Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2019B(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0394/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0394/2007

Viták :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0474

Elfogadott szövegek
WORD 122k
2007. október 25., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
2008-as általános költségvetési tervezet: II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakaszok
P6_TA(2007)0474A6-0394/2007

Az Európai Parlament 2007. október 25-i állásfoglalása az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, I. szakasz – Európai Parlament, II. szakasz – Tanács, IV. szakasz – Bíróság, V. szakasz – Számvevőszék, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz – Régiók Bizottsága, VIII. szakasz – Ombudsman, IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos (C6-0288/2007 – 2007/2019(BUD))

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi rendeletre(1) ,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) ,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemre és a költségvetési eljárás javítására vonatkozó, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3) ,

–   tekintettel a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. május 6-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásra(4) és különösen annak 26. pontjára,

–   tekintettel a 2008-as költségvetési eljárás vonatkozásában a II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakaszokra vonatkozó iránymutatásokról és az Európai Parlament előzetes költségvetési becsléseiről (I. szakasz) szóló, 2007. március 29-i állásfoglalására(5) ,

–   tekintettel az Európai Parlament bevételeinek és kiadásainak költségvetési előirányzatáról szóló, a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 2007. június 7-i állásfoglalására(6) ,

–   tekintettel a Bizottság által 2007. május 2-án előterjesztett, az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének előzetes tervezetére (SEC(2007)0500),

–   tekintettel a Tanács által 2007. július 13-án megállapított, az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének előzetes tervezetére (C6-0288/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A6-0394/2007),

A.   mivel 2007 az új pénzügyi keret (2007–2013) második éve, amelyre vonatkozóan az 5. fejezet (Igazgatási kiadások) felső határát 7 457 millió euróban határozták meg jelenlegi árakon,

B.   mivel az összes intézmény előzetes költségvetési tervezete (EKT) 121 285 164 euró összegű tartalékkeretet hagyott a 2008-as pénzügyi terv 5. fejezetének felső határa alatt;

C.   mivel a Tanács határozatát követően a költségvetés-tervezetnek (KT) 266 755 254 euró összegű tartalékkerete van az 5. fejezet felső határa alatt,

Általános keret

1.   elismeri, hogy az intézmények a Tanács első olvasatát követően erőfeszítést tettek szokásos kiadásaik némelyikének csökkentésére az abszolút szükséges kiadások fedezésére; úgy ítéli meg, hogy ez a gyakorlat hozzájárult ahhoz, hogy az uniós adófizető számára elkészüljön egy költségvetés az iránymutatási állásfoglalásban megköveteltek szerint; őszintén bátorítja az intézményeket, hogy ne térjenek le erről az útról, annak érdekében, hogy a polgároknak az európai intézményekbe és az Európai Unióba vetett bizalma megerősödjön;

2.   megjegyzi, hogy az inflációs rátán túli költségnövelések indokolásaként a legtöbb esetben épületköltségek állnak; aggodalmának ad hangot az elkövetkezendő évek tekintetében az épületekhez kapcsolódó kiadások miatt, ha azt az intézmények nem kezelik szigorú figyelemmel; felkéri az intézményeket, hogy rendszeresen tájékoztassák a költségvetési hatóságot középtávú projektjeik előrehaladtáról, és ennek megfelelően ellenőrizzék terjeszkedésüket; kéri, hogy a képviselői szabályzat 2009-es hatálybalépésére tekintettel 2008. március 31. előtt nyújtsanak be a költségvetési hatóságnak a felújítási költségeket is magában foglaló korszerűsített ingatlanberuházási tervet az elkövetkező 3 évre;

3.   úgy határozott ezért, hogy a költségvetés növelését 2008-ra 6,92%-ban korlátozza; úgy határoz, hogy az. 5. fejezet felső határa alatt tartalékkeretet hagy; a Tanács által a más intézmények költségvetésében (kivéve a Bizottságot) végrehajtott 22 127 359 eurós csökkentésből 8 180 945 euró vagyis 37% visszaállítását javasolja, miután megvizsgálta az összes intézmény különleges szükségleteit; úgy ítéli meg, hogy ez a megközelítés kielégíti az intézmények hatékonyság és költségvetéseik fenntarthatóságának biztosítékai iránti szükségleteit;

4.   a környezet iránti általános aggodalom összefüggésében felkér minden intézményt, beleértve a Bizottságot is, hogy az intézményeket vendégül látó tagállamokkal együtt használják ki a különböző lehetőségeket egy hatékonyabb tömegközlekedési terv kialakítása érdekében, többek között a házon belüli mobilitást érintő információs pontokat, menetrendekkel kapcsolatos információt tartalmazó intranetes oldalakat, az európai intézmények dolgozóinak arra való ösztönzése végett, hogy vegyék igénybe a tömegközlekedést, illetve biztonságos körülmények között kerékpározzanak;

5.   elismeri a Parlamentnek az elmúlt 2 évben a munkaerő-átcsoportosítási gyakorlat terén tett erőfeszítéseit; sajnálja, hogy sok más intézmény nem hajt végre hatékony munkaerő-átcsoportosítási politikát; elvárja, hogy az elkövetkező években ezek az intézmények tegyék az átszervezést költségvetési gyakorlatuk elválaszthatatlan részévé;

6.   megjegyzi, hogy 2006-ban a Parlament pontosabb információt kért a többi intézménytől fő feladataik végzésére és költségeire vonatkozóan annak érdekében, hogy átláthatóbban igazolják a kiegészítő pénzeszközök hatékonyságát, illetve hasztalanságát; megjegyzi, hogy csak nagyon kevés intézmény készíti el ezt a tevékenységéhez kapcsolódó információs jelentést; kéri a szóban forgó intézményeket, hogy minden év szeptemberének első hetéig bocsássák rendelkezésre ezeket az információkat;

I. szakasz – Európai Parlament
Általános megjegyzések

7.   emlékeztet arra, hogy 2008 a jelen jogalkotási ciklus utolsó éve, és az új képviselői szabályzat hatálybalépése előtti utolsó év; úgy véli, hogy ezt figyelembe kell venni a jövő pénzügyi követelményei szempontjából;

8.   üdvözli, hogy az Elnökség módosító levelében első alkalommal fogalmazott meg olyan új kéréseket, amelyek az 5. fejezet saját maga által megállapított 20%-os felső határa (vagyis 19,87%) alatt vannak, de ugyanakkor megnövelte a becsléseket 45,6 millió euróval; tudomásul veszi, hogy az Elnökségnek szándékában áll számos új projekt beindítása, amelyek nem közvetlenül csatlakoznak a Parlament alaptevékenységéhez; úgy ítéli meg, hogy az igazgatási költségvetés rugalmatlanságát tekintve az új projektek kialakítását körültekintően kell végezni, figyelembe véve a pénzügyi források korlátozottságát és a kilátásokat 2009-től; bátorítja az igazgatást és az Elnökséget, hogy gondolkodjanak el a valós szükségleteken és az intézményen igazgatási és politikai síkon, és próbáljanak eszközöket találni a vállalt feladatok jelenlegi költségeinek csökkentésére; megismétli, hogy a fentiek semmiképpen sem akadályozzák a Parlament azon jogát, hogy teljes mértékben kihasználja a 20%-os felső határt 2008-ban és a rá következő években, amennyiben ezt szükségesnek és indokolhatónak véli;

9.   javasolja, hogy széles körű eszmecserére kerüljön sor Európa történelméről és annak értelmezéséről szakértői szinten, valamint a polgárok körében az Európai Történelem Házának létrehozását megelőzően;

10.   üdvözli a főtitkár által javasolt új átcsoportosítási tervet, amely 58 posztot érint; úgy véli, hogy ez a helyes irányba tett lépés az új szükségletek kielégítése szempontjából, ugyanakkor a létszámterv jövőbeni stabilitása szempontjából is; bátorítja a főtitkárt, hogy folytassa ebbéli tevékenységét és folytasson további elemzéseket a feladatok jobb ésszerűsítése, ugyanakkor pedig a kiszervezés költségeinek kézben tartása érdekében;

11.   úgy határoz, hogy a Parlament 2008-as költségvetési évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló fent említett 2007. június 7-i állásfoglalásával összhangban számos költségvetési sort csökkent, különösen azokat, amelyek 2006-ban túlzottnak bizonyultak; megjegyzi, hogy a 10. és 12. alcímet és a 4. címet ezek a csökkentések nem érintik;

12.   elismeri, hogy egy kései fázisban új javaslatokat nyújtottak be és késleltették a plenáris ülésen hozandó, az inflációs ráta szintjén maradásra – kivéve, ha az új kezdeményezések megfelelően indokoltak – vonatkozó határozatot; úgy határozott, hogy a Parlament költségvetésének végső szintjét 1 452 517 167 euróban határozza meg, ami a 2007-es költségvetés 3,9%-os, és az 5. fejezet 19,48%-os növelése;

13.   megjegyzi, hogy különböző okoknál fogva az intézmények néha a piaci árnál első ránézésre magasabbnak tűnő áron voltak kénytelenek ingatlant vásárolni vagy bérelni; intézményközi jelleggel tovább kívánja folytatni annak kivizsgálását, hogy miképpen lehetne az épületek vásárlása, bérlete vagy építési munkálataira vonatkozó közbeszerzések feltételeit javítani a célból, hogy alacsonyabb árakon vehessenek vagy bérelhessenek ingatlanokat az EU intézményei, illetve csökkenjenek a felújítási költségek, valamint megfelelő rugalmasságot biztosítsanak a kartell és a monopolhelyzetek elkerülése érdekében;

14.   megerősíti azon elkötelezettségét, hogy a jobb jogalkotást prioritásként kezeli a Parlament fő tevékenységei körében, és támogatja az ez irányú határozatokat; ösztönzi a főtitkárt, hogy folytassa a Parlament jobb jogalkotás területén felhalmozott szakértelmének növelésére irányuló erőfeszítéseit;

A képviselők asszisztenciájának bővítése

15.   úgy ítéli meg, hogy az igazgatás egyik legfontosabb kihívása megőrizni az Európai Parlament képviselőinek nyelvi sokszínűségét; ebben az összefüggésben üdvözli a 2008-ban indítandó kísérleti projektet, amely a képviselők ismételt kérését hivatott teljesíteni, mely szerint nyelvi asszisztenciára van szükségük mind egyéni szinten, mind a jogalkotáshoz kapcsolódó nem hivatalos üléseken;

16.   úgy határoz tehát, hogy 4 millió euróra korlátozza a kísérleti projektre szánt globális keretösszeget, és ezzel párhuzamosan 2 millió eurót tartalékba helyez annak érdekében, hogy rábírja az igazgatást, hogy kezelje prioritásként a képviselők hatékonyabb nyelvi támogatását a hivatalos üléseken; ez a tartalékba helyezett 2 millió euró nem befolyásolja a kísérleti projektet;

17.   megismétli, hogy el kell érni a tolmácsszolgálat és az ülésekhez kapcsolódó költségek lehető leghatékonyabb kihasználását; úgy véli, hogy az összes helyiség elektronikus szavazóberendezéssel való felszerelése hozzájárul a tolmácsolással kapcsolatos berendezések kihasználásának javításához;

18.   felkéri az Elnökséget, hogy tanácskozzon a képviselőcsoportokkal a strasbourgi WIC 100 és WIC 200 üléstermek berendezéséről és átalakításáról, mielőtt ebben az ügyben további határozatot hoz;

19.   emlékeztet arra, hogy a többnyelvűséggel kapcsolatos magatartási kódex célja az, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújtsa a képviselők számára a jelenlegi előirányzatok felső határán belül; sürgeti az igazgatást a többnyelvűségi magatartási kódex aktívabb végrehajtására annak érdekében, hogy megakadályozza a nyelvi szolgáltatások hiányosságait, felelőtlen használatukat és a velük való visszaélést; sajnálatát fejezi ki azonban a nagyobb dokumentumok különlegesen nehéz időszakban való fordítása esetén tapasztalható rugalmatlanság miatt; felkéri az igazgatást, hogy a magas színvonalú fordítási szolgáltatás biztosítása érdekében, amely összhangban van a Parlament sajátos minőségi, valamint a határidőkkel és a titkossággal kapcsolatos követelményeivel, tegyen meg minden erőfeszítést a megfelelő eszközök rendelkezésre bocsátása és a fordítószolgálat megfelelő szervezésének biztosítása céljából annak érdekében, hogy megakadályozza a hiányosságokat és a költségek ebből következő növekedését, különösen olyan esetekben, amikor a határozathozatal határidejét a Szerződés rögzíti;

20.   elismeri annak szükségét és hasznosságát, hogy az egyes képviselők számára a jelenlegi parlamenti könyvtáron belül fejlesszenek ki elemző szolgálatot, amely parlamenti tevékenységükhöz kapcsolódó elemzéseket fog nyújtani;

21.   tudomásul veszi a 360 000 eurós összeggel egy új, 323. jogcímcsoport ("Harmadik országok parlamentjeivel fenntartott kapcsolatok és a parlamenti demokrácia támogatása") létrehozására irányuló javaslatot, a Parlament tevékenységeinek földrajzi területek szerinti differenciálására; aggodalmát fejezi ki számos, a Parlament költségvetésében szereplő küldöttség és közgyűlés tekintetében, különösen amiatt, hogy pénzügyi hatásuk nincs egyértelműen tisztázva a költségvetésben, mivel nemcsak a már meglévő jogcímek alá tartozó előirányzatokat tartalmazzák, hanem a kapcsolódó tolmácsolással és a technikai vagy logisztikai támogatással kapcsolatos költségeket is; kéri az igazgatást, hogy tegyen javaslatot az ilyen típusú tevékenység átláthatóságának javítására;

22.   úgy véli, hogy a Parlament és a Tanács elnökségeinek figyelembe kellene vennie az EU polgárainak véleményét a Parlament három munkahelye közötti földrajzi elosztása, annak költségei és környezeti következményei tekintetében;

23.   a parlamenti asszisztencia kérdésében felhívja az igazgatást, hogy erősítse meg a belső ellenőrzési rendszert a képviselői asszisztensek felvételének egyértelművé és átláthatóvá tétele érdekében, biztosítva az adózási és szociális rendelkezések (fizetés, társadalombiztosítási jogosultságok stb.) tiszteletben tartását;

24.   felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő új javaslatot az asszisztensi szabályzatra vonatkozóan, amely garantálja a szükséges választási szabadságot és rugalmasságot a képviselők számára egyrészt a szerződések időtartama és a fizetések, másrészt az asszisztensekre vonatkozó adózási rend, társadalombiztosítási előírások és betegbiztosítás egységessége és biztonsága tekintetében;

Európai politikai alapítványok

25.   úgy határozott, hogy a költségvetési eljárás e szakaszában, az európai politikai alapítványok finanszírozásának jogalapjára várva új tételt hoz létre (403, "Hozzájárulások az európai politikai alapítványokhoz") 5 millió eurós tartalékkal és p.m. bejegyzéssel;

Az Európai Parlament gyakornoki programja

26.   üdvözli a Főtitkárság azon munkáját, amely az európai parlamenti gyakornoki program bevezetésének értékelésére irányul, és felhívja az Elnökséget, hogy folytassa a szükséges előkészítő munkálatokat a rendelkezésre álló öt álláshely kihasználásával; felhívja az igazgatást, hogy a közbeszerzési eljárásokba az odaítélés egyik feltételeként foglalja bele a gyakornokok foglalkoztatását a pályázó társaságoknál;

A környezetbarát Parlamentért

27.   sajnálja, hogy az EMAS-folyamat költségvetési eljárásban való megjelenése után több mint öt évvel az EMAS-minősítést még mindig nem sikerült elérni, és a környezetre gyakorolt hatás, illetve a megtakarítások és a végrehajtással kapcsolatos befektetések még mindig nem ismertek; felkéri az igazgatást, hogy bocsássa rendelkezésre a fenti információt a korábban a 2007. március 29-i, fent említett állásfoglalás 37. bekezdésében és a 2007. június 7-i, fent említett állásfoglalás 31. bekezdésében kértek szerint, és terjessze azt az illetékes bizottságok és szervek elé; ezenkívül kéri az igazgatást, hogy készítsen jelentést az energiafogyasztásnak a feltételezhetően a nyári időszak alatti légkondicionálás csökkenéséből eredő visszaeséséről, és terjesszen be a Parlament tevékenységei által okozott CO2-kibocsátás, különösen az utazások és az épületek tekintetében történő csökkentésével és ellensúlyozásával, valamint a víz, papír és egyéb források használatának csökkentésével kapcsolatos cselekvési tervet, ebben az összefüggésben felhívja az igazgatást, hogy terjesszen elő szakértői jelentést arról, hogy energiatermelés céljából fel lehet-e szerelni fényelektromos vagy napelem-paneleket a Parlament épületeinek tetejére vagy falára;

28.   felkéri az igazgatást, hogy újítsa fel gépkocsiparkját olyan gépkocsik vásárlásával vagy bérlésével, amelyek a jelenlegieknél kevésbé környezetszennyezők, például hibrid autókkal, egy megfelelő cselekvési terv bemutatása alapján, amely tartalmazza egy ilyen döntés pénzügyi kihatását is;

29.   felkéri az igazgatást, hogy csökkentse a személyzet kiküldetéseinek számát és bátorítsa a személyzetet, hogy a három munkahely közötti utazásokhoz a leginkább környezetbarát közlekedési eszközöket vegyék igénybe;

Információs politika

30.   megismétli hajlandóságát, hogy erős, a képviselőcsoportokat bevonó és a polgárokhoz közel álló információs politikát folytat; úgy ítéli meg, hogy ezt a helyi és regionális média megerősítésén, a brüsszeli látogatóközpont gyors megnyitása és a látogatócsoportok használatának megnövelt rugalmasságán keresztül lehet elérni; ez utóbbi esetében emlékeztet arra, hogy a valós költségeken alapuló, később meghatározandó felső határon belüli visszatérítés biztosítani fogja a program teljes átláthatóságát; ezért felkéri a quaestorokat a jelenlegi szabályok felülvizsgálatára;

31.   felszólítja az Elnökséget, hogy az elkövetkező választási kampányra olyan programról határozzon, amely figyelembe veszi a képviselők és az EU polgárai közötti szoros kapcsolatok szükségességét; e tekintetben ismételten hangsúlyozza a tájékoztatási irodák, valamint a helyi és regionális média szerepét az EU polgárainak a Parlament tevékenységével kapcsolatos tájékozottságának növelése érdekében; kéri az igazgatást, hogy erősítse meg a helyi és regionális média érdekében tett fellépéseket a külső irodákban, ideértve a képviselők bevonását is; ezzel kapcsolatban a tartalék januári felszabadítása érdekében 2007 decemberéig várja a 2008-as évre vonatkozó munkaprogramok beérkezését;

32.   felszólítja az Elnökséget, hogy a tájékoztatással kapcsolatos előirányzatokat sokszínű, többek között a parlamenti kisebbségeknek a nyilvánosság tájékoztatásával szemben támasztott igényeit is kielégítő tájékoztatás nyújtására használja fel;

33.   sajnálatát fejezi ki a költségvetési hatósághoz benyújtott, a WebTV prototípusának eddigi fejlesztéséről szóló hiányos információ miatt, főként azért, mert a tájékoztatási politika, melybe a WebTV is beleértendő, 2008-ban prioritást élvez; úgy határoz, hogy 9 millió eurót a tájékoztatási és kommunikációs politika tartalékában hagy mindaddig, amíg a prototípust jóváhagyásra a költségvetési hatóság számára be nem nyújtják;

34.   a WebTV prototípusát várja; emlékeztet arra, hogy az előző költségvetési eljárás alkalmával e projekt finanszírozásának már jóváhagyott feltétele és a 2007-es költségvetésről (I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) és VIII(B) szakaszok)(7) szóló 2006. október 26-i állásfoglalása a prototípus jóváhagyását jelentik,

Biztonság

35.   osztja az igazgatás aggodalmát, hogy a biztonság jelentős szempontot képvisel; megjegyzi azonban, hogy az igazgatás nem képes megadni a Parlament épületeiben tartózkodók pontos számát, mivel néhányuk nem a belépőkártyájukat használják a kapu kinyitására; ebből következően felkéri az igazgatást, hogy tegyen meg mindent annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet tiszteletben tartsa a szabályokat, valamint felkéri a quaestorokat, hogy vegyék újra fontolóra az elektronikus belépőkártyák képviselők általi használatát, amely különböző új eszköz megvalósítását tenné lehetővé, mint például az elektronikus aláírást;

36.   hangsúlyozza, hogy a Parlament brüsszeli épületei körül a biztonság munkaidő után nem kellő mértékű a személyzet és a képviselők számára; felkéri az igazgatást, hogy gyakoroljon nyomást a belga hatóságokra a helyzet javítása érdekében;

Létszámterv

37.   támogatja két új főigazgatóság, nevezetesen a Tolmácsolási Főigazgatóság és a Technológiai Innovációs és Támogatási Főigazgatóság felállítását; úgy véli, ez javítani fogja a képviselőknek és az igazgatás különböző egységeinek nyújtott szolgáltatást;

38.   úgy véli, hogy a főtitkárnak a személyzettel kapcsolatos javaslata, többek között új álláshelyek létrehozása, átcsoportosítása, valamint az átsorolások és átalakítások száma jól tükrözi a Parlament abbéli aggodalmát, hogy létszámtervének növekedését kizárólag új projektekre vagy különleges szaktudásra korlátozza; megjegyzi, hogy az átcsoportosítandó álláshelyek száma eléri a becslésekben rögzített 1%-os éves célértéket; kéri, hogy rendszeresen tájékoztassák az átcsoportosításpolitikai terv végrehajtásáról; ezenkívül megerősíti, hogy a benyújtott javaslatnak csak minimális pénzügyi hatása van a 2008-as költségvetésre;

39.   ezért úgy határozott, hogy csomagként elfogadja a főtitkár javaslatait a létszámtervvel kapcsolatos intézkedések alábbi módosításaira vonatkozóan:

   a becslésekben megkívánt tizenhat új álláshely és megfelelő előirányzataik létrehozására a tartalékból való felszabadítás; ez kilenc AD5-ös és hét AST3-as álláshelyet érint, ebben benne van egy ideiglenes álláshely a hatodik quaestori hely létrehozására,
   rendelkezésre bocsátja a szükséges előirányzatokat öt AD5-ös álláshely létrehozására a könyvtáron belüli elemző szolgálat felállítása érdekében, és két AD16-os álláshely létrehozására az új főigazgatóság megalakítása érdekében,
   harmincöt AST álláshely (10 AST1, 10 AST2, 5 AST3, 5 AST4 és 5 AST5) eddig tartalékba helyezett AD5-ös álláshellyé történő átsorolása,
   egy ad personam előléptetés (AD14-ből AD15-be),
   huszonöt AST6-os álláshely átsorolása AD5-ösbe, és egy AST1-esé AD5-ösbe,
   huszonhárom állandó álláshely átsorolása (2 AD12-ből AD15-be, 11 AD12-ből AD7-be, 4 AST11-ből AST3-ba, 3 AST11-ből AST1-be és 3 AST6-ból AST1-be);

40.   úgy határozott, hogy 448 álláshely magasabb kategóriába sorolását felszabadítja a tartalékból a Parlament Titkársága számára, amelyet az igazgatás kért a Személyzeti Szabályzat 6. cikke értelmében a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, illetve megfelelő előirányzataik céljára; a tisztviselői állások közül a következőket érinti: 2 AD13-ból AD14-be, 45 AD12-ből AD13-ba, 25 AD11-ből AD12-be, 10 AD7-ből AD8-ba, 3 AD6-ból AD7-be, 165 AD5-ből AD6-ba, 50 AST7-ből AST8-ba, 65 AST4-ből AST5-be, 65 AST1-ből AST2-be, és az ideiglenes alkalmazottak tekintetében: 1 AD12-ből AD13-ba, 2 AD10-ből AD11-be, 1 AST2-ből AST3-ba, 2 AST1-ből AST2-be, 12 AST1-ből AST3-ba;

41.   hasonlóképpen úgy határozott, hogy jóváhagyja a képviselőcsoportok által kért átsorolásokat: 1 AD12-ből AD13-ba, 6 AD11-ből AD12-be, 4 AD10-ből AD11-be, 2 AD9-ből AD10-be, 4 AD8-ból AD9-be, 3 AD7-ből AD8-ba, 7 AD6-ból AD7-be, 8 AD5-ből AD6-ba, 3 AST10-ből AST11-be, 9 AST8-ból AST9-be, 9 AST7-ből AST8-ba, 3 AST6-ból AST7-be, 2 AST5-ből AST6-ba, 2 AST4-ből AST5-be, 1 AST3-ból AST4-be, 2 AST2-ből AST3-ba, 8 AST1-ből AST2-be;

42.   rámutat, hogy a Bizottság felett gyakorolt demokratikus ellenőrzés a Parlament fő feladata, és kéri az Elnökséget és az igazgatást, hogy ehhez a feladathoz rendelje hozzá a szükséges komitológiai álláshelyeket, figyelembe véve a Parlament külpolitikára és fejlesztéspolitikai programokra vonatkozó új felelősségi körét; továbbá hangsúlyozza, hogy a Parlament igazgatási kapacitásának megerősítése a Parlamentnek a külső segítségnyújtási eszközök felett gyakorolt új demokratikus ellenőrző jogköre miatt fontos; ezért felkéri a főtitkárt, hogy 2008 során– amint egy álláshely megürül bármely "negatív prioritásúnak" minősített részlegen – csoportosítson át két AD álláshelyet: egyet a Külügyi Bizottság, egyet pedig a Fejlesztési Bizottság számára;

43.   üdvözli az Elnökség azon kezdeményezését, hogy olyan munkaerő-felvételi útmutatót készítsenek, amely a fogyatékkal élőket is figyelembe veszi a gyakornokok és a ideiglenes munkaerő és/vagy az ideiglenes szerződéses alkalmazottak körében is, a "Helyes magatartásra vonatkozó szabályzat a fogyatékkal élő személyek alkalmazása tekintetében" című dokumentumban leírtaknak megfelelően; üdvözli továbbá az igazgatásnak a fogyatékkal élők képzésére irányuló kezdeményezését; véleménye szerint a fogyatékkal élők parlamenti igazgatásba történő bevonásának megkönnyítésére az igazgatásnak mérlegelnie kellene egy munkatárs fogyatékkal élők koordinátorává történő kinevezését;

44.   úgy határozott, hogy a könyvtár számára 2 álláshelyet tartalékba helyez annak ösztönzésére, hogy az igazgatás egy érthető, belső használatra készült tudásmenedzsment rendszert hozzon létre;

Egyéb kérdések

45.   tudomásul veszi az Elnökségnek a Szaharov Alapítvány számára 100 000 eurónyi összeg elkülönítésére irányuló javaslatát, amely összeg az emberi jogokhoz kapcsolódó fellépéseket hivatott támogatni; ellenőrizni fogja, hogy a moszkvai Szaharov Alapítvány számára nyújtandó támogatás az Elnökség 2007. október 10-i határozatát követően – amely elvben egyetértett a megállapodás-tervezettel – összhangban van-e a költségvetési rendelet előírásaival, különösen a Parlament azon lehetőségével, hogy támogatást nyújtson tájékoztató tevékenységek költségeinek fedezésére (költségvetési rendelet 108. cikkének (4) bekezdése);

IV. szakasz – Bíróság

46.   hangsúlyozza, hogy a költségvetés elsősorban a "New Palais" átadása következtében növekedett; úgy véli, hogy ennek jelentős pénzügyi hatása van a 2008-as költségvetésre és mindenképpen kivételesnek kell maradnia; hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keret értelmében 2009-ben az 5. címsor alatt a keret korlátozva lesz; következésképpen felkéri a Bíróságot, hogy folytasson részletes és alaposan ellenőrzött gyakorlatot annak érdekében, hogy 2009-es növekedése csökkenjen;

47.   egyetért a Bírósággal abban, hogy a "New Palais"-ért fizetendő lízingköltségekhez való hozzájárulása összegét 4 millió euróval csökkentsék ezen összeg 2007-es költségvetésből történő előrehozatalának köszönhetően;

48.   a Bírósággal egyetértésben úgy határozott, hogy az általános csökkentés szintjét 3,7%-ra állítja vissza; visszaállította tehát a megfelelő előirányzatokat;

49.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedésekről határozott:

   kilenc AD10-es ideiglenes álláshely létrehozása a főtanácsnokok kabinetje és a Közszolgálati Törvényszék elnöke megerősítésére,
   egy AD5-ös álláshely létrehozása a növekvő adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében alkalmazandó jogász számára, és egy AST3-as álláshely létrehozása az intézményközi SAP szoftverprojekt megvalósítása érdekében;

50.   a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 3 102 000 euróval növelte, ami 8,03%-os emelést jelent a 2007-es költségvetéshez képest;

V. szakasz – Számvevőszék

51.   a Számvevőszékkel egyetértésben úgy határozott, hogy az általános csökkentés szintjét 4,82%-ra állítja vissza; visszaállította tehát a megfelelő előirányzatokat;

52.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedésekről határozott:

   két AST1-es álláshely létrehozása a humánerőforrás-osztály számára a két éven belüli megerősítésére irányuló határozatot követően,
   egy AD5-ös álláshely létrehozása az új SAP szoftverprojekt megvalósítása érdekében, egy AD5-ös álláshely létrehozása az intézkedések egyszerűsítésére és dokumentálására irányuló terv érdekében,
   egy ideiglenes álláshely alsóbb kategóriába sorolása (AD12-ből AD11-be) a létszámtervvel kapcsolatos intézkedések pénzügyi hatását korlátozandó,
   egy ideiglenes álláshely átalakítása AD12-ből AD14-be, és három állandó álláshely átalakítása AST3-ból AD5-be az informatikaosztályon;

53.   visszaállította a luxemburgi egészségügyi és biztonsági törvények által megkövetelt javítási munkálatokhoz és a Számvevőszék üléstermének felújításához kapcsolódó előirányzatot; úgy véli, hogy ezek a kiadások kivételes jellegűek és nem újíthatók meg a 2009-es költségvetésben;

54.   a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 3 261 204 euróval növelte, ami 9,65 %-os emelést jelent a 2007-es költségvetéshez képest;

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága

55.   sajnálja, hogy a költségvetési eljárás ezen szakaszában a két bizottság nem tudja benyújtani új együttműködési megállapodását; emlékeztet az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetésének tervezetével (minden szakasz)(8) kapcsolatos 2006. december 14-i állásfoglalásában hozott határozatra miszerint ezt a megállapodást 2007 júliusában meg kellett volna kapnia; következésképpen úgy határozott, hogy a közös szolgálat költségei 2007-es költségvetésének 10%-át a 10 0. alcím ("előzetes előirányzat") alá csoportosítja; készen áll az előirányzat tartalékból való felszabadítására, amint az új együttműködési megállapodást megkötötték;

56.   kitart azon szándéka mellett, hogy megőrzi ezt az együttműködési megállapodást, amely az intézményközi együttműködés jó példáját képezi, és növeli mindkét szerv hatékonyágát, a logisztikai és technikai feladatok magasabb szintű szakértelmének és annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy az alapvető üzleti szolgáltatások tehermentesítve vannak a napi igazgatási feladatok alól;

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

57.   az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal egyetértésben úgy határozott, hogy az általános csökkentés szintjét 4%-on tartja;

58.   egyetért a Tanáccsal a Személyzeti Szabályzat 6. cikkéből, valamint XIII. mellékletének 6., 9. és 10. cikkéből következő, az előmenetelhez szükséges átsorolásokra irányuló kérésben; emlékeztet, hogy a költségvetési rendelet 47. cikkének (1) bekezdése a létszámterv 10%-os rugalmasságát teszi lehetővé előre nem látott események esetén, azonban nem vehető igénybe a személyzet felsőbb kategóriába való sorolásának fő eszközeként;

59.   határozott öt új állandó álláshely (4 AD5 és 1 AST3) létrehozásáról;

60.   a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 546 178 euróval növelte, ami 1,82 %-os emelést jelent a 2007-es költségvetéshez képest;

VII. szakasz – Régiók Bizottsága

61.   a Régiók Bizottságával egyetértésben úgy határozott, hogy az általános csökkentés szintjét 4%-ra állítja vissza; visszaállította tehát a megfelelő előirányzatokat;

62.   az alábbi, létszámtervvel kapcsolatos intézkedésekről határozott:

   a Tanács költségvetési tervezetében már jóváhagyott, Bulgária és Románia csatlakozásával összefüggően 15 AD álláshely (1 AD9 és 14 AD5) megerősítése;
   Bulgária és Románia csatlakozásával összefüggően további 10 AST (5 AST3 és 5 AST1) állandó álláshely létrehozása; készen áll annak a lehetőségnek a megvizsgálására, hogy e csatlakozással összefüggően a jövőben hét újabb AST álláshelyet hozzanak létre;
   új igazgatói álláshely létrehozása egy meglévő AD14-es álláshely AD15-sé történő felminősítése révén a Kommunikációs, Sajtó- és Protokolligazgatóságon;

63.   a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 1 054 962 euróval növelte, ami – a bővítéshez kapcsolódó költségeket is beleszámolva – 6,12 %-os emelést jelent a 2007-es költségvetéshez képest;

VIII. szakasz – Ombudsman

64.   az Ombudsman által meghatározott prioritásokat követően a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 142 230 euróval növelte, ami 4,36%-os emelést jelent a 2007-es költségvetéshez képest;

IX. szakasz – Európai adatvédelmi biztos

65.   egyetért a Tanáccsal abban, hogy ne alkalmazzanak átalányalapú csökkentést;

66.   határozott az alábbi négy, kért álláshely létrehozásáról, hat hónapra finanszírozva:

   a Tanács által annak költségvetési tervezetében már jóváhagyott 3 AD álláshely (2 AD7 és 1 AD9) megerősítése,
   egy további álláshely létrehozása AST9-es helyett AST3-as besorolási osztályban;

67.   a Tanács által a költségvetési tervezetben rendelkezésre bocsátott előirányzatokat 83 058 euróval növelte a fejlődés ütemének fenntartására, ami 7,10%-os emelést jelent a 2007-es költségvetéshez képest;

o
o   o

68.   utasítja elnökét, hogy az általános költségvetési tervezet I., II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakaszához fűzött módosító indítványokkal együtt továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 253., 2000.10.7., 42. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1.o. A rendeletet az 1995/2006/EK, Euratom rendelet módosította. (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) HL C 172., 1999.6.18., 1.o. A legutóbb a 2005/708/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 269., 2005.10.14., 24. o.) módosított egyezmény.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0099.
(6) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0237
(7) HL C 313 E., 2006.12.20., 415. o.
(8) Elfogadott szövegek, 2006.12.14., P6_TA(2006)0570.

Utolsó frissítés: 2008. augusztus 15.Jogi nyilatkozat