Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2503(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0033/2008

Разисквания :

PV 16/01/2008 - 8
CRE 16/01/2008 - 8

Гласувания :

PV 17/01/2008 - 6.5
CRE 17/01/2008 - 6.5

Приети текстове :

P6_TA(2008)0018

Приети текстове
WORD 62k
четвъртък, 17 януари 2008 г. - Страсбург Окончателна версия
Кения
P6_TA(2008)0018B6-0024, 0025, 0026, 0027, 0028 и 0033/2008

Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2008 г. относно Кения

Европейският парламент ,

–   като взе предвид предварителното изявление на Мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Кения от 1 януари 2008 г.,

–   като взе предвид Декларацията на председателството на Европейския съюз от името на Европейския съюз от 11 януари 2008 г. относно помирителните усилия на Африканския съюз,

–   като взе предвид насоките на Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г. и Африканската харта за демокрацията, изборите и управлението от 2007 г.,

–   като взе предвид декларацията на Африканския съюз относно принципите за провеждане на демократични избори в Африка от 2002 г.,

–   като взе предвид Декларацията относно принципите за международно наблюдение на избори и Кодекса за поведение на международните наблюдатели на избори, отзнаменувани от Обединените нации на 27 октомври 2005 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону) и изменено в Люксембург на 25 юни 2005 г., и по-специално членове 8 и 9 от него,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че изборите за президент и членове на Националното събрание бяха проведени в Кения на 27 декември 2007 г., при които девет партии излъчиха кандидати за президент, сред които президентът Mwai Kibaki от Партията за национално единство (ПНЕ) и Ralia Odinga, лидер на от Оранжевото демократично движение (ОДД);

Б.   като има предвид, че двете основни партии, ПНЕ и ОДД, спечелиха съответно 43 и 99 от общо 210 места в националния парламент;

В.   като има предвид, че изборите за президент през 2007 г. в Кения не бяха в съответствие с основните норми на международно и регионално равнище за провеждане на демократични избори и бяха последвани от размирици, в резултат на които загинаха над 600 души;

Г.   като има предвид, че последвалото изборите политическо насилие доведе до разселването на 250 000 души и засегна между 400 000 и 500 000 кенийци, по-специално в градовете Eldoret, Kericho и Kisumu, според данни на Службата за координация на хуманитарните проблеми към ООН;

Д.   като има предвид, че настоящата политическа криза възникна главно в резултат на напрежението в бившата Национална коалиция на дъгата, която спечели изборите през Кения 2000 г., когато Kibaki и Odinga сключиха споразумение за поделяне на властта - споразумение, което не беше зачетено;

Е.   като има предвид препоръките на Мисията на ЕС за наблюдение на изборите през 2002 г. не бяха взети предвид в достатъчна степен, включително препоръките относно размера и границите на избирателните райони за парламентарните избори и относно това, че мандатът на членовете на Избирателната комисия на Кения следва да бъде продължен с шест месеца след края общите избори, с цел да се повиши независимостта и професионализма на избирателния орган;

Ж.   като има предвид, че средата, в която се проведе предизборната кампания през 2007 г., се отличаваше със силно политическо противопоставяне на поддръжниците на Kibaki и Odinga, което доведе до напрегната обстановка в съответните етнически общности;

З.   като има предвид, че изборите за президент не оправдаха надеждите и очакванията на кенийския народ, който участва активно в избирателния процес, като голяма част от населението гласува в дух на мир и търпение;

И.   като има предвид, че повишените дипломатически усилия, включително помирителната мисия на председателя на Африканския съюз и президент на Гана John Kofi Agyekum Kufuor, както и усилията на четирима бивши президенти, не успяха да разрешат политическата криза;

Й.   като има предвид, че на 8 януари 2008 г. Mwai Kibaki едностранно назначи 17 члена от своя кабинет преди приключване на международните усилия за помирение, като по този начин на практика отстрани възможността за тристранни преговори и принуди Оранжевото демократично движение да възобнови масовите протести,

К.   като има предвид, че по време на предизборната кампания като цяло се зачитаха свободата на сдружаване, изразяване и събранията; като има предвид обаче, че тази кампания беше също белязана от разногласие от етнически и политически характер, което допринесе за несигурната обстановка, предшестваща изборите,

Л.   като има предвид, че международната общност не обърна внимание в достатъчна степен на това напрежение между етническите общности и че тя трябва отсега нататък да взема предвид този въпрос при всички усилия за помирение в рамките на настоящата криза в Кения;

М.   като има предвид, че Избирателната комисия на Кения следеше за логистичните и технически аспекти на изборите, повишения достъп до центровете за регистрация на избирателите и обучението на персонала в избирателните секции;

Н.   като има предвид въпреки това, че Избирателната комисия на Кения не прояви необходимата безпристрастност, прозрачност и зачитане на поверителния характер на информацията, които са необходими условия за провеждане на демократични избори, и като има предвид, че това намери отражение в характеризиращото се с пропуски процедури за назначаване на членовете на тази комисия;

О.   като има предвид, че наблюдателите от Мисията на ЕС за наблюдение на изборите бяха приветствани от съответните органи в избирателните секции, в които изборите протичаха нормално;

П.   като има предвид при все това, че наблюдателите от Мисията на ЕС не получиха такъв достъп до секциите за преброяване на гласовете и стигнаха до заключението, че липсата на прозрачност и подходящи процедури за сигурност са подкопали сериозно доверието в резултатите от изборите за президент;

Р.   като има предвид, че в някои избирателни секции беше регистрирано участие на над 90% от избирателите и като има предвид, че Избирателната комисия на Кения изрази съмнения по отношение на този нереалистично висок процент;

С.   като има предвид, че Мисията на ЕС за наблюдение на изборите стигна до заключението, че като цяло избирателният процес преди преброяването на гласовете е протекъл добре и че се счита, че парламентарните избори са били като цяло успешни;

Т.   като има предвид при все това, че Мисията на ЕС за наблюдение на изборите стигна до заключението, че процесът на преброяване на гласовете, подадени в изборите за президент, не е бил надежден и поради това изрази съмнения относно точността на резултатите;

У.   като има предвид, че според Обсерваторията за защита на защитниците на правата на човека, срещу членове на инициативата "Кенийци за мир, истина и правосъдие" - коалиция на независими неправителствени организации, създадена след изборите с цел да изобличи измами, извършени по време на изборите, и да подкрепи свободата на изразяване и сдружаване в страната - са били отправени заплахи;

Ф.   като има предвид, че Кения е поела ангажименти за зачитане на основните граждански права, демокрацията, основаваща се на принципа на правовата държава, и прозрачното и характеризиращо се с отчетност управление в рамките на Споразумение от Котону;

1.  Осъжда трагичните смъртни случаи и критичната хуманитарна обстановка и призовава съответните органи и заинтересовани страни да положат незабавно всички усилия, за да осигурят мир в Република Кения и гарантират зачитане на правата на човека и принципа на правовата държава;

2.  Подкрепя заключенията, представени от Мисията на ЕС за наблюдение на изборите в нейното предварително изявление;

3.  Изразява съжаление във връзка с това, че въпреки като цяло успешните парламентарни избори, резултатите от изборите за президент не могат да се счетат за надеждни поради многобройните сведения за нередности по време на изборите;

4.  Изразява силно съжаление във връзка с едностранното назначаване от досегашния президент Mwai Kibaki на правителство, което сериозно подкопа усилията за постигане на помирение;

5.  Призовава Mwai Kibaki да зачита демократичните ангажименти на страната си, провъзгласени в конституцията на Кения и в насоките на Африканската харта за правата на човека и народите и на Африканската харта за демокрацията, изборите и управлението, както и да даде съгласието си за разглеждане от независим орган на резултатите от изборите за президент, като наред с това улесни провеждането на подобно разследване с цел да се преодолее настоящата ситуация и да се потърси отговорност от виновните за нередностите в избирателния процес;

6.  Настоятелно призовава кенийските органи за гарантират физическата и психологическа неприкосновеност при всички обстоятелства на членовете на коалицията "Кенийци за мир, истина и правосъдие" и всички защитници на правата на човека в страната, както и да сложат край на всички случаи на тормоз на защитници на правата на човека в Кения;

7.  Призовава и двете страни да се включат незабавно в осезаеми действия за постигане на помирение чрез преговори; в тази връзка подкрепя допълнителните усилия за помирение, полагани от група африкански водещи фигури под ръководството на Kofi Annan, бивш генерален секретар на ООН;

8.  Призовава председателството на Европейския съюз и Комисията да следят отблизо мисията, ръководена от Kofi Annan, и при необходимост да гарантират незабавно продължаване от делегация на Европейския съюз на високо равнище на тези усилия за помирение, евентуално в рамките на съвместна инициатива на ЕС и Африканския съюз; призовава Комисията да предложи на кенийските органи всякаква необходима техническа и финансова подкрепа в процеса на проучване от независими експерти на резултатите от изборите за президент, както и при провеждане на нужните мерки за преодоляване на ситуацията;

9.  Приветства факта, че новоизбраният парламент на Кения демонстрира своята независимост с избирането на Keneth Marende за свой председател и подчертава решаващата роля, която този парламент трябва да изиграе за възстановяването на гражданските свободи в Кения;

10.  Призовава за предприемане на конкретни мерки за създаване на действително безпристрастна избирателна комисия, която да бъде в състояние в бъдеще да провежда по-успешно свободни и справедливи избори;

11.  Насочва вниманието към изявлението на Samuel Kivuitu, председател на Избирателната комисия на Кения, който се разграничи резултатите от изборите за президент, публикувани в средствата за масово осведомяване, и призова за разследване от независим орган на твърденията за наличие на измами;

12.  Призовава за провеждане на нови избори за президент в случай, че се окаже, че е невъзможно да се организира надеждно и справедливо повторно преброяване от независим орган на гласовете, подадени на изборите за президент;

13.  Изразява съжаление, че беше пропусна възможността, предоставена от изборите за президент през 2007 г., за укрепване и допълнително развитие на избирателния и по-широкия демократичен процес;

14.  Призовава ръководителите на политическите партии да поемат отговорност за предотвратяване на по-нататъшното насилие в страната, да проявят ангажираност по отношение на принципа на правовата държава и да гарантират зачитане на правата на човека;

15.  Изразява дълбока загриженост във връзка с обществените последици от настоящата икономическа криза, нейното отрицателно въздействие върху социално-икономическото развитие на страната и икономическите последици за съседните страни, които в голяма степен зависят от инфраструктурата на Кения и в които хуманитарната ситуация се подкопава от кризата;

16.  Призовава правителството на Кения и Комисията да предоставят своевременна хуманитарна помощ за вътрешно разселените лица и да осигурят присъствието на необходимите хуманитарни работници;

17.  Призовава съответните органи да гарантират свободно и независимо отразяване на събитията в пресата и да възобновят незабавно телевизионните и радио предавания на живо;

18.  Изразява съжаление, че непосредствено след изборите от бюджета Европейския фонд за развитие беше отпусната бюджетна помощ на правителството на Kibaki, което би могло погрешно да се изтълкува като проява на политическа пристрастност, и призовава за замразяване на всяка бъдеща бюджетна подкрепа за правителството на Кения до постигането на политическо разрешение на настоящата криза;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, правителството на Кения, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС, председателя на Комисията и председателя на Изпълнителния съвет на Африканския съюз.

Последно осъвременяване: 15 септември 2008 г.Правна информация