Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0818(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0434/2007

Внесени текстове :

A6-0434/2007

Разисквания :

PV 29/11/2007 - 4
CRE 29/11/2007 - 4

Гласувания :

PV 29/11/2007 - 7.25

Приети текстове :

P6_TA(2007)0569

Приети текстове
WORD 32k
четвъртък, 29 ноември 2007 г. - Брюксел Окончателна версия
Назначаване на Ioannis Sarmas за член на Сметната палата
P6_TA(2007)0569

Решение на Европейския парламент от 29 ноември 2007 г. за назначаването на Ioannis Sarmas за член на Сметната палата (C6-0309/2007 – 2007/0818(CNS))

Европейският парламент ,

–   като взе предвид член 247, параграф 3, от Договора за ЕО и член 160 Б, параграф 3, от Договора Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0309/2007),

–   като взе предвид, че на свое заседание на 6 ноември 2007 г. Комисията по бюджетен контрол изслуша кандидата на Съвета за член на Сметната палата и разгледа неговата професионална квалификация в съответствие с критериите, посочени в член 247 параграф 2 от Договора за ЕО и член 106б, параграф 2 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 101 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0434/2007),

1.  Изказва положително становище относно предложението за назначаване на Ioannis Sarmas за член на Сметната палата;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на други институции на ЕО и на институциите за одит на държавите-членки.

Последно осъвременяване: 9 септември 2008 г.Правна информация