Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2126(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0325/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0325/2007

Συζήτηση :

PV 24/10/2007 - 12
CRE 24/10/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.11
CRE 25/10/2007 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0482

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 104k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας
P6_TA(2007)0482A6-0325/2007

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας (2007/2126(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο κ. Jelko Kacin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας (B6-0202/2007),

–   έχοντας υπόψη το από 29 Σεπτεμβρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την προάσπιση του πολυεθνοτικού χαρακτήρα στη Βοϊβοντίνα(1) ,

–   έχοντας υπόψη την από 2 Μαρτίου 2005 έκθεση της διερευνητικής αποστολής της ad hoc αντιπροσωπείας του στη Βοϊβοντίνα και στο Βελιγράδι,

–   έχοντας υπόψη την ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Σερβίας ως διαδόχου της Κρατικής Ένωσης Σερβίας και Μαυροβουνίου, κατόπιν του δημοψηφίσματος στο Μαυροβούνιο στις 21 Μαΐου 2006, το οποίο έδωσε αποτέλεσμα υπέρ της ανεξαρτησίας,

–   έχοντας υπόψη το νέο σερβικό σύνταγμα που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 28-29 Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση Προόδου της Επιτροπής του 2006 σχετικά με τη Σερβία, της 8ης Νοεμβρίου 2006 (SEC(2006)1389),

–   έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Σερβίας στη Σύμπραξη για την Ειρήνη του ΝΑΤΟ στις 14 Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των σερβικών κοινοβουλευτικών εκλογών στις 21 Ιανουαρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε στις 26 Φεβρουαρίου 2007 το Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση Βοσνίας και Ερζεγοβίνης εναντίον Σερβίας και Μαυροβουνίου,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 405/2006 της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης της 19ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το Σύνταγμα της Σερβίας,

–   έχοντας υπόψη το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Βελιγράδι στις 15 Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη τους πέντε βασικούς στόχους της νέας κυβέρνησης της Σερβίας που παρουσιάστηκαν στις 15 Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Σερβίας στις 13 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια στις 12 Φεβρουαρίου και 18 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη την από 18 Ιουνίου 2007 έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συνεργασία της Σερβίας με το ΔΠΔΓ,

–   έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων με τη γενική εισαγγελέα του ΔΠΔΓ στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Σερβίας για την κατάλληλη εφαρμογή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με γνώμονα τόσο την πολιτική όσο και την οικονομική σταθερότητα,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 90 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0325/2007),

Α.   εκτιμώντας ότι το μέλλον της Σερβίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.   εκτιμώντας ότι η Σερβία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, ενώ η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ προσφέρει μείζον κίνητρο για μεταρρυθμίσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) και έχει προσφάτως ολοκληρώσει τις τεχνικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη ΣΣΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Σερβίας στον ΠΟΕ ενδέχεται να ολοκληρωθεί προ του 2008,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των πολιτών της Σερβίας που ψήφισαν τάσσονται υπέρ της ένταξης στην ΕΕ και ότι τα δύο τρία των πολιτών ψήφισαν κόμματα που ανήκουν στο δημοκρατικό στρατόπεδο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σερβία διαθέτει νέα κυβέρνηση η οποία είναι φιλοευρωπαϊκή και υπέρ των μεταρρυθμίσεων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής επανένταξη της Σερβίας στις διαπραγματεύσεις της ΣΣΣ θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσθετο παράδειγμα των θετικών αλλαγών στα Δυτικά Βαλκάνια, υπό την επιρροή, μεταξύ άλλων, της ΕΕ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται ειλικρινείς προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαιρέσεις και στάσεις του παρελθόντος και να προωθηθεί το ευρωπαϊκό μέλλον για τους πολίτες της Σερβίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σερβική οικονομία παρουσίασε έντονη ανάπτυξη (περίπου 5,8%) και αυξανόμενο όγκο άμεσων ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο συνεχίζει να αυξάνεται, και το υψηλό ποσοστό ανεργίας (περίπου 20,9% το 2006),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη Σερβία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τον δείκτη διαφθοράς για το 2006 της Διεθνούς Διαφάνειας, η Σερβία σημείωσε μέση επίδοση 3,0 (σε κλίμακα που κυμαίνεται από το 0 "υψηλά επίπεδα διαφθοράς" έως το 10 "υψηλά επίπεδα διαφάνειας"),

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τους έξη φυγόδικους για εγκλήματα πολέμου που καταζητούνται από το ΔΠΔΓ συνελήφθησαν πρόσφατα και μεταφέρθηκαν στη Χάγη και ότι τέσσερις παραμένουν ασύλληπτοι, μεταξύ των οποίων οι Ratko Mladić και Radovan Karadžić,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σερβικό κοινό δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για την έκταση των εγκλημάτων που διεπράχθησαν στους πρόσφατους πολέμους και ιδίως στη Srebrenica,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεμοι στη Γιουγκοσλαβία έχουν μεταβάλει ριζικά τον κοινωνικό ιστό στη Σερβία και έχουν προκαλέσει μεταξύ άλλων τη μετανάστευση μεγάλου αριθμού ατόμων και της πολιτικής και πνευματικής ελίτ και την εισροή προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων, καθώς και την επιστροφή των βετεράνων με ψυχικά τραύματα από τη βία της δεκαετίας του 1990,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας είχε καταστροφικές συνέπειες όσον αφορά την απώλεια ζωών και την πρόκληση ανθρώπινων δεινών, με αποτέλεσμα η διεθνική συμφιλίωση να καταστεί παράγοντας εξαιρετικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή,

1.   πιστεύει ότι η Σερβία αξίζει ειδικό έπαινο για την ειρηνική διευθέτηση πολλών δύσκολων προκλήσεων τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ των οποίων η διάλυση της Κρατικής Ένωσης της Σερβίας και Μαυροβουνίου, οι δίκαιες και ελεύθερες βουλευτικές εκλογές και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης με φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό·

2.   επικροτεί την ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη ΣΣΣ μεταξύ της σερβικής κυβέρνησης και της ΕΕ ύστερα από διακοπή 13 μηνών· παροτρύνει και τις δύο πλευρές να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πιθανή τεχνική καθυστέρηση πριν από την υπογραφή της συμφωνίας με στόχο την υπογραφή πριν από τα τέλη του 2007· θεωρεί ότι η υπογραφή της ΣΣΣ αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ·

3.   επικροτεί την επιθυμία της σερβικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με το ΔΠΔΓ, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο σε περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, τονίζει όμως ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει σύντομα σε περαιτέρω αποτελέσματα·

4.   σημειώνει την ενημέρωση στην οποία προέβη η κύρια εισαγγελέας του ΔΠΔΓ Carla Del Ponte, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕ, το οποίο συνήλθε στο Λουξεμβούργο στις 15 Οκτωβρίου 2007· ζητεί από τη Σερβία να επιλύσει τα εκκρεμούντα ζητήματα όσον αφορά την πλήρη συνεργασία με το ΔΠΔΓ στο πλαίσιο της επερχόμενης επίσκεψης της C. Del Ponte στο Βελιγράδι· καλεί την Επιτροπή, μόλις επιλυθούν τα ζητήματα αυτά, να μονογράψει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη συμφωνία ΣΣΣ·

5.   συγχαίρει τη Σερβία για την πρόσφατη πρόοδό της στη συνεργασία με το ΔΠΔΓ, η οποία κατέστησε δυνατή την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τη ΣΣΣ και την θετική εκτίμηση της Γενικής Εισαγγελέως του ΔΠΔΓ κ. Carla Del Ponte σχετικά με τη συνεργασία της Σερβίας με το Δικαστήριο· χαιρετίζει τη σύλληψη και τη μεταγωγή στη Χάγη του Zdravko Tolimir και του Vlastimir Đorđević, τη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού Koštunica στην κ. Carla Del Ponte ότι "είναι πιθανές περαιτέρω συλλήψεις" (συμπεριλαμβανομένου του πρώην σερβοβόσνιου στρατηγού Ratko Mladić) και την δημιουργία νέων δομών που αποβλέπουν στη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων για τη σύλληψη των φυγάδων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης διαφάνειας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας· χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών της Σερβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνίου στη διευκόλυνση των πρόσφατων μεταγωγών στη Χάγη·

6.   υπενθυμίζει στη Σερβία ότι η υπογραφή της ΣΣΣ εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία με το ΔΠΔΓ και ότι αυτό πρέπει να οδηγήσει στη σύλληψη και τη μεταγωγή όλων των υπόλοιπων προσώπων εναντίον των οποίων έχει απαγγελθεί κατηγορία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι πρόσφατες συλλήψεις αποδεικνύουν ότι οι σερβικές αρχές είναι σε θέση να ανευρίσκουν και να συλλαμβάνουν καταζητούμενους κατηγορούμενους για εγκληματίες πολέμου· τονίζει ότι η πλήρης συνεργασία με το ΔΠΔΓ δεν αποτελεί μόνο διεθνή υποχρέωση αλλά και καίριο βήμα για την επίτευξη διαρκούς συμφιλίωσης στην περιοχή· προς τούτο καλεί το σερβικό κοινοβούλιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την προαναφερθείσα απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου και να εγκρίνει δήλωση για καταδίκη της γενοκτονίας στη Srebrenica·

7.   πιστεύει, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διακοπή λειτουργίας του ΔΠΔΓ, το οποίο προβλέπει επί του παρόντος την ολοκλήρωση των δικών έως το 2008, ότι θα ήταν απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης της εντολής του ΔΠΔΓ σε περίπτωση σύλληψης εγκληματιών πολέμου μετά από αυτήν την ημερομηνία·

8.   σημειώνει ότι η συμβιβαστική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 21 και 22 Ιουνίου 2007 ανοίγει τον δρόμο για την ανανέωση της νομικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2009, δημιουργώντας το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τις μελλοντικές διευρύνσεις και δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΕ και τη Σερβία να διεξάγουν δυναμικά την ενταξιακή διαδικασία βάσει της ανάπτυξης και των πλεονεκτημάτων της Σερβίας·

9.   εκφράζει την άποψη ότι ο διακανονισμός του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου αφενός θα εδραιώσει τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και αφετέρου θα διευκολύνει την ολοκλήρωση της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

10.   παρατηρεί με χαρά ότι η Σερβία έχει σημειώσει αισθητή οικονομική πρόοδο από το 2000, καθώς έκτοτε η οικονομία της αυξάνεται κατά μέσο όρο 5% ετησίως· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΝΤ, αυτό δεν έχει μετουσιωθεί σε μείωση της φτώχειας ή του υψηλού ποσοστού ανεργίας (που ξεπερνά το 20%)· πιστεύει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών αντιπροσωπεύει κεφαλαιώδη πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση· κατά συνέπεια, καλεί τη σερβική κυβέρνηση να προσηλωθεί περισσότερο στη δημιουργία απασχόλησης και την ανακούφιση της φτώχειας και να θεσπίσει απτά μέτρα που αποβλέπουν σε περισσότερο ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με ιδιαίτερη προσοχή στα λιγότερο ανεπτυγμένα νοτιοανατολικά και ανατολικά τμήματα της χώρας·

11.   πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των διοικητικών δομών και διαδικασιών μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, να ενισχύσει την οικονομία της αγοράς και να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη στη Σερβία· καλεί τις σερβικές αρχές να βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα για τις ξένες επενδύσεις και τη διαφάνεια στις εμπορικές σχέσεις·

12.   με χαρά παρατηρεί ότι η Σερβία έχει νέο σύνταγμα το οποίο περιλαμβάνει θετικές διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το νομικό πλαίσιο για την προστασία των μειονοτήτων πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω· εκφράζει την ανησυχία του για προβληματικές διατάξεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη διαδικασία διορισμού, προαγωγής και απόλυσης δικαστών και εισαγγελέων και σχετικά με την έλλειψη επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης ή κοινοβουλευτικής συζήτησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης· καλεί τις σερβικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της εμβέλειας της γεωγραφικής αποκέντρωσης, ιδίως σε σχέση με τη Βοϊβοντίνα·

13.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η βοήθεια της ΕΕ παρέχεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη εδαφική και διοικητική δομή της Σερβίας και την εθνοτική σύνθεση και τις παραδοσιακές οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις στα σχετικά εδάφη, με πλήρη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές του να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την οργάνωση των περιφερειών επιπέδου NUTS 2 στη Σερβία·

14.   επαινεί τη Σερβία για τη μεγαλύτερη διαφάνεια που έχει επιτύχει στη λειτουργία της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου και για τις καλές διοικητικές της δυνατότητες· επαινεί τη Σερβία επίσης για την έγκριση του Νόμου για τον Προϋπολογισμό του 2007 και για την εκλογή Διαμεσολαβητή και Επιτρόπου Δημόσιας Πληροφόρησης, Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας και των μελών του Ιδρύματος Οικονομικού Ελέγχου του Συμβουλίου Επικρατείας· εκφράζει τη λύπη του διότι ο ορισμός δικαστών στο Συνταγματικό Δικαστήριο εκκρεμεί ακόμη·

15.   πιστεύει ακράδαντα ότι βασικό θέμα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η ανεύρεση βιώσιμων λύσεων για πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς, ιδίως δεδομένου ότι η Σερβία εξακολουθεί να φιλοξενεί πολύ υψηλό αριθμό προσφύγων, κυρίως από την Κροατία και εν μέρει από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και επιπλέον εσωτερικά εκτοπισμένους· εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι η προθεσμία έως το τέλος του 2006 για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που προβλέπει η δήλωση του Σεράγεβου σχετικά με την επιστροφή των προσφύγων και τις περιουσιακές αποζημιώσεις, η οποία υπογράφτηκε στις 31 Ιανουαρίου 2005 από την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, δεν τηρήθηκε και διότι έκτοτε έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος·

16.   κατά συνέπεια, καλεί τη σερβική κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της για εφαρμογή της δήλωσης του Σεράγεβου, μεταξύ άλλων με θέσπιση σαφούς νομικού πλαισίου διέποντος, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα επιστροφής στον τόπο καταγωγής και το δικαίωμα για περιουσιακή αποζημίωση· παροτρύνει την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσουν την προσήλωσή τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στις εν λόγω χώρες, μεταξύ άλλων με τη διάθεση επαρκών χρηματοοικονομικών πόρων προς τούτο· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση ή μετεγκατάσταση εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων δεν πρέπει να μεταβάλλει αισθητά την αρχική εθνοτική ισορροπία σε μια περιοχή ή περιφέρεια· επισύρει, από την άποψη αυτή, την προσοχή στη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης της 1ης Φεβρουαρίου 1995 για την προστασία των μειονοτήτων·

17.   αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, που είχε ως αποτέλεσμα πολλές σημαντικές συλλήψεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διαφθορά, ιδίως στην αστυνομία και το δικαστικό τομέα, παραμένει σοβαρό πρόβλημα και ότι οι επίσημες έρευνες της διαφθοράς συχνά φαίνεται να έχουν πολιτικά κίνητρα· επισημαίνει ότι η διαφθορά αποτελεί μείζον εμπόδιο για την προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων και καλεί τη σερβική κυβέρνηση να υλοποιήσει μια συνολική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς· θεωρεί αναγκαίο να συνεχιστεί η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

18.   χαιρετίζει την ολοκλήρωση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων φύλαξης των κρατικών συνόρων από το στρατό στην αστυνομία ως μείζον βήμα στην κατεύθυνση της επίτευξης των προτύπων της ΕΕ· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη σερβική κυβέρνηση να προβεί σε ουσιαστική μεταρρύθμιση της αστυνομίας, των υπηρεσιών ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη μεγαλύτερη πολιτική εποπτεία του στρατού· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της αστυνομίας θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη για οι αστυνομικές δυνάμεις να στελεχώνονται από ομιλητές μειονοτικών γλωσσών σε περιοχές που κατοικούνται από μεγάλους μειονοτικούς πληθυσμούς·

19.   πιστεύει ότι η προώθηση του κράτους δικαίου και η αυστηρή εφαρμογή των νομικών διατάξεων πρέπει να αποτελούν μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης· επικροτεί τα μέτρα δικαστικής μεταρρύθμισης που έχουν ληφθεί έως σήμερα, αλλά τονίζει την ανάγκη για τη συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας, ιδίως σε σχέση με τη διάρκεια των δικών, την προστασία των μαρτύρων, την πρόληψη της διαφθοράς, και την ανεξαρτησία των δικαστών· εκφράζει τη λύπη του διότι το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν λειτουργεί, γεγονός το οποίο δεν ευνοεί την ανάπτυξη της δημοκρατίας και της δημοκρατικής νομοθεσίας στη Σερβία·

20.   χαιρετίζει την ολοκλήρωση της δίκης για τη δολοφονία του Πρωθυπουργού Zoran Đinđić και υποστηρίζει πρόσφατη πρωτοβουλία του ειδικού εισαγγελέα για να αποκαλυφθούν τα πολιτικά κίνητρα της δολοφονίας·

21.   χαιρετίζει το έργο του Σέρβου Εισαγγελέα για εγκλήματα πολέμου αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι οι δίκες για εγχώρια πολιτικά εγκλήματα υπονομεύονται από την έλλειψη διαφάνειας και πολιτικής βούλησης ώστε να ανιχνευθεί η αλυσίδα ευθύνης πέρα από τους άμεσους δράστες έως εκείνους που εξέδωσαν τις διαταγές· πιστεύει ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν από το σερβικό δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου σε τέσσερα μέλη της παραστρατιωτικής ομάδας Σκορπιοί για την εκτέλεση έξη Μουσουλμάνων από τη Srebrenica δεν αντανακλούσαν τον ειδεχθή χαρακτήρα του εγκλήματος· επισημαίνει ότι ο Σέρβος Πρόεδρος εξέφρασε δημόσια τη λύπη του για τη μικρή διάρκεια των ποινών που επιβλήθηκαν·

22.   πιστεύει ότι οι πολίτες της Σερβίας δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια για τις πρόσφατες πολιτικές πολέμου και γενοκτονίας που διαπράχτηκαν στο όνομά τους και να πληροφορηθούν τους δράστες των εγκλημάτων πολέμου· πιστεύει ότι η Σερβία πρέπει να αντιμετωπίσει έντιμα το πρόσφατο παρελθόν της προκειμένου να προοδεύσει και ότι η συμφιλίωση με το παρελθόν αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πορείας προς τη συμφιλίωση με τους γείτονες της Σερβίας· καλεί την κυβέρνηση να φροντίσει για την επαναλειτουργία της Επιτροπής για την Αλήθεια και την Συμφιλίωση που ιδρύθηκε το 2001, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλίσει τουλάχιστον ότι θα προωθηθεί θετικό κλίμα σε εκείνα τα τμήματα της χώρας που επλήγησαν περισσότερο από τη διεθνική σύγκρουση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ απλών ανθρώπων στην περιοχή και να χορηγήσει μεγαλύτερο ποσοστό πιστώσεων στην κατεύθυνση αυτή·

23.   επικροτεί την έκφραση συγγνώμης εκ μέρους του σέρβου προέδρου προς τους πολίτες της Κροατίας για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν εξ ονόματος της Σερβίας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου και τη θεωρεί ένδειξη μεγάλης πολιτικής ωριμότητας και δημοκρατικού ηγετικού πνεύματος και απτή απόδειξη της αποφασιστικότητας της σημερινής κυβέρνησης να ακολουθήσει πολιτική φιλίας και συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες·

24.   πιστεύει ότι η συμφιλίωση και η δικαιοσύνη είναι απολύτως αναγκαίες για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη όλων των χωρών στην περιοχή καθώς και για την πορεία τους προς την Ευρώπη· παροτρύνει τις γειτονικές χώρες της Σερβίας να ακολουθήσουν το πρότυπο αυτό και να καταδικάσουν κάθε εκδήλωση εθνικής μισαλλοδοξίας και ρατσισμού στα εδάφη τους·

25.   πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να ξεκινήσουν και να στηρίξουν προγράμματα με στόχο την παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, με έμφαση κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις γυναίκες και τα παιδιά που έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα λόγω των εμπειριών τους πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου·

26.   χαιρετίζει την πρόσφατη συνεργασία μεταξύ του Βελιγραδίου και της Πρίστινα για την αναζήτηση αγνοουμένων από τη σύγκρουση στο Κοσσυφοπέδιο, ιδίως τις πρόσφατες κοινές προσπάθειες στην περιφέρεια Raška· καλεί τη σερβική κυβέρνηση να υποβάλει δημόσια έκθεση σχετικά με τη Mačkatica·

27.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς πόρους στη Διεθνή Επιτροπή Αγνοουμένων (ICMP) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην οργάνωση να ολοκληρώσει το έργο της για τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων στην επικράτεια της πρώην Γιουγκοσλαβίας έως το 2010· πιστεύει ότι το έργο της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων συνεισφέρει σημαντικά στη διαδικασία της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της συμφιλίωσης στην περιοχή·

28.   επισημαίνει ότι σύμφωνα με έρευνα την οποία διεξήγαγε το Γραφείο Στρατηγικού Μάρκετινγκ για λογαριασμό της Ένωσης Φοιτητών Σερβίας το 2004, το 70% των σέρβων φοιτητών πανεπιστημίου δεν έχουν ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό· επικροτεί τις πρωτοβουλίες με στόχο την παροχή στους σέρβους φοιτητές ευκαιριών για σπουδές στις χώρες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να αναζητήσουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με Σέρβους·

29.   παρατηρεί ότι η Σερβία συνεισφέρει ενεργά στην περιφερειακή συνεργασία και σε σχέσεις καλής γειτονίας δεδομένου ότι αποτελεί μέλος πολυάριθμων περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας/Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας και το CEFTA· καλεί τη Σερβία να συνεχίσει να διαδραματίζει υπεύθυνο ρόλο στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι είναι προς το συμφέρον της Σερβίας να αναπτύξει και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους περιφερειακούς εταίρους της, να ενισχύσει την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία, αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό των εθνικών μειονοτήτων στις παραμεθόριες περιοχές, και να συμμετέχει ενεργά σε διμερή, περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα υποδομών· επαναλαμβάνει ότι το μέλλον όλων των χωρών στην περιοχή έγκειται στην ΕΕ·

30.   παροτρύνει τη σερβική κυβέρνηση να προωθήσει σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

31.   παροτρύνει τη σερβική κυβέρνηση να συνεχίσει τον διάλογο με τους νοτιοανατολικοευρωπαίους γείτονές της για τα συνοριακά θέματα, δεδομένου ότι οι εδαφικές οριοθετήσεις μεταξύ της Σερβίας και της Κροατίας και μεταξύ της Σερβίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη·

32.   επαινεί τη Σερβία για τις βελτιωμένες διεθνοτικές σχέσεις, ιδίως στη Βοϊβοντίνα όπου υπήρξε μείωση των διεθνοτικών επεισοδίων, αν και όχι ολοκληρωτική κατάπαυσή τους· καλεί τις σερβικές αρχές να πάρουν επιπλέον μέτρα για να προωθήσουν την ανάπτυξη των εθνικών μειονοτήτων στην πολυεθνοτική Βοϊβοντίνα, να προωθήσουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ τους και να εξασφαλίσουν ότι η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές και άλλοι κρατικοί φορείς λειτουργούν σε εθνοτικά ουδέτερη βάση και, προκειμένου να οικοδομηθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη του πληθυσμού απέναντι στους θεσμούς αυτούς, να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό των αρχών αυτών αντανακλά επαρκώς την εθνοτική σύνθεση· καλεί περαιτέρω τις σερβικές αρχές να διαχειριστούν με προσοχή οποιαδήποτε ενδεχόμενη εισροή προσφύγων ώστε να μη διαταραχθεί η εθνοτική, πολιτισμική, θρησκευτική, οικονομική και πολιτική ισορροπία στην περιοχή, με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη ένταξη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον· υπογραμμίζει την εξέχουσα σημασία των προγραμμάτων που έχουν στόχο την οικοδόμηση της ανεκτικότητας μεταξύ των κοινοτήτων, ιδίως στη Βοϊβοντίνα· είναι της άποψης ότι η κοινοτική χρηματοδότηση είναι επίσης απαραίτητη για αυτά τα προγράμματα·

33.   παρατηρεί με ικανοποίηση ότι τα εθνοτικά αλβανικά κόμματα της κοιλάδας του Preševo συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές για πρώτη φορά μέσα σε μια δεκαετία και ότι οι μειονότητες εκπροσωπούνται τόσο στο νομοθετικό όσο και στο εκτελεστικό σκέλος της εξουσίας· πιστεύει ότι το Sandžak παραμένει περιοχή ιδιαίτερης ανησυχίας και καλεί την κυβέρνηση να εργαστεί με τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες προκειμένου να εξευρεθούν πολιτικές για την περιστολή της περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης και των διαιρέσεων μέσα στην τοπική κοινωνία·

34.   επικροτεί τη δέσμευση κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2007 για έργα που συνδέονται με τη δράση "Δεκαετία ένταξης των Ρομά'· εκφράζει ωστόσο ανησυχία για τη συνολική έλλειψη συστημικής προσέγγισης πολιτικής σε σχέση με τη βελτίωση της ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικά εκτοπισθέντων και επαναπατρισθέντων και για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εναντίον της κοινότητας των Ρομά·

35.   καλεί τη σερβική κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση της Δεκαετίας Ένταξης των Ρομά, τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να εξευρεθούν πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις για την κοινότητα των Ρομά· υπενθυμίζει στη Σερβία ότι η θέσπιση συνολικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και η εξεύρεση βιώσιμων λύσεων επαναπατρισμού για την ενσωμάτωση των μειονοτικών κοινοτήτων των Ρομά που ζουν ακόμη σε στρατόπεδα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης με τη Σερβία,

36.   λαμβάνει υπό σημείωση τη συγκρότηση Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων, που υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό και αντικαθιστά το προηγούμενο υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων της Κρατικής Ένωσης· καλεί τον πρωθυπουργό να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτελούν προτεραιότητα στο πρόγραμμα δράσης της κυβέρνησης· επικροτεί το γεγονός ότι το νέο σύνταγμα της Σερβίας παρέχει συνταγματική βάση στα εθνικά συμβούλια των εθνοτικών μειονοτήτων και ζητεί την έγκριση νέας νομοθεσίας με στόχο την παροχή καλύτερης ρύθμισης όσον αφορά το καθεστώς, το έργο και την εκλογή των εν λόγω συμβουλίων· αναμένει από την παρόμοια νομοθεσία να προσφέρει ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την ένταξη όλων των εθνοτικών μειονοτήτων σε κρατικές δομές·

37.   χαιρετίζει την έγκριση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αλλά προτρέπει τη σερβική κυβέρνηση να είναι περισσότερο αυστηρή κατά τη δίωξη υποθέσεων και να διασφαλίζει ότι οι διακινητές ανθρώπων θα λαμβάνουν και θα εκτίουν ποινές φυλάκισης ανάλογες του χαρακτήρα του αδικήματος·

38.   πιστεύει ότι ο μετασχηματισμός της Σερβικής Ραδιοτηλεόρασης (RTS) σε δημόσια υπηρεσία αντιπροσωπεύει βήμα προόδου αλλά επισύρει την προσοχή στην έλλειψη δημόσιας συζήτησης σχετικά με τις τροποποιήσεις του Νόμου για τις Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και στις αδυναμίες στη διαδικασία διορισμού των μελών του συμβουλίου της RTS· εφιστά επίσης την προσοχή στην ανάγκη εκπόνησης πλήρως δημοκρατικών κανόνων που θα διέπουν τη χορήγηση αδειών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και θα παρέχουν ιδίως τη δυνατότητα προσβολής αποφάσεων της εκχωρούσας αρχής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στη διαλεύκανση υποθέσεων με δολοφονίες δημοσιογράφων και εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας ενός διακεκριμένου δημοσιογράφου που διερευνούσε τα εγκλήματα πολέμου και την οργανωμένη εγκληματικότητα· ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να βρουν τους δράστες και να διερευνήσουν διεξοδικά το έγκλημα·

39.   επισημαίνει την ύπαρξη καλά αναπτυγμένου τομέα ΜΚΟ και χαιρετίζει τις προσπάθειες των αρχών για διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως το ειδικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε από το Σερβικό Γραφείο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και ΜΚΟ και από το Συμβούλιο για τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών που ίδρυσε ο Πρόεδρος της Σερβίας, και από το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που ίδρυσε ο σέρβος Υπουργός Εξωτερικών, καθώς και τη συμπερίληψη εκπροσώπων ΜΚΟ στο κρατικό συμβούλιο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού· καλεί το σερβικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει νομοθεσία για τη βελτίωση της νομικής κατάστασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

40.   καταδικάζει τη δημόσια σπίλωση παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι επικρίνουν την κυβέρνηση ή επισύρουν την προσοχή σε ευαίσθητα ζητήματα όπως τα εγκλήματα πολέμου· αποδοκιμάζει πρόσφατο κλίμα πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων και προειδοποιεί για την αυξημένη συχνότητα κηρυγμάτων μίσους στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική εναντίον ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και πολιτικών·

41.   χαιρετίζει την υπογραφή των συμφωνιών διευκόλυνσης θεώρησης διαβατηρίου και επανεισδοχής στις 18 Σεπτεμβρίου 2007 και ζητεί από το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι θα τεθούν σε ισχύ έως τα τέλη του 2007· χαιρετίζει την έγκριση του νόμου περί των ταξιδιωτικών εγγράφων και σημειώνει ότι οι νόμοι περί ασύλου, κρατικών συνόρων και αλλοδαπών βρίσκονται επί του παρόντος υπό έγκριση· καλεί το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να θεσπίσει συγκεκριμένο χάρτη πορείας για την κυκλοφορία χωρίς θεωρήσεις και μέτρα υποστήριξης με στόχο την αύξηση των ευκαιριών πραγματοποίησης ταξιδιών για μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών και κυρίως των νέων· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητικότητας τόσο για την πολιτική και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας, δεδομένου ότι η κινητικότητα παρέχει στους πολίτες την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση εμπειρία σχετικά με την ΕΕ και διευκολύνει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Σερβίας· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την δημιουργία κοινού συστήματος για τη διαχείριση των αιτήσεων θεώρησης διαβατηρίου κατά τρόπον ώστε να ελαφρύνεται ο φόρτος στα πιο απασχολημένα προξενεία και να εξασφαλίζεται ότι οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα·

42.   είναι της γνώμης ότι η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν αποτελεί μόνο επιταγή αλλά επίσης τον μοναδικό τρόπο προκειμένου η Σερβία να αναπτύξει ένα νέο σύστημα αξιών για νεότερες γενιές στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας εκδημοκρατισμού·

43.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν σύντονες προσπάθειες για να αυξήσουν την προβολή της ΕΕ στη Σερβία και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να αποφύγει περαιτέρω καθυστερήσεις στην πρόσληψη προσωπικού στα γραφεία της αντιπροσωπείας της, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση των κεφαλαίων του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας·

44.   καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυτής να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Βοϊβοντίνα, εφαρμόζοντας τα συμπεράσματα που εξάγει η έκθεση της διερευνητικής αποστολής της ad hoc αντιπροσωπείας του στη Βοϊβοντίνα·

45.   καλεί τις σερβικές αρχές, να εγκρίνουν, ως θέμα εκτάκτου ανάγκης, νόμους περί αποζημίωσης σύμφωνα με τους νόμους άλλων χωρών, οι οποίοι θα παρέχουν, όπου ενδείκνυται, αποζημίωση βάσει του πραγματικού κόστους αντί για κρατικά ομόλογα·

46.   καλεί τα νέα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πορεία της Σερβίας προς την ΕΕ, δίνοντας στη Σερβία τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την εμπειρία τους στις μεταρρυθμίσεις·

47.   καλεί τις σερβικές αρχές να συνεχίσουν την προσέγγιση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις προδιαγραφές της ΕΕ και να εφαρμόσουν και να επιβάλουν την εγκριθείσα νομοθεσία·

48.   χαιρετίζει την προσχώρηση της Σερβίας στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη· καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει τα προγράμματα αδελφοποίησης και τεχνικής βοήθειας, ιδίως αυτά που απευθύνονται στους νέους·

49.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Σερβίας.

(1) ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 620.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αυγούστου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου