Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0031(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0276/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0276/2007

Debates :

PV 28/11/2007 - 21
CRE 28/11/2007 - 21

Balsojumi :

PV 29/11/2007 - 7.15
CRE 29/11/2007 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0559

Pieņemtie teksti
WORD 35k
Ceturtdiena, 2007. gada 29. novembra - Brisele Galīgā redakcija
Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I
P6_TA(2007)0559A6-0276/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0093),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0081/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6-0276/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 29. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
P6_TC1-COD(2006)0031

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2008/51/EK.)

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 9. septembraJuridisks paziņojums