Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2663(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0481/2007

Dezbateri :

PV 28/11/2007 - 9

Voturi :

PV 29/11/2007 - 7.28
CRE 29/11/2007 - 7.28
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0572

Texte adoptate
WORD 62k
Joi, 29 noiembrie 2007 - Bruxelles Ediţie definitivă
Situaţia din Georgia
P6_TA(2007)0572B6-0481, 0482, 0485, 0487, 0492 şi 0493/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 29 noiembrie 2007 privind situația din Georgia

Parlamentul European ,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Georgia, în special rezoluţia sa din 26 februarie 2004 cu o recomandare adresată Consiliului privind politica UE faţă de Caucazul de Sud(1) rezoluţia sa din 14 octombrie 2004(2) şi rezoluţia sa din 26 octombrie 2006(3) privind situaţia din Oseţia de Sud,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 noiembrie 2007 privind consolidarea Politicii Europene de Vecinătate(4) (PEV),

–   având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte(5) , care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999,

–   având în vedere planul de acţiune din cadrul PEV aprobat de Consiliul de cooperare UE-Georgia la 14 noiembrie 2006,

–   având în vedere recomandările adoptate de către Comisia parlamentară de cooperare UE-Georgia la 25-26 iunie 2007,

–   având în vedere declaraţia făcută la 8 noiembrie 2007 de către Preşedinţia portugheză în numele Uniunii Europene cu privire la situaţia actuală din Georgia,

–   având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Uniunea Europeană îşi menţine angajamentul de a dezvolta şi consolida mai mult relaţiile sale cu Georgia şi de a sprijini ţara în eforturile sale de a introduce reformele politice şi economice necesare, precum şi în măsurile privind instituirea unor instituţii democratice solide şi eficiente şi combaterea corupţiei, creând astfel o Georgie paşnică şi prosperă, care să poată contribui la stabilitatea în regiune şi în restul Europei;

B.   recunoscând progresul politic, democratic şi economic realizat de preşedintele şi guvernul Georgiei din prezent;

C.   întrucât la 2 noiembrie 2007 forţele de opoziţie au strâns cea mai mare masă de oameni de la "Revoluţia trandafirilor" din 2003;

D.   întrucât, după şase zile de mitinguri ale opoziţiei, au izbucnit violenţe, iar forţele de securitate ale poliţiei au făcut uz excesiv de forţă pentru a dispersa demonstraţiile, recurgând la tunuri cu apă, gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene, cu un bilanţ de aproape cinci sute de răniţi în rândul protestatarilor, inclusiv Ombudsmanul Georgiei, domnul Sozar Subari;

E.   întrucât, la 7 noiembrie 2007, preşedintele Mikhail Saakașvili a decretat o stare de urgenţă de 15 zile în Tbilisi, ridicată la 16 noiembrie 2007, care, potrivit funcţionarilor guvernamentali, a fost necesară pentru restabilirea imediată a ordinii publice;

F.   întrucât, după impunerea stării de urgenţă de către preşedintele Saakaşvili, prim-ministrul Zurab Nogaideli a declarat că ţara a fost ţinta unei încercări de lovitură de stat şi că măsura respectivă a reprezentat o reacţie la aceasta; întrucât, într-un discurs televizat, preşedintele Saakaşvili a dat vina pentru evenimentele care au avut loc în Tbilisi pe Serviciul Federal de Securitate din Rusia, susţinând că fusese informat în prealabil cu privire la faptul că exista un complot de a răsturna guvernul georgian înainte de sfârşitul anului, fără a aduce totuşi dovezi în sprijinul declaraţiei sale;

G.   întrucât în seara de 7 noiembrie 2007 două posturi TV ale opoziţiei, Imedi şi Caucasia, au fost închise; întrucât clădirile societăţii de radioteleviziune Imedi au fost luate cu asalt de membri înarmaţi şi mascaţi ai unor agenţii de securitate înainte de anunţarea stării de urgenţă şi fără nicio notificare prealabilă, care au distrus o parte din echipamentul de transmisie al postului; întrucât o instanţă din Tbilisi a suspendat licenţa de transmisie a Imedi şi i-a îngheţat activele pe motiv că a transmis evenimentele din 7 noiembrie 2007 într-un mod care a încurajat acţiuni vizând răsturnarea guvernului; întrucât notificarea instanţei nu a fost înmânată directorului Imedi decât cu o săptămână mai târziu; întrucât Comisia naţională georgiană pentru comunicaţii (GNCC) a suspendat licenţa de transmisie TV a Imedi pentru trei luni, invocând încălcarea de către post a legii radiodifuziunii;

H.   întrucât, într-o încercare de conciliere, preşedintele Saakaşvili a propus la 8 noiembrie 2007 alegeri prezidenţiale anticipate, care să aibă loc la 5 ianuarie 2008 şi să fie asociate cu un plebiscit privind data următoarelor alegeri parlamentare;

I.   întrucât la 13 noiembrie 2007 Rusia a predat Georgiei, cu un an înainte de termen, baza sa de la Batumi, din Republica Autonomă Ajara, după ce a finalizat retragerea trupelor sale din cealaltă bază rusească din Georgia, Akhalkalaki, în luna iunie 2007;

J.   întrucât economia georgiană continuă să fie afectată în mod serios de embargoul impus de Rusia asupra importurilor de vin şi produse agricole din Georgia, care pare să fie motivat din ce în ce mai mult de raţiuni politice;

K.  Întrucât reformele economice şi sociale din Georgia ar trebui să contribuie la creşterea standardului de viaţă al majorităţii populaţiei;

L.   întrucât situaţia din Abhazia, precum şi din Oseţia de Sud, contribuie la tensiunea din regiune, întrucât trupele ruseşti şi-au pierdut statutul de forţe de menţinere a păcii neutre şi imparţiale; întrucât decizia autorităţilor de la Moscova de a acorda paşapoarte ruseşti persoanelor care locuiesc în părţile respective de pe teritoriul georgian destabilizează şi mai mult situaţia,

1.   îşi exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu evoluţiile recente din Georgia, care au culminat cu reprimarea violentă de către poliţie a unor demonstraţii paşnice, închiderea unor posturi de televiziune independente şi declararea stării de urgenţă pentru 15 zile;

2.   invită autorităţile georgiene să respecte principiile libertăţii de exprimare, libertăţii de întrunire şi libertăţii mijloacelor de informare în masă; reaminteşte guvernului angajamentul pe care şi l-a luat de a respecta democraţia, drepturile omului şi statul de drept;

3.   invită toate părţile să facă dovadă de deschidere şi reţinere, să modereze tonul declaraţiilor şi să se angajeze într-un dialog constructiv şi fructuos, menit să sprijine şi să consolideze instituţiile democrate fragile din Georgia;

4.   îndeamnă Consiliul, Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună şi Reprezentantul Special al UE pentru Caucazul de Sud să depună toate eforturile pentru a facilita dialogul între părţi, pentru a atenua tensiunea şi pentru a contribui la reinstaurarea climatului de încredere reciprocă;

5.   invită autorităţile din Georgia să efectueze o anchetă cuprinzătoare, imparţială şi independentă în ceea ce priveşte încălcările flagrante ale drepturilor omului şi ale libertăţii mass-mediei, în special acuzaţiile de utilizare excesivă a forţei de către autorităţile poliţieneşti, în scopul identificării tuturor celor responsabili, aducerii acestora în faţa justiţiei şi aplicării sancţiunilor penale şi/sau administrative prevăzute de lege;

6.   transmite autorităţilor îngrijorarea comunităţii internaţionale faţă de recentele evenimente din Georgia, care contravin valorilor euro-atlantice; reaminteşte Georgiei că democraţia, drepturile omului şi statul de drept sunt cerinţe prealabile pentru integrarea euro-atlantică;

7.   invită Consiliul şi Comisia, statele membre ale UE, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Consiliul Europei, NATO şi SUA să se implice mai activ în evidenţierea abuzurilor şi a deficienţelor politice din Georgia şi din împrejurimi, precum şi în punerea în aplicare a planului de acţiune din cadrul PEV; observă că multe dintre acuzaţiile de încălcare a procedurilor democratice şi a drepturilor omului în Georgia nu au avut nicio urmare în ultimii anii; consideră, prin urmare, că o dezbatere internaţională mai deschisă ar putea consolida şi mai mult discursul public pluralist şi dezvoltarea democratică în Georgia;

8.   ia act de decizia de a organiza alegeri prezidenţiale anticipate şi solicită guvernului să se asigure că toţi candidaţii au acces egal şi imparţial la mass-media pe durata campaniei electorale;

9.   invită autorităţile georgiene să garanteze alegeri libere şi corecte în conformitate deplină cu standardele internaţionale; invită guvernul să respecte separaţia puterilor în sistemul politic din Georgia, să se abţină de la utilizarea "resurselor administrative" în perioada campaniei electorale şi să garanteze libertatea de exprimare a tuturor candidaţilor; salută solicitarea autorităţilor din Georgia ca alegerile să fie monitorizate de către observatori internaţionali;

10.   invită autorităţile georgiene să se asigure că toate mijloacele de informare în masă îşi desfăşoară activitatea în mod obiectiv şi în conformitate cu normele jurnalistice internaţionale şi că toate părţile şi toţi candidaţii beneficiază de un acces corect şi echilibrat atât la mijloace de informare publice, cât şi la cele private; solicită autorităţilor georgiene, în special, ca societatea de radioteleviziune Imedi TV să primească fără întârziere permisiunea de a transmite din nou şi le invită să se asigure că societatea respectivă primeşte rambursări şi despăgubiri pentru prejudiciile aduse posturilor sale şi pentru distrugerea echipamentului său;

11.   salută modificările aduse codului electoral şi adoptate de parlamentul georgian, care vor permite partidelor de opoziţie să numească şase reprezentanţi în Comisia electorală centrală şi în fiecare dintre comisiile electorale locale;

12.   invită toate forţele politice din Georgia să colaboreze în scopul redactării unei legi privind reglementarea activităţilor audiovizuale în scopul de a se asigura, cu asistenţa experţilor europeni, că normele existente care garantează libertatea de exprimare şi dezbaterile publice echitabile vor fi în continuare îmbunătăţite şi armonizate cu principiile europene;

13.   încurajează toate forţele politice din Georgia, împreună cu societatea civilă, să se implice într-o dezbatere pe tema separaţiei puterilor în sistemul politic, ceea ce ar conduce la un control mai eficient al acţiunilor executivului şi la pluralitatea dezbaterii publice privind multe chestiuni de o importanţă crucială, de la implicaţiile sociale ale reformei economice şi "influenţa rusească" în politica internă a Georgiei, până la diferitele căi de soluţionare a conflictelor îngheţate;

14.   ia act cu îngrijorare de afirmaţiile privind implicarea serviciilor secrete din Rusia în procesul politic din Georgia şi subliniază nevoia unei transparenţe sporite în viaţa politică, în special în ceea ce priveşte finanţarea partidelor politice, accesul la mass-media şi democraţia în interiorul partidelor politice; subliniază faptul că aceste afirmaţii trebuie să fie justificate în conformitate cu legislaţia internă şi cu practica internaţională;

15.   invită Consiliul şi Comisia să urmeze o politică UE mai fermă faţă de vecinătatea sa din est, care nu ar trebui să respingă cooperarea cu Rusia, ci dimpotrivă să o cultive acolo unde este posibil; cu toate acestea, consideră că UE trebuie, în acelaşi timp, să adopte o poziţie mai fermă privind chestiunile critice din regiune şi să se implice mai profund, în pofida atitudinii actualmente negative a Rusiei faţă de rolul UE în vecinătatea lor comună; subliniază faptul că, în cele din urmă, rămâne la latitudinea autorităţilor ruse să înţeleagă că nu rivalitatea geopolitică cu UE este cea care diminuează influenţa Rusiei în vecinătatea sa, ci însăşi abordarea deplorabilă a Rusiei faţă de unii dintre vecinii săi;

16.   îşi reafirmă angajamentul faţă de integritatea teritorială a Georgiei şi invită Consiliul şi Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a sprijini găsirea unei soluţii paşnice şi negociate la conflictele din Oseţia de Sud şi din Abhazia;

17.   invită Consiliul şi Comisia să răspundă în mod adecvat preocupărilor locuitorilor din Georgia cu privire la regimul vizelor şi să accelereze procesul de negociere şi încheiere a unor acorduri cu Georgia privind facilitarea regimului de vize şi privind readmisia;

18.   solicită trimiterea unei misiuni de observare a Parlamentului European la viitoarele alegeri prezidenţiale;

19.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi Preşedintelui şi Parlamentului Georgiei, OSCE, Consiliului Europei şi Preşedintelui şi Parlamentului Federaţiei Ruse.

(1) JO C 98 E, 23.4.2004, p. 193.
(2) JO C 166 E, 7.7.2005, p. 63.
(3) JO C 313 E, 20.12.2006, p. 429.
(4) Texte adoptate: P6_TA(2007)0538.
(5) JO L 205, 4.8.1999, p. 3.

Ultima actualizare: 9 septembrie 2008Notă juridică