Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2644(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0415/2007

Rozpravy :

PV 25/10/2007 - 13.3
CRE 25/10/2007 - 13.3

Hlasování :

PV 25/10/2007 - 14.3

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0490

Přijaté texty
WORD 50k
Čtvrtek 25. října 2007 - Štrasburk Konečné znění
Súdán
P6_TA(2007)0490B6-0408, 0411, 0413, 0415, 0416 a 0421/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o Súdánu

Evropský parlament ,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Dárfúru, zejména na usnesení ze dne 27. září 2007(1) ,

-   s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o situaci v Dárfúru, přijaté dne 28. června 2007 ve Wiesbadenu,

-   s ohledem na konsensus z Tripolisu o politickém postupu ohledně Dárfúru, přijatý v Tripolisu ve dnech 28. a 29. dubna 2007,

-   s ohledem na rozhodnutí Africké unie (AU) z dubna 2004 o vytvoření mise Africké unie v Súdánu (AMIS),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1706, která navrhuje vyslání mírové jednotky o síle 22 000 vojáků do Dárfúru,

-   s ohledem na statut Mezinárodního trestního soudu, pokud jde o mezinárodní mírové mise,

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1778 ze dne 25. září 2007, na základě které mají být ve východním Čadu a v severovýchodní části Středoafrické republiky rozmístěny všestranné mezinárodní jednotky sestávající z mise OSN (MINURCAT), čadských policejních sil vycvičených OSN a vojenské operace Evropské unie (EUFOR),

-   s ohledem na článek 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dne 30. září 2007 napadly neznámé jednotky základnu Africké unie v Haskanitě v jižním Dárfúru a podle vyjádření Africké unie zabily 10 příslušníků mírových sil a civilní policie, dalších nejméně osm příslušníků mise Africké unie v Súdánu bylo vážně zraněno a přibližně 40 je stále nezvěstných,

B.   vzhledem k tomu, že tyto ztráty na životech byly pro jednotku AU, která nedisponuje dostatečnými prostředky, největší v historii,

C.   vzhledem k tomu, že v důsledku vlny násilí, která se v jižním Dárfúru v posledních týdnech zdvihla, zahynuli tři řidiči světového potravinového programu a organizace Lékaři bez hranic stáhla své pracovníky z města Muhajiriya, a ponechala tak mnoho lidí vyhnaných z domovů bez lékařské péče,

D.   vzhledem k tomu, že jednotky AMIS v Dárfúru v současné době čítají asi 7 000 vojáků a příslušníků civilní policie a jsou prakticky jedinými silami na území Dárfúru, které zajišťují ochranu civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že v červenci 2007 byla schválena společná operace AU a OSN, smíšené mírové jednotky Africké unie a Organizace spojených národů (UNAMID), o síle 26 000 příslušníků, která bude teprve zahájena,

E.   vzhledem k tomu, že úkolem mise Africké unie v Súdánu je monitorovat dodržování dárfúrské mírové dohody a několika dalších dohod o příměří,

F.   vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k nárůstu počtu útoků na příslušníky mise Africké unie v Súdánu a že od nasazení jednotky v roce 2004 bylo zabito více než 25 vojáků a ostatních příslušníků a několik desítek dalších utrpělo zranění,

G.   vzhledem k tomu, že od té doby, co ztroskotala dárfúrská mírová dohoda, došlo k nárůstu bezpráví a ke zhoršení bezpečnostní situace,

H.   vítaje skutečnost, že jednotka UNAMID je na rozdíl od stávajících pozorovatelů Africké unie oprávněna aktivně zasahovat v případě ohrožení životů,

I.   vzhledem k tomu, že bude trvat nejméně rok, než mírová mise dosáhne plné síly,

1.   hluboce zarmoucen a šokován násilnou smrtí a rabováním ve městech Haskanita a Muhajiriya,

2.   ostře odsuzuje zabití 10 příslušníků mírových sil Africké unie v Dárfúru a zastává názor, že tento válečný zločin musí být urychleně prošetřen Africkou unií a Organizací spojených národů;

3.   se značnou nelibostí sleduje, že se bezpečnostní situace v regionu stále zhoršuje, jak dokládají tyto násilné činy a opakující se zprávy od mezinárodních pozorovatelů a nevládních organizací z Dárfúru;

4.   požaduje okamžité zastavení násilí a útoků na příslušníky mise Africké unie v Súdánu, civilisty a humanitární organizace, jejich pracovníky, prostředky a konvoje s pomocí;

5.   vyzývá súdánskou vládu a skupiny povstalců, aby při nezávislém vyšetřování tohoto děsivého útoku v Haskanitě plně spolupracovaly a postavily všechny, kteří jsou za něj zodpovědní, před soud;

6.   zdůrazňuje, že je třeba objasnit osud nezvěstných příslušníků mírových sil, a požaduje, aby skupina, která je za útok zodpovědná, okamžitě sdělila, kde se zdržuje;

7.   odsuzuje skutečnost, že tento útok byl proveden v době, kdy Africká unie a Organizace spojených národů vynakládají veškeré úsilí na to, aby byly 27. října v Libyi obnoveny mírové rozhovory o Dárfúru; naléhá, aby byly v Dárfúru rozmístěny síly UNAMID, které pomohou dárfúrský konflikt ukončit;

8.   zdůrazňuje, že podle zvykového válečného práva je zakázáno směřovat útoky na příslušníky a prostředky mezinárodních mírových misí, pokud se aktivně neúčastní bojů;

9.   vítá, že súdánská vláda dne 12. června 2007 schválila vstup smíšených jednotek Africké unie a OSN; připomíná však, že už dříve se súdánská vláda několikrát zavázala smíšené jednotky do Súdánu vpustit a tento závazek nedodržela; vyzývá k rychlému rozmístění sil UNAMID s mandátem, který jim umožní účinně chránit civilní obyvatelstvo, a vyzývá Organizaci spojených národů, aby dostála svému závazku a poskytla vojenské jednotky, které přislíbila;

10.   připomíná súdánské vládě, že právě ona nese primární odpovědnost za vnitřní bezpečnost a že by se této odpovědnosti neměla zříkat ve prospěch mezinárodního společenství;

11.   vyzývá členské státy EU a OSN, aby neprodleně zajistily klíčovou politickou, finanční, logistickou, technickou a jinou podporu, včetně specializovaných příslušníků jednotek AMIS a UNAMID, a umožnily tak včasné dokončení převzetí do konce prosince 2007; naléhá na súdánskou vládu, aby přijala pomoc a vojenské jednotky všech národů a vynaložila veškeré úsilí na to, aby jim usnadnila výkon jejich mandátů;

12.   zdůrazňuje, že vojenské jednotky všech stran, včetně jejich příslušníků, vozidel a prostředků, musí být zřetelně odlišeny od humanitárních pracovníků, aby byla zajištěna jejich striktní neutralita a nedocházelo k vojenským útokům;

13.   vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně informovala o průběhu řádného poskytování finanční pomoci Komise jednotkám AMIS, a zejména o výplatách mzdy a diet vojákům těchto jednotek;

14.   vyzývá EU, OSN a Africkou unii, aby v úsilí o vyřešení konfliktu v Dárfúru vystupovaly jednotně a aby upřednostňovaly komplexní mírový proces založený na politickém dialogu se všemi dotčenými stranami;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, súdánské vládě a súdánskému parlamentu, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, vrcholným představitelům států a vlád Ligy arabských států, vládám států AKT, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU a institucím Africké unie.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0419.

Poslední aktualizace: 28. srpna 2008Právní upozornění