Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0006(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0405/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0405/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2007 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0477

Pieņemtie teksti
WORD 42k
Ceturtdiena, 2007. gada 25. oktobra - Strasbūra Galīgā redakcija
Zvejniecības partnerattiecību nolīgums starp EK un Madagaskaru *
P6_TA(2007)0477A6-0405/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 25. oktobra normatīvā rezolūcija par grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Madagaskaras Republiku (COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā grozīto Padomes lēmuma priekšlikumu (COM(2007)0428),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 300. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0064/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas atzinumu (A6-0405/2007),

1.   apstiprina grozīto Padomes regulas priekšlikumu un apstiprina nolīguma noslēgšanu;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Madagaskaras Republikas valdībām un parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Ir svarīgi uzlabot Eiropas Parlamentam sniegto informāciju. Šajā nolūkā Komisijai vajadzētu Parlamentam nosūtīt Partnerattiecību nolīguma 9. pantā minētās Apvienotās komitejas sanāksmju secinājumus.
Grozījums Nr. 3
3.a pants (jauns)
3.a pants
Komisija ik gadu ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šā protokola 7. pantā izklāstītās nozaru daudzgadu programmas īstenošanas rezultātiem.
Grozījums Nr. 4
3.b pants (jauns)
3.b pants
Protokola spēkā esamības pēdējā gada laikā un kamēr nav noslēgts jauns nolīgums, kas to atjauno, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā nolīguma piemērošanu un tā īstenošanas nosacījumiem.
Grozījums Nr. 5
3.c pants (jauns)
3.c pants
Pamatojoties uz 3.b pantā paredzēto ziņojumu, kā arī pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu Padome vajadzības gadījumā pilnvaro Komisiju risināt sarunas par jauna protokola pieņemšanu.
Grozījums Nr. 6
3.d pants (jauns)
3.d pants
Komisija Eiropas Parlamentam nosūta nolīguma 9. pantā minētās Apvienotās komitejas sanāksmju secinājumus.
Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 15. augustaJuridisks paziņojums