Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2663(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0481/2007

Viták :

PV 28/11/2007 - 9

Szavazatok :

PV 29/11/2007 - 7.28
CRE 29/11/2007 - 7.28

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0572

Elfogadott szövegek
WORD 59k
2007. november 29., csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Grúzia
P6_TA(2007)0572B6-0481, 0482, 0485, 0487, 0492 és 0493/2007

Az Európai Parlament 2007. november 29-i állásfoglalása a grúziai helyzetről

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel Grúziáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen 2004. február 26-i állásfoglalására és a Tanácshoz intézett, Dél-Kaukázussal kapcsolatos uniós politikára vonatkozó ajánlására(1) , valamint a 2004. október 14-i(2) Grúziára vonatkozó, és 2006. október 26-i(3) Dél-Oszétiára vonatkozó állásfoglalására,

–   tekintettel az európai szomszédságpolitika megerősítéséről (ENP) szóló 2007. november 15-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia között létrejött, 1999. július 1-jén életbe lépett partnerségi és együttműködési megállapodásra(5) ,

–   tekintettel a 2006. november 14-én az EU–Grúzia Együttműködési Tanács által jóváhagyott, ENP-vel kapcsolatos cselekvési tervre,

–   tekintettel az EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottság 2007. június 25–26-án elfogadott következtetéseire,

–   tekintettel a portugál soros elnökségnek a jelenlegi grúziai helyzetről 2007. november 8-án az Európai Unió nevében tett nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel az Európai Unió továbbra is elkötelezett Grúziával fenntartott kapcsolatainak megerősítése és elmélyítése iránt, és továbbra is arra törekszik, hogy támogassa az országot a szükséges politikai és gazdasági reformok bevezetésében, valamint a szilárd alapokon álló és hatékony demokratikus intézmények létrehozására és korrupcióellenes intézkedések bevezetésére irányuló erőfeszítéseiben, ami által Grúzia olyan békés és virágzó országgá válik, amely hozzájárul a térség, valamint Európa többi részének stabilitásához,

B.   elismerve a jelenlegi grúz elnök és kormány által elért politikai, demokratikus és gazdasági előrelépéseket,

C.   mivel 2007. november 2-án az ellenzéki erők a 2003-as rózsás forradalom óta a legnagyobb tömeget toborozták össze,

D.   mivel a hat napig tartó ellenzéki tüntetések erőszakos cselekménybe csaptak át, amikor a rendőrségi biztonsági erők a tüntetők feloszlatására túlzott erőket vetettek be, vízágyúkat, gumilövedékeket és könnygázt használva, aminek következtében mintegy ötszáz tüntető, köztük Szozar Szubari úr, grúz ombudsman is sérüléseket szenvedett,

E.   mivel 2007. november 7-én Mikhail Szaakasvili elnök Tbilisziben 15 napos szükségállapotot hirdetett ki, amelyet időközben 2007. november 16-án felfüggesztettek, és amelyre a kormányhivatalnokok szerint a közrend azonnali helyreállítása érdekében volt szükség,

F.   mivel, miután Szaakasvili elnök szükségállapotot rendelt el, Zurab Nogaideli miniszterelnök kijelentette, hogy az országban államcsínyt kíséreltek meg, és hogy az intézkedés erre való reagálás; mivel Szaakasvili elnök egy televíziós beszédben az orosz szövetségi biztonsági szolgálatot vádolta a tbiliszi események miatt, azt állítva, hogy előzetes információval rendelkezett a grúz kormány év végéig történő elmozdítását célzó összeesküvésről, de nem mutatott fel bizonyítékokat az állítása mellett,

G.   mivel 2007. november 7-én este félbeszakították a két ellenzéki tévécsatorna, az Imedi és a Caucasia sugárzását; mivel a szükségállapot kihirdetését megelőzően biztonsági szolgálatok maszkot viselő felfegyverzett tagjai minden előzetes értesítés nélkül lerohanták az Imedi televízió és rádió épületeit és az állomás műsorszóró berendezésének egy részét megsemmisítették; mivel a tbiliszi bíróság felfüggesztette az Imedi műsorszórási engedélyét és befagyasztotta vagyonát azon az alapon, hogy a 2007. november 7-i események közvetítése felért a kormány elmozdítását célzó felbujtással; mivel a bíróság értesítését csak egy héttel később kézbesítették az Imedi igazgatójának; mivel a Grúz Nemzeti Kommunikációs Bizottság (GNCC) a műsorszórásról szóló törvény megsértésére hivatkozva három hónapra felfüggesztette az Imedi műsorszórási engedélyét,

H.   mivel békítő lépésként Szaakasvili elnök 2007. november 8-án 2008. január 5-i időponttal előrehozott elnökválasztást javasolt, összekötve ezt a következő parlamenti választás időpontjáról szóló népszavazással,

I.   mivel 2007. november 13-án Oroszország a tervezetthez képest egy évvel korábban átadta Grúziának az Adzsarai Független Köztársaságban, Batumiban található támaszpontját, miután júniusban befejezte csapatainak másik grúziai támaszpontjáról, Akhalkalakiról való visszavonását, 2007 júniusában,

J.   mivel a grúz gazdaság még mindig komoly hátrányokat szenved a grúz borok és mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó orosz tilalom miatt, amely egyre inkább politikai indíttatásúnak tűnik,

K.   mivel Grúzia gazdasági és szociális reformjainak a népesség szélesebb körében hozzá kell járulniuk az életszínvonal növekedéséhez,

L.   mivel az abháziai és a dél-oszétiai helyzet egyaránt fokozza a régióban a feszültséget, mivel az orosz csapatok elveszítették semleges és pártatlan békefenntartó szerepüket, mivel a moszkvai hatóságok döntése – miszerint orosz útlevelet adnak a Grúzia e területein élő személyeknek – tovább növeli a bizonytalanságot,

1.   komoly aggodalmának ad hangot a közelmúltbeli grúziai fejlemények kapcsán, amelyek a békés tüntetések rendőrség általi erőszakos leverésében, a független médiaműhelyek bezárásában és 15 napos szükségállapot kihirdetésében csúcsosodtak ki;

2.   felhívja a grúz hatóságokat a véleménynyilvánítás szabadságának, a gyülekezési szabadságnak és médiaszabadságnak a tiszteletben tartására; emlékezteti a kormányt a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság iránti elkötelezettségére;

3.   minden érintett felet nyitottságra és önmérsékletre, a nyilatkozatok hangnemének enyhítésére, valamint a törékeny demokratikus intézmények támogatását és konszolidálását célzó építő jellegű és eredményes párbeszédre int,

4.   sürgeti a Tanácsot, a Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét és az Európai Unió Dél-Kaukázusért felelős különmegbízottját, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a felek közötti párbeszéd elősegítése, a feszültség csökkentése és a kölcsönös bizalom helyreállítása érdekében,

5.   felhívja a grúz hatóságokat, hogy végezzenek alapos, pártatlan és független vizsgálatot az emberi jogok és a média szabadságának súlyos megsértése kapcsán, különös tekintettel a rendvédelmi szervek tisztviselői által alkalmazott túlzott erőszakra vonatkozó állításokra, a felelősök megnevezése, bíróság elé állítása és a törvény által előírt büntető és/vagy igazgatási szankciók kivetése érdekében;

6.   a hatóságok irányába kifejezi a nemzetközi közösség aggodalmát a legutóbbi grúziai események kapcsán, amelyek ellentétben állnak az euroatlanti értékekkel; emlékezteti Grúziát, hogy a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása az euroatlanti integráció előfeltétele;

7.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, az uniós tagállamokat, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), az Európa Tanácsot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, hogy legyenek aktívabbak a grúziai és Grúzia környezetét érintő politikai aggodalmak és hiányosságok hangsúlyozásában, az ENP-vel kapcsolatos cselekvési terv végrehajtása során is; úgy látja, hogy a demokratikus eljárások és az emberi jogok grúziai megsértésére vonatkozó állításokat az elmúlt években nem vizsgálták ki; ezért úgy véli, hogy egy nyitottabb, nemzetközi vita erősítheti a sokszínű és nyilvános tárgyalásokat és Grúzia demokratikus fejlődését;

8.   tudomásul veszi az előrehozott elnökválasztásról hozott döntést, és arra kéri a kormányt, hogy a választási kampány idején valamennyi jelölt számára egyenlő és pártatlan hozzáférést biztosítson a médiához;

9.   felhívja a grúz hatóságokat, hogy a nemzetközi normáknak megfelelően biztosítsák a szabad és tisztességes választásokat; felhívja a kormányt, hogy a grúz politikai rendszerben tartsa tiszteletben a hatalmi ágak elválasztását, a választási kampány során tartózkodjon az "igazgatási források" felhasználásától, és valamennyi jelölt számára biztosítsa a véleménynyilvánítás szabadságát; üdvözli, hogy a grúz hatóságok felhívják a nemzetközi megfigyelőket a választások figyelemmel kísérésére;

10.   felhívja a grúz hatóságokat, hogy valamennyi sajtószerv számára biztosítsák az objektív és a nemzetközi újságírói normáknak megfelelő munka lehetőségét, továbbá valamennyi párt és jelölt számára garantálják az állami és magánkézben lévő médiához való igazságos és egyenlő hozzáférést, különösen arra kéri a grúz hatóságokat, hogy az Imedi TV és Rádiótársaság számára tegyék késedelem nélkül lehetővé a műsorszórást, és felszólítja őket, hogy biztosítsák e társaság részére a társaság helyiségeiben tett károk megtérítését és az eszközeinek megrongálása miatti kártalanítást;

11.   üdvözli a választási törvény grúz parlament által elfogadott módosításait, amelyek lehetővé teszik az ellenzéki pártok számára, hogy hat képviselőt jelöljenek a központi választási bizottságba és a választókerületek választási bizottságaiba;

12.   felhívja Grúzia valamennyi politikai szereplőjét, hogy vegyen részt az audiovizuális tevékenység szabályozását célzó törvény előkészítésében, annak érdekében, hogy európai szakértők segítségével biztosítsa a véleménynyilvánítás szabadságát és a tisztességes és nyilvános vitát szavatoló jelenlegi jogszabályok további tökéletesítését és az európai elvekkel való harmonizációját;

13.   ösztönzi a grúz politikai erőket és a civil társadalmat, hogy vegyenek részt a hatalmi ágaknak a politikai rendszerben való szétválasztásáról szóló vitában, ami a végrehajtó hatalom fellépéseinek hatékonyabb ellenőrzését és azon számos létfontosságú kérdés nyilvános vitáját eredményezhetné, amelyek a gazdasági reform társadalmi hatásaitól és a grúz belpolitika "orosz tényezőjétől" egészen a rögzült konfliktusok különböző módokon való megközelítéséig terjednek;

14.   aggodalmát fejezi ki azon állítások miatt, miszerint az orosz hírszerzés beavatkozik a grúz politikai folyamatokba, és hangsúlyozza, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség a politikai életben, különösen a pártok finanszírozását, a médiához való hozzáférést és a belső pártdemokráciát illetően; kiemeli, hogy ezeket az állításokat a nemzeti és a nemzetközi joggyakorlatnak megfelelően bizonyítani kell;

15.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a keleti szomszédsággal kapcsolatban folytassanak határozottabb uniós politikát, amely nem utasíthatja el az Oroszországgal való együttműködést, hanem éppen ellenkezőleg, lehetőség szerint fel kell ajánlania azt; mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy az EU-nak határozottabb álláspontot kell elfogadnia a régiót érintő létfontosságú kérdésekben, és jelentősebb szerepet kell vállalnia annak dacára, hogy Oroszország jelenleg negatívan viszonyul az EU közös szomszédságukban betöltött szerepéhez; hangsúlyozza, hogy végül is az orosz hatóságoktól függ annak belátása, hogy nem annyira az EU-val való geopolitikai rivalizálás, hanem inkább Oroszország egyes szomszédaival kapcsolatban folytatott sajnálatos politikája csökkenti az orosz befolyást a szomszédságban;

16.   ismételten megerősíti Grúzia területi integritása melletti elkötelezettségét, és felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a dél-oszétiai és az abháziai konfliktusokat békés úton, tárgyalások keretében rendezzék;

17.   felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kezeljék megfelelően a vízumrendszerrel kapcsolatos grúz aggodalmakat és gyorsítsák fel a Grúziával megkötendő vízumkönnyítési és visszafogadási megállapodások megtárgyalására és lezárására irányuló folyamatot;

18.   kéri, hogy küldjenek európai parlamenti megfigyelő küldöttséget a közelgő elnökválasztásra;

19.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Grúzia elnökének és parlamentjének, az EBESZ-nek, az Európa Tanácsnak és az Orosz Köztársaság elnökének és parlamentjének.

(1) HL C 98. E, 2004.4.23., 193. o.
(2) HL C 166. E, 2005.7.7., 63. o.
(3) HL C 313. E, 2006.12.20., 429. o.
(4) Elfogadott szövegek: P6_TA(2007)0538.
(5) HL L 205., 1999.8.4., 3. o.

Utolsó frissítés: 2008. szeptember 9.Jogi nyilatkozat