Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2105(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0336/2007

Predložena besedila :

A6-0336/2007

Razprave :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Glasovanja :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0471

Sprejeta besedila
WORD 86k
Sreda, 24. oktober 2007 - Strasbourg Končna izdaja
K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU
P6_TA(2007)0471A6-0336/2007

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2007 o Zeleni knjigi "K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU" (2007/2105(INI))

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju Zelene knjige Komisije "K Evropi brez tobačnega dima: politične možnosti na ravni EU" (KOM(2007)0027),

–   ob upoštevanju Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom, ki jo je leta 2003 izdelala Svetovna zdravstvena organizacija,

–   ob upoštevanju evropske strategije politike na področju odvajanja od kajenja, ki jo je leta 2004 izdelala Svetovna zdravstvena organizacija,

–   ob upoštevanju priporočil za politiko zaščite pred pasivno izpostavljenostjo tobačnemu dimu, ki jih je leta 2007 podala Svetovna zdravstvena organizacija,

–   ob upoštevanju Izjave Komisije v Parlamentu o tobačnih aditivih v okviru pogajanj o REACH in o predlogih sprememb Parlamenta v zvezi s temi aditivi(1) ,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0336/2007),

A.   ker je tobačni dim kompleksna strupena mešanica več kot 4 000 snovi, med katerimi so strupi, kot so vodikov cianid, amoniak in ogljikov monoksid, ter več kot 50 snovi, za katere je dokazano, da so rakotvorne,

B.   ker samo v Evropski uniji za posledicami kajenja umre najmanj 650 000 ljudi na leto,

C.   ker je znanstveno dokazano, da tobačni dim in brezdimni tobačni izdelki zelo škodljivo vplivajo na zdravje in povzročajo prezgodnjo smrt,

D.   ker tobačni dim škodljivo vpliva na dihala, pri čemer povzroča draženje sluznice, kašelj, hripavost, kratko sapo, zmanjšanje delovanja pljuč, nastanek in poslabšanje astme in pljučnice, bronhitis in kronično obstruktivno pljučno bolezen, in ima tako škodljive posledice za ožilje, da lahko privede do srčnega infarkta in kapi, in več kot podvoji tveganje za slepoto zaradi starostne degeneracije rumene pege,

E.   ker je dokazano, da je zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu na splošno ali na delovnem mestu tveganje za pljučnega raka bistveno večje, ter je verjetnost, da bodo delavci v gostinskih lokalih, v katerih je kajenje dovoljeno, zboleli za rakom, za 50 % večja kot pri delavcih, ki niso izpostavljeni tobačnemu dimu,

F.   ker se ocenjuje, da v Evropski uniji zaradi pasivnega kajenja umre približno 80 000 ljudi na leto,

G.   ker so otroci posebno občutljivi na izpostavljenost tobačnemu dimu, npr. doma ali v zasebnih prevoznih sredstvih,

H.   ker lahko izpostavljenost tobačnemu dimu med nosečnostjo poveča tveganje za okvare, splav, smrt zarodka in prezgodnji porod, zaviranje rasti zarodka, manjši obseg glave in manjšo težo ob rojstvu otroka ter ker obstaja povezava med pasivnim kajenjem in vnetji srednjega ušesa, zmanjšanim delovanjem pljuč, astmo in nenadno smrtjo dojenčkov,

I.   ker so Evropska unija in 25 od 27 držav članic že podpisale in ratificirale Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (Okvirna konvencija), katere preambula se sklicuje na ustanovno listino Svetovne zdravstvene organizacije, v kateri je navedeno, da je najvišji možen standard zdravja ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin, in ker člen 8 določa obveznost zagotovitve zaščite pred tobačnim dimom,

J.   ker bo korist za družbo in gospodarstvo največja, če bodo nekadilska območja dopolnjevale učinkovite politike za odvajanje od kajenja na ravni EU in/ali držav članic, na primer (a) učinkoviti programi za odvajanje od kajenja v izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah, na delovnem mestu in v športnih objektih ter boljši dostop do (vedenjskih in farmakoloških) terapij za opuščanje kajenja pri osebah, ki si želijo prenehati kaditi, (b) diagnosticiranje in zdravljenje odvisnosti od tobaka v nacionalnih zdravstvenih in izobraževalnih programih ter (c) sodelovanje za boljšo možnost in dostopnost zdravljenja, kot določa člen 14 Okvirne konvencije,

K.   ker je dolžnost odgovorne politike, da ustvari okolje, v katerem kajenje ne bo več obravnavano kot nekaj običajnega, ki bo spodbujalo kadilce k omejevanju ali prenehanju kajenja in jih bo pri odvajanju od kajenja podpiralo ter bo otroke in mlade odvračalo od kajenja,

L.   ker lahko le popolna prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih prostorih, tudi tam, kjer se strežeta hrana in pijača, ter v vseh javnih prostorih in prevoznih sredstvih varuje zdravje delavcev in nekadilcev in ker bodo kadilci tako veliko lažje opustili kajenje,

M.   ker ni ugotovljeno, da se je v državah članicah, ki so uvedle popolno prepoved kajenja, zmanjšal promet v gostinstvu,

N.   ker je Svetovna banka v svojem poročilu iz leta 1999 "Zajezitev epidemije: vlade in gospodarski vidiki nadzora nad tobakom" dokazala stroškovno učinkovitost davčnih ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po tobačnih izdelkih in skupne porabe tobaka ter je tudi Svetovna zdravstvena organizacija poudarila, da ima obdavčitev največji vpliv,

O.   ker evropska strategija Svetovne zdravstvene organizacije na področju odvajanja od kajenja potrjuje, da so ukrepi za prenehanje kajenja (vedenjski in farmakološki) pomembna in stroškovno učinkovita sestavina celovite strategije nadzora nad tobakom, ki bo zdravstvenim sistemom v prihodnje prihranila veliko stroškov,

P.   ker je znano, da imajo evropska gospodarstva zaradi porabe tobaka več sto milijard škode na leto,

Q.   ker stroške v zdravstvenem sistemu, ki nastanejo zaradi porabe tobaka, krije celotno prebivalstvo in ne le povzročitelji,

R.   ker je nesprejemljivo, da nekatere države članice spodbujajo nakup tobačnih izdelkov z nizkimi davčnimi stopnjami v svojih državah, zato da povečujejo skupne davčne prihodke,

S.   ker je skoraj 70 % prebivalcev EU nekadilcev, 27 % jih kadi cigarete, 5 % ročno zvite cigarete in 1 % cigare ali pipo,

T.   ker 86 % državljanov EU podpira prepoved kajenja na delovnem mestu, 84 % prepoved kajenja na drugih javnih mestih, 77 % v restavracijah ter 61 % v barih in lokalih,

U.   ker osveščanje ciljnih skupin, zlasti mladih, bodočih mater in staršev, pomaga pri zmanjševanju porabe tobaka,

1.   pozdravlja zeleno knjigo Komisije kot izhodišče za odgovorno evropsko politiko za zaščito državljanov pred zdravju škodljivim tobačnim dimom;

2.   pozdravlja ravnanje tistih držav članic, ki so že sprejele učinkovite ukrepe za zaščito pred pasivnim kajenjem;

3.   ponavlja poziv iz resolucije z dne 23. februarja 2005 o evropskem akcijskem načrtu za okolje in zdravje za obdobje 2004–2010(2) , da Komisija tobačni dim v okolju čim prej uvrsti v direktivo o nevarnih snoveh(3) kot rakotvorno snov 1. kategorije, da bo tobačni dim v okolju spadal na področje uporabe direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh(4) ;

4.   poziva Komisijo, naj navede in s števili izrazi dejanske škodljive učinke kajenja med mladimi v državah članicah, da bo nato izoblikovala evropske cilje za države članice, namenjene omejitvi privajanja in porabe tobaka med mladimi, pri katerih bi se morale države članice zavzeti za zmanjšanje kajenja med mladimi za najmanj 50 % do leta 2025;

5.   brez poseganja v obveznosti, določene z zakonodajo Skupnosti, poudarja, da lahko države članice svobodno določajo obliko ukrepov, ki jih bodo sprejele na nacionalni ravni, vendar morajo Komisiji na sredini in ob koncu določenega obdobja iz odstavka 4 poročati o napredku pri zmanjševanju škodljivih učinkov kajenja med mladimi;

6.   ugotavlja, da mora Komisija nuditi podporo pri uresničevanju evropskih ciljev, tako da državam članicam pomaga pri izmenjavi znanja in dobre prakse ter da na evropski ravni izvede raziskavo o boju proti škodljivim učinkom kajenja med mladimi;

7.   poziva Komisijo, naj predloži predlog spremembe okvirne direktive o varnosti in zdravju delavcev pri delu(5) in od vseh delodajalcev zahteva, da zagotovijo, da na delovnem mestu ne bo tobačnega dima;

8.   poziva države članice, naj v dveh letih uvedejo neomejeno prepoved kajenja v vseh zaprtih delovnih prostorih, vključno s sektorjem gostinstva, ter v vseh zaprtih javnih prostorih in prevoznih sredstvih v Evropski uniji; poziva Komisijo, naj v primeru, da vse države članice ne bodo uresničile ciljev, Evropskemu parlamentu in Svetu do leta 2011 predloži predlog za ureditev zaščite nekadilcev na področju varnosti pri delu in pri tem prizna že obstoječe nacionalne določbe držav članic;

9.   poziva države članice, ki so uvedle popolno prepoved kajenja na javnih mestih, v barih in restavracijah, naj oblikujejo in podpišejo prostovoljno listino, v kateri bodo razglasile "evropsko območje brez kajenja", ter kot države članice, ki so že prostovoljno sprejele popolno prepoved kajenja, postanejo njegove glasnice, hkrati pa poziva njene podpisnice, naj razmislijo o tem, da bi ta prostovoljna listina s postopkom okrepljenega sodelovanja postala del zakonodaje;

10.   poziva države članice, naj v dveh letih prepovejo kajenje na javnih otroških igriščih;

11.   poziva Komisijo, naj pripravi poročilo o stroških, ki jih imajo nacionalni zdravstveni sistemi in gospodarstvo Evropske unije zaradi kajenja in posledic izpostavljenosti tobačnemu dimu;

12.   poziva Komisijo, naj po možnosti do leta 2008 predloži predlog za spremembo Direktive 2001/37/ES(6) o tobačnih izdelkih, ki vključuje najmanj:

   takojšnjo prepoved vseh aditivov, ki povečujejo odvisnost,
   takojšnjo prepoved vseh aditivov, ki so na podlagi dostopnih toksikoloških podatkov rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje sami po sebi ali ob pirolizi (sežiganje pri 600 do 950 °C), uvedbo natančnega postopka registracije, vrednotenja in odobritve tobačnih aditivov ter popolnega označevanja vseh tobačnih aditivov na embalaži,
   uvedbo podrobnega postopka registracije, ocene in odobritve tobačnih aditivov ter popolno označbo vseh tobačnih aditivov na embalaži,
   samodejno prepoved vseh aditivov, za katere proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov do konca leta 2008 ne predložijo popolnih podatkov (med drugim seznam vseh sestavin in količin teh sestavin za vsako blagovno znamko in vsako vrsto posebej ter njihove toksikološke podatke),
   obveznost proizvajalcev, da omogočijo javni dostop do vseh obstoječih toksikoloških podatkov o aditivih in snoveh v tobačnem dimu, vključno s produkti pirolize (javne in interne podatke),
   pripravo zbirke tobačnih aditivov in snovi v tobačnem dimu ter obveščanje potrošnikov o tem,
   uvedbo sistema financiranja, po katerem vse stroške za vzpostavitev in vzdrževanje ocenjevalnih in nadzornih struktur (npr. neodvisnih laboratorijev, osebja, znanstvenih raziskav) krijejo proizvajalci tobačnih izdelkov,
   določitev, da so za izdelke odgovorni proizvajalci, in uvedbo odgovornosti proizvajalca za financiranje vseh zdravstvenih stroškov, ki jih povzroči poraba tobaka;

13.   poziva Komisijo, naj podpre celovit nadzor nad tobakom in strategijo odvajanja od kajenja in preuči dodatne ukrepe, ki bi bili zavezujoči v celotni EU, ki vodijo k Evropi brez tobačnega dima, kot so na primer:

   prepoved uporabe tobaka v zasebnih prevoznih sredstvih v navzočnosti mladoletnih v celotni EU,
   prepoved prodaje tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, v celotni EU,
   izdajo dovoljenja za namestitev avtomata za cigarete le, če je ta nedostopen mladoletnim otrokom,
   umik tobačnih izdelkov s samopostrežnih polic v trgovinah na drobno,
   preprečitev prodaje tobačnih izdelkov mlajšim od 18 let na daljavo (npr. prek interneta),
   podporo preventivnim ukrepom in protikadilskim kampanjam za mlade,
   prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov na internetu,
   spodbujanje držav članic k uvedbi obdavčitve vseh tobačnih izdelkov, na katero inflacija ne bi vplivala,
   visoko najnižjo stopnjo obdavčitve tobačnih izdelkov, ki bi veljala za celotno EU,
   strožji nadzor nad tihotapljenjem tobaka;

14.   poziva Komisijo, naj preuči, s kakšnimi davčnimi ukrepi bi se lahko zmanjšala poraba tobaka, zlasti pri mladih, in naj na osnovi te študije naslovi na države članice priporočilo;

15.   poziva države članice, naj v svojih državah nehajo spodbujati nakup tobačnih izdelkov z vzdrževanjem nizkih davčnih stopenj;

16.   pozdravlja odločitev Italije o prepovedi prevoza vseh neoznačenih cigaret kot obliki boja proti tihotapljenju in za lažje določanje izvora;

17.   poziva Komisijo, naj predstavi predloge za spremembo Direktive 2001/37/ES, da se odpravi zahteva po označevanju katrana, nikotina in ogljikovega monoksida na cigaretnih zavojčkih, ki kadilcem trenutno nudi zavajajočo primerjavo;

18.   poziva Komisijo, naj predloži predloge za spremembo Direktive 2001/37/ES, da se vanjo vključi posodobljen izbor obveznih večjih in učinkovitejših grafičnih opozorilnih oznak na vseh tobačnih izdelkih v prodaji v Evropski uniji, te oznake pa naj bodo na obeh straneh zavojčka tobačnega izdelka; meni, da bi morala vsa opozorila vsebovati tudi jasne podatke o službah za pomoč kadilcem pri opuščanju kajenja, kot je brezplačna telefonska linija ali spletna stran;

19.   še posebej poziva Komisijo, naj v reviziji Direktive 2001/37/ES predlaga vključitev opozorila o povezanosti kajenja s slepoto, saj so bili več nedavnih znanstvenih študij podani trdni in dosledni dokazi, da kajenje povzroča izgubo vida zaradi starostne degeneracije rumene pege; meni, da morajo biti takšna opozorila vključena v seznam opozoril o uživanju tobačnih izdelkov in podprta z ustrezno grafično podobo ob sporočilu;

20.   poziva države članice, naj kadilcem, ki želijo prenehati s kajenjem, to olajšajo z ustreznimi podpornimi ukrepi, kot so naslednji ukrepi za odvajanje od kajenja:

   povečan dostop do farmakoloških (npr. zdravljenje z nadomeščanjem nikotina) in vedenjskih (svetovanje) terapij za odvajanje od kajenja s pomočjo povračil in dejavnostjo izvajalcev zdravstvenega varstva;
   večja dostopnost izdelkov za odvajanje od kajenja (npr. nadomestil nikotina) z uvedbo nižje stopnje DDV;

21.   poudarja, da je na podlagi evropske strategije politike na področju odvajanja od kajenja, ki jo je leta 2004 izdelala Svetovna zdravstvena organizacija, več kot 10-minutno intenzivno svetovanje zdravnika najučinkovitejše za dolgoročno abstinenco; zato poziva države članice, naj v svoje sisteme zdravstvenega varstva vključijo svetovanje za prekinitev odvisnosti od nikotina ter zdravstvene delavce spodbujajo in usposabljajo za sistematičen pristop k bolnikom, tako da jim postavljajo vprašanja o kajenju, jim svetujejo, naj kajenje opustijo, in jim za tako intenzivno svetovanje povrnejo stroške;

22.   poziva države članice, naj oblikujejo kampanje obveščanja in osveščanja o zdravem načinu življenja, ki bodo prikrojene vsem starostnim in družbenim skupinam, da bodo državljani prevzeli odgovornost zase in kjer je primerno tudi odgovornost za svoje otroke;

23.   meni, da bi morali taki ukrepi za odvajanje od kajenja kadilcem, zlasti mladim in tistim z nižjimi dohodki, zagotoviti cenovno dostopne izdelke in terapije za odvajanje od kajenja, vključno s svetovanjem, ter s tem preprečiti neenako obravnavo, ki bi prikrajšane skupine prebivalstva odvračala od njihove uporabe;

24.   meni, da bi morale biti informacije o možnostih prenehanja kajenja, vključno z brezplačnimi telefonskimi številkami ali naslovi spletnih strani, jasno označene na vseh prodajnih mestih tobačnih izdelkov;

25.   spodbuja Komisijo, naj še naprej izvaja podporne ukrepe na ravni EU, kot so ukrepi osveščanja; meni, da je usposabljanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev pomembno in mu je zato treba dati prednost;

26.   poziva Komisijo, naj nujno preuči zdravstveno tveganje, povezano z uživanjem snusa, in njegov vpliv na uživanje cigaret;

27.   kot ena od vej proračunskega organa poziva k financiranju takšnih ukrepov osveščanja, ki jih zdaj financira Sklad Skupnosti za tobak, tudi po porabi temu namenjenih sredstev sklada;

28.   poziva Komisijo in države članice, naj v svoje ukrepe za zdravje in razvoj kot glavno prednostno nalogo vključijo nadzor nad tobakom in naj sodelujejo z državami z nizkimi dohodki, da zagotovijo ustrezna sredstva in tehnično pomoč državam AKP, ki so partnerice EU, pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz Okvirne konvencije; poziva Komisijo, naj vedno redno izpolnjuje vse finančne obveznosti, povezane z Okvirno konvencijo in s tem povezanimi pobudami v okviru sistema ZN;

29.   poziva Italijo in Republiko Češko, naj čim prej ratificirata Okvirno konvencijo;

30.   obsoja dejstvo, da nekateri poslanci in zaposleni v Evropskem parlamentu ne upoštevajo omejitev kajenja v prostorih Evropskega parlamenta, npr. na stopniščih ali v baru za poslance v Strasbourgu;

31.   ob upoštevanju svoje vloge, da je drugim za vzor, poziva predsedstvo, naj nemudoma prepove kajenje brez izjem v vseh prostorih Evropskega parlamenta; poziva k strogemu izvajanju te prepovedi;

32.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Sprejeta besedila, 13.12.2006, P6_TA(2006)0552.
(2) UL C 304 E, 1.12.2005, str. 264.
(3) Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).
(4) Direktiva 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (UL L 158, 30.4.2004, str. 50).
(5) Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1).
(6) Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (UL L 194, 18.7.2001, str. 26).

Zadnja posodobitev: 15. avgust 2008Pravno obvestilo