eforturile depuse de Secretarul General al ONU, Ban Ki-Moon, în vederea găsirii unei soluţii negociate pentru conflictul din Darfur prin favorizarea contactelor între autorităţile sudaneze şi diferitele grupări rebele;

I.   salutând semnarea, la N'Djamena, la 13 august 2007, de toate partidele politice din Ciad, a unui acord care vizează consolidarea procesului democratic în Ciad;

J.   luând act de eforturile depuse de actorii regionali în vederea găsirii unei soluţii pentru conflictul intern din Ciad împreună cu grupurile care nu au semnat acordul precedent;

K.   salutând Rezoluţia nr. 1778 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU din 25 septembrie 2007, care autorizează UE să trimită o forţă de menţinere a păcii, cu un mandat solid, în Ciad şi în RCA,

1.   reaminteşte că nicio misiune de menţinere a păcii în estul Ciadului şi în nordul RCA nu poate fi încununată de succes în absenţa unui veritabil proces de reconciliere;

2.   invită, prin urmare, Consiliul, Comisia şi Organizaţia Naţiunilor Unite să îşi coordoneze eforturile pentru a contribui la crearea condiţiilor care să permită diferitelor părţi participante la conflictul din zona extinsă cuprinzând Darfurul, estul Ciadului şi nordul RCA să găsească o soluţie politică pentru a pune capăt insecurităţii şi catastrofei umanitare rezultate în zonă, facilitând întoarcerea refugiaţilor şi a PSI în localităţile lor de origine;

3.   sprijină lansarea unei operaţiuni PESA cu o durată de un an în estul Ciadului şi în nordul RCA, însă supune acordul său următoarelor condiţii:

   a) misiunea forţei europene (EUFOR) trebuie să creeze condiţiile necesare pentru un mediu sigur, propice îndeplinirii sarcinilor forţei de poliţie a ONU, întoarcerea PSI, oferirea de sprijin umanitar, libera circulaţie a personalului din cadrul misiunilor umanitare şi continuarea dialogului dintre forţele politice din regiune;
   b) este extrem de important ca EUFOR să fie considerată imparţială; de aceea, componenţa EUFOR ar trebui să fie diversă, iar statele membre ar trebui să contribuie, în cel mai scurt timp, cu trupele necesare;
   c) în acelaşi timp, şi pentru a evita să devină o ţintă, EUFOR trebuie să rămână neutră în raport cu situaţia politică complexă din regiune, evitând să se implice în luptele care opun autorităţile guvernamentale grupărilor rebele;
   d) cu respectarea deplină a principiilor dreptului umanitar internaţional, EUFOR nu ar trebui să se implice sau să intervină în îndeplinirea sarcinilor ONG-urile prezente în Ciad şi RCA, pentru a nu pune în pericol respectivele organizaţii;
   (e) EUFOR trebuie să instituie o coordonare efectivă cu UNAMID pentru a securiza, în modul cel mai eficace, teritoriul aflat în responsabilitatea sa;
   (f) EUFOR trebuie să acţioneze ca o forţă disuasivă, ceea ce înseamnă că trebuie să dispună de un mandat solid, în conformitate cu capitolul VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi de reguli clare de angajament care să permită recursul la forţă dacă este cazul, îndeosebi pentru evitarea unor atacuri împotriva civililor, a taberelor şi a satelor, a lucrătorilor din cadrul misiunilor umanitare şi a agenţilor de poliţie ONU, dar şi pentru autoapărare;
   g) pentru descurajarea tuturor agresorilor potenţiali, EUFOR trebuie să dispună de numărul necesar de trupe şi trebuie să aibă în dotare echipamentele adecvate; aceasta trebuie să fie capabilă să asigure protecţia liniilor sale de aprovizionare şi să efectueze misiuni de patrulare cu rază lungă de acţiune cu vehicule blindate, elicoptere (inclusiv de transport şi de luptă) şi avioane de recunoaştere;
   (h) EUROFOR trebuie considerată o forţă "de tranziţie" cu un mandat temporar; de aceea, înainte de începerea desfăşurării, o strategie de retragere clară, care să prevadă înlocuirea EUFOR cu o operaţiune care să îi succeadă (a UA, a ONU sau o forţă hibridă) trebuie deci definită, pentru a face posibilă încheierea cu succes a misiunii sale şi întoarcerea în timp util a trupelor angajate;

4.   regretă că, din numeroase motive, această operaţiune PESA nu poate fi dirijată de la nivelul centrului de operaţiuni al Uniunii Europene, înfiinţat recent la Bruxelles;

5.   subliniază că aprobarea sa definitivă asupra operaţiunii PESA va fi supusă condiţiei de a fi pe deplin informat în legătură cu diferitele etape ale pregătirii operaţiunii în ceea ce priveşte, între altele, conceptul de gestionare a crizei, acţiunea comună, conceptul de operaţiuni, planul de operaţiune şi procesul de constituire a forţei;

6.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Uniunii Africane, Secretarului General al ONU şi preşedinţilor, guvernelor şi parlamentelor Ciadului, Republicii Centrafricane şi Sudanului.

(1) Texte adoptate P6_TA(2007)0342.

Ultima actualizare: 2 iunie 2008Notă juridică