Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0353/2007

Predkladané texty :

A6-0353/2007

Rozpravy :

PV 24/10/2007 - 20
CRE 24/10/2007 - 20

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.8
CRE 25/10/2007 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0479

Prijaté texty
WORD 43k
Štvrtok, 25. októbra 2007 - Štrasburg Finálna verzia
Registre podnikov na štatistické účely ***II
P6_TA(2007)0479A6-0353/2007
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 (7656/5/2007 – C6-0218/2007 – 2005/0032(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (7656/5/2007 – C6-0218/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0112),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0353/2007),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 127.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 25. októbra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje sa nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93
P6_TC2-COD(2005)0032

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, nariadeniu (ES) č 177/2008.)

Posledná úprava: 15. augusta 2008Právne oznámenie